PDF, 6.7 MB - Stadsdeel Zuid

Uitmarkt Van vrijdagavond
29 tot en met zondag 31 augustus
is de jaarlijkse Uitmarkt weer in
Amsterdam.
Fietsen Amsterdam op de kaart:
op de fiets naar school, fietstips en
-weetjes.
Stadspas Aanbiedingen voor sport,
recreatie en cultuur in september:
met de Stadspas naar Rialto, het
Amsterdamse Bos of starten met
hardlopen
16
8-9
13-14
Amsterdam
Uitgave van de gemeente Amsterdam
Jaargang 1
nummer 4
21|08|14
editie Zuid
Terug naar school
Onderwijs Na de vakantie gaan duizenden leerlingen weer terug naar school. Studenten pakken
hun studie op of beginnen aan hun nieuwe leven
in Amsterdam. In deze krant vindt u meer over
fietsroutes naar de middelbare school, schoolzwemmen, de I’m-In-campagne voor mbo-leerlingen en extra ondersteuning voor leerlingen.
In Amsterdam zijn veel opleidingen op
alle niveaus. Het ROC van Amsterdam
en het ROC TOP bieden bijvoorbeeld
mbo-opleidingen aan in de bouw, techniek en zorg. Op de Agrarische Opleidingscentra kunnen studenten terecht
voor groene opleidingen: voeding, natuur en milieu. Vakscholen verzorgen
mbo-opleidingen in een bepaalde
branche, bijvoorbeeld het College voor
Kinderen leren hun tuin te
verzorgen, ontdekken en onderzoeken
mode en uiterlijke verzorging, het Houten Meubileringscollege en het Mediacollege.
De hogescholen in Amsterdam bieden
veel verschillende opleidingen, van economie, gezondheid en techniek tot
kunst. Deze hbo-opleidingen leiden op
voor hogere functies in allerlei sectoren.
Aan de universiteit word je opgeleid tot
wetenschapper, specialist of leidinggevende bij de overheid of in het bedrijfsleven. De Universiteit van Amsterdam
(UvA), in het hart van de hoofdstad, is
de grootste universiteit van Nederland.
Meer dan dertigduizend studenten volgen een van de zeventig opleidingen. De
Vrije Universiteit (VU) aan de rand van
Lees verder op pagina 2
Aemstel Schooltuin houdt open dag
Bezoek De Aemstel Schooltuin houdt op woensdag 27 augustus een open dag.
Kinderen die op de schoolwerktuin leskrijgen, laten dan hun tuin zien.
Op schooltuin krijgen schoolkinderen het hele jaar rond les. In hun tuintje
zien zij alle seizoenen voorbijkomen. De tuin is de kapstok voor ‘Natuur en
Milieu-educatie’ (NME). Met dit programma leren kinderen hun tuin te verzorgen, ontdekken en onderzoeken en beleven zo plezier aan het verkennen
van de natuur.
Activiteiten open dag
Proef de soep van ‘Kus van de kok’: Annemieke Bouman
■ Bewonder de spin van Ronald Adams “De Spinnenman” en luister!
■ Bijenimker Robert Sekuur heeft eerlijke en heerlijke nieuwe honing
■ Aai de paarden van Manege Equito
■ Laat je betoveren door het marionettentheater van Marianne van den Bergh.
■
Tijdens de open dag kunt u de Aemstel Schooltuin bezoeken op de mooie locatie
aan de Amstel | Foto stadsdeel Zuid
Kom langs op woensdag 27 augustus van 15.00 tot 20.00 uur. Kinderen zijn
welkom onder begeleiding. Er mag nog niet geoogst worden. Kalfjeslaan 28,
1083 AA Amsterdam.
2 Amsterdam | 21 augustus 2014
Vervolg van pagina 1
Amsterdam, telt bijna vijfentwintigduizend studenten.
Naar school
Onderwijs begint bij de basisschool. Als
uw kind vier jaar is, gaat het voor het eerst
naar school. Een belangrijke stap, want
het zal hier acht jaar doorbrengen. Amsterdam telt 190 basisscholen en 28 scholen voor speciaal basisonderwijs. De
schoolwijzer (amsterdam.nl/schoolwijzer) geeft u veel informatie over het
schoolaanbod in Amsterdam en kan u
helpen een passende school te vinden.
Gaat uw zoon of dochter naar het voortgezet onderwijs? Ook dan is het kiezen
van de juiste school erg belangrijk. De
schoolwijzer kan u ook hierbij helpen.
Kijk ook op amsterdam.nl/onderwijs
voor meer informatie.
Extra ondersteuning
Elk kind heeft recht op goed onderwijs.
Ook kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben. Sinds 1 augustus 2014 hebben basisscholen en middelbare scholen
een zorgplicht. Een school vangt een kind
op de eigen school op, eventueel met
extra ondersteuning in de klas. Als dat
niet kan, dan zorgt de school voor een
goed alternatief. Kijk voor meer informatie op passendonderwijs.nl of op
rijksoverheid.nl/onderwerpen/passendonderwijs.
Voor kinderen met een taalachterstand
bieden veel Amsterdamse scholen extra
leertijd taal aan. Naast extra taalonderwijs
op school is ook de betrokkenheid van ouders thuis van cruciaal belang. Wat u als
ouder thuis kunt doen, kunt u lezen op de
website Taaltips: amsterdam.nl/taaltips.
Onderwijsfestival Ouders en School
Noteert u vast 24 september: het Onderwijsfestival Ouders en School. Een festival over het basisonderwijs waarbij
ouders, leerkrachten, leidsters en andere
geïnteresseerden ervaringen met elkaar
kunnen uitwisselen over het leren en de
ontwikkeling van kinderen tussen de 2,5
en 12 jaar. Kijk voor meer informatie op
amsterdam.nl/onderwijsfestival.
Alle informatie over het onderwijs in
Amsterdam vindt u op
amsterdam.nl/onderwijs.
‘Vondelpark Open’ golft banken bijeen
Toernooi Op 20 juni werd voor de twintigste
keer het jaarlijkse golftoernooi ‘Vondelpark
Open’ gehouden. Vele teams speelden mee
voor het goede doel; deze keer voor het vervangen van de parkbanken rondom het standbeeld van Vondel.
Acteur Mark van Eeuwen (GTST)
opende het toernooi door op een van de
18 holes de eerste bal af te slaan. Het toernooi werd afgesloten met een prijsuitreiking voor deelnemende teams en met de
overdracht van de opbrengst aan de
Stichting Hart voor het Vondelpark:
maar liefst € 25.000.
Een groot deel van de parkbanken is al
vervangen, mede dankzij het succes van
eerdere edities van het toernooi. Stichting Hart voor het Vondelpark
De stichting Hart voor het Vondelpark
werft fondsen en donateurs voor het financieren van de parkbanken en het
groenbeheer, zoals de renovatie van het
Rosarium.
Voorzitter Cintha van Heeswijck: “De
opbrengst van dit unieke sportevene-
‘Dit sportevenement toont
betrokkenheid van bedrijven bij het
Vondelpark.’
De deelnemende teams van het Vondelpark Open golftoernooi brachten uiteindelijk € 25.000 op. Dit wordt gebruikt om de
bankjes te vernieuwen rondom het standbeeld van Vondel | Foto Felipe Espinosa
ment is een mooi voorbeeld hoe organisaties hun betrokkenheid tonen bij het
Vondelpark.”
Kijk voor meer informatie over de stichting Hart voor het Vondelpark
op www.vondelpark.com.
Subsidie voor tijdelijke kunst
Vernieuwend kunstklimaat Wilt u een kunstproject uitvoeren of kunst vertonen in
stadsdeel Zuid? Kunstenaars en kunstinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor
hun tijdelijke kunstprojecten.
De locatie moet openbaar toegankelijk
zijn. Subsidie wordt verstrekt aan nieuwe
kunstprojecten met een bijzondere artistieke kwaliteit.
Stadsdeel Zuid en Dienst Zuidas stellen
samen per jaar € 140.000 beschikbaar,
voor zo’n 20 projecten. Zo dragen zij bij
aan een vernieuwend kunstklimaat in
Zuid. De Adviescommissie voor de
Kunst Zuid beoordeelt twee keer per jaar
de aanvragen. Deze oproep is voor de
tweede ronde van 2014.
Vraag nu subsidie aan
U kunt subsidie aanvragen tot 15 september. Meer informatie (ook over eerder gehonoreerde projecten):
www.zuid.amsterdam.nl/tijdelijkekunst.
Daar vindt u ook het aanvraagformulier.
Cofinanciering wordt op prijs gesteld,
net als het samenwerken met partners.
Bekijk deze gesubsidieerde
kunstprojecten:
■ Zomertentoonstelling Secret Signals in het Amstelpark, t/m 24 augustus, www.zone2source.net
■ Het Grachtenfestival in Zuid, met
voorstellingen op bijzondere locaties zoals de tuin van het Hilton,
ITO-toren (Zuidas) en het Amsterdams Lyceum, t/m 24 augustus,
www.grachtenfestival.nl
■ Collectief Lucifer, U Nu!, een literair fotoboek over het Vondelpark,
www.collectieflucifer.nl
■ Art Kitchen, met een tijdelijk kunstmuseum, Cult Shop Rai. Kunst op
het perron, www.artkitchen.nl
Sportas breidt uit met horeca
Gezond De Sportas ontwikkelt
zich verder: in juli vestigden twee
horeca-ondernemers zich hier.
bied strekt zich uit vanaf het Olympisch
Stadion, langs de Bosbaan, tot aan het
Wagnerstadion ver in het Amsterdamse
Bos.
De kiosken ‘Reset Slowjuicers’ en ‘Stukkie Beter’ staan voor een proefperiode
van vijf maanden aan de Jachthavenweg.
Zij verkopen powersnacks, biologische
broodjes en gezonde sapjes. Een goede
aanvulling op het aanbod van de Sport as.
Op de Sportas is alles aanwezig om sporters van elk niveau hun talent te laten
ontwikkelen: de beste trainings- en
wedstrijdfaciliteiten, evenementen, wetenschappelijke kennis, huisvesting, medische ondersteuning, sportrecht,
sportspeciaalzaken, sportmedia en gezond eten.
Wat is de Sportas?
De Sportas is dé plek die sport, wetenschap, cultuur en het bedrijfsleven in
Amsterdam met elkaar verbindt. Het ge-
Informatie: www.sportas-amsterdam.nl
Volg Sportas: facebook.com/
amsterdamsportas
Bezoekers van de Sportas kunnen nu voor een snack of een drankje terecht bij
de kiosken van ‘Stukkie Beter’ (links op de foto) en Reset Slowjuicers (rechts). U
vindt ze ter hoogte van Jachthaven 130.
3 Amsterdam | 21 augustus 2014
Historisch Amsterdam
Monumenten in de stad
Geschiedenis Wie kent de grachtengordel niet? Sinds 2010 zijn de grachten zelfs UNESCO Werelderfgoed.
Maar kent u bijvoorbeeld ook de Koninklijke wachtkamer, de Gemeenschapsmolen of een van de andere ruim
8.500 rijks- en gemeentelijke monumenten in de stad? In ieder stadsdeel kunt u een stukje Amsterdamse historie ontdekken. Een deel van de monumenten op deze pagina, plus vele andere, kunt u op 13 en 14 september bezoeken tijdens Open Monumentendag Amsterdam. Zie amsterdam.nl/openmonumentendag.
