Korfpraat 15-06-2014

14 juni 2014
nummer 42
d o o rl o o pl i nk s
Schoolkorfbalschema
Aspriranten- en pupillentoernooi
De Korfpraat
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior
De K o rf p ra a t n r. 4 2
1
DE VERENIGING
DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leen van den Hooff
Oude Veiling 66
2635 GJ Den Hoorn
telefoonnummer in de e-mailuitgave
Simone Ruitenbeek
Hillie Beentjes
telefoonnummer in de e-mailuitgave
BESTUURSLEDEN
Algemene Zaken:
Bob van der Leeden
Technische Zaken
senioren/junioren:
Erik vd Voort
Technische Zaken jeugd;
aspiranten, pupillen, pinguïns:
Erik de Koning
Activiteiten Zaken:
Nicole Buis
SECRETARIAAT
Correspondentieadres: Secretariaat C.K.V. Excelsior
Bikolaan 25
2622 EH Delft
ACCOMODATIES
Veld:
Clubhuis Sportpark Biesland
Bieslandsepad, Delft
015 - 2.143.972
Zaal:
Sporthal de Buitenhof
Duke Ellingtonstraat 2, Delft
015 - 2.611.925
WEBSITE
Site:
Webredactie:
http://www.ckv-excelsior.nl
Wesley Toet
AFBELLEN?
(liever niet, maar als het moet, dan moet ‘t)
Via onderstaande telefoonnummers kan er tijdig afgemeld
worden voor een wedstrijd. De telefoonnummers worden
alleen gepubliceerd in de e-mailversie van de Korfpraat.
Senioren spelers
Willeke Alberts
Senioren scheidsrechters
Frido Kuijper
Degenen die samen met mij afgelopen weekend
Camping Excelsior hebben beleefd, zullen mij zeker
vergeven dat ik een ietwat (=heulll errug!) minder
scherp ben op dit podium, de Redactiepraat. Een grootser feest dan Camping
Excelsior, voor jong (niet ik) en oud (wel ik) dan dit, maak je zelden mee. Op mijn
manier heb ik gedurende het weekend alle betrokkenen daarvoor bedankt, maar
ik zou dat graag nog dunnetjes willen herhalen in deze Korfpraat. En dat doe ik
door de songtekst van het lied “Mijn Club”, dat waanzinnig door Julia ten gehore
werd gebracht tijdens Excelsior got Talent, hieronder te plaatsen. Het lied maakt
gebruik van het nummer Mijn Stad van Danny de Munk. Veel lees-/zangplezier

Mijn Club
Ik wil niet naar ONDO en ook niet naar DES
Fortuna kan barsten, en ook Dubbel Zes
Al geven ze geld toe en dringen ze aan,
Ik ben wat ik ben, Ex-cel-sioriaan
Hier heb je alles, kep ook nog gescoord,
de bal in 't mandje, dat is hoe 't hoort
maar als j’ons vèr-laat, de prutsloot voor jou
vraag 't Emiel, die opstappen wou
[refrein: De EC, bedankt!]
Ex-celsior is Job en Reinier, en Shar en Danique
en Wouter en Laura, en Shera en Daan,
Emily Janssen, en Rachel en Jikke, en Marit en Nynke
[refrein: Het bestuur, bedankt!]
Ex-celsior is Leen en Nicole, en Hillie en Erik
Denise en Conno, Heleen en Gerald
Erik de Koning*, Simone en Bob, bestuur op en top
’t Veld is ons thuis, ons Mokum van Delft
En dan ook het korfbal, dat is ons wederhelft
Proberen te scoren, 't lukt niet altijd
De selectie moet huilen, maar trekt weer ten strijd
Junioren A spelers
Bep van Dorp
Junioren A scheidsrechters
Frido Kuijper
Junioren A autorijders
Anja Verwolf
Hans ‘t Hart
Aspiranten B, C spelers &
scheidsrechters
Erik de Koning*
Redactiepraat
zie de e-mailuitgave voor
de telefoonnummers
Aspiranten B, C autorijders
Kees Arkesteijn
Pupillen D, E, F spelers
Joke Schram
Pupillen D, E, F scheidsrechters
Nicole Buis
Pupillen D, E, F autorijders
Laura Baks
* afbellen alleen op woensdagavond tussen 18:00 en 20:00.
Alleen bij ziekte, blessure of anderzijds overmacht mag er
na woensdag worden afgebeld.
Ze gaan vast weer winnen, maar hoe het ook gaat,
dat zijn niet de dingen waar het hier ook omgaat,
want je kunt hier nog lachen, er is hier nog gein,
ik zou echt niet weten waar ik liever zou zijn.
[refrein: Excelsiorianen, bedankt!]
Ex-celsior is Henk en Margreet, Linda en Caro,
en Leon en Coco, Wilco en Ron,
Stefan en Hansie, en Johan Zantman, een club met elan
[refrein: Iedereen, bedankt!]
Ex-celsior is wij allemaal, leden en spelers,
ouders en trainers, we hebben één doel
en dat gaan we doen, in tweeduizendvijftien, worden wij kampioen!
[2x herhalen]
*deze week op de cover, maar wie kent er Erik nou niet… 
C.K.V. Excelsior
De K o rf p ra a t n r. 4 2
2
Inhoud
R e d a c t i e p ra a t
P ra a t j e s e n m e d e d e l i ng e n
Aspiranten- en pupillentoernooi
Schoolkorfbal 2014
Oudertraining ook volgend seizoen! Geef je op!
Oranje kijk je bij Excelsior
S e c re t a ri p ra t e n
Senioren-/Juniorensecretariaat
Jeugdsecretariaat
E v e ne m e n t e nc o m m i s s i e
Camping Excelsior: HET WAS TOP!
S c h o o l k o rf ba l s c he m a
Trainingsschema
Toernooidag
Programma
A s p ri ra n t e n - e n p u pi l l e n t o e r n o o i
Programma
K a l e nd e rs e n r o o s t e rs
Trainingstijden seizoeneinde 2013/2014
Activiteitenkalender
Schema oudertraining
Schoonmaakrooster voorjaar 2014
choonmaakrooster voorjaar 2014
Praatjes en mededelingen
Aspiranten- en pupillentoernooi
Op 28 juni organiseren wij voor de achtste maal een aspiranten en pupillentoernooi. Dit jaar wordt het toernooi wederom niet eind augustus gehouden omdat de schoolvakanties in onze regio ook dit jaar zeer laat
zijn.
De spelers uit de B tot en met F worden als deelnemers verwacht. Er wordt gespeeld in de samenstelling zoals vorige week in het clubblad is gepubliceerd.
Spelers, willen jullie uiterlijk 8:45 aanwezig zijn? Het toernooi begint om 9:30. Als
je niet kunt spelen en je speelt in de D tot en met F dan moet je afbellen bij Joke
Schram (zie het afbelschema in de e-mailtuitgave van de Korfpraat voor het telefoonnummer). Speel je volgend jaar in de B of C, dan moet je afbellen bij Erik de
Koning (zie het afbelschema in de e-mailtuitgave van de Korfpraat voor het telefoonnummer).
Onderstaande scheidsrechters hebben wij ingedeeld om een aantal wedstrijden
te fluiten:
naam
naam
naam
Elke Reurings
Charlotte vd Pijl
Lisa Juyn
Bob vd Leeden
Marit Nieuwerf
Jos van Velzen
Dieter Bos
Marijn Müller
Willeke Alberts
COLOFON
Wouter Le Comte
Linda vd Burgh
Anne-linde vd Pijl
De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad
van korfbalvereniging C.K.V. Excelsior. De Korfpraat
biedt informatie over wedstrijdschema’s, trainingstijden en wedstrijdverslagen, maar bericht ook over
belangrijke mededelingen en nieuwtjes.
