Dorpsjournaal 14-37 (01-09-2014)

43e jaargang no. 37
7 sep –13 sep 2014
DORPSJOURNAAL
 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur.
 E-mail: [email protected]
INFORMATIE
 Het Dorpsjournaal is een
mededelingenblad voor de
‘deel’parochie H. Hart van
Jezus te Westerbeek. Het
is bedoeld voor kerkberichten van onze parochie
en berichten van organisaties, clubs, verenigingen
en particulieren, uit en
voor Westerbeek
 Oplage: 300 ex.
 De redactie behoudt het
recht op het plaatsen van
aangeleverde kopij.
 Het dorpsjournaal wordt
ook gepubliceerd op
www.kbo-westerbeek.nl
en www.s1w.nl
- Bezoek-/Postadres
PMMvdK:
Lepelstraat 13a 5845 BK
SINT ANTHONIS
Tel.nr.: 0485–471246
www.parochiemariamoederv
andekerk.nl
E-mail: [email protected]
ndekerk.nl












Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer bij
spoed (ambulance,
brandweer, politie)
1-1-2
Contactadres van de
Parochie
A. Peters 384484
Pastoraal team 0485471246
B.g.g. pastoraal team
spoedsituaties
0623887860
Politie 0900-8844
Brandweer 0736123123
Ambulance 0736414444
Huisarts 0485-381800
Maasziekenhuis
Pantein 0485-845000
Huisartsenpost 09008880
1e AED bij gemeenschapshuis De Schans
2e AED Schepersstraat
1a
23e zondag door het jaar
VIERING NATIONALE ZIEKENDAG
zaterdag 6 september, 19.00 uur:
gezongen Eucharistieviering
De viering staat in het teken van de Nationale Ziekendag en is
voorbereid door parochie en Zonnebloem gezamenlijk.
Het mannenkoor uit Oploo verzorgt de gezangen.
(verjaardag), fam
jaarget. Ben Nabuurs en Koos Nabuurs-Schepers, zoon Peter
Nabuurs,
Theo Michiels en Gerard Pasker
jaarget. Piet van Mil en Mina van Mil-Rutten
jaarget. Jos van den Oever
int.
Maria van den Oever-Hofmans, Cor Egelmeers
Barten-Jans, fam Bernards-Koks
misdienaar: Kyra Egelmeers
lectoren: Maria van den Oever-Nooijen en Hennie van Wanroij
zondag 7 september, 10.30 uur in SINT ANTHONIS
Eucharistieviering ter gelegenheid van het afscheid van pastoor-deken
Roland Kerssemakers Aansluitend, tot 15.00 uur, een receptie in “Genieterij Kommus, Brink 5.
24e zondag door het jaar
weekeinde 13/14 september: géén vier ing in Westerbeek
Beste iedereen,
Bedankt voor al jullie steun in de afgelopen jaren en rond het overlijden van
Theo. De vele kaartjes, berichtjes en
steun doen ons erg goed.
Groet van Diny,
kinderen en kleinkinderen Kuijpers.
BEDANKT
Voor alle felicitaties, in de vorm van kaartjes, handen, cadeaus en uw
aanwezigheid, willen wij iedereen van harte bedanken bij gelegenheid van ons huwelijk.
Margot Haselwander en Rien Lange
PAGINA 2
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 3 , NO 3 7
Afscheid pastoor
Roland Kerssemakers
Zondag 7 september a.s. nemen de parochianen van de parochie Maria,
Moeder van de Kerk afscheid van pastoor-deken Roland Kerssemakers.
Het afscheid van de herder van de dertien deelparochies vindt plaats in
de parochiekerk te St. Anthonis.
Met toestemming van de bisschop van ’s Hertogenbosch vertrekt hij voor
twee jaar naar Chili. Onder de hoede van de aartsbisschop van Santiago
zal hij daar in het pastoraat gaan werken.
Op zondagochtend is er om half 11 in de kerk van de H. Antonius Abt te St. Anthonis, de
moederkerk van de parochie, een plechtige Eucharistieviering waarin vanzelfsprekend pastoor Kerssemakers zal voorgaan. De celebranten zijn kapelaan Raaphorst en pastor Tullemans. Speciaal voor deze viering is er een gelegenheidskoor gevormd onder leiding van musicus Geert Verhallen. Dit koor is een vertegenwoordiging uit de deelparochies.
Het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt uit St. Anthonis
begeleidt de pastoor van de pastorie naar de kerk.
