Brief aan db van Buurtthermometer over

AAN HET DAGELIJKS BESTUUR(4 leden) STADSDEEL ZUID.
Geachte leden van het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuid,,
Gaarne uw aandacht voor het volgende:
Wilt dit onderwerp op de agenda zetten bij de volgende DB vergadering.?
Locatie 1: Locatie Sarphatiepark/ hoek1ste Jan Steenstraat/1ste van der Helststraat:
is de openbare toilet aldaar verwijderd.
Thans parkeren er fietsen op deze inham.
Deze openbare WC voor mannen stond er al een hele generatie.
Locatie 2:
Voorts was er een openbare toilet in het Sarphatiepark geplaatst voor dames en heren,
(naast het kleine plantencentrum)
toegang tot de WC: door een muntje in te doen en de deur opent zich.Deze faciliteit is ook
verwijderd.
Deze plaatsing in het park vond ik geen goed idee, niemand, althans ik,
zal als het donker is naar het Sarphatiepark gaan om gebruik te maken van deze Toilet.
Dan vraagt men om problemen.
Ondanks ik 65stiger ben, ben ik weerbaar en vitaal als ex Justitie Executieve Ambtenaar,
ik zoek geen vervelende confrontaties met derden op!, ik vind dit niet veilig en ook naar.
Ik verzoek U:
om in overweging te nemen:
voor oa de doelgroep als ondergetekende te zorgen dat op de 1ste locatie weer
een openbare toilet wordt geplaatst, dit vind ik geen luxe!
desnoods een deportabele toilet te herplaatsen.
Deportabele WC'(alleen voor heren, helaas) kunt u zien op het Rembrandtplein en
Leidseplein in de weekend voor het publiek, bezoekers van openbare gelegenheden café ect.
Om gezondheidsreden na mijn operatie komt het veelal voor dat ik op een ongewenste
moment vreselijk moet plassen. nogmaals ik ben niet de enige individu die deze klacht heeft.
Plassen tussen de struiken is niet mijn attitude. Dat doe ik niet.
Nogmaals benadruk ik u geachte leden:
Ik ben van mening dat ik niet de enige weggebruiker ben die gebruik maakt als die hevig
moet gaan plassen.
Voorts zie ik niet het motief van stadsdeel Zuid;
om de 1ste toilet(locatie 1.) te verwijderen.
Ik geef toe dat dit object niet werd onderhouden cq schoongemaakt door de Stadsreiniging.
Hierdoor ontsotnd stank voor de omwonenden en voetgangers.
Vroeger zag je wel een wagen van de Gemeente Amsterdam, dan werden dit soort
faciliteiten/objecten schoon gesproeid met water. Dit schijnt tot het verleden te behoren.
Voor de Gemeente Belasting, waaronder reiniging van openbare ruimten onder vallen,
word ik wel hiervoor belast als ieder Amsterdammer,
we mogen er dan wel naar vragen om deze voorzieningen te handhaven en de besluiten
uwerzijds nauwkeurig af te wegen voor u overgaat tot verwijdering.
Ik dank u bij voorbaat voor het lezen van mijn verzoek. Ik hoop dat u gevolg zal geven.
met vriendelijke groet,
GERARD R.LEMBEKKER,
(Buurtthermometer voor Stadsdeel Zuid.)