Nelis Bijl
Dingeman Pel
Micke Vrolijk
Jeroen Everts
Matthijs Schrier
Emily Janssen
Renate van Vliet
Maarten de Boer
Koen Timmerman
Wesley Nolet
Mart de Boo
Lisa Groot
REDACTIE
Sander de Hoog
Daan Arkesteijn
Redacteur:
Controle:
Vormgeving:
Coverfoto:
Supervisie:
Juan Zondervan
Andrea Veraart
Sylvia Pieterse
Marieke Zelisse
Johan van den Bosch
SUPERVISIE KOPIJ
Bestuur:
Seniorencommissie:
Juniorencommissie:
Jeugdcommissie:
Evenementencommissie:
Activiteitenkalender:
Bardienstrooster:
Leen van den Hooff
Willeke Alberts
Elke Reurings
Erik de Koning
Job van den Berg
Simone Ruitenbeek
Carolien Noorlander
TEKSTBIJDRAGEN DEZE UITGAVE
Willeke, Erik, Anke, Nicole, Job, Lisanne, Julia en haar
Romeo's
CONTACT
Inleveren kopij op zondag voor 15:00 aan:
[email protected]
Aan-/afmelden of wijzigen e-mailadres voor de Korfpraat: [email protected]
C.K.V. Excelsior
Willen de scheidsrechters zich uiterlijk om 9:00 melden? Als je naam vermeld
staat maar je kunt niet fluiten, dan kun je afbellen bij Erik (zie het afbelschema in
de e-mailtuitgave van de Korfpraat voor het telefoonnummer). Bel tijdig af!!! Laat
het dan niet aankomen op vrijdag 27 juni.
Let op! Excelsior B2 en B3 en F2 en F3 zijn in dezelfde poule ingedeeld. Neem je
inschietshirt mee als je dat hebt.
De volgende verenigingen hebben zich aangemeld: ONDO, Excelsior, Phoenix,
DKC, Meervogels, Achilles. In totaal zullen 94 wedstrijden gespeeld worden. Er
doen in totaal 44 teams mee aan het toernooi. Het programma vind je verderop
in deze Korfpraat.
Erik de Koning en Nicole Buis
Schoolkorfbal 2014
Aanstaande zaterdag 21 juni wordt het jaarlijks schoolkorfbaltoernooi voor de
60e (!) keer gehouden. Het toernooi wordt georganiseerd door de 3 Bieslandverenigingen DES, DKC en Excelsior. Ook dit jaar zijn alle kantines weer geopend
tijdens het toernooi. Op het rugbyveld zal per Excelsiorschool (De Bron, Prins
Maurits, Bernadette Maria, Talent, De Regenboog, Max Havelaar, Titus Brandsma)
een verzamelpunt worden gemaakt.
De K o rf p ra a t n r. 4 2
3
Praatjes en mededelingen
…vervolg Schoolkorfbal 2014
In het trainingsschema verderop in deze Korfpraat zie je welk
team je training geeft op de trainingsavond, het tijdstip van de
training en met welke bal er getraind moet worden. En in het
overzicht van de toernooidag zie je welk team je die dag gaat
coachen. Iedereen die op schoolkorfbal een team coacht, dient
zich bij het verzamelpunt te melden om 8:20. Neem in iedere
geval het oranje inschietshirt mee als je dat hebt. Heb je geen
inschietshirts, dan zal er voor shirts gezorgd worden. Nelleke
en Annemarie zullen het aanspreekpunt
zijn. De scheidsrechters dienen zich uiterlijk om 8:45 te melden
bij het wedstrijdsecretariaat. Hier zullen Carolien Poot en Erik
de Koning jullie aanspreekpunt zijn. Het wedstrijdsecretariaat
bevindt zich op het grasveld tussen Excelsior en DES in. Het
toernooi duurt van 9:00-14:00 en hier staat het programma van
de toernooidag.
Oudertraining ook volgend seizoen! Geef je op!
Afgelopen tweede helft veld hebben een aantal sportieve ouders mee gedaan met de oudertraining van Excelsior. Dat was
een groot succes, er waren maar liefst 16 aanmeldingen!! Tijdens de trainingen werden de spelregels, technieken en tactieken uitgelegd en werd er zelfs een wedstrijd gespeeld tegen
een gelegenheidsteam bestaande uit seniorenspelers (zie Korfpraat 41 voor het verslag). Door deze grote opkomst krijgt dit
volgend seizoen zeker een vervolg en we gaan het zelfs uitbreiden. Volgend seizoen kan je namelijk ook in de zaal trainen!
Kon je er dit seizoen niet bij zijn, omdat de maandag niet goed
uit kwam. Dan is dit jouw kans! In de zaal zal de oudertraining
plaatsvinden op woensdagavond. De tijd staat nog niet vast,
maar zal ergens tussen 20.00 en 22.00 uur zijn. De trainingen
op het veld blijven hetzelfde, op maandagavond van 20.00 tot
21.00 uur.
Geef je nu alvast op voor de oudertrainingen van volgend seizoen!
Oranje kijk je bij Excelsior
Aanstaande woensdag staat de tweede wedstrijd van het Nederlandse
elftal op WK in Brazilië op het programma. Net als afgelopen vrijdag kan
je opnieuw Oranje komen kijken op ’t Veld.
De wedstrijd tegen Australië start woensdag om 18.00 uur (Nederlandse
tijd), de kantine zal vanaf 17.30 uur geopend zijn. Je kunt in de kantine
voor slechts € 3,50 genieten van een heerlijk Oranje menu. Zorg dat je
erbij bent.
Ook alle andere nog volgende wedstrijden van Oranje zullen worden uitgezonden in de kantine.
Woensdag 18 juni – 17.30 uur kantine open
18.00u Australië – Nederland
Maandag 23 juni – 17.30 uur kantine open
18.00u Nederland – Chili
+ alle eventueel volgende wedstrijden van Oranje!
C.K.V. Excelsior
De K o rf p ra a t n r. 4 2
4
Secretaripraten
In deze rubriek zijn de drie wedstrijdsecretariaten aan het woord, oftewel, aan het secretari“praten”!
Senioren-/Juniorensecretariaat
Terugblik senioren seizoen 2013-2014
Terugkijkend op het achter ons liggende seizoen 2013-2014
neem ik ook nog even het slot van de zaalcompetitie mee.
In de zaalcompetitie eindigden alle seniorenploegen in de middenmoot, zo rond de 4e/5e plaats. Met een sterk verjongde selectie en enkele teams die bijna het gehele seizoen met steeds
wisselende invallers speelden, een redelijk resultaat.
Excelsior 1 had het in het begin erg zwaar in de overgangsklasse zaal (0 punten uit de eerste 5 wedstrijden). Maar het “invliegen” van oud-gedienden Robbert, Esther en Frank bracht
de ploeg een aantal overwinningen en een stuk vertrouwen,
waardoor in de tweede helft van de competitie voldoende
punten gepakt werden om op de veilige 5e plaats te eindigen.
Ook Excelsior 2 verloor in het begin veel wedstrijden, maar herstelde zich in 2014 goed door vooral in januari positieve resultaten te behalen. Aan het einde van de zaalcompetitie zakte
het niveau weer wat terug, maar al met al was het voldoende
om de positie in de reserve overgangsklasse (net) te behouden.
Excelsior 3 was ingedeeld in een reserve 2e klasse poule met
een drietal veel sterkere ploegen. Het 3e deed echter precies
wat nodig was: winnen van de zwakste teams, soms gesteund
door goede invallers, en helaas (dik) verliezen van de betere.
Met 13 punten eindigde het 3e op de 5e plek, ver van de degradanten
Excelsior 4 lag lange tijd op koers voor een hoge klassering in
hun reserve 3e klasse, eigenlijk totdat het jonge felle Albatros
4, de latere kampioen, de ploeg in de Buitenhof een voet dwars
zette. Hierna verloor het 4e nog enkele wedstrijden tegen andere tegenstanders en vond zichzelf aan het slot terug op de
4e positie.