Nieuw-West Sloterkerk,
Osdorperweg 28, Amsterdam-Sloten
Al in de middeleeuwen stond er een kerk
in het voormalige dorp Sloten bij Amsterdam. Die kerk sneuvelde echter tijdens het Beleg van Haarlem toen de
Geuzen de kerk grotendeels vernielden.
Wat over was van het middenschip,
werd in 1664 hersteld en geschikt gemaakt als protestantse kerk. Maar ook
deze kerk hield geen stand en halverwege
de 19e eeuw bleek nieuwbouw noodzakelijk. De huidige kerk, de Sloterkerk,
werd in 1861 in gebruik genomen. Niet
alles aan het gebouw is ‘nieuw’: het
Knipscheerorgel uit het oude kerkgebouw is bewaard gebleven.
Centrum Koninklijke wachtkamer,
Stationsplein 9
Het Centraal Station heeft een heuse Koninklijke wachtkamer. Deze wachtkamer
was speciaal bedoeld voor leden van het
Koninklijk Huis. Aan de kant van het Stationsplein konden koninklijke reizigers
met hun rijtuig of auto het station in rijden en de wachtkamer ingaan.
Vanaf het eerste perron aan de oostkant
van het station herkent u de Koninklijke
wachtkamer aan een hek van verguld
siersmeedwerk. In de wachtkamer zijn
reliëfs te zien, wandschilderingen en origineel bronzen hang- en sluitwerk, een
marmeren schouw en meubels.
West Tramremise De Hallen, Hannie Dankbaar Passage 33
Toen de Amsterdamse trams elektrisch werden, bouwde de gemeente
een tramremise voor de Gemeentetram. Het complex uit 1901 had negen
hallen voor tramonderhoud, kleed- en wasruimten, kantoren, een ketelhuis, een kantine en vier dienstwoningen. Onlangs is de tramremise
omgebouwd tot een centrum voor media, mode, ambacht en cultuur.
Oost Marine Etablissement, Kattenburgerstraat 7
In 1656 liet de Admiraliteit van Amsterdam een scheepstimmerwerf
bouwen op het eiland Kattenburg om daar houten koopvaardij- en
oorlogsschepen te maken. De schepen werden bevoorraad vanuit het
magazijn dat ernaast lag, het huidige Scheepvaartmuseum. De werf
verhuisde in 1915 vanwege ruimtegebrek naar Den Helder; Kattenburg
bleef in gebruik voor opleiding en goederenopslag.
In 1965 moest een deel van het terrein plaats maken voor de IJtunnel,
maar de lange afscheidingsmuur aan de Kattenburgerstraat is nog
steeds zichtbaar, net als het poortgebouw en de toegangspoort. In
2018 ontruimt Defensie het terrein, waarna het voor het eerst in het
bestaan een publieke bestemming krijgt. Het marineterrein is nu nog
alleen per reservering toegankelijk en een geldig identiteitsbewijs is
verplicht.
Zuid Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21
Herberg De Bonte Os, ofwel het Aalsmeerder Veerhuis,
is al 380 jaar oud. Het veerhuis stond aan het begin van
de trekschuitlijn naar Aalsmeer, net buiten de stad, op
een knooppunt van land- en waterwegen. Boven de ingang van het pand kunt u nog een gevelsteen zien
waarop biervaten vanuit twee schuiten worden gelost.
Een van de afgebeelde huisjes lijkt sterk op het Aalsmeerder Veerhuis.
Zuidoost Gemeenschapsmolen, Lange Stammerdijk 20,
Amsterdam-Driemond
De Gemeenschapsmolen aan de Gaasp bij Driemond (Amsterdam
Zuidoost) werd in 1708 gebouwd om de Gemeenschapspolder te bemalen. Deze poldermolen had echter geen functie meer toen in 1926 een
gemaal de bemaling overnam. Het bovenste deel van de molen werd afgezaagd. Omdat de Gemeenschapsmolen aan het eind van de twintigste eeuw sterk was verouderd, is deze herbouwd en in 2003 officieel in
gebruik genomen. De molen wordt bewoond, dus u kunt de molen niet
bezichtigen. Vanaf de weg is het gebouw echter goed te zien.
Noord NDSM-terrein, Tt. Neveritaweg en
omgeving
De scheepswerf van de Nederlandse Dok en
Scheepsbouw Maatschappij (NSDM) aan de noordelijke IJ-oever is tussen 1894 en 1979 gebruikt voor
scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie en machinebouw. Toen de NSM (voorheen de NDSM) in 1984
failliet ging, werden alle werkzaamheden gestaakt.
In de jaren daarna vonden krakers een thuis in de
leegstaande gebouwen wat het begin was van een
broedplaats met betaalbare woon- en werkruimtes
voor creatieven. De komende tien tot vijftien jaar
wordt de NDSM-werf ontwikkeld tot een stuk stad,
met ruimte voor wonen, werken en cultuur.
Op 13 en 14 september is het Open Monumentendag. Kijk op amsterdam.nl/openmonumentendag welke monumenten u dan kunt bezoeken.
4 Amsterdam | 21 augustus 2014
Bewonersinitiatief
‘Gras mét de buren is groener!’
Buurttuin Eline van Dillen zit regelmatig op
de groenstrook voor haar deur aan de Westlandgracht. Dat bracht haar op een idee.
Samen met medebuurtbewoonster Marijn
Langewouters vroeg ze bij het stadsdeel subsidie aan voor een buurttuin. Eline vertelt.
“De buurttuin is een stukje groen aan de
Westlandgracht dat we samen met
buurtbewoners nog mooier (en hondenpoepvrij) wilden maken. Omdat het gras
mét de buren groener is!
Het is een stuk gras met een natuurlijke
omheining. Binnenin staan plantenbakken met bloemen en kruiden. De tuin is
een plek voor iedereen – voorbijganger of
buurtbewoner – om in het gras te liggen,
kruiden te kweken, of een activiteit te organiseren.”
Draagvlak
“Er is tot laat zon, wat het echt de ideale
zitplek maakt. Alleen is het ook een ge-
liefde route voor hondenbezitters. We
keken dan ook jaloers naar de Westlandgracht aan de andere kant van de Heemstedestraat. Daar waren stukken gras met
hekwerk afgezet, om honden buiten te
houden. Zoiets wilden wij ook, maar dan
natuurlijker, en door de buurt geïnitieerd.”
“Marijn en ik hebben vervolgens een
plan voor subsidieaanvraag ingediend bij
stadsdeel Zuid. Om draagvlak te toetsen,
hebben we bij de directe buren gepolst
hoe zij ertegenover stonden. Dat gaf veel
energie, want vrijwel iedereen was enthousiast! Voor ons een belangrijke reden
om ermee verder te gaan. Ook hebben
we hulp gehad van David van Bezooijen
van stichting SOOZ.”
Onderhoud
“Het valt nu nog mee hoeveel onderhoud
de tuin vraagt. Gelukkig zijn er een aantal buren die veel kennis van tuinieren
hebben. En via onze Facebookpagina
(Buurttuin Westlandgracht) houden we
het met elkaar in de gaten.”
Yogales in de buurttuin. Eline van Dillen: ‘Het is erg grappig om in je eigen buurtje dit soort dingen te organiseren.’ I Foto Eline van Dillen
Yoga
“Iedereen die zin heeft, kan er activiteiten organiseren. Via Facebook willen we
er meer bekendheid aan geven. Eind juli
hadden we bijvoorbeeld een yogales in
de tuin. Het is erg grappig om in je eigen
buurtje dit soort dingen te organiseren.”
... en verder in Amsterdam
Foto Edwin van Eis
Prinsengrachtconcert
West Beach Filmfestival
Noorderparkfestival
Centrum Het hoogtepunt van het Grachtenfestival, het
Prinsengrachtconcert, vindt plaats op zaterdag 23 augustus 2014. Het concert wordt live op televisie uitgezonden. Violiste Lisa Batiashvili treedt samen op met
haar echtgenoot, hoboïst François Leleux. Locatie: op
een ponton voor Hotel Pulitzer, Prinsengracht 315.
Het hoofdprogramma start om 21.30 uur. Het concert is
gratis.
Nieuw-West Van donderdag 4 tot en met donderdag
11 september kunt u volop genieten van het enige echte
openluchtfilmfestival in Nieuw-West. Een week lang
gratis films kijken aan de Sloterplas bij het Sloterparkbad aan de President Allendelaan 3.
Kijk voor het complete programma op
www.amsterdam.nl/westbeachfilmfestival
Noord Wie Noord kent, kent het Noorderparkfestival.
Dé plek waar culturele organisaties uit het stadsdeel zich
presenteren. Tolhuistuin, Noorderparkkamer, EYE,
Stichting NDSM en vele andere bieden op 7 september
van 14.00 tot 21.00 uur een mix van een ouderwetse
‘fair’, straattheaterfestival, circus, muziek en heerlijk
eten. Het festival is gratis toegankelijk en leuk voor jong
en oud. www.noorderparkfestival.nl
Foto Cécile Obertop
Oosterpark krijgt opknapbeurt Het Grachtenfestival, ook in West Dag van 1000 Culturen
Oost Het Oosterpark krijgt vanaf september een grondige opknapbeurt. Bovendien wordt het park groter
doordat zoveel mogelijk hekken om gebouwen in de
noordrand verdwijnen. Nieuwe drainage onder de grasvelden zorgt straks voor picknicken zonder natte kont. Er
komen 70 nieuwe bijzondere bomen bij. De tennisvelden
worden opgeknapt en er komt een skatevoorziening.
www.oost.amsterdam.nl/oosterpark
West Het Grachtenfestival vindt dit jaar plaats van 15
tot en met 24 augustus op verschillende locaties in Amsterdam, op 23 en 24 augustus in het Erasmuspark en
het Bos en Lommerplantsoen. De klassieke optredens
zijn kort en gratis. Kijk voor het volledige programma
op www.grachtenfestival.nl.
Zuidoost Cultureel en sportief Zuidoost laat zich zien.
Op zaterdag 6 september is op en rondom het Anton de
Komplein de feestelijke opening van het nieuwe seizoen: de Dag van 1000 Culturen. Op de plek waar normaal gesproken de markt gehouden wordt, staan
kraampjes waar iedereen zich kan laten informeren over
de sport- en cultuurprogramma’s van het komende jaar.
www.dagvan1000culturen.nl
5 Amsterdam | 21 augustus 2014
Onderwijs in Zuid
Activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar
Dans, voetbal, of piano
spelen: doe wat je leuk vindt
Talent Ieder kind heeft wel een lievelingssport of favoriete interesse. De een kan
goed dansen of voetballen, en de ander houdt meer van techniek of kan prachtig
pianospelen. Het is belangrijk dat kinderen hun talenten ontwikkelen.
In Zuid zijn er veel activiteiten om die talenten te ontwikkelen en te stimuleren.
De welzijnsinstellingen Dynamo en
Combiwel krijgen subsidie van stadsdeel
Zuid om activiteiten te organiseren voor
kinderen. Deze activiteiten liggen op het
gebied van kunst en cultuur,
De activiteiten liggen op het
gebied van kunst en cultuur,sport/lijf/
gezondheid, natuur en techniek, en
communicatie en media.
sport/lijf/gezondheid, natuur en techniek, en communicatie en media. Alle activiteiten vinden plaats na schooltijd.
Het is de bedoeling dat alle kinderen in
Zuid kennismaken met sport, kunst en
cultuur. Daarna kunnen zij zich verder
ontwikkelen in wat zij leuk vinden of
waar ze goed in zijn.