Na de Eucharistieviering wordt pastoor Kerssemakers in “Genieterij Kommus” aan de
Brink een receptie aangeboden en is iedereen tot 15.00 uur in de gelegenheid de pastoor
persoonlijk de hand te drukken. Indien men niet met lege handen wil komen, wordt een bijdrage voor de straatkinderen in Chili op prijs gesteld. Ook bestaat de mogelijkheid een vrijwillige bijdrage te storten op rekeningnummer IBAN: NL65RABO0155948598, met vermelding: Chili-fonds.
In verband met dit afscheid vervallen op 7 september a.s. alle andere vieringen in de parochie Maria, Moeder van de Kerk. De installatie van de opvolger van pastoor Kerssemakers,
pastoor Norbert van der Sluis zal op zondag 26 oktober a.s. plaatsvinden.
AUTOVOETBAL
*****
DAMES
PROFICIAT!
BADMINTONCLUB ‘De Vinkjes’
Hallo trouwe clubleden,
a.s. Vrijdag 5 september starten we weer met het badmintonseizoen.
Van 21.00 uur tot 22.00 uur in de gymzaal te Westerbeek.
We verwelkomen Wilmie Kurvers als nieuw lid.
Bij verhindering, graag afmelden.
Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom!
PAGINA 3
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 3 , NO 3 7
Nieuwsbrief
Contact: Telefoon 0485-800893
Email: [email protected] / www.s1w.nl
gsm-ONTVANGST WESTERBEEK
Vanaf medio 2006 zijn we al bezig om het GSM-bereik in Westerbeek te verbeteren. Diverse verzoeken en brieven naar verschillende providers zijn of niet beantwoord of gewoon afgewezen. Het aantal klanten is gewoon (financieel) niet interessant. Dat 112 en/of andere
nooddiensten niet bereikbaar zijn en dat men voor een deel binnenshuis onmogelijk kan
bellen en/of niet gebeld kan worden doet er voor hen niet toe.
Nu is het ontvangst probleem niet uniek voor Westerbeek en de Gemeente Sint Anthonis,
ook in andere delen van het land zijn vele zogenaamde “witte vlekken”
Afgelopen week besteedde SBS6 er al aandacht aan en wees op een hoorzitting in de 2e kamer op 10 september, aanvang 14.00 uur a.s. Mede op initiatief van het CDA wordt aandacht gegeven aan de problemen in Oost Nederland. Ook wij hebben de 2e kamer benaderd
en ook Westerbeek en de omgeving van Sint Anthonis zal worden meegenomen in de hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting zal getracht worden de providers uiteindelijk te dwingen
tot een landelijke dekking.
Ter voorbereiding hebben we afgelopen weken de media benaderd en zal er aandacht worden besteed door Omroep Brabant en TV Land van Cuijk (a.s. dinsdag interview voor het
journaal) en mogelijk diverse kranten.
WEBSITE S1W (www.s1w.nl)
Bij de afronding van de IDOP, alweer ruim een jaar geleden is ook de website voor Westerbeek online gegaan. U kunt o.a. elke week direct bij uitkomst, meestal op zondag en maandag, het dorpsjournaal lezen en is er per organisatie, vereniging etc. een pagina.
In de header, boven aan de pagina ziet u de nieuwste aankondiging van activiteiten en onder aan de pagina’s onze sponsoren. Zo hebben de ondernemingsvereniging, de Rabobank
en Café Dinges ons al gesponsord.
Graag willen we verzoeken alle nieuwtjes, data van uw organisatie en de aankondiging
van speciale activiteiten ook tijdig door te geven zodat we de site verder kunnen invullen.
TELEBANKIEREN
In samenwerking met de Rabobank en KBO-Westerbeek/Oploo wordt 31 oktober een informatiemiddag, zo mogelijk gevolgd door een tweetal cursusmiddagen, georganiseerd. Tijdens de voorlichting wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden van het telebankieren op
de PC of middels een App. op uw tablet of telefoon. Er volgt een uitleg over het gebruik,
hoe om te gaan met de beveiliging en tips voor gebruik. Tijdens de cursusmiddagen die na
de voorlichting worden gepland kunt u in kleine groepjes het telebankieren onder de knie
krijgen. De deelname en entree is gratis.
KLUSSENTEAM
Afgelopen maandag is het klussenteam in oprichting voor het eerst bij elkaar geweest. In
het kader van zelfsturing en samen werken aan een leefbaar Westerbeek zijn we vraag en
aanbod aan het afstemmen. Onder de aanwezige vrijwilligers is geïnventariseerd, waar
hun inzet mogelijk is en zijn de projecten waar nog aan gewerkt gaat worden besproken.