Excelsior 5, opnieuw het team dat alleen in de zaal speelde,
raakte vlak voor het seizoen een aantal belangrijke basisspelers
kwijt, en moest steeds aangevuld worden met AR-spelers en
junioren. In de reserve 4e klasse was het nu punten sprokkelen,
maar door een groot aantal gelijke spelen lukte dat voldoende
om op plaats 4 in de middenmoot van een grote middengroep
te eindigen.
Excelsior 6 was dit seizoen nieuw en kwam moeizaam op gang
in deze reserve 5e klasse. Een aantal blessuregevallen en afwezigen hielp daarbij niet. Uiteindelijk werden in de laatste 4 wedstrijden nog 5 wedstrijdpunten gescoord, en zo werd toch een
4e plek behaald.
C.K.V. Excelsior
Excelsior 7 (Excelsior 6 op het veld) deed het in de reserve 6 e
klasse eigenlijk heel goed. Daaraan leverden de regelmatige junioren-invallers een flink aandeel. Uiteindelijk eindigde het 7e
op plaats 2, echt de best of de rest achter het veel te sterke
Tempo 9.
Omdat het KNKV bedacht had dat de competitie vóór Hemelvaartsdag afgerond moest zijn, was er tussendoor maar één
weekeinde vrij (=vanzelfsprekend oefenen) voor het begin van
de tweede helft van de veldcompetitie 2013-2014. Gelukkig
waren de weersomstandigheden in maart oneindig veel beter
dan het jaar ervoor.
Zoals bekend moesten Excelsior 1, 2 en 3 nog een aantal positieve resultaten halen om aan degradatie te ontkomen.
Excelsior 1 miste Dannie al deze 7 wedstrijden; met Ryan en
Wesley in de basis was er ruimschoots kracht en lengte aanwezig, maar dat leidde nog niet direct tot winst. Uit bij TOP Arnemuiden was de overwinning bijna binnen, maar werd in de
laatste minuut toch uit handen gegeven. De week erna werd
thuis een hele goede wedstrijd gespeeld tegen GKV, en gewonnen. Na een nederlaag tegen Sporting Delta werd op Biesland Rust Roest verslagen. Daardoor zou bij winst in de laatste
wedstrijd, in Zoetermeer tegen De Meervogels, in elk geval de
7e plaats – met recht op nog een beslissingswedstrijd - bereikt
kunnen worden.
Maar helaas, dit lukte net niet, en daarmee degradeerde Excelsior 1 naar de 1e klasse.
Voor Excelsior 2 gold hetzelfde verhaal, slechts 2 punten behaald in het najaar, dus er moesten er nog veel bij gehaald worden. Dit werd verschrikkelijk moeilijk, ook al omdat er vanwege
blessures en doorschuiven naar het 1e in de loop van het seizoen al diverse spelers waren weggevallen (Ryan en Wesley
naar 1, blessures van Koen en Nikki). Uiteindelijk werd alleen de
allerlaatste wedstrijd, tegen De Meervogels 2, nog gewonnen,
maar met 4 punten eindigde het 2e op de laatste plaats, en degradeerde ook naar de reserve 1e klasse.
Ook Excelsior 3 was een samenvoeging van de teams Excelsior
3 en 4 van het seizoen ervoor. Voor de zaal waren 5 punten
behaald. Helaas was het 3e door blessures van Ben en Wouter
nogal was lengte kwijtgeraakt. Wel was Daan na de zaal toegevoegd om de ploeg compleet te maken. Jammer genoeg
slaagde het 3e er niet in de belangrijke wedstrijden te winnen.
Alleen mededegradant Dijkvogels 2 werd nog verslagen, en tegen Avanti 4 was het 3e er dichtbij. Excelsior 3 eindigde met 7
punten op de 7e plaats.
De K o rf p ra a t n r. 4 2
5
Secretaripraten
Excelsior 4 stond al op 10 punten bij het begin van de 2e helft
veldcompetitie, maar hier waren Eline en Johan v.d. Bosch door
blessures afgehaakt. Wel bleef het 4e vrij gemakkelijk de wedstrijden winnen, alleen DES 5 en Oranje Nassau 3 waren dit seizoen beide keren te sterk. Daarmee eindigde het 4 e met Oranje
Nassau op een gedeelde 2e plaats, begeerd, want rechtgevend
op promotie. Maar op basis van onderling resultaat viel die promotie toch toe aan de Vlaardingers.
Excelsior 5 was een nieuw samengesteld team dat in eerste instantie nog aan elkaar moest wennen. In de reserve 5e klasse
stond het voor de zaal slechts op 2 punten, maar in de tweede
helft van de veldcompetitie zat er een stijgende lijn in, waarbij
in de laatste 3 wedstrijden nog 5 wedstrijdpunten binnengehaald werden, o.a. van kampioen De Meervogels 5, zodat het
5e op een 5e plek eindigde met 9 punten.
Excelsior 6 startte het seizoen met 3 dames, en miste ook Edith
door blessures regelmatig. Gelukkig kon elke week een beroep
gedaan worden op junioren en/of AR-dames. Toch lukte het
niet om in de reserve 6e klasse
een constant niveau te behalen, en
werden mooie overwinningen afgewisseld met nederlagen. Het 6e eindigde daarmee op de 6e
plaats in deze klasse.
Alles bij elkaar zeker geen seizoen om juichend op terug te kijken, getuige de eindstanden van de senioren veld 2014 hieronder. De realiteit moet onder ogen gezien worden, dat een
ingrijpende verjonging van competitieteams aanpassing
vraagt en hele goede resultaten niet direct verwacht kunnen
worden. Hopelijk is iedereen veel ervaring rijker geworden en
kunnen we komend seizoen met Excelsior 1 t/m 3 het verloren
terrein terugwinnen.
Voor het seizoen 2014-2015 betekent het dus: eerst lekker vakantie houden, en dan in nieuwe klassen met frisse moed er
weer tegenaan.