Via scholen en verenigingen
De activiteiten worden waar mogelijk
met of via scholen georganiseerd. om zo
het binnenschoolse aanbod aan het buitenschoolse te koppelen. Sport wordt
In Zuid zijn vele activiteiten voor kinderen om hun talenten te ontwikkelen,
zoals dans, sportief, kunst en cultuur, techniek, en meer I Foto stadsdeel Zuid
ook vooral met sportverenigingen georganiseerd om kinderen te stimuleren
daar te blijven bewegen, ook als ze ouder
dan 12 zijn. De activiteiten worden gesubsidieerd, maar er geldt wel een eigen
bijdrage naar draagkracht. Het aanbod is
aanvullend op wat scholen, verenigingen
en ouders zelf organiseren.
Voorbeelden van activiteiten zijn: webdesign, ballet, circus, KidDance, gitaar-
les, theaterles, ‘mad science club’, atletiek, judo, zaalvoetbal, turnen.
Aanmelden
Aanmelden voor de activiteiten kan bij
Dynamo en Combiwel. Kijk op:
■ www.dynamo-amsterdam.nl/dynamo/
activiteiten.aspx
■ www.combiwel.nl/activiteiten
■ www.amsterdam.nl/kidsactiviteiten
‘Track the Talent’ zoekt professionals
Helpt u talent aan een baan?
Carrière Voor veel laagopgeleide maar getalenteerde jongeren is het
moeilijk een baan te vinden; de kloof met het bedrijfsleven is groot.
‘Track the Talent’ overbrugt deze kloof door jongeren aan het bedrijfsleven te koppelen.
De leerlingen van de overstapklas van Combiwel kregen voor de zomervakantie
hun halve certificaat, na de bijeenkomsten in het najaar krijgen ze de andere
helft. De twee delen vallen als een puzzel in elkaar. | Foto: Combiwel
Klaar voor voortgezet onderwijs
dankzij overstapklas
Basisschool De leerlingen van overstapklas ‘2Zones’ zijn klaar voor de
middelbare school! De overstapklas begeleidt kinderen van de
basisschool naar het voorgezet onderwijs.
Het hele schooljaar ondersteunt het jongerenwerk van Combiwel basisschoolleerlingen. Hieruit kwam het idee voor
een speciale klas voor achtstegroepers die
begeleiding kunnen gebruiken bij de
overstap naar het voortgezet onderwijs.
Twaalf achtstegroepers van basisscholen
Oscar Carré en De Springstok kwamen
sinds het voorjaar acht maandagen, na
schooltijd, bijeen.
willigster Mariska de Swart. “Dat raakt
mij. Eén meisje zat eerst helemaal in elkaar gedoken, maar na een aantal bijeenkomsten durfde zelfs op de muzikant af
te stappen, die over zijn werk kwam vertellen. Aangemoedigd door deze fluitist
schreef ze zich in voor gitaarles bij Combiwel. Dit werk schenkt mij nog meer
voldoening dan mijn baan in het bedrijfsleven. Het geeft mij energie.”
Meriam Tjin A-Lim, jongerenwerker van
Combiwel: “Elke week behandelden we
een ander thema, bijvoorbeeld: social
media, groepsdruk, het lezen van een
rooster, veranderingen op de middelbare
school, of het kaften van boeken. Daarnaast kwam elke week iemand over zijn
beroep vertellen. In de zomervakantie
kregen de kinderen de sociale vaardigheidstraining ‘Plezier op school’. Dit najaar volgen de laatste zes bijeenkomsten.”
Ook het komende schooljaar organiseert
Combiwel weer een nieuwe overstapklas.
Achtstegroepers van alle basisscholen in
de Pijp en de Rivierenbuurt mogen zich
hiervoor inschrijven.
Opbloeien
“Je ziet kinderen opbloeien”, vertelt vrij-
Aan de slag als vrijwilliger
Woont u in de Pijp of Rivierenbuurt en
lijkt het u leuk om basisschoolleerlingen
(groep 7 en 8) te begeleiden met hun
schoolwerk? Neem dan contact op met
Meriam Tjin A-Lim, jongerenwerker bij
Combiwel, via telefoonnummer 020 767
0392 of e-mail: [email protected]
Al 7 jaar leren professionals uit het bedrijfsleven jongeren hoe je de juiste baan
vindt én behoudt. De jongeren gaan elke
week bij een ander bedrijf op bezoek. Ze
onderzoeken waar hun talenten liggen en
zien hoe het er in het bedrijfsleven aan
toe gaat.
Voor veel jongeren geeft deze ervaring
zelfvertrouwen om een opleiding te starten én af te maken. Zo heeft Nousra (17)
bij IBM en ING geleerd hoe zij zich beter
kan presenteren. Vervolgens zag zij bij
NH Hotels dat de horeca bij haar past. Zij
start in september met een MBO-opleiding tot gastvrouw Horeca.
Waardevol voor professionals
Maar ook de professionals ervaren het
geven van training als zeer waardevol:
Mark, werkzaam bij BoerCroon: “Het
geeft een nieuwe kijk op je eigen werk en
het contact met deze groep jongeren is
heel verfrissend en leuk. De trainingen
zitten bij ons altijd direct vol.”
Track the Talent zoekt nog sponsors en
enthousiastelingen die met hun bedrijf
mee willen werken aan het vergroten van
de arbeidskansen van deze groep Amsterdammers! Het nieuwe programma
start op 22 september.
Kijk voor meer informatie op:
www.trackthetalent.nl.
‘Het geeft een
nieuwe kijk op je werk en het
contact met de jongeren is
verfrissend en leuk’
Na afloop van het ‘Track the Talent’-programma krijgen de jongeren een certificaat.
Foto: Track the Talent
6 Amsterdam | 21 augustus 2014
Schoolzwemmen
doelstelling is dat 95 procent van de kinderen in groep 8 zijn A-diploma heeft. In
2014 zitten we rond de 93 procent, dus
dat gaat de goede kant op. Schoolzwemmen is trouwens in bijna alle stadsdelen
gratis, alleen in Noord betalen ouders een
kleine eigen bijdrage.”
3. Wat is het belangrijkste dat ze leren bij
het schoolzwemmen?
“Survival! Dat ze zich kunnen redden in
het water, ook met kleren aan. Zelfs het
beruchte gat waar ze doorheen moeten
zwemmen, heeft een duidelijke functie.
Daarmee leren ze om onder water te kijken waar ze het beste naartoe kunnen
zwemmen. Onze zwemonderwijzers
vertellen er tegenwoordig altijd bij
waarom ze iets aanleren, dan zijn de kinderen meer gemotiveerd.”
Amsterdam is een waterrijke stad. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich kunnen redden in het water.
5
vragen aan Heidi Oudejans, coördinator schoolzwemmen,
gemeente Amsterdam
1. Steeds meer gemeenten schaffen het
schoolzwemmen af. Waarom heeft Amsterdam er nog altijd geld voor over?
“Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kinde-
Reageren
Facebook.com/gemeenteamsterdam
ren leren zwemmen, maar sommige ouders hebben geen geld voor zwemles.
Aan het eind van groep 4 heeft pas iets
meer dan de helft van de kinderen zijn Adiploma. In een waterrijke stad als Amsterdam kun je dan als gemeente blijven
toekijken, of er iets aan doen! Wij kiezen
voor dat laatste, door alle kinderen in
groep 5 schoolzwemmen aan te bieden.
36 lessen van 45 minuten of 18 lessen van
90 minuten. Kinderen die al hun A-di-
ploma hebben, krijgen de helft minder
lessen.”
2. Kunnen alle kinderen leren zwemmen?
“Alle kinderen kunnen zeker leren
zwemmen, alleen sommigen wel op hun
eigen manier. Als je wegens een motorische of verstandelijke beperking niet in
staat bent de schoolslag te leren, is het
natuurlijk prima als je op een andere manier boven water kunt blijven. Onze
4. Wat kun je als ouder doen om je kind
sneller te leren zwemmen?
“Soms komen kinderen tijdens het
schoolzwemmen voor het eerst in een
zwembad en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het belangrijkste is dat ze zich
vertrouwd voelen in het water. Ouders
moeten in het zwembad zeker geen les
geven, maar lekker vrij met hun kind
zwemmen. Als kinderen al durven drijven op hun buik en rug en iets durven op
te duiken, halen ze veel makkelijker hun
diploma.”
5. Hoe feestelijk is zo’n diploma-uitreiking?
“Voor de kinderen is het altijd een spannend moment, met vaak hun ouders op
de tribune. Het blijft fantastisch om ze te
zien stralen als ze hun diploma gekregen
hebben.”
Nieuwe hulplijn zorg en welzijn
Nieuwe hulplijn, 24 uur per dag bereikbaar
5
vragen over:
De 24-uurslijn
In september start de 24-uurslijn,
een speciale gratis hulplijn voor
ouderen en kwetsbare bewoners
in De Pijp en de Rivierenbuurt
1 Wat is de 24-uurslijn?
De 24-uurslijn is een telefoonnummer
dat ouderen en kwetsbare bewoners 24
uur per dag kunnen bellen met vragen
over zorg en welzijn. Op 15 september
start de 24-uurslijn op proef in de Pijp
en de Rivierenbuurt. Als dit succesvol is,
wordt de 24-uurslijn uitgebreid naar heel
Zuid.
De hulplijn is een samenwerkingsverband tussen Combiwel, Rozazorg en de
stichting ATA (personenalarmering).
2 Wat is het verschil met ATA alarmering?
ATA biedt acute, meestal medische hulp
met een druk op de knop. Hier kunnen
bewoners lid van worden.
Hebt u ook vragen?
U kunt zelf uw vragen aan het
stadsdeel stellen op:
amsterdam.nl/vragen-aan-zuid
Vrijwilligers zitten vanaf september 24 uur per dag klaar om ouderen en kwetsbare bewoners te woord te staan en te helpen
Foto Combiwel
De 24-uurslijn is meer welzijnsgericht
met deskundige vrijwilligers. Op de achtergrond zijn er altijd professionals van
ATA. Iedereen kan bellen! U hoeft dus
geen lid te zijn en het is gratis.
3 Waarom komt de 24-uurslijn?
De professionals van ATA merkten dat
bewoners steeds vaker belden om andere
redenen, zoals behoefte aan contact.
Ouder worden en een psychische of fysieke beperking gaat vaak gepaard met
het verkleinen van het sociaal netwerk.
Iemand wordt bijvoorbeeld ziek, en kan
niemand vinden om boodschappen te
doen. Als mensen in dit soort gevallen
bellen met de 24-uurslijn, zoeken zij
samen naar een oplossing.
geld is. Of zij verwijzen door naar een instantie die hulp kan bieden als een mantelzorger even te veel wordt. 4 Voor wie is de 24-uurslijn bedoeld?
Voor iedereen die even iemand nodig
heeft, en niemand in zijn of haar omgeving heeft die kan helpen. Of voor mensen die bijvoorbeeld willen weten welke
activiteiten of clubjes er in de omgeving
zijn, omdat zij behoefte hebben aan gezelschap. De hulplijn kan ook doorverwijzen naar een zorgorganisatie,
wanneer er plotseling hulp nodig is als
bijvoorbeeld de thuiszorg nog niet gere-
5 Waar kan ik meer informatie vinden?
Kijk op www.combiwel.nl, bel of mail
naar Helga Spel: tel. 06 1459 1568, e-mail
[email protected] Er komt nog een
flyer die verspreid wordt in de buurt.
