Affiche HW Bokaal

Organiseert in samenwerking met hengelsportvereniging Excelsior
Winschoten op zondag 19 april 2015, de
Algemeen winnaar €250,- en vakwinnaars €100,Overige prijzen naar rato van deelname.
Na afloop verloting met mooie prijzentafel
Viswater: kanaal Veendam-Musselkanaal, twee feedervakken bij
Stadskanaal en twee vaste stokvakken bij Musselkanaal.
Loting van 7.00 tot 7.30 in restaurant de Rode Loper, Tinnegieter
35 Stadskanaal. Zaal open 06.30uur.
Gezamenlijk vertrek naar water 7.30. Vissen van 9.00 tot 14.00 uur.
Verplicht poolen, poolprijzen 1 op 5.
Inleg €15, betalen bij opgave in winkel Winschoten of Veendam of
door overmaking op rekeningnummer NL96ABNA0615647065.
Pas na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief.
Opgave tm vrijdag 17 april. Vergeet niet uw voorkeur te vermelden!
Kort reglement: aas en voer vrij binnen wettelijke bepalingen
Wat telt NIET: snoek/snoekbaars/paling/(gras)karper/winde.
Feedervak: alleen feeder of picker toegestaan (geen vrije hengel).
Vaste stok vak:bolo of match niet toegestaan. Looddragend vissen
is niet verplicht.