Willeke
Eindstanden senioren veld 2014
Veld | OKC
#
Team
Gespeeld Punten Gewonnen
Verloren
Gelijk Goals voor
Goals tegen Doelsaldo Punten in mindering
1
2
3
4
5
6
7
8
SDO/VerzuimVitaal
TOP (A)
GKV (G)
Sporting Delta
Rust Roest
De Meervogels
Victum/War Child
Excelsior (D)
14
14
14
14
14
14
14
14
1
4
5
6
6
8
10
11
3
0
1
2
3
0
1
0
204
189
202
187
209
231
223
230
23
20
17
14
13
12
7
6
10
10
8
6
5
6
3
3
250
198
235
199
200
218
181
194
46
9
33
12
-9
-13
-42
-36
0
0
0
0
0
0
0
0
Veld | ROKC
#
Team
Gespeeld Punten
Gewonnen
Verloren
Gelijk Goals voor
Goals tegen Doelsaldo Punten in mindering
1
2
3
4
5
6
7
8
TOP (A) 2
Victum/War Child 2
Rust Roest 2
GKV (G) 2
SDO/VerzuimVitaal 2
Sporting Delta 2
De Meervogels 2
Excelsior (D) 2
14
14
14
14
14
14
14
14
12
8
7
8
6
6
4
2
2
5
6
5
6
7
10
12
0
1
1
1
2
1
0
0
160
180
166
166
181
185
207
213
C.K.V. Excelsior
23
17
15
15
14
13
8
4
209
219
184
182
160
180
177
147
De K o rf p ra a t n r. 4 2
49
39
18
16
-21
-5
-30
-66
1
0
0
2
0
0
0
0
6
Secretaripraten
Veld | R2K
#
Team
Gespeeld Punten
Gewonnen
Verloren
Gelijk Goals voor
Goals tegen Doelsaldo Punten in mindering
1
2
3
4
5
6
7
8
Merwede 2
DES (D) 2
Avanti (P) 4
Vlaardingen 2
ODO 2
ONDO (G) 2
Excelsior (D) 3
Dijkvogels 2
14
14
14
14
14
14
14
14
11
10
9
6
6
5
3
2
2
3
3
7
8
8
10
11
1
1
2
1
0
1
1
1
92
111
126
164
137
165
172
154
23
21
20
13
12
11
7
5
170
151
177
132
128
124
133
106
78
40
51
-32
-9
-41
-39
-48
0
0
0
0
0
0
0
0
Veld | R4N
#
Team
Gespeeld Punten
Gewonnen
Verloren
Gelijk Goals voor
Goals tegen Doelsaldo Punten in mindering
1
2
3
4
5
6
7
8
DES (D) 5
Oranje Nassau (V) 3
Excelsior (D) 4
ODO 4
Avanti (P) 5
Maassluis 4
Vlaardingen 4
Dijkvogels 3
14
14
14
14
14
14
14
14
14
9
10
6
6
4
3
1
0
3
4
7
8
9
10
12
0
2
0
1
0
1
1
1
107
115
124
145
148
160
177
194
28
20
20
13
12
8
7
3
178
163
208
146
131
128
112
104
71
48
84
1
-17
-32
-65
-90
0
0
0
0
0
1
0
0
Veld | R5C
#
Team
Gespeeld Punten
Gewonnen
Verloren
Gelijk Goals voor
Goals tegen Doelsaldo Punten in mindering
1
2
3
4
5
6
7
De Meervogels 5
TOP/Justlease.nl 6
Fiks 4
Tempo 8
Excelsior (D) 5
Madjoe 6
Atlantis 4
12
12
12
12
12
12
12
10
8
7
5
4
2
1
2
3
4
3
7
7
11
0
1
1
4
1
3
0
94
107
106
121
123
110
148
20
17
15
14
9
7
2
124
121
136
126
107
108
87
30
14
30
5
-16
-2
-61
0
0
0
0
0
0
0
Veld | R6D
#
Team
Gespeeld Punten
Gewonnen
Verloren
Gelijk Goals voor
Goals tegen Doelsaldo Punten in mindering
1
2
3
4
5
6
7
De Meervogels 8
ODO 7
DES (D) 7
Velocitas 6
Valto 7
Excelsior (D) 6
Fiks 5
12
12
12
12
12
12
12
10
10
7
4
4
3
1
2
2
5
6
7
8
9
0
0
0
2
1
1
2
84
64
84
123
95
122
113
20
20
14
10
9
7
4
126
113
92
86
79
107
82
42
49
8
-37
-16
-15
-31
0
0
0
0
0
0
0
Senioren – selecties – start seizoen 2014/2015
Hierna vinden jullie de informatie van de Technische Commissie over selecties, teams en trainingen voor het komende seizoen 2014/2015.
Ten eerste heten we Denise Bezemer van harte welkom, en wij
wensen haar als nieuwe hoofdtrainer van de 1e selectie een bijzonder fijne en succesvolle tijd bij Excelsior toe.
Verder verwelkomen we bij de 1e selectie als nieuwe spelers
Koen Ruigrok en Vincent van Beek, die de overstap van Avanti
C.K.V. Excelsior
De K o rf p ra a t n r. 4 2
7
Secretaripraten
naar onze club hebben gemaakt, en ook Charlie de Bruin, die
bij buurvereniging DKC speelde. Danique, Emily, Sander en
Wouter stromen vanuit de A1 door, en Sabine Nolet heeft, na
1 seizoen KCC, aangegeven graag weer terug te komen bij Excelsior.
De conceptopstellingen/selecties staan vermeld zoals deze nu
bekend zijn. Er is een eerste selectie gevormd, waaruit Excelsior
1 en 2 opgesteld zullen worden. De selectie bestaat uit 12 dames en 12 heren, waarvan er 2 dames/heren zullen afvallen
naar Excelsior 3.
De tweede selectie vormt de basis voor Excelsior 3. Van deze
selectie zullen 1 dame en 1 heer afvallen naar Excelsior 4.
Het definitief samenstellen van de ploegen uit de selecties gebeurt in augustus op basis van trainingen, oefenwedstrijden en
1e selectie (Excelsior 1 en 2)
Charlie de Bruin
Danique Halbe
Elke Reurings
Emily Janssen
Jill Koster
Kelly de Koning
Leanne Ruitenbeek
Lisanne Halbe
Marieke Zelisse
Sabine Nolet
Sharmaine Janssen
Shera Desaunois
de prestaties van het afgelopen
seizoen in overleg tussen de trainers en de TC.
Ook binnen Excelsior 4 en 5 hebben enkele verschuivingen
plaatsgevonden.
Excelsior 6 wordt versterkt door Thijs, Nynke, Lynn, Marit en
Leonie die de overstap maken vanuit A2 naar de senioren. De
TC is nog op zoek naar een tweede trainer voor Excelsior 6. Zodra hier meer bekend over is, zullen we jullie hierover informeren.
Iedereen die nieuw of terug is bij de senioren van Excelsior: van
harte welkom, en heel veel succes en vooral plezier gewenst in
het komende seizoen 2014-2015.
2e selectie (Excelsior 3)
Dame 1e selectie
Dame 1e selectie
Annelinde v.d. Pijl
Joyce Dijkgraaf
Marilyn de Kruijff
Simone Ruitenbeek
Bertjan Bron
Dannie Hoogeveen
Jesse Ekelmans
Koen Ruigrok
Reinier v.d. Hoek
Ryan Heemskerk
Sander Renssen
Simon v.d. Berg
Vincent van Beek
Vito Heemskerk
Wesley Toet
Wouter Kamps
Trainers/coaches:
Trainingstijden:
Heer 1e selectie
Heer 1e selectie
Bob van der Leeden
Dieter Bos
Joris Timmerman
Roy van Leusden
Ben Mevissen en Dannie Hoogeveen
maandag 20.00-21.30 en donderdag
19.00-20.30
Trainer/coach selectie: Denise Bezemer, Leon Posthumus (er wordt nog
naar een oplossing gezocht voor het wegvallen
van Mirjam van Buuren)
Verzorger:
Henk Halbe
Teambegeleiders:
nader te bepalen
Trainingstijden:
dinsdag 20.00-22.00 en donderdag 20.30-22.00
In verband met langdurige blessure voorlopig niet in de opstellingen
opgenomen:
Nikki Koster en Koen van Domburg
Excelsior 4
Dame 2e selectie
Christiane Hogeweg
Nicole Buis
Pauline Valkenburg
Rachelle Janssen
Heer 2e selectie
Henk Smienk
Jeroen Evers
Simon Bolle
Wouter le Comte
Excelsior 5
Annebertien Bontekoe
Desiree Dijkstra
Renate van Vliet
Dame 4e (wisselend
ingevuld door ander team)
Bart Hogeweg
Erik de Koning
Mario den Boer
Micke Vrolijk
Nelis Bijl
Patrick Rijneveld
Trainer:
Rob Baks
Trainingstijd: donderdag 20.30-21.30 uur
Trainer/coach: zelf
Trainingstijd: dinsdag 20.30-21.30 uur
C.K.V. Excelsior
De K o rf p ra a t n r. 4 2
8
Secretaripraten
Excelsior 6
Janna Buitenrust Hettema
Leonie v.d. Spek
Lynn Heemskerk
Marit Nieuwerf
Nynke Sevinga
Roxanne Hoekstra
Erik v.d. Kramer
Job v.d. Berg
Lars Nieuwerf
Nathan op den Kelder
Thijs Arkesteijn
Wesley Nolet
Trainer/coach: ……………………… en Willeke Alberts
Trainingstijd: dinsdag 20.30 – 21.30 uur en donderdag 20.3021.30 uur
Mocht onverhoopt je naam niet bij één van de teams staan terwijl dat wel je bedoeling was, neem dan contact op met de TC.
De eerste competitiezaterdag is voor alle teams zaterdag 6 september 2014.