Bel met de 24-uurslijn
De 24-uurslijn is vanaf 15 september
open. Bel dan naar tel. 020 592 3459.
7 Amsterdam | 21 augustus 2014
Vrijwilliger van de Maand
‘Jonge moeders en jongeren leven
soms heel geïsoleerd’
Maatjes Iedere maand kiest Stadsdeel Zuid de ‘vrijwilliger van de maand’: een vrijwilliger die zich met veel enthousiasme inzet. Als dank en aanmoediging geeft
Stadsdeel Zuid een T-shirt en bakkerij/café ‘Le Pain Quotidien’ een heerlijke taart.
■
■
■
■
Deze maand: Susan Aukema
Leeftijd: 23 jaar
Studie: Human Resource Management
Vrijwilligerswerk: Coach voor maatjes
bij Don Bosco Jonathan
Wat voor een vrijwilligerswerk doe je?
“Bij Don Bosco Jonathan begeleid ik
‘maatjes’. Maatjes zijn jonge vrijwilligers
die kwetsbare jongeren en jonge (tiener)moeders begeleiden. Don Bosco Jonathan wil thuisloze jongeren en jonge
moeders in beweging krijgen, zodat zij
weer geïnspireerd raken, energie krijgen
en van de bank afkomen.
Don Bosco laat jongeren van verschillende achtergronden samenkomen en elkaar helpen. De jongeren en moeders
hebben meestal geen sociaal vangnet,
geen familie of vrienden die helpen. De
vrijwilligers nemen hun maatje mee naar
Artis, musea, het Anne Frankhuis. Plekken waar zij niet vaak of niet snel komen.
Als coach bemiddel ik als de maatjes
tegen dingen aanlopen, en ik ben de
vraagbaak voor de vrijwilligers.”
Herinner je je een bijzonder moment tijdens je vrijwilligerswerk?
“Er zijn soms jonge moeders en jongeren
die heel geïsoleerd leven. Ze vinden het
eng om buiten te komen en om nieuwe
activiteiten te ondernemen. Het is zo bijzonder als je als maatje merkt dat je zo’n
moeder kunt helpen. Zo was er een jonge
moeder die niet naar buiten durfde. Eerst
sprak haar maatje bij haar thuis af. Maar
na een paar keer durfde ze samen koffie
te gaan drinken bij een cafeetje om de
hoek. Dat was een bijzondere stap. Een
paar maanden later gingen zij samen naar
een museum.”
Wat krijg je er zelf voor terug?
“Zoveel waardering! Van de moeders en
de jongeren: ze bedanken me en laten
merken hoe leuk ze het vinden. Zelf ben
ik veel bewuster geworden van wat er allemaal speelt in mijn eigen stad. En ik
vind het een verrijking van mijn leven
Susan Aukema: “De jonge vrijwilligers van Don Bosco Jonathan helpen jongeren
en jonge moeders in beweging te krijgen, zodat ze weer geïnspireerd raken,
energie krijgen en van de bank afkomen.” | Foto Minka Bos
dat ik dankzij deze jongeren andere leefwerelden heb leren kennen. Bovenal
heeft het me ervan bewust gemaakt dat
niet iedereen het meteen goed getroffen
heeft in dit leven. Het is heel waardevol
om me dat ten volle te realiseren, en
dankzij Don Bosco ook iets positiefs aan
hun levens te kunnen bijdragen.”
Wil je ook maatje worden, of mee
doen met de activiteiten van Don
Bosco Jonathan?
Tel. 020 675 3159, of mail naar:
[email protected]
www.donboscojonathan.nl
I’m-In-team zoekt passende oplossing voor schoolverlaters
Opleiding De meeste mbo-leerlingen gaan zorgeloos de zomer in
omdat ze weten welke opleiding ze
volgen na de vakantie. Niet alle
jongeren hebben echter al een passende opleiding gevonden of ze zijn
zelfs helemaal gestopt met studeren. Het I’m-In-team benadert de
(mogelijk) voortijdige schoolverlaters persoonlijk en biedt hen snel
en op maat aantrekkelijke activiteiten. “Het gaat elk jaar beter met de
I’m-In-campagne”, constateert projectleider Ans Posch.
“We doen de I’m-In-campagne dit jaar
voor de vierde keer en het wordt steeds
meer een vast onderdeel van ons gewone
werk. Een van de dingen die we hebben
geleerd, is dat we nu veel eerder beginnen. Dat is echt nodig, omdat scholen
hun inschrijfdatum hebben vervroegd.
Ons Talent Event, dat we samen met de
Dienst Werk en Inkomen organiseren,
hebben we dit jaar al in mei gehouden in
plaats van in augustus. Het evenement
was heel succesvol, er kwamen ruim
achthonderd jongeren op af. We hebben
die dag heel wat jongeren gericht kunnen
verwijzen naar een leer- of werktraject.
Het I’m-In-team benadert (mogelijk) voortijdige schoolverlaters persoonlijk en biedt hen snel en op maat aantrekkelijke
activiteiten. | Foto Edwin van Eis
Ook onze samenwerking met de roc’s
wordt steeds beter. Steeds eerder krijgen
wij gegevens door van dreigende uitvallers.”
Persoonlijk contact
Ans Posch is zeker tevreden over de resultaten van de campagne tot nu toe. “De
resultaten zijn voor een groot deel te
danken aan onze betrokken leerplichtcollega’s en hun ondersteuners. We werken vanuit zes plekken in de stad. Ieder
stadsdeel heeft zijn eigen I’m-In-coördi-
nator. De coördinatoren gaan er echt
voor om voor iedere jongere een pasklare
oplossing te vinden. We doen het samen!
We hebben intussen al heel wat huisbezoeken afgelegd, door de hele stad. Maar
we zijn nog niet klaar met die bezoeken.
We gaan tijdens de zomer gewoon door.
Persoonlijk contact werkt erg goed.”
Gesprekken
De I’m-In-campagne loopt nog door tot
half september. “De hele zomer hebben
we met onze opvallende, knalrode I’m-
In-tent door de hele stad gestaan. We
stonden ook op het Kwakoefestival, waar
ook een markt was met maatschappelijke
thema’s – naast het traditionele voetbaltoernooi. Op markten en pleinen voeren
we veel goede gesprekken, vooral ook
met ouders overigens! Op onze website
staat een overzicht waar en wanneer
mensen ons kunnen vinden. Met vragen
kunnen ze ons ook bellen of mailen.”
Meer weten? Kijk op
amsterdam.nl/ookopschool
8 Amsterdam | 21 augustus 2014
Amsterdam op de kaart
Op de fiets naar school
Veilig fietsen Fietsen naar de middelbare school: voor kersverse brugklassers én hun ouders is dat de komende weken
even wennen. Leerlingen die al wat langer op de middelbare
school zitten, stellen de nieuwe lichting gerust. “Een leuk
nieuw avontuur”, vond bijvoorbeeld Dewi (18). Gelukkig zijn
er in Amsterdam genoeg veilige en overzichtelijke fietsroutes.
Wat ook helpt om veilig op school aan te komen: telefoon in
de tas laten, bagage goed vastmaken, niet naast een vrachtwagen of bus gaan staan – vanwege de dode hoek.
1
Tommy (17)i
Oost > West
“Ik ga altijd met
de fiets. De eerste
keer heb ik
geoefend met mijn
vader. Ik weet
eigenlijk niet of het eng was voor
mijn ouders. Waarschijnlijk wel.
Wat ik doe als het slecht weer is?
Harder fietsen!”
10
Tessa (14)i
Nieuw-West > Zuid
“Soms ga ik met
het OV, maar
meestal met de
fiets. Op de fiets
doe ik er 35 minuten over. Met slecht
weer brengt mijn
vader me met de
auto en ga ik terug
met de bus.”
Middelbare school
4
Fietsroute
2
1
5
9
10
8
River (14)i
West > Zuid
7
9
“Ik ben dit jaar maar twee of drie keer te laat
op school gekomen. Meestal komt dat door
het weer, door de brug of doordat ik iets te laat
ben vertrokken.”
Online fietskaart
Op de online versie van de fietskaart kunt u inzoomen op de
verschillende fietsroutes: maps.amsterdam.nl/grabbel
Ook op dezelfde site beschikbaar in de 'Kaart der Kaarten'.
Plan uw fietsroute op routeplanner.fietsersbond.nl.
Informatie over werkzaamheden en omleidingen
vindt u op de website van uw stadsdeel.
Sawsan (19)i
Zuid > Zuid
8
“Samen met een vriendin ga ik meestal met de
fiets naar school, soms
lopend. Ik ging ook al op
de fiets naar de basisschool en die was verder
weg. De laatste tijd ben
ik wat minder op tijd
omdat ik ouder word.”
6
9 Amsterdam | 21 augustus 2014
Fietsen in Mokum
Jamie (16)i
2
Centrum > Zuidoost
“Ik ben met de fiets een half uur onderweg naar school. De eerste keer
ging ik samen met
vrienden. Met mijn
moeder heb ik van
tevoren geoefend.
Slecht weer? Toch
op de fiets.”
Amsterdammers hebben naar schatting
881.000 fietsen. Dagelijks leggen we in de
stad zo'n twee miljoen kilometer af.
We verzamelden een aantal leuke fietstips
en -weetjes.
Dewi (18)i
Noord > Zuid
Noord
3
“Mijn vader brengt mij met de auto en de
fiets achterin. ’s Middags ga ik met de fiets
naar huis. Met een vriendin van de basisschool heb ik een route uitgestippeld.
We vonden het een leuk nieuw avontuur.”
Weldadig bedeeld met parken, stadsweilandjes, rietkragen, waterpartijen en natuurlijk de
uitgestrekte polders van Waterland. Je kunt
in Noord geen honderd meter fietsen of je
ziet tussen de bebouwing een bomenrij, park
of prachtig onderhouden stadstuin. Voor speciale fiets- en wandelroutes zie:
www.noord.amsterdam/fietsroute.
Centrum
Via een route van 36 km fietst u langs de IJdijken, die het land tegen het water beschermen. De IJdijkenroute West loopt van de
Jodenbreestraat tot aan Velsen; de IJdijkenroute Oost van het Mr. Visserplein naar Muiderberg. Tip: scan onderweg de QR-codes en
leer van alles over de omgeving.
www.ijdijkenroute.nl/index.html.
Julian (12)i
Centrum > Oost
3
Nieuw-West
“Voorlopig ga ik met
de tram naar school. Ik
weet nog niet hoe lang
het duurt. We hebben eerst met de
juffrouw van de basisschool geoefend.”
Saranda (13)i
Centrum > Oost
In Nieuw-West zijn er fietsroutes door de havens, langs openbare kunstwerken of lekker
door het groen. Het Christoffel Plantijnpad
bijvoorbeeld is onderdeel van het ‘Natte econet’. Dit groene fietspad loopt vanaf de Sloterweg, via de Sloterplas naar de Osdorper
Binnenpolder en naar Spaarnwoude. Het is
een van de oudste toevoerwegen naar Amsterdam. Alle routes kunt u downloaden op
www.nieuwwest.amsterdam.nl.
4
Oost
5
“Meestal ga ik met de fiets. Ja, als het regent met
de tram. M’n ouders wilden me eerst eigenlijk
brengen, maar ik mocht toch alleen gaan.”
De Nesciobrug is de langste fiets-/voetgangersbrug van Nederland: 780 meter lang. De
brug verbindt Amsterdam-Oost en Diemen
met IJburg via de Diemerzeedijk, een voormalige vuilstortplaats die is opgeknapt tot Diemerpark. De brug is genoemd naar schrijver
Nescio, die begin twintigste eeuw schreef
over zijn wandelingen op de Diemerzeedijk.
