10 december 2014 pagina 15

‹
www.dehavenloods.nl
Wat is er te doen op Zuid?
Markt voor
vrijwilligers
ZUID - Vrijwilligerswerk Rot-
terdam houdt woensdag
10 december van 11.00 tot
15.00 uur een vrijwilligersmarkt, waar organisaties
en toekomstig vrijwilligers
elkaar kunnen ontmoeten.
De markt wordt gehouden
in Het Gemaal, Pretorialaan
141.
De vrijwilligersmarkt is bedoeld voor alle Rotterdammers maar ook voor mensen
die (meer dan vijf jaar) een
bijstandsuitkering ontvangen. Zij kunnen kiezen voor
het doen van vrijwilligerswerk als Tegenprestatie.
Tegenprestatie wordt vanaf
1 januari 2015 een verplichting. Alle informatie hierover is op de markt voorhanden.
Opera over
Feyenoord
ROTTERDAM - Operakoor de
Ropera zingt in: Feyenoord
– De Opera. Dit op uitnodiging van het Rotterdams
Wijktheater. Deze volksopera voor alle Rotterdammers wordt vanaf mei tot
half juli ongeveer vijftien
keer in en rond De Kuip
uitgevoerd. Op bekende
operamelodieën, onder andere het Slavenkoor uit Nabucco, worden Nederlandse
(voetbal)teksten geschreven
De Havenloods · woensdag 10 december 2014 · 15
draagt 12.50 euro. Kaarten
bestellen bij: C.P. Romijn,
Telefoon: 010-4802517, emailadres: [email protected]
door niemand minder dan
de bekende schrijver en
dichter Anna Enquist, zelf
een groot Feyenoordfan. De
Ropera zoekt nog projectleden voor dit grootse spektakel. Enige (koor)ervaring
is meegenomen, maar niet
vereist. De inschrijving voor
dit project loopt tot 1 januari
2015. Zie voor meer informatie: www.roperakoor.nl
Niemand moet
alleen zijn
ZUID - In het kader van de
armoedebestrijdingscampagne ‘De Verborgen Bloemen’ organiseert DOCK
Feijenoord op 16 december
een feestelijk dag in het
wijkcentrum Kamelia, Putsebocht 89. Deze begint om
11.00 uur en eindigt om
16.30 uur. Deze campagne
is gestart naar aanleiding
van de stijgende armoede
die vaak gepaard gaat met
sociaal isolement in Rotterdam, specifiek in het gebied
Feijenoord.
DOCK vindt dat niemand alleen moet zijn. Daarom staat
deze dag in het teken van
het samenzijn en vinden er
verschillende activiteiten
plaats, zoals theater, diverse
workshops en bingo. De inloop is gratis.
Sander de
Kramer opent
Kerst met
weinig geld
ZUID - Wilt u meer weten
Meer dan kunst
Wethouder Adriaan Visser opent vrijdag 12 december de tentoonstelling Labyrint. De
tentoonstelling met workshops voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar is te bezoeken tot en
met 17 mei. Het is een tentoonstelling met meer dan alleen kunstwerken. De ateliers van de
deelnemende kunstenaars zijn door Carel van Hees bezocht en gefotografeerd. Deze foto’s,
ook op de expositie, dragen bij aan de onthulling van de fascinatie van de kunstenaars.
Wereldwinkel
ZUID - Op zaterdag 13 de-
cember om 12.00 uur wordt
Wereldwinkel RotterdamVreewijk aan de Groenezoom 298 officieel geopend
door Sander de Kramer. Iedereen is van harte welkom
om deze feestelijke opening
mee te maken. Begin november is Wereldwinkel Rotterdam-Vreewijk verhuisd
naar een groter winkelpand
aan de Groenezoom 298. Het
is een mooie, grotere winkel
met veel licht en vol met
prachtige Fair Trade artikelen. Op 13 december wordt
de winkel officieel geopend.
Tevens wordt er op die dag
de koffiehoek op feestelijke
wijze ingewijd met voor iedere bezoeker gratis koffie
(of thee) met gebak.
Kersconcert
ZUID - Het Christelijk Ge-
mengd koor ‘The Credo
Singers’ geeft weer het traditionele Kerstconcert. Dit
jaar wordt het gegeven in
de Breepleinkerk aan de
Van Malsenstraat 104 op
maandag 22 december. De
aanvang van het concert
is: 20.00 uur. Medewerking
wordt verleend door:
Christelijk Gemengd Koor
The Credo Singers Rotterdam o.l.v. Bert Kruis. Mirjam Feijer, sopraan, Anja van
der Maten, hobo, Jeanette
Jelier, fluit, André de Jager,
vleugel, Johan den Hoedt,
orgel. Algehele leiding: Bert
Kruis. De toegangsprijs be-
over bezuinigingen op energieverbruik, boodschappen
of kerstcadeautjes of heeft
u zelf tips voor anderen om
te besparen? Tijdens de Financieel Café ’s op dinsdag
16 december is het thema
‘kerstmis voor iedereen’.
Deze middag wordt afgesloten met een kerstbingo. Het
Financieel Café vindt plaats
in Wijkgebouw Kamelia,
Putsebocht 89 vanaf 13.15
uur. Wilt u erbij zijn? Geef u
dan op via: [email protected]
dock.nl of via 010 4851897
of via de receptie in wijkgebouw Kamelia
Muziek op
zondagmiddag
ZUID - Op 14 december vindt
vanaf 15.00 uur in de Open
Hofkerk aan de Middelharnisstraat 153 A het eerstvolgende concert plaats in
de serie Zondagmiddagmuziek. Vocaal Ensemble Cambiata, onder leiding van Elsa
Kloos, zal een op Kerst geinspireerd programma ten
gehore brengen, afgewisseld
met orgel- en vioolmuziek
en combinaties daarvan. De
toegangsprijs bedraagt 6,00
euro. Meer info op www.
zondagmiddagmuziek.vitaalpendrecht.nl.
BETER HOREN
BEGINT ZONDER
KLEINE
LETTERTJES
Bij Beter Horen hebben we heldere afspraken met alle
zorgverzekeraars. Ook die van u. Bent u benieuwd naar uw
eigen bijdrage bij úw zorgverzekering? Reken het snel uit met
de handige calculator op www.beterhoren.nl/hoortoestel.
Of kom naar een winkel bij u in de buurt.
Max de Vries (88), Amersfoort
Beter Horen
Rotterdam
Van Beethovensingel 54, 010 - 418 00 91
Burg. Baumannlaan 140A-142A, 010 - 276 37 30
Lusthofstraat 52A, 010 - 413 90 80
Kerstendijk 169, 010 - 292 02 02
Groene Hilledijk 340A/B, 010 - 291 74 80
Beter horen begint met