De startdata van de trainingen zijn als volgt:
▪ 1e selectie: dinsdag 12 augustus, 20.30 uur
▪ 2e selectie: dinsdag 12 augustus, 20:30 uur (eenmalig gezamenlijk met 1e selectie)
▪ Excelsior 4: donderdag 21 augustus, 20.30 uur
▪ Excelsior 5: dinsdag 19 augustus, 20.30 uur
▪ Excelsior 6: dinsdag 19 augustus, 20.30 uur
Omdat Excelsior uitstel heeft gevraagd voor de wedstrijden
van de officiële eerste ronde op 30 augustus zullen die wedstrijden worden gespeeld op een avond in de week tussen 6
en 13 september; alle spelers van Excelsior 1 t/m 4 kunnen daar
alvast rekening mee houden.
Zie voor verdere trainingsavonden en -tijden het schema in
deze Korfpraat.
De oefenwedstrijden staan in een apart schema (de opstellingen voor deze oefenwedstrijden zijn de selecties als hierboven,
tenzij op de training anders aangegeven). Weet je nu al dat je
op vakantie bent, of in de oefenperiode, of bij competitiewedstrijden, meld je dan s.v.p. zo spoedig mogelijk af bij Willeke.
Tot slot willen wij alle trainers, spelers, teambegeleiders en overige betrokkenen bedanken voor hun inzet in het afgelopen
seizoen.
Als laatste wensen wij iedereen een hele fijne vakantie, en tot
ziens in augustus.
De senioren/junioren-TC: Anke, Erik, Simon, Robertjan, Bart,
Willeke
Jeugdsecretariaat
Junioren – selecties – start seizoen 2014/2015
In deze Korfpraat vinden jullie de informatie over teams, trainingen en oefenprogramma voor het komende seizoen
2014/2015.
Wedstrijdsecretariaat junioren:
Vanaf de start van het nieuwe seizoen zal Elke Reurings het
wedstrijdsecretariaat gaan verzorgen voor de junioren. Welkom Elke en fijn dat je deze belangrijke rol wil invullen! Hiermee samenhangend willen we Bep van Dorp bedanken voor
haar inzet de afgelopen seizoenen.
Conceptopstellingen:
Hieronder staan de conceptopstellingen voor de junioren zoals
deze nu bekend zijn. Voor A1 en A2 zal in augustus de definitieve opstelling bekend worden gemaakt op basis van trainingen, oefenwedstrijden en de prestaties van het afgelopen seizoen. Uiteraard gaat dit in overleg met de trainers en TC.
Verder is de TC nog op zoek naar een tweede trainer/coach
voor Excelsior A3. Hierover zullen we jullie informeren, zodra er
meer bekend is.
Alle spelers en trainers die nieuw of terug zijn bij de junioren
van Excelsior: welkom! En heel veel succes en plezier gewenst
in het komende seizoen 2014-2015.
C.K.V. Excelsior
De K o rf p ra a t n r. 4 2
9
Secretaripraten
Selectie Excelsior A1/A2
Britte Heijink
Charlotte van der Pijl
Cynthia Westerman
Dominique Verhagen
Hanna van Dam
Jikke Been
Lisa Juijn
Lisa Groot
Maaike Westerman
Marloes van Egdom
Merit Heijink
Daan Arkesteijn
Dingeman Pel
Fabian Mastenbroek
Koen Timmerman
Maarten de Boer
Mart de Boo
Okker van Batenburg
Pim Swinkels
Sander de Hoog
Sander van Vliet
Sven de Vreede
Excelsior A3
Ashley Ruskauff
Josanne v.d. Spek
Linda v.d. Burgh
Stella van Bergen
Zwaan Kampers
Hugo ‘t Hart
Jesse Dirkzwager
Marijn Müller
Marvin Batenburg
Matthijs Schrier
Trainers/coaches A3: Mario den Boer en ……..
Trainingstijden:
maandag 19.00-20.00 en donderdag 19.3020.30
Trainers/coaches A1: Luuk Jansen en Bertjan Bron
Trainingstijden:
dinsdag 19.30-20.30 en donderdag 19.3020.30
Trainers/coaches A2: Ryan Heemskerk en Koen van Domburg
Trainingstijden:
dinsdag 19.30-20.30 en donderdag 19.3020.30
Mocht onverhoopt je naam niet bij één van de teams staan terwijl dat wel je bedoeling was, neem dan contact op met de TC.
De startdata van de trainingen zijn als volgt:
A1/A2: dinsdag 19 augustus, 19.30 uur
A3:
donderdag 21 augustus 19.00 uur.
Zie voor verdere trainingsavonden en -tijden het schema in
deze Korfpraat.
De oefenwedstrijden staan in een apart schema (de opstellingen voor deze oefenwedstrijden zijn de selecties als hierboven,
tenzij op de training anders aangegeven). Weet je nu al dat je
op vakantie bent, in de oefenperiode of bij competitiewedstrijden, laat dat dan s.v.p. zo spoedig mogelijk weten aan Elke
Reurings.
C.K.V. Excelsior
De eerste competitiezaterdag is 6 september 2014.
Let op: Omdat Excelsior uitstel heeft gevraagd voor de wedstrijden van de officiële eerste ronde op 30 augustus zal de
wedstrijd van A1 worden gespeeld op een avond in de week
tussen 6 en 13 september.
Tot slot willen wij alle trainers, spelers, teambegeleiders en overige betrokkenen bedanken voor hun inzet in het afgelopen
seizoen.
Als laatste wensen wij iedereen een hele fijne vakantie, en tot
ziens in augustus.
De senioren/junioren-TC: Anke, Erik, Simon, Willeke, Robertjan
en Bart.
De K o rf p ra a t n r. 4 2
10
Evenementencommissie
Camping Excelsior: HET WAS TOP!
Eindelijk was het zover, afgelopen vrijdag opende Camping Excelsior haar deuren! Een moment waar wij als Evenementencommissie weken – zo niet maanden – naar uit hadden gekeken. Wij mogen zeggen; het was TOP!
De camping stroomde al snel vol en na het opzetten van de
tenten werden er heerlijke pizza’s gegeten op de camping.
Daar draaide de vrijdagavond echter niet om. Vrijdagavond
stond volledig in het teken van het Nederlandse elftal. Na kort
contact met Louis van Gaal spraken wij met de bondscoach af
dat Nederland maar eens zou moeten gaan afrekenen met die
#$^% Spanjolen. En wat hield Van Gaal woord… 1-5! Wat een
start van Camping Excelsior, episch!
Zoals je vast voelt aankomen was het na deze fantastische
wedstrijd van Oranje nog lang onrustig op Camping Excelsior.
Sommige kinderen (lees: Excelsior C3) waren zo blij dat zij midden in de nacht over het kunstgrasveld van DKC gingen rennen. En anderen (lees: Indi, Myrte en Isa) bedachten de overwinning te vieren door een tent (lees: mijn tent!!) maar eens
goed door elkaar te schudden… Zo’n nacht was het dus, je had
erbij moeten zijn!
Zaterdagochtend stond er een korfbal-clinic op het programma. De clinic werd verzorgd door de selectie aangevuld
met de nieuwe trainster van Excelsior 1, Denise Bezemer.
’s Middags stond het onderdeel Campingfit op het programma.
In gemengde groepen werden er allemaal spelletjes gedaan.
Flessenvoetbal, trefbal, een stormbaan, niks was te gek!
C.K.V. Excelsior
Zaterdagavond was er tijdens de heerlijke barbecue een fantastisch optreden van de band Standby. Hierna was het de
beurt aan de talenten van Excelsior, het was tijd voor Excelsior
got Talent. Wat een talent hebben wij gezien, een kopie van de
kampdans, de drie biggetjes en moppen-koningin Özlem.
De uiteindelijke top drie bestond uit: Isa samen met onze eigen
Kinderen-voor-Kinderen Lucía (derde), Cristina (tweede), maar
de terechte nummer één was Julia met haar Romeo’s (Juan en
Simon). Wat een fantastisch optreden van het drietal, een echt
Excelsior-lied! De beelden en de teksten zijn hier te vinden!