West
Dechen (19)i
Zuid > Zuid
De J.P. Heijestraat in West heeft het eerste
scootervrije en vrijliggende fietspad van Nederland. In Amsterdam rijden steeds meer
scooters. Deze zijn vaak betrokken bij ongelukken, rijden te hard of zorgen voor irritaties.
Daarom begon stadsdeel West een proef en
verplaatste al het gemotoriseerde verkeer
naar de rijbaan.
7
“Ik ga altijd met de fiets. Ja behalve als ik een
lekke band heb of zo. Ik kom vier stoplichten
tegen, als het meezit red ik het in 7 minuten.
De eerste keer ben ik samen met een vriendin verdwaald en kwamen we veel te laat.”
Zuid
Luna (13)i
Zuidoost > Zuid
6
“Als het mooi weer is ga ik met de fiets,
maar meestal pak ik de metro. Met de
fiets doe ik er 45 minuten over, met de
metro 20 minuten. Of het eng was om de
eerste keer alleen te gaan? Nee.”
Fietstoeristen vinden de fietstunnel onder het
Rijksmuseum geweldig. Maar ook voor Amsterdammers is het een mooie en handige
fietsroute van en naar Zuid. Vorig jaar ging de
fietstunnel weer open, na de verbouwing van
het Rijksmuseum. Als u door de tunnel fietst,
vergeet dan niet te genieten van het beeldbepalende Rijksmuseum uit 1885.
Zuidoost
Fietsers kunnen in stadsdeel Zuidoost lekker
doorrijden: u heeft er geen last van autoverkeer, want alle fietspaden liggen vrij. En er
zijn weinig stoplichten – bijzonder voor de
stad. De fietspaden gaan kriskras door de
vele parken en helemaal rond de Gaasperplas. Vanuit Zuidoost bent u binnen een halfuurtje in het centrum of waant u zich al gauw
op het platteland.
10 Amsterdam | 21 augustus 2014
Zuid
Werken aan veiliger verkeer
Fietsers Amsterdam is een compacte stad;
alles is dichtbij. Dat is handig, maar levert ook
veel verkeersdruk op. Vooral de toename van
het aantal fietsers zorgt soms voor problemen
in de smalle straten van de stad.
Fietsers en snorfietsers zijn kwetsbaar in
het verkeer. De gemeente zet alles op
alles om straten zo verkeersveilig mogelijk te maken. De gemeente ziet echter
een belangrijke rol voor zichzelf: de straten zó inrichten dat het gewenste gedrag
zoveel mogelijk wordt gestimuleerd.
Maar hoe veilig straten ook zijn, verkeersveiligheid blijft grotendeels een
kwestie van gedrag. Bij bijna alle ongevallen speelt de menselijke factor een
doorslaggevende rol.
Vrijliggende fietspaden
Stadsdeel Zuid heeft de meeste scholen
van Amsterdam, en helaas ook de meeste
verkeersongevallen. Voor stadsdeel Zuid
is verkeersveiligheid daarom topprioriteit. Er is een zeer ambitieus plan gemaakt met 100 maatregelen om de
verkeersveiligheid te verbeteren. Hierbij
is speciaal aandacht voor fietsers. Inmid-
Vluchtheuvels en rood asfalt zorgen voor een betere scheiding van fiets- en autoverkeer, zoals hier op de rotonde bij het
Haarlemmermeerstation | Foto Wim Salis
dels zijn al meer dan 70 van de 100 maatregelen voltooid. Ook komen er binnen
vier jaar vrijliggende fietspaden in de Van
Woustraat, Ferdinand Bolstraat, Cein-
tuurbaan, Van Baerlestraat, Rijnstraat,
De Lairessestraat, Cornelis Krusemanstraat, Heemstedestraat en de Amstelveenseweg. Als het maken van
vrijliggende fietspaden niet op korte termijn haalbaar is, komen er tijdelijk andere verbeteringen, zoals drempels en
fietsstroken in rood asfalt.
Veilig en gezond opgroeien met liefde en seks
Voorlichting Stadsdeel Zuid vindt het belangrijk dat jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien met liefde, seks en relaties. Met duidelijke grenzen en zonder dwang.
Het is belangrijk dat kinderen seksueel
weerbaar zijn, geen seksueel risicogedrag
vertonen, en geen dader of slachtoffer
worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op de website van stadsdeel Zuid staat hierover sinds kort allerlei
informatie voor hulp en advies, belangrijke telefoonnummers en links. De site
is bestemd voor jongeren, ouders/verzorgers en professionals en geeft informatie over vormen van seksueel
risicogedrag.
Voorlichtingslessen
Het stadsdeel heeft deze website gemaakt in samenwerking met expertise-
centrum Qpido. Stadsdeel Zuid en
Qpido werken nauw samen om zoveel
mogelijk opgroeiende kinderen te bereiken en te bieden wat nodig is. Zo willen
het stadsdeel en Qpido bijdragen aan het
voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksuele dwang en
uitbuiting, seksueel geweld, loverboyproblematiek en mensenhandel.
In Zuid biedt Qpido onder meer voorlichtingslessen (‘Liefde is…’) op middel-
bare scholen, laagdrempelige hulp voor
jongens en meisjes, voorlichting en trainingen aan ouders en professionals in
onderwijs. Ook biedt Qpido hulpverlening en advies voor iedereen met vragen
over liefde, relaties, grenzen, dwang en
seks. Qpido werkt samen met hulpverleners, onderwijs, politie en de gemeente.
U vindt de website op
www.zuid.amsterdam.nl/
seksueelrisicogedrag.
'Voor Elkaar'-agenda
In deze agenda vindt u activiteiten van de 'Voor Elkaar'-campagne; speciaal
voor iedereen die zich vrijwillig inzet (of wil inzetten) voor een ander.
www.voorelkaarinzuid.nl
Voor Elkaar Event, Binnenhof, A.J. Ernststraat 112
■ Zaterdag 30 augustus bestaat het
Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert 50 jaar. Vanaf 15.00 uur is er
een feestelijk programma; zie
www.wocbuitenveldert.nl. Verder zijn
er inspirerende sprekers en workshops
in het kader van het Voor Elkaar
Event,(zie www.Voorelkaarin zuid.nl
■ www.VA-Zuid.net
■ Volg op twitter: @voorelkaarzuid
Liever Thuis Info-markt, Binnenhof, A.J.
Ernststraat 112
■ Maandag 15 september van 13.30 tot
16.30uur. Zaal open vanaf 13.00 uur.
■ Thema’s: Zintuigen (vooral horen en
zien), aankleedhulp, hulpmiddelen
(rolstoelen enz.), communicatie (alarmering, comfort)
■ Info: www.hulpdienstbuitenveldert.nl
Onder de pannen
■ Kijk voor de aanschuifeettafels in Zuid,
onder www.voorelkaarinzuid.nl
■
Gezocht: ambassadeurs die ‘Onder de
pannen’-activiteiten ondersteunen.
Tel. 06 2288 4370 (Shannon Peek,
stadsdeel Zuid). U kunt ook bellen met
het Loket Zorg en Samenleven, telefoon 020 252 4255
Vrijwilligersacademie
Gratis workshops
■ Zet u zich vrijwillig in en heeft u (behoefte aan) een bepaalde deskundigheid? Zet dan uw aanbod of vraag op
de website van de Vrijwilligersacademie Zuid:
■ www.VA-Zuid.net of via telefoonnummer 020 320 5579
■ Komende periode o.a. workshops:
Hoogbegaafden, Generatietafel.
Vrijwilligerscentrale
Wekelijks zijn er drie spreekuren over
vrijwilligerswerk in het Loket Zorg en
Samenleven. De bemiddelaar van de
Vrijwilligers Centrale Amsterdam zoekt
vrijwilligerswerk dat het beste past bij
uw wensen en mogelijkheden (een vaste
dag in de week, enkele uren per maand of
kortdurende projecten). Zelfstandig of in
een groep, vanuit huis of bij een instelling.
www.vca.nu
BUUV
■ Buuv is het digitale platform voor het
matchen van vraag en aanbod van
diensten in Zuid. Hebt u een dienst
nodig (vervoer, hand en spandiensten
etc) of wilt u helpen?
■ Kijk op www.buuv.nu
Huizen van de Wijk
■ Voor het actuele programma in de huizen van de wijk zie:
■ www.dehuizenvandewijk.nl
Bijdragen en info over de 'Voor Elkaar'-agenda: [email protected] of telefoon 020 252 4680
11 Amsterdam | 21 augustus 2014
Zorg in Amsterdam
Hoe bereidt de stad zich voor op het
nieuwe Amsterdamse zorgstelsel?
Voorbereidingen Het nieuwe Amsterdamse zorgstelsel dat per 1 januari 2015 ingaat, begint steeds
meer vorm te krijgen. De gemeente werkt er al
enige tijd aan. Hoe bereiden Amsterdammers zich
voor op de veranderingen in de zorg?
Marike Brekelmans, zorgcoördinator bij Iambe
“Iambe maakt deel uit van de
Raphaëlstichting en is een dagbestedingsproject voor mensen
met een verstandelijke beperking. In onze bakkerij, twee bakkerswinkels en een
textielwerkplaats werken veertig
mensen. De veranderingen zien
wij als een uitdaging. Het zijn
onzekere tijden, maar het
nieuwe zorgstelsel biedt ook
kansen.
We denken bij Iambe na over
wat we anders kunnen doen en
daar betrekken we de deelnemers en ouders bij. Het vervoer
naar onze dagbesteding is een
mooi voorbeeld. Dit zal niet
meer voor iedereen vergoed
kunnen worden. Een aantal van
onze deelnemers heeft daarom
getraind om zelfstandig met het
Marike Brekelmans en Mariska Dekker (medewerker) in de bakkerswinkel | Foto Katrien Mulder
OV te reizen, met succes. Een
van onze deelnemers reist nu
zelfstandig met de tram in plaats
van dat ze met de taxi komt. We
dwingen mensen niet, maar we
stimuleren en proberen wel alles
wat mogelijk is.’’
Mevrouw Keller, mantelzorger
“Mijn man (80) en ik (77) zorgen voor onze dochter Martine.
Zij heeft een beperking en heeft
verzorging nodig. Tien jaar geleden is Martine op zichzelf
gaan wonen in een wooncomplex, omdat de volledige zorg te
zwaar werd voor ons. Doordeweeks woont zij in haar appartement en in het weekend bij
ons. Daardoor hebben wij nu
wat meer tijd voor onszelf. Je
hebt het af en toe wel nodig om
even samen te zijn als ouders.
Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de zorg. Vroeger was
er niet veel. Door mijn achtergrond in het onderwijs kon ik
Martine na schooltijd thuis
extra les geven. Elke dag zat ik
met Martine een half uur voor
het avondeten aan de keukentafel woorden te leren en rekensommen te maken. Hierdoor
had Martine een voorsprong op
Martine met haar moeder | Foto Katrien Mulder
haar leeftijdgenoten en mocht
zij naar de Heldringschool. De
enige school in die tijd voor
speciaal onderwijs. Nu zijn er
veel meer mogelijkheden.
Martine is nu 46 jaar en heeft
enkele dagen per week dagbesteding. Ze werkt een aantal
dagdelen op het vilt- en zijdeatelier. Martine is erg enthousiast over haar werk.’’
