Dagorder KMar dd 16 oktober 2014

Dagorder
Commandant
Koninklijke Marechaussee
Vandaag, 16 oktober 2014, is een bijzondere dag voor de
Koninklijke Marechaussee.
Wij hebben de eer om uit handen van Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander een nieuwe standaard te mogen ontvangen.
Het is de eerste standaard met het monogram van Zijne
Majesteit de Koning. Op het vorige exemplaar stond nog de
tekst: Wapen der Koninklijke Marechaussee. Inmiddels is de
Koninklijke Marechaussee een zelfstandig krijgsmachtdeel.
Daarom staat op het doek, naast ons oprichtingsjaar 1814, nu
alleen Koninklijke Marechaussee.
De standaard is een symbool van eenheid en verbondenheid.
Eenheid binnen de Koninklijke Marechaussee en
verbondenheid met het Koningshuis en het Koninkrijk der
Nederlanden. Het is het symbool van onze korpsgeest,
vakmanschap en mentaliteit. Daar zijn wij trots op.
Wij danken Zijne Majesteit de Koning voor de eer en zijn
uitgesproken vertrouwen. In de toekomst zullen we alles doen
wat in onze macht ligt om dit vertrouwen te behouden. Wij
zullen er altijd zijn als het erop aankomt.
Den Haag, 16 oktober 2014
COMMANDANT KONINKLIJKE MARECHAUSSEE
dr J.A.J. Leijtens
Luitenant-generaal