Hierna was het nog lang gezellig op de camping.
Foto’s
De foto’s van dit fantastische weekend zijn terug te vinden op
de Facebook-pagina van CKV Excelsior. Klik hier en ga direct
naar het fotoalbum van Camping Excelsior.
Bedankt
Via deze weg willen wij nog eenmaal alle vrijwilligers bedanken
die ons hebben geholpen om dit fantastische weekend mogelijk te maken. Hiernaast natuurlijk ook onze dank aan alle campinggasten, zonder jullie het dit nooit zo’n mooi weekend geweest!
Tot snel op ’t Veld!
De Evenementencommissie
Sharmaine, Reinier, Job, Simon, Emily, Danique, Daan, Marit,
Rachelle, Nynke, Jikke, Shera en Wouter.
De K o rf p ra a t n r. 4 2
11
Schoolkorfbalschema
Trainingsschema
Trainingsavond 17 juni
trainer
team
tijd
bal
Wouter Kamps
De Bron 1
19-20
K4
Hanna van Dam en Lisa Juijn
De Bron 2
18-19
K4
Leanne Ruitenbeek
De Bron 3
18-19
K4
Bo Verbeek
De Bron 4
18-19
K4
Myrte en Isabella
De Bron 5
18-19
K3
Marit en Denise Glaser
De Bron 6
18-19
K3
Maarten de Boer
Titus Brandsma 1
19-20
K4
Rachelle Janssen
Titus Brandsma 2
19-20
K4
Zwaan en Linda
De Regenboog 1
18-19
K4
Nikki Koster
De Regenboog 2
19-20
K4
Lisette Ekelmans
Het Talent 1
18-19
K3
Shera Desaunois
Bernadette Mariaschool 1
18-19
K4
Sander de Hoog
Bernadette Mariaschool 2
18-19
K4
Danique Halbe
Bernadette Mariaschool 3
18-19
K3
Danique Halbe
Bernadette Mariaschool 4
18-19
K3
Stefan Dijkgraaf
Prins Maurits 1
19-20
K4
Nathan
Prins Maurits 2
18-19
K4
Wesley Nolet en Wesley Timp
Prins Maurits 3
18-19
K4
Jazz en Noa
Prins Maurits 4
18-19
K3
Anouk en Marloes
Prins Maurits 5
18-19
K3
Lonneke en Danielle
Prins Maurits 6
18-19
K3
Van de week heeft nog een team van de
Britte Heijink
Prins Maurits 7
18-19
K3
Max Havelaar zich aangemeld. Dat is
Nynke Sevinga
Prins Maurits 8
18-19
K3
Max Havelaar 2. Dit team traint van18-19
Elke
Max Havelaar 1
18-19
K4
met een K3 bal.
C.K.V. Excelsior
De K o rf p ra a t n r. 4 2
12
Schoolkorfbalschema
Schoolkorfbalschema
Toernooidag
Coaches toernooi 21 juni
Scheidsrechters toernooi
coach
Wouter Kamps
team
De Bron 1
scheidsrechter
Bert-Jan Bron
Hanna van Dam
De Bron 2
Willeke Albers
Jill Koster
De Bron 3
Nelis Bijl
Vito Heemskerk
De Bron 4
Mart de Boo
Myrte en Isabella
De Bron 5
Tjarko van Batenburg
Marit en Denise Glaser
De Bron 6
Dingeman vd Pel
Wouter de Boer
Titus Brandsma 1
Piet Ekelmans
Ans van Doormaal
Titus Brandsma 2
Lisanne Halbe
Zwaan en Linda
De Regenboog 1
Joris
De Regenboog 2
Lisette Ekelmans
Het Talent 1
Shera Desaunois
Bernadette Mariaschool 1
Sander de Hoog
Bernadette Mariaschool 2
Danique Halbe
Bernadette Mariaschool 3
Nynke Sevinga
Bernadette Mariaschool 4
Stefan Dijkgraaf
Prins Maurits 1
Nathan
Prins Maurits 2
Wesley Nolet en Wesley Timp
Prins Maurits 3
Jazz en Noa
Prins Maurits 4
Anouk en Marloes
Prins Maurits 5
Lonneke en Danielle
Prins Maurits 6
Britte Heijink
Prins Maurits 7
Okker van Batenburg
Prins Maurits 8
Elke
Max Havelaar 1
C.K.V. Excelsior
De K o rf p ra a t n r. 4 2
13
Schoolkorfbalschema
Schoolkorfbalschema
Programma
ronde
veld
scheidsrechter
ronde veld
scheidsrechter
1
1 Widar 1
Oostpoort 1
Nelis Bijl
3
6 Prins Maurits 4
Widar 2
DES
1
2 Mozaiek 2
Mozaiek 3
Piet Ekelmans
3
7 Oostpoort 2
Bernadette Maria 2 DKC
1
3 Prins Maurits 2
Bernadette Maria 1
DES
3
8 Bernadette Maria 3 De Bron 4
DKC
1
4 De Bron 2
Bonte Pael 1
DES
3
9 Jan Vermeer 1
Widar 3
Bertjan Bron
1
5 Mozaiek 4
De Regenboog 2
DKC
3
10 Prins Maurits 5
Freinet 1
Mart de Boo
1
6 Prins Maurits 4
Oostpoort 2
DKC
3
11 Bernadette Maria 4 Talent 1
DES
1
7 Widar 2
Bernadette Maria 2
Bertjan Bron
3
12 Titus Brandsma 2
De Bron 6
DES
1
8 Bernadette Maria 3
Widar 3
Lisanne Halbe
3
13 Prins Maurits 6
Oostpoort 3
DKC
1
9 De Bron 4
Prins Maurits 5
DES
4
1 De Regenboog 1
Prins Maurits 1
DKC
1
10 Jan Vermeer 1
Freinet 1
DES
4
2 De Bron 1
Mozaiek 1
Willeke Alberts
1
11 Bernadette Maria 4
De Bron 6
DKC
4
6 Prins Maurits 3
Titus Brandsma 1
Dingeman Pel
1
12 Talent 1
Prins Maurits 6
DKC
4
7 De Bron 3
Max Havelaar 1
DES
1
13 Titus Brandsma 2
Oostpoort 3
Mart de Boo
4
8 Widar 4
Bonte Pael 2
DES
2
1 De Regenboog 1
De Bron 1
Willeke Alberts
4
9 De Bron 5
Mozaiek 5
DKC
2
2 Prins Maurits 1
Mozaiek 1
DES
4
11 Bonte Pael 3
Max Havelaar 2
DKC
2
6 Prins Maurits 3
De Bron 3
DES
4
12 Prins Maurits 8
Widar 5
Lisanne Halbe
2
7 Titus Brandsma 1
Max Havelaar 1
DKC
4
13 Prins Maurits 7
Oostpoort 4
Tjarko van Batenburg
2
8 Widar 4
De Bron 5
DKC
5
1 Oostpoort 1
Mozaiek 2
DES
2
9 Bonte Pael 2
Mozaiek 5
Tjarko van Batenburg
5
2 Widar 1
Mozaiek 3
DES
2
11 Bonte Pael 3
Widar 5
Dingeman Pel
5
3 Mozaiek 4
Prins Maurits 2
DKC
2
12 Max Havelaar 2
Prins Maurits 7
DES
5
4 Bernadette Maria 1 Bonte Pael 1
DKC
2
13 Prins Maurits 8
Oostpoort 4
DES
5
5 De Bron 2
De Regenboog 2
Nelis Bijl
Piet Ekelmans
3
1 Widar 1
Mozaiek 2
DKC
5
6 Oostpoort 2
Widar 2
3
2 Oostpoort 1
Mozaiek 3