Kijk op onze website
Meer informatie over het nieuwe Amsterdamse zorgstelsel
vindt u op amsterdam.nl/naz. Daar staan ook alle complete
verhalen.
Bas Ernst, gebiedsmanager en Mathilde Corsten,
regiomanager Werk en Begeleiding bij Philadelphia
“Ontmoetingsplek Da Costa van
Philadelphia, bedoeld voor cliënten met een verstandelijke beperking, is een goed voorbeeld
van hoe wij ons voorbereiden op
het nieuwe zorgstelsel. Van individuele begeleiding bij cliënten
thuis verschuift de dienstverlening naar een collectief aanbod
op een centrale plaats waar ook
buurtbewoners welkom zijn.
Het nieuwe zorgstelsel zorgt ervoor dat onze medewerkers de
cliënten meer helpen bij het zelf
doen, in plaats van dat ze het
overnemen.
Een goed voorbeeld is een dame
die bij de ontmoetingsplek Da
Costa achter de bar werkt. Zij
kreeg begeleiding thuis, had psychiatrische problemen en sloot
Bas Ernst en Mathilde Corsten
zichzelf op. Haar begeleider ging
op een gegeven moment bij deze
ontmoetingsplek aan het werk
en toen is de dame zelfstandig
hiernaartoe gekomen. Nu staat
ze achter de bar. En zelfs aan activiteiten doet ze mee."
Hannie Boumans, Stichting Ei-werk
“Muziek is voor ieder mens belangrijk, zeker ook voor psychiatrische patiënten. Bij Ei-werk
nemen mensen die psychisch
en maatschappelijk kwetsbaar
zijn deel aan muziekactiviteiten.
Ik ben zelf mantelzorger van
mijn oudste zoon, die chronisch
psychotisch is. Ik kwam er gauw
achter dat er onvoldoende goede
dagactiviteiten zijn voor onze
zoon. Daarnaast vond ik dat
mensen met een arbeidshandicap een plek verdienen in een
veilige omgeving. Het idee om
zelf zo’n plek te creëren werd
geboren en in 2008 startte bij
Ei-werk de eerste band met
zeven mensen.
Het hele jaar door geven wij
muziekworkshops, vinden er
optredens en diverse lessen
plaats én er is een (oefen)ruimte
Patrick Vos (sing en songwriter) tijdens een concert van Ei-werk | Foto Károly Effenberger
voor samenspel. In de aanloop
naar het nieuwe zorgstelsel ontwikkelt de stichting zich verder.
Samen met Opstap en het
Diepwatercollectief zijn we de
‘onafhankelijke creatieve initiatieven’ die met elkaar toch al
180 klanten per week bedienen.’’
Fer Kok, bedrijfsleider Brouwerij de Prael
“In 2001 heb ik samen met
goede vriend Arno stichting
Brouwerij de Prael opgericht.
Bij de Prael werken vooral
mensen met psychiatrische
problemen, maar ook (voormalige) dak- en thuislozen en (ex-)
verslaafden. In totaal hebben
we ongeveer 130 medewerkers
werken in de productie, het
transport, de loods, de winkels,
als rondleider of in het proeflokaal. Voor de meeste mensen
geldt het werk als dagbesteding. Samen werken zij met
Arno en mij om de geschiedenis van het bierbrouwen levend
te houden. Het doel is om vanuit de Prael verder te komen,
buiten of binnen de Prael.
Ik ben trots op de mensen die
hier werken en hoe we ge-
Medewerkers aan het werk in de brouwerij
Foto Katrien Mulder
groeid zijn. De sfeer is ideaal,
mensen willen graag hard werken. En Arno en ik maken bier
als hobby en helpen mensen
voor ons werk én ons plezier.
Het feit dat je meer en meer
trots bent, voelen de mensen
ook.’’
12 Amsterdam | 21 augustus 2014
Werk en Inkomen
Pakket voor kinderen
uit gezinnen met een
minimuminkomen
Het Kindpakket is een extraatje van de gemeente voor kinderen van 11, 12 en 13 jaar
uit gezinnen met een minimuminkomen.
Het is een pakket met bonnen voor culturele- en
sportactiviteiten, zoals zwemmen of een DJ-cursus
en een bon voor kleding. Het Kindpakket is gekoppeld aan de Stadspas.
Leeftijdscategorie
De leeftijdscategorie van 11 tot en met 13 jaar is
gekozen omdat kinderen in deze leeftijd overstappen naar de middelbare school en hierdoor meer
kosten hebben op het gebied van kleding, schoolspullen en vrijetijdsbesteding.
Hoe ziet het Kindpakket eruit?
Het Kindpakket bestaat uit drie bonnen:
■ een waardebon voor culturele en
sportactiviteiten ter waarde van € 90;
■ een waardebon voor sportactiviteiten in het
Amsterdamse Bos, zoals klimmen of kanoën;
■ een waardebon voor kleding ter waarde van
€ 150. Aanvragers ontvangen in het najaar een
brief over het kledingpakket.
Komen mijn kinderen in aanmerking voor het
Kindpakket?
Denkt u dat uw kinderen er voor in aanmerking
komen? Kijk dan voor meer informatie over het
Kindpakket, de voorwaarden en hoe u het pakket
kunt aanvragen op www.amsterdam.nl/kindpakket
> Wat is het Kindpakket?.
Werk en inkomen: veel
per 1 januari 2015
Participatiewet Op 1 januari 2015 gaat een nieuwe wet
in: de Participatiewet. Er gaat dan veel veranderen voor
mensen met een uitkering of armoedevoorziening.
Mensen die te maken krijgen met deze veranderingen
ontvangen de komende maanden een brief van de
gemeente met meer informatie.
Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet
in die mensen ondersteuning biedt op
weg naar werk. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand* en de
Wet op de sociale werkvoorziening. Ook
gaat de gemeente een deel van de jonggehandicapten die kunnen werken, begeleiden. Er komt straks één regeling voor
al deze doelgroepen: de Participatiewet.
Het kabinet heeft met de wet tot doel dat
meer mensen een baan vinden. Daarom
zijn er met werkgevers afspraken gemaakt om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen of te
houden. Gemeenten gaan de Participatiewet uitvoeren.
Gevolgen
De nieuwe wet heeft gevolgen voor:
■ de regels voor mensen met een uitkering. Die regels worden strenger. Bijvoorbeeld voor mensen die samen in
een huis wonen en daardoor kosten
kunnen delen. Naarmate er meer kostendelers zijn, kan de uitkering per
persoon lager worden.
■ de financiële ondersteuning voor men-
sen met een laag inkomen. De nieuwe
wet heeft gevolgen voor de manier
waarop gemeenten inwoners met een
laag inkomen kunnen ondersteunen.
Voor Amsterdam betekent dit dat
onder andere de Langdurigheidstoeslag
en de Plusvoorziening voor ouderen in
hun huidige vorm moeten komen te
vervallen.
Wat doet de gemeente?
De gemeente wil dat iedereen in Amsterdam volwaardig mee kan blijven doen.
Bij mensen met een arbeidsbeperking
willen we niet kijken naar wat mensen
niet kunnen, maar juist naar wat mensen
wel kunnen. Iemand met een lichamelijke beperking is bijvoorbeeld geholpen
met een bepaalde aanpassing aan de
werkplek. Ook voor mensen voor wie
betaald werk niet direct haalbaar is kijkt
de gemeente wat er mogelijk is om hen te
blijven ondersteunen. De komende
maanden werkt de gemeente daarom
voorstellen uit om de gevolgen voor de
mensen die door de nieuwe wet worden
geraakt, te beperken.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.amsterdam.nl/werk-inkomen of bel
met de gemeente tel. 020 346 3636.
We houden de Amsterdammers die met
veranderingen in hun situatie te maken
krijgen persoonlijk op de hoogte met
De Nederlandse taal leren
Leef en leer Wilt u beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven? Kom dan
naar een van de Leef en leer! Taalfestivals tijdens de Week van de Alfabetisering.
U vindt er informatie over hoe u beter Nederlandse kunt leren.
Op banenjacht op de
Banenbeurs 020
Op zoek naar werk? Kom dan vrijdag 19 september naar de Banenbeurs 020 in de Heineken Music
Hall in Amsterdam Zuidoost, van 10.00 tot 16.00
uur. Neem uw cv mee en maak kennis met diverse
werkgevers. Of laat een gratis foto maken voor uw
cv of LinkedIn-profiel. Toegang is gratis. Kijk op
www.banenbeurs.nl voor meer informatie.
De landelijke Week van de Alfabetisering
is van zondag 7 september tot en met
zondag 14 september 2014. Tijdens die
week organiseert de gemeente Amsterdam samen met de openbare bibliotheken in september het Leef en leer!
Taalfestival.
Leef en leer! Taalfestivals in de
bibliotheek
Vanaf 6 september zijn er taalmarkten in
diverse openbare bibliotheken. Op de
taalmarkt vindt u informatie over: taaloefenplekken, taalcoaches, werkervaringplekken, digitaal leren en meer. Wilt
u meer weten over Nederland en de Nederlandse samenleving? Of zoekt u werk
en heeft u problemen met de taal? Neem
uw cv mee, dan krijgt u deskundig advies. Kom langs, de toegang is gratis.
Hieronder staan de data van de Leef en
leer! Taalfestivals bij u in de buurt.
■ zaterdag 6 september 12.30 - 15.00 uur
Bibliotheek Cinetol (Zuid)
■ donderdag 11 september 09.30 - 12.00
uur Bibliotheek Nieuwendam (Noord)
■
■
■
vrijdag 12 september 10.00 - 13.00 uur
Bibliotheek Indische Buurt (Oost)
zaterdag 13 september 12.00 - 14.30 uur
Bibliotheek Osdorp (Nieuw-West)
woensdag 17 september 10.00 - 13.00
uur Bibliotheek Bijlmer (Zuidoost)
Dinsdag 16 september - Toneelstuk ‘Als ik van jou’
Een wervelende, ontroerende voorstelling die de bezoekers op een speelse
manier met de Nederlandse taal confronteert. Speciaal ontwikkeld voor iedereen die Nederlands wil leren, maar ook toegankelijk voor vrijwilligers.
Toegang is gratis!
Tijd: van 14.00 - 15.30 uur
Waar: Centrale OBA, Oosterdokskade, 7e verdieping, Theater van ‘t Woord
Aanmelden: uiterlijk 15 september, kaartjes reserveren via
www.oba.nl/agenda
13 Amsterdam | 21 augustus 2014
Stadspas 25 jaar
veranderingen
september aanbiedingen
Begin met hardlopen!
Hardlopen Amsterdam helpt u om
gezond te leren hardlopen en af te vallen.
De introductiecursussen zijn er op drie
verschillende niveaus en zijn voor alle
leeftijden. Onder begeleiding van ervaren
trainers gaat u zes weken aan de slag!
• De ‘rustig aan’ lopers, personen met
overgewicht, leren tot 12 minuten hard
te lopen.
• De ‘gewone’ beginners leren om 3
kilometer hard te lopen.
• De gevorderde lopers leren om
12 kilometer of meer hard te lopen.
brieven of gesprekken. Daarnaast geven
we informatie in verschillende media
zoals op onze pagina in dit magazine.
Heeft u familie of iemand in de buurt die
een uitkering of armoedevoorziening
heeft? U kunt dan misschien helpen met
uitleg.
Wajongers, let op
Wie in 2014 18 jaar of ouder is en nog
voor de huidige Wajong (werkregeling)
in aanmerking wil komen: de uiterste
datum om dit aan te vragen bij het UWV
is 10 september 2014.