DKC
5
7 Prins Maurits 4
Bernadette Maria 2 DES
3
3 Prins Maurits 2
De Bron 2
Nelis Bijl
5
8 Jan Vermeer 1
Bernadette Maria 3 DES
3
4 Mozaiek 4
Bernadette Maria 1
Piet Ekelmans
5
9 Widar 3
Prins Maurits 5
DKC
3
5 Bonte Pael 1
De Regenboog 2
DES
5
10 De Bron 4
Freinet 1
DKC
C.K.V. Excelsior
De K o rf p ra a t n r. 4 2
14
Schoolkorfbalschema
Schoolkorfbalschema
…vervolg programma
ronde
veld
scheidsrechter
ronde veld
scheidsrechter
5
11 Titus Brandsma 2
Bernadette Maria 4
Bertjan Bron
8
2 Mozaiek 1
Prins Maurits 1
DES
5
12 De Bron 6
Prins Maurits 6
Mart de Boo
8
6 De Bron 3
Prins Maurits 3
DES
5
13 Talent 1
Oostpoort 3
DES
8
7 Max Havelaar 1
Titus Brandsma 1
DKC
8 De Bron 5
Widar 4
DKC
6
1 De Bron 1
Prins Maurits 1
DES
8
6
2 De Regenboog 1
Mozaiek 1
DKC
8
9 Mozaiek 5
Bonte Pael 2
Lisanne Halbe
6
6 De Bron 3
Titus Brandsma 1
DKC
8
11 Oostpoort 4
Bonte Pael 3
Tjarko van Batenburg
6
7 Prins Maurits 3
Max Havelaar 1
Tjarko van Batenburg
8
12 Widar 5
Max Havelaar 2
DES
6
8 De Bron 5
Bonte Pael 2
Willeke Alberts
8
13 Prins Maurits 7
Prins Maurits 8
DES
6
9 Widar 4
Mozaiek 5
DES
9
1 Mozaiek 2
Widar 1
DKC
6
11 Prins Maurits 8
Bonte Pael 3
DES
9
2 Mozaiek 3
Oostpoort 1
DKC
6
12 Widar 5
Prins Maurits 7
DKC
9
3 Prins Maurits 2
Bonte Pael 1
Piet Ekelmans
6
13 Max Havelaar 2
Oostpoort 4
DKC
9
4 De Regenboog 2
Bernadette Maria 1 Nelis Bijl
7
1 Oostpoort 1
Widar 1
Piet Ekelmans
9
5 De Bron 2
Mozaiek 4
DES
7
2 Mozaiek 3
Mozaiek 2
Nelis Bijl
9
6 Widar 2
Prins Maurits 4
DES
7
3 De Regenboog 2
Prins Maurits 2
DES
9
7 Bernadette Maria 2 Oostpoort 2
DKC
7
4 Bernadette Maria 1
De Bron 2
DES
9
8 Bernadette Maria 3 Prins Maurits 5
DKC
7
5 Bonte Pael 1
Mozaiek 4
DKC
9
9 Freinet 1
Widar 3
Mart de Boo
7
6 Oostpoort 2
Prins Maurits 4
DKC
9
10 De Bron 4
Jan Vermeer 1
Bertjan Bron
7
7 Bernadette Maria 2
Widar 2
Dingeman Pel
9
11 Bernadette Maria 4 Prins Maurits 6
DES
7
8 Freinet 1
Bernadette Maria 3
Bertjan Bron
9
12 Oostpoort 3
De Bron 6
DES
9 Widar 3
13 Talent 1
7
De Bron 4
DES
9
Titus Brandsma 2
DKC
7
10 Prins Maurits 5
Jan Vermeer 1
DES
10
1 Prins Maurits 1
De Regenboog 1
DKC
7
11 Oostpoort 3
Bernadette Maria 4
DKC
10
2 Mozaiek 1
De Bron 1
Willeke Alberts
7
12 De Bron 6
Talent 1
DKC
10
6 Titus Brandsma 1
Prins Maurits 3
Dingeman Pel
7
13 Prins Maurits 6
Titus Brandsma 2
Mart de Boo
10
7 Max Havelaar 1
De Bron 3
DES
De Regenboog 1
Willeke Alberts
10
8 Bonte Pael 2
Widar 4
DES
8
1 De Bron 1
C.K.V. Excelsior
De K o rf p ra a t n r. 4 2
15
Schoolkorfbalschema
Schoolkorfbalschema
…vervolg programma
ronde
veld
scheidsrechter
rondetijden
De Bron 5
DKC
1. 09.00 - 09.18 uur
10
9 Mozaiek 5
10
11 Bonte Pael 3
Prins Maurits 7
DKC
2. 09.20 - 09.38 uur
10
12 Oostpoort 4
Widar 5
Lisanne Halbe
3. 09.40 - 09.58 uur
10
13 Max Havelaar 2
Prins Maurits 8
Tjarko van Batenburg
4. 10.00 - 10.18 uur
11
1 Mozaiek 2
Oostpoort 1
DES
5. 10.20 - 10.38 uur
11
2 Mozaiek 3
Widar 1
DES
6. 10.40 - 10.58 uur
11
3 Bernadette Maria 1
Prins Maurits 2
DKC
7. 11.00 - 11.18 uur
11
4 Bonte Pael 1
De Bron 2
DKC
8. 11.20 - 11.38 uur
11
5 De Regenboog 2
Mozaiek 4
Nelis Bijl
9. 11.40 - 11.58 uur
11
6 Widar 2
Oostpoort 2
Mart de Boo
Pauze
11
7 Bernadette Maria 2
Prins Maurits 4
DES
10. 12.30 - 12.48 uur
11
8 Widar 3
Bernadette Maria 3
DES
11. 12.50 - 13.08 uur
9 Prins Maurits 5
12. 13.10 - 13.28 uur
11
De Bron 4
DKC
11
10 Freinet 1
Jan Vermeer 1
DKC
11
11 De Bron 6
Bernadette Maria 4
Bertjan Bron
11
12 Prins Maurits 6
Talent 1
Piet Ekelmans
11
13 Oostpoort 3
Titus Brandsma 2
DES
12
1 Prins Maurits 1
De Bron 1
DES
12
2 Mozaiek 1
De Regenboog 1
DKC
12
6 Titus Brandsma 1
De Bron 3
DKC
12
7 Max Havelaar 1
Prins Maurits 3
Dingeman Pel
12
8 Bonte Pael 2
De Bron 5
Tjarko van Batenburg
12
9 Mozaiek 5
Widar 4
DES
12
11 Widar 5
Bonte Pael 3
DES
12
12 Prins Maurits 7
Max Havelaar 2
DKC
12
13 Oostpoort 4
Prins Maurits 8
DKC
C.K.V. Excelsior
De K o rf p ra a t n r. 4 2
prijsuitreiking
13:45 uur
16
Aspriranten- en pupillentoernooi
Programma
ronde veld
ronde
veld
1
1
Achilles B1
Excelsior B1
ronde veld
4
1
DKC B1
Phoenix B2
7
3
ONDO B1
Meervogels B1
1
2
Phoenix B1
ONDO B1
4
2
Meervogels B2
Excelsior B2
7
4
Excelsior C1
Meervogels C2
1
3
Meervogels B1
Achilles B2
4
3
ONDO B2
Excelsior B3
7
5
Excelsior C2
DKC C1
1
4
Achilles C2
Excelsior C1
4
4
Excelsior C1
ONDO C1
7
6
Phoenix D1
Meervogels D2
1
5
DKC C1
Excelsior C2
4
6
Phoenix D1
ONDO D2
7
7
DKC D1
Excelsior D1
1
6
ONDO D1
Phoenix D1
4
8
Excelsior E3
Excelsior E1
7
8
Excelsior E1
Meervogels E2
1
7
Excelsior D1
DKC D1
4
9
DKC E1
ONDO E4
7
9
ONDO E6
DKC E1
1
9
DKC E1
ONDO E6
4
10
Meervogels F1
DKC F1
7
10
ONDO F1
Meervogels F1
1
10
Meervogels F1
ONDO F1
5
1
Meervogels B1
Achilles B1
7
11
Excelsior F2
ONDO F3
1
11
ONDO F3
Excelsior F2
5
2
Excelsior B1
ONDO B1
8
1
Excelsior B3
DKC B1
2
1
DKC B1
Excelsior B2
5
3
Phoenix B1
Achilles B2