* De wet die ondersteuning en bijstand regelt voor mensen die weinig of geen ander inkomen en
ook weinig of geen vermogen hebben.
Bijles in de bibliotheek voor laag tarief
Bijles Kinderen uit groep 4 tot 8 kunnen
vanaf 1 september bijles krijgen in de
Openbare Bibliotheek Amsterdam
(OBA). Dit kost € 7,50 per les. Alle vakken zijn mogelijk, er is individuele aandacht voor de leerling en extra aandacht
voor de leesvaardigheid.
De docent van project Studiemax gaat
samen met de leerling terug in de lesstof
om te ontdekken waar de leerachterstand
zit. Zo wordt gewerkt aan het verbeteren
van basisvaardigheden en aan meer zelfStichting Lezen & Schrijven organiseert jaarlijks de Week van de Alfabetisering. In Nederland hebben
ongeveer 1,3 miljoen mensen tussen
de 16 en 65 jaar moeite met lezen
en schrijven. In Amsterdam komt
dat neer op circa 70.000 inwoners.
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op
www.leefenleer.nl,
www.amsterdam.nl/taal en
www.tijdvoortaal.nl.
Startdata en tijden:
•Oosterpark wo 17 september 14.00 uur
•Westerpark do 18 september 14.00 uur
•Vondelpark vr 19 september 14.00 uur
Prijs: € 6 met de septemberbon
(normale prijs € 60)
Reserveren: www.HardlopenAmsterdam.nl
Meer info: 06 2146 0099 of
www.hardlopenamsterdam.nl
met de septemberbon € 6
Korting bij Volksuniversiteit Amsterdam
Cursussen, lezingen, rondleidingen voor
18-tot 80-jarigen rondom thema’s zoals Kunst
& Cultuur, Mens & Maatschappij, Talen,
Digitale media en Creativiteit.
Open Dag op zaterdag 30 augustus van
12.00 tot 16.00 uur.
Op donderdag 4 september om 20.00 uur
de openingslezing voor seizoen 2014
Stadsleven door Tracy Metz, in de Openbare
Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143.
De toegang is € 5 (inclusief drankje).
Prijzen: vanaf € 14,50 tot € 355
met de Stadspas kortingen tot 35%
Inschrijven: (mogelijk vanaf heden)
online, telefonisch (9.00-16.00 uur),
of aan de balie (9.00-16.00 uur)
Adres: Rapenburgerstraat 73
Meer informatie: www.vua-ams.nl
of 020 626 1626
Korting tot 35%
op de specials met de Stadspas
Aan Niets Overleden (try-out)
vertrouwen. Studiemax is de samenwerking tussen de Studietuin en OBA.
Meer informatie?
Uw kinderen kunnen zich nu inschrijven. Meer informatie vindt u op:
www.studiemax.nl. U kunt contact met
StudieMax opnemen via 020 845 1444 of
[email protected]
Kelvin lijdt aan ‘Aida’, zoals AIDS op
de Antillen wordt genoemd. Sindsdien
dragen moeder en zus een diep geheim
met zich mee. Want Kelvins moeder
heeft hem dood verklaard aan de
buitenwereld en houdt hem angstvallig
binnen. De komst van een jongeman
die beweert een oude studiegenoot
van Kelvin te zijn, bedreigt dit
zorgvuldig verborgen geheim.
Komt de waarheid aan het licht?
Datum en aanvangstijd:
do 25 september om 20.00 uur
Prijs: € 2 met de septemberbon
(normale prijs € 13,50)
Reserveren: via [email protected]ijlmerparktheater.nl
of via 020 311 3930
Adres: Bijlmer Parktheater,
Anton de Komplein 240
Meer info: www.bijlmerparktheater.nl
met de septemberbon € 2
Stadspas 25 jaar
september aanbiedingen
Kindpakket
Heb je altijd al fotograaf, danser, American
Footballer of stand-upcomedian willen
worden en heb je een Stadspas? Of wil je
liever een spreekbeurttraining, muzieken theaterlessen, schaatsen of zingen in
een popkoor?
Amsterdam!
Ed van der Elsken in Stadsarchief
Het unieke beeldverhaal van Amsterdam
in de jaren ’50 en ’60. Het tijdsbeeld van
de eigenwijze jeugd die het anders wil
doen, de volksfeesten, de toffe gozers en
mooie meiden. Maar ook het verhaal van
de naoorlogse fotograaf die de rouw over de
moord op de joodse stadgenoten verbeeldt,
de armoede van na de oorlog registreert
en de opstand van een jongere generatie.
Met het Kindpakket krijgen kinderen van
11, 12 of 13 jaar met een Stadspas een
waardebon om cursussen en workshops te
volgen op het gebied van sport en cultuur.
Heel veel organisaties en instellingen doen
mee aan het Kindpakket.
Meer weten?
Kijk op www.amsterdam.nl/kindpakket
Actie: 1 t/m 14 september
Openingstijden: di t/m vr van
10.00-17.00 uur, za en zo van 12.00-17.00 uur
Prijs: gratis met de septemberbon:
met de Stadspas € 4 (normale prijs € 6)
Kaartverkoop: aan de kassa
Adres: Vijzelstraat 32
Meer info: www.stadsarchief.amsterdam.nl
met de septemberbon gratis
Bimray Gospelfestival
Waterfietsen of
kanoën in het
Amsterdamse Bos
Kom lekker een dagje relaxen op de
Grote Speelweide! En als u genoeg heeft
van het luieren, ga dan lekker met de
septemberbon gratis een uur kanoën of
waterfietsen. Gewoon een beetje
dobberen of een tochtje maken - niks
moet, alles mag. Er zijn 2- en 4-persoons
waterfietsen en 1-, 2- en 3-persoons
kano’s. Wel per persoon een bon
inleveren! Geen bon betekent los
bijbetalen.
Stadspasactie: 1 t/m 30 september
Prijs: varieert, met de septemberbon
gratis, met de Stadspas 20% korting
Adres: Watersportcentrum Amsterdamse
Bos, Grote Speelweide 5, Amstelveen
Meer info: 020 645 7831
of www.kanoverhuur-adam.nl
met de septemberbon gratis
Zangers en zangeressen gezocht! Wil je je
ontwikkelen op het gebied van gospelzang?
Doe mee met de gospelworkshop van
Elvis E. tijdens het Bimray Gospelfestival!
Treed op zaterdag 20 september op met
Elvis E., een grote live band, zes
swingende gospelzangers aangevuld met
100 zangers uit Amsterdam op het
Hoekenrodeplein, in een spectaculair
Gospelconcert voor iedereen die van
swingende soulvolle muziek houdt.
Data en tijden: workshops
za 13 september van 10.00 tot 14.00 uur
en zo 14 september van 14.00 tot 18.00
uur. Generale repetitie vr 19 september
van 18.00 tot 20.00 uur.
Optreden za 20 september
Prijs: € 5 (incl. koffie en thee) tegen
inlevering van de septemberbon,
(normale prijs € 25)
Locatie workshop:
kijk op www.bimray.nl
Locatie generale repetitie en optreden:
Hoekenrodeplein, naast het Bijlmer Arena
station
Inschrijven: www.bimray.nl
of 06 4858 3320
met de septemberbon € 5
Voor € 1 naar de film in Rialto
In september gaan er weer vier prachtige
films in première in filmtheater Rialto in
het hartje van de Pijp. Van de Gouden
Palm winnaar Winter Sleep tot het
prachtige echtscheidingsdrama Gett, the
Divorce Trial of Viviane. Ook is er een
must-see klassieker te zien deze maand:
Pantserkruiser Potemkin. Napraten kan
natuurlijk op het terras of in Rialto’s
gezellige café.
Actie: 1 t/m 30 september
Prijs: € 1 tegen inlevering van de
septemberbon
Kaartverkoop: aan de kassa of via
020 676 8700
Adres: Ceintuurbaan 338
Meer info: kijk voor het volledige
filmaanbod op www.rialtofilm.nl
met de septemberbon € 1
Mooie herfstreis
door Nederland
Vierdaagse herfstreis naar de Ooypolder
en Rijk van Nijmegen. Reis met leuk
excursie-programma met o.a. de Veluwe,
Gelderse Poort, Ooypolder, Rijk van
Nijmegen, uitstapje over de grens, Land
van Maas en Waal. Retourreis via de
Betuwe en dat alles in de mooiste
herfstkleuren. Verblijf in comfortabel
3-sterren Hotel Millings Centrum (met lift)
in Millingen aan de Rijn.
Vertrekdata: ma 13, do 16, ma 20,
do 23, ma 27 do 30 oktober en
ma 3 november
Prijs: met de Stadspas € 179 p.p. (normale
prijs € 229), inclusief 3 overnachtingen
met ontbijt en diner, excursiedagtochten.
Excl. entreekosten attracties en lunchkosten.
Toeslag voor een 1-pers. kamer is € 45
Aanmelden en info: via 0343 591 158
(ma t/m vr van 09.00-17.00 uur)
of www.triomftours.nl
met de Stadspas € 179
Stadspas, Postbus 1650
1000 BR Amsterdam
Telefoon: 251 8251 (van 8.30 - 17.00 uur)
Foto: Aan Niets Overleden; Francis Sling
15 Amsterdam | 21 augustus 2014
Kort nieuws
Gemeente vernieuwt digitale nieuwsbrief
Nieuwsoverzicht Hebt u zich via amsterdam.nl geabonneerd op de digitale nieuwsbrief van de gemeente? Dan is het u misschien al opgevallen dat de
nieuwsbrief is veranderd. Sinds begin augustus selecteert een redactie wekelijks het meest relevante en het
belangrijkste nieuws uit de hele stad.
Wat voor soort informatie kunt u in uw mailbox verwachten? Onder andere informatie over het beleid van
de gemeente, wegwerkzaamheden aan het hoofdwegennet, wetenswaardigheden over Amsterdam en informatie over grote evenementen in de stad. Wilt u ook
nieuws uit uw buurt ontvangen? Dan kunt u zich naast
de algemene nieuwsbrief ook abonneren op de nieuwsbrief van uw stadsdeel. U hoeft geen profiel meer in te
stellen om aan te geven wat voor soort nieuws u wilt
ontvangen.
Krijgt u de nieuwsbrief van de gemeente niet en wilt u
deze wel graag ontvangen? Schrijf u dan (gratis) in via
amsterdam.nl/nieuwsbrief. U kunt zich via deze link
ook inschrijven voor de nieuwsbrief van uw stadsdeel.
Servicenieuws
Soms is een telefoontje genoeg
Bezwaar Als een bewoner of ondernemer bezwaar maakt tegen een beslissing van
stadsdeel Zuid, start er een juridische procedure. Dit kan behoorlijk ingewikkeld
worden voor een leek. Maar veel achterliggende gevoelens voor het bezwaar kan
het stadsdeel vaak al wegnemen met een simpel telefoontje.
Het klinkt misschien heel logisch; een
persoonlijk gesprek voeren om tot een
oplossing in een conflict te komen, in
plaats van een juridisch gevecht. Toch is
dit in ambtelijke kringen niet altijd vanzelfsprekend. Dit doen we nu dus anders.
brief, voeren zij eerst een persoonlijk gesprek. Dit leidt vaak al tot wederzijds begrip en tot oplossingen. Hierdoor hoeven
er minder juridische procedures gevolgd
te worden. Dat scheelt voor beide partijen tijd, geld en inspanning.