8
2
Excelsior B2
Phoenix B2
2
2
Phoenix B2
ONDO B2
5
4
Meervogels C2
Meervogels C1
8
3
ONDO B2
Meervogels B2
2
3
Meervogels B2
Excelsior B3
5
5
Excelsior C2
ONDO C2
8
4
ONDO C1
Meervogels C1
2
4
ONDO C1
Meervogels C2
5
6
Meervogels D2
Meervogels D1
8
6
ONDO D2
Meervogels D1
2
6
ONDO D2
Meervogels D2
5
7
DKC D1
Meervogels D3
8
8
Meervogels E1
ONDO E5
2
8
Excelsior E1
Meervogels E1
5
8
Meervogels E1
Meervogels E2
8
9
Excelsior E2
ONDO E4
2
9
ONDO E4
Excelsior E2
5
9
ONDO E6
Excelsior E2
8
10
Excelsior F1
DKC F1
2
10
DKC F1
Excelsior F1
5
10
ONDO F1
Excelsior F1
9
1
Meervogels C2
Achilles C2
3
1
Achilles B1
Phoenix B1
5
11
Excelsior F2
Excelsior F3
9
2
DKC C1
ONDO C2
3
2
Meervogels B1
Excelsior B1
6
1
Meervogels B2
DKC B1
9
3 PAALHOOGTE
Excelsior D1
Meervogels D3
3
3
ONDO B1
Achilles B2
6
2
Excelsior B2
ONDO B2
9
6
Meervogels D2
ONDO D1
3
4
Meervogels C1
Achilles C2
6
3
Phoenix B2
Excelsior B3
9
8
Meervogels E2
Excelsior E3
3
5
ONDO C2
DKC C1
6
4
Achilles C2
ONDO C1
9
10
ONDO F3
Excelsior F3
3
6
Meervogels D1
ONDO D1
6
6
ONDO D1
ONDO D2
10
1
Achilles B1
ONDO B1
3
7
Meervogels D3
Excelsior D1
6
8
ONDO E5
Excelsior E3
10
2
Achilles B2
Excelsior B1
3
8
Meervogels E2
ONDO E5
7
1
Achilles B2
Achilles B1
10
3
Phoenix B1
Meervogels B1
3
10
Excelsior F3
ONDO F3
7
2
Excelsior B1
Phoenix B1
10
4
Meervogels C1
Excelsior C1
C.K.V. Excelsior
De K o rf p ra a t n r. 4 2
17
Aspriranten- en pupillentoernooi
…vervolg programma
ronde
veld
10
6
Meervogels D1
10
8
ONDO E5
10
9
10
Rondetijden
Deelnemers en klassen in competitie
ronde
begintijd
eindtijd
Phoenix D1
#01
9:30 uur
9:50 uur
ONDO B1 hoofdklasse
ONDO C1 1e klasse
ONDO D1 hoofdklasse
Excelsior E1
#02
9:52 uur
10:12 uur
ONDO B2 3e klasse
ONDO C2 2e klasse
ONDO D2 1e klasse
Excelsior E2
DKC E1
#03
10:15 uur
10:35 uur
Excelsior B1 1e klasse
Excelsior C1 2e klasse
Excelsior D1 2e klasse
10
Excelsior F1
Meervogels F1
#04
10:40 uur
11:00 uur
Excelsior B2 4e klasse
Excelsior C2 5e klasse
11
1
DKC B1
ONDO B2
#05
11:02 uur
11:22 uur
Excelsior B3 5e klasse
11
2
Excelsior B3
Excelsior B2
#06
11:24 uur
11:44 uur
Achilles B1 hoofdklasse
11
3
Phoenix B2
Meervogels B2
#07
11:50 uur
12:10 uur
Achilles B2 1e klasse
11
5
ONDO C2
Excelsior C2
#08
12:12 uur
12:32 uur
Phoenix B1 2e klasse
11
6
Meervogels D3
DKC D1
#09
13:00 uur
13:20 uur
Phoenix B2 3e klasse
11
8
Excelsior E3
Meervogels E1
#10
13:22 uur
13:42 uur
DKC B1 3e klasse
DKC C1 3e klasse
DKC D1 2e klasse
11
9
ONDO E4
ONDO E6
#11
13:42 uur
14:02 uur
Meervogels B1 hoofdklasse
Meervogels C1 hoofdklasse
Meervogels D1 hoofdklasse
11
10
DKC F1
ONDO F1
Meervogels B2 2e klasse
Meervogels C2 1e klasse
Meervogels D2 1e klasse
11
11
Excelsior F3
Excelsior F2
Achilles C2 2e klasse
Phoenix D1 1e klasse
Meervogels D3 2e klasse
ONDO E4 2e klasse
ONDO F1 1e klasse
ONDO E5 3e klasse
ONDO F3 3E klasse
ONDO E6 3e klasse
DKC E1 3e klasse
Meervogels E1 1e klasse
DKC F1 1e klasse
Meervogels F1 1e klasse
Meervogels E2 2e klasse
Excelsior E1 2e klasse
Excelsior F1 2e klasse
Excelsior E2 2e klasse
Excelsior F2 2e klasse
Excelsior E3 3e klasse
Excelsior F3 3e klasse
ONDO B1 hoofdklasse
ONDO C1 1e klasse
ONDO D1 hoofdklasse
Velden 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 is kunstgras
Velden 5 en 7 is gras
C.K.V. Excelsior
De K o rf p ra a t n r. 4 2
18
Kalenders en roosters
Trainingstijden seizoeneinde 2013/2014
donderdag
Kunstgras A
18.00-19.00
18.30-19.30
Kunstgras B
E en F Groep
C en D Groep
19.00-20.00
20.00-21.00
▪
▪
B Groep
A Groep
Kunstgras A is het veld voor de kantine (seniorenveld);
Kunstgras B is het veld voor het materiaalhok.
Activiteitenkalender
datum
activiteit
datum
activiteit
17 juni
Sportdag Mondriaan
28 juni
Jeugdtoernooi
21 juni
Schoolkorfbal
2 juli
Kantine bezet Linda Heemskerk
25 juni
Sportdag Max Havelaar
6 juli
Kantine bezet Lisette Ekelmans
Voor het plannen van een verenigingsactiviteit dient u contact op te nemen met het secretariaat van CKV Excelsior via
[email protected]
Schema oudertraining
datum (20:00-21:00)
trainers (onder voorbehoud)
maandag 16 juni 2014
Sharmaine en Reinier
Schoonmaakrooster voorjaar 2014
20 juni
Bart Hogeweg
Annebertien Bontekoe
Corinne vd Pot
Patrick Rijneveld
Jesper Wielinga
Desiree Dijkstra
Thanim van Dokkum
Regels schoonmaken
Je kunt niet afbellen;
De eerstgenoemde zorgt voor een sleutel van de kantine;
De eerstgenoemde noteert de namen van alle aanwezige schoonmakers;
De eerstgenoemde controleert of dat alle taken zijn uitgevoerd;
Aanvang schoonmaken: 19:00;
Als de eerstgenoemde heeft geruild, dient dit aan de Korfpraat te worden gemeld.
C.K.V. Excelsior
De K o rf p ra a t n r. 4 2
27 juni - opbouw toernooi
Erik de Koning
Vito Heemskerk
Okker Batenburg
Lisa Juijn
Nienke Sevinga
Dominique Verhagen
Charlotte vd Pijl
Danique Halbe
Marit Nieuwerf
Sander Rensen
Sander de Hoog
19