Wederzijds begrip
Als een bewoner of ondernemer een bezwaar indient, belt een medewerker van
het stadsdeel diegene op voor een toelichting. In plaats van direct volgens de
juridische procedure te reageren per
Ruim 40% trekt bezwaar in
Duidelijk is dat bellen bij bezwaarschriften
goed werkt. Onderzoek heeft uitgewezen
dat 80% van de bezwaarmakers tevreden is
over de werkwijze. In 2013 is ruim 40% van
de bezwaarschriften ingetrokken.
In gesprek met dagelijks bestuur
Spreekuur Altijd al eens met een stadsdeelbestuurder willen praten?
Dit is uw kans! De leden van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid
houden vanaf juni regelmatig een spreekuur in de wijk.
Iedereen kan tijdens hun spreekuur zonder afspraak langskomen, om zaken te bespreken die voor u belangrijk zijn en waar het stadsdeel ‘over gaat’. Bijvoorbeeld stadsdeelbeleid of keuzes die het bestuur maakt. Maar niet om bijvoorbeeld een vergunning of
paspoort aan te vragen.
Komt u ook langs?
Kijk op de website voor het actuele overzicht waar en wanneer de spreekuren zijn, en
welke bestuurder er dan is: www.zuid.amsterdam.nl/spreekuurDB.
Colofon
Stadsdeel Zuid - contact en openingstijden
■
■
■
■
■
Bouw- en Woningtoezicht: 14 020
(09.00 - 10.00 uur)
Meldingen openbare ruimte: 14 020
Bedrijfsafval: 020 252 1111
Horeca-overlast: 020 421 4567
Meldpunt Zorg en Overlast: 020 252 1670
e-mail: [email protected]
website: www.zuid.amsterdam.nl
postadres: postbus 74019,
1070 BA Amsterdam
President Kennedylaan 923
Informatiebalie:
■ maandag-vrijdag, 08.00 - 17.00 uur,
■ donderdag tot 20.00 uur
■
Burgerzaken (inloop en afspraak)
Ma, di, wo, vr van 08.30 - 16.00 uur
Do van 13.00 - 20.00 uur
■
Burgerlijke Stand (inloop en afspraak)
Ma, di, wo, vr van 08.30 - 16.00 uur
Do van 13.00 - 16.00 uur,
16.00 - 20.00 uur (alleen op afspraak)
■
Vergunningen
Ma, di, wo, vr van 08.30 - 12.00 uur (inloop), 12.00 - 16.00 uur (op afspraak)
Do van 13.00 - 20.00 uur (op afspraak)
U kunt een afspraak maken via telefoon
14 020 of via www.amsterdam.nl/
openingstijden.
Loket Zorg en Samenleven
Voor informatie en advies over Wmo-voorzieningen, zorg en welzijn.
e-mail: [email protected]
telefoon: 020 252 4255
■
Stadsdeelkantoor Zuid,
President Kennedylaan 923
Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij
08.30 - 12.00 uur
Op afspraak: do 13.00 - 20.00 uur
■
Dienstencentrum De Berlage,
Lekstraat 13a
Inloopspreekuur: ma 13.30 - 16.30 uur.
wo 09.00 - 12.00 uur. Vr 13.30 - 16.30
uur (dit spreekuur is op het stadsdeelkantoor )
■
Huis van de Wijk Buitenveldert,
A.J. Ernststraat 112
Inloopspreekuur: ma, di en do 13.30 16.30 uur
■
Huis van de Wijk De Pijp, 2e van de
Helststraat 66
Inloopspreekuur: di en vr 09.00 - 12.00
uur, wo 13.30 - 16.30 uur
■
Huis van de Wijk Olympus,
Hygiëaplein 10
Inloopspreekuur: ma, wo en vrij 09.00 12.00 uur
Jaargang 1, nummer 4, 21 augustus 2014
Amsterdam is een uitgave van de gemeente
Amsterdam ■ Amstel 1 ■ Postbus 202, 1000 AE
Amsterdam ■ E-mail: [email protected]
■ Internet: www.amsterdam.nl ■ Telefoon:
14 020 ■ Hoofdredactie: Mark Plekker
■ Redactioneel coördinator: Djoe Lan Tan
■ Beeldredactie: Edwin van Eis
Aan dit nummer werkten mee:
Juultje Joosten, Wanda Nikkels, Geert Jan Stolk
(Movement) en Stefan Baas (eindredactie Zuid),
Thea Bielsma, Thijs de Bruijn (Movement),
Minka Bos, Samia Dif (Movement), Evelien Dijk,
Juultje Joosten, Janna Koops, Jeroen Kleijne,
Heidi Lansbergen, Joke Witteveen (hoofdredactie Zuid)
Vormgeving: Floppy Design (Amsterdam)
Productie: Movement (Amsterdam)
■ Druk: Koninklijke Drukkerij Vorsselmans BV
Zundert ■ Verspreiding: Post NL ■ In deze krant
staat informatie van de gemeente Amsterdam
■ De volgende editie van Amsterdam verschijnt
op 18 september ■ De krant wordt huis aan
huis verspreid, ook bij brievenbussen met een
NEE-NEE- of NEE-JA-sticker omdat het om
overheidsinformatie gaat ■ Klachten over de
bezorging? Bel Post NL via tel. 0900 0990 (€ 0,45
per minuut)
■
■
16 Amsterdam | 21 augustus 2014
Cultureel Amsterdam
De Uitmarkt 2014 komt eraan
Museumplein Van vrijdagavond 29 tot en
met zondag 31 augustus is de Uitmarkt weer
in Amsterdam. De Uitmarkt is traditioneel de
start van het nieuwe culturele seizoen.
De Uitmarkt vindt plaats op en rond het
Museumplein en het Leidseplein. U kunt
op de Uitmarkt gratis kennismaken met
aanbod van het nieuwe culturele seizoen.
Met 500.000 bezoekers in drie dagen is
de Uitmarkt het grootste gratis culturele
festival van Nederland. Houd dit weekend wel rekening met gevolgen voor het
verkeer rond het Museum- en Leidseplein!
300 voorstellingen
De Uitmarkt wordt op vrijdagavond 29
augustus geopend met optredens van
Waylon, New Cool Collective en cabaretier Martijn Koning. Uitmarkt-spreekstalmeester Jörgen Raymann presenteert
de opening. In het weekend volgen er
zo’n 300 voorstellingen op het gebied
van theater, literatuur, muziek, film en
nieuwe media. Zondagavond wordt de
Uitmarkt afgesloten door de Musical
Sing-a-Long met het Metropole Orkest.
Bekijk het volledige programma van de
Uitmarkt op www.uitmarkt.nl.
Drukte en verkeer
Vanwege de verwachte drukte zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen voor het
openbaar vervoer, de parkeergelegenheid
en bereikbaarheid van diverse straten.
Deze maatregelen vindt u ook op
www.uitmarkt.nl.
Doorlaatbewijzen voor winkels en bedrijven
Winkels en bedrijven in het afgesloten
gebied kunnen alleen bevoorraden vóór
10.00 uur. Daarvoor hebben zij doorlaatbewijzen nodig, die zij kunnen krijgen
via de organisatie van de Uitmarkt (via
tel. 020 626 2656).
Ook tijdens de op- en afbouw van de
Uitmarkt gelden er verkeersafsluitingen.
Omwonenden krijgen hierover een brief.
Zuid beweegt!
Bewegen is gezond, maar vaak komt het
er niet van. Stadsdeel Zuid geeft u graag
een duwtje in de rug met een gratis
proefles. Iedere maand staan er in deze
krant vouchers die u bij een sportaanbieder in de buurt kunt inleveren voor een
gratis proefles. U mag per sportaanbieder
één keer gebruik maken van de proefles.
Deze maand: Schaken, Personal Training
en Hardloopcursussen.
Gratis
proefles
Goed voor één proefles bij
Schaken in Torendael
Voor ieder die kan schaken
of het wil leren, ongeacht
leeftijd of sekse.
■ Gebouw Torendael, Veluwelaan
21, vlakbij het stadsdeelkantoor
■ de hele zomer, donderdag
20.00-22.30 uur
■ Website: www.depion.info
■ Aanmelden hoef niet
✁
Personal Training bij
Bekker Sport
Voor iedereen
■ In het Beatrixpark, Vondelpark,
Amsterdamse bos en aan huis
■ Datum start: per direct
■ Weekdag en tijd:iIn overleg
■ Telefoon: 06 8191 8083
■ E-mail: [email protected]
■ Website: www.bekkersport.nl
■ Aanmelden vooraf is verplicht!
✁
Hardloopcursussen
Voor starters, semi-gevorderden en gevorderden.
■ In het Vondelpark en bij de
Berlagebrug
■ maandag, dinsdag en donderdag om 19.30 uur
■ Telefoon 06 5242 1433
■ E-mail: [email protected]
■ Website: www.loopqlub.nl
■ Aanmelden vooraf via mail
verplicht
Tijdens de Uitmarkt kunt u kiezen uit ruim 300 gratis optredens op en rond het Museumplein en Leidseplein
Foto Cris Toala Olivares / Michael Kooren
Zuidas
Schilderen op muziek in Zuidas
“Mooie muziek, zoals de muziek
van Mahler, komt in golven. En
die golven zet ik op het doek. Ik
vertaal de muziek als het ware
naar vormen en kleuren.” Dat
zegt kunstenaar Dirk Hakze, die
in het Beatrixpark werkt aan een
bijzonder kunstproject.
Onder de noemer ‘The Colors of Music’
beschildert Dirk Hakze de komende
maanden 57 doeken, op de tonen van de
Zesde Symfonie van componist Gustav
Mahler. “Het wordt een soort panorama,
in de traditie van het beroemde zeegezicht Panorama Mesdag”, vertelt Dirk als
hij even zijn koptelefoon heeft afgezet.
“Ik doe dit op allerlei plekken in Europa
waar Mahler heeft gewoond en gewerkt,
ook hier in Amsterdam. Ik laat graag zien
wat ik doe, dus ik roep iedereen op om te
komen kijken. En te luisteren natuurlijk,
want ook voor bezoekers heb ik een koptelefoon klaar liggen.”
Kunstkapel te huur
Vlakbij de plek waar Dirk Hakze aan het
schilderen is, staat een gebouw met een
bijzondere geschiedenis: de kapel van het
voormalige Sint Nicolaasklooster in het
Beatrixpark. Op de benedenverdieping is
tegenwoordig restaurant As gevestigd.
Dirk Hakze is nog tot 13 oktober aan het schilderen op muziek van Mahler in
het Beatrixpark | Foto Eric Dix
De Kunstkapel op de bovenverdieping is
te huur voor tentoonstellingen en exposities.
Kirsten van den Hul is voor de Dienst
Zuidas op zoek is naar nieuwe gebruikers
voor het gebouw. “Het mooiste aan deze
plek, die tot 1998 door monniken is gebruikt, is de lichtval”, zegt Van den Hul.
“In het dak is een rond raam gemaakt,
waardoor de zon op het altaar schijnt. Op
zo’n moment voel je je in een oase, midden in de drukke Zuidas.”
“Iedereen met een artistiek plan is welkom. Een tentoonstelling, of een bijzon-
dere expositie van eigen werk of een performance: alles is mogelijk, tegen een
schappelijke prijs. De plek is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de
auto, dus het wordt bezoekers heel makkelijk gemaakt.”
Wilt u meer informatie over de huur
van de Sint Nicolaas Kapel? Dan
kunt u contact opnemen met
[email protected] Dirk Hakze is nog
aan het werk in het Beatrixpark tot
13 oktober.