Indien u deel wilt uitmaken van het klussenteam en/of weet u nog een klus, graag even
contact met Noud Cornelissen. Hoe meer handen hoe lichter het werk.
PAGINA 4
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 3 , NO 3 7
Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
Mededelingen:
PROGRAMMA
zat. 06/09
A1
Excellent A1
Toxandria A1
15:00
B1
Excellent B1
De Zwaluw B1
14:30
C1
Constantia C1
Excellent C1
13:00
C2
ST VCA/JVC Cuijk C2 Excellent/West.Boys C2G
10:00
D1
Excellent/West.Boys D1
Toxandria D1
12:30
D2
Excellent/West.Boys D2G
JVC Cuijk D3
12:30
E1
HBV E1
Excellent/West.Boys E1G
11:30
E2
Vianen Vooruit E2
Excellent/West.Boys E2G
9:45
E3
JVC Cuijk E6
Excellent/West.Boys E3
10:00
F1
Hapse Boys F1
Excellent/West.Boys F1
9:00
F2
Constantia F3
Excellent/West.Boys F2G
9:00
F3
VIOS'38 F3
Excellent/West.Boys F3G
9:30
MP
Trainen
9:30
zon 07/09
Westerbeekse Boys 1-SVS 2 aanw: 9.45 uur
10.30
14011 9/14/2014
10:00 11:00 Elsendorp 3
Westerbeekse Boys 1 ELSENDORP
14645 9/21/2014
9:45
10:30 Westerbeekse Boys 1 UDI'19/Beter Bed 15 WESTERBEEK
14810 9/28/2014
10:45 12:00 Erp 6 Westerbeekse Boys 1 ERP
15643 10/5/2014
9:45
10:30 Westerbeekse Boys 1 Boekel Sport 7 WESTERBEEK
16071 10/12/2014
10:00 11:00 MVC 3 Westerbeekse Boys 1 DE MORTEL
Inhaal 10/19/2014
De Peelruiters Westerbeek
Zaterdag 30 augustus heeft Jamie Baltussen met het paard
Dylano deelgenomen aan de dressuurwedstrijd in De Mortel.
In de klasse L2 werd deze combinatie 2e met 185 punten.
Proficiat
vr
za
wo
ma
wo
vr
wo
za
do
ma
vr
za
za
zo
zo
wo
ma
vr
wo
vr
za
ma
wo
wo
wo
12 sep
20 sep
17 sep
22 sep
8 okt
10 okt
15 okt
18 okt
23 okt
27 okt
14 nov
15 nov
15 nov
16 nov
16 nov
19 nov
24 nov
12 dec
17 dec
19 dec
20 dec
22 dec
7 jan
14 jan
14 jan
JOW
Inzameling Oud papier
Kienen KBO-Westerbeek
verg. bestuur S1W
S1W ‘Kwartaaloverleg’
JOW
Kienen KBO-Westerbeek
Inzameling Oud papier
Info-avond S1W
verg. bestuur S1W
JOW
Inzameling Oud papier
Prinsenbal CSTT
Prinsenreceptie CSTT
KBO-Westerbeek Herfstdiner
Kienen KBO-Westerbeek
verg. bestuur S1W
JOW
Kienen KBO-Westerbeek
KBO-Westerbeek Kerstviering
Inzameling Oud papier
verg. bestuur S1W
Kaartverkoop Pronkzitting
S1W ‘Kwartaaloverleg’
Pronkzitting KBO-Westerbeek
vr
za
vr
za
ma
za
zo
zo
ma
ma
di
di
za
ma
vr
ma
wo
vr/za
wo
ma
zo
vr
ma
vr
ma
wo
16 jan
17 jan
23 jan
24 jan
26 jan
14 feb
15 feb
15 feb
16 feb
16 feb
17 feb
17 feb
21 feb
23 feb
13 mrt
23 mrt
8 apr
10/11 apr
22 apr
29 apr
3 mei
22 mei
25 mei
12 jun
22 jun
8 jul
JOW
Pronkzitting I
Pronkzitting II
Pronkzitting III
verg. bestuur S1W
Auw wieve Bal
Kienderoptocht
Optocht St. Tunnis
Snotneuzenbal
Groot Tusstèkersbal
Boerenbruiloft
Tuscrematiebal
Fruitactie JOW
verg. bestuur S1W
JOW
verg. bestuur S1W
S1W ‘Kwartaaloverleg’
Overnachting JOW
Algemene LedenVergadering S1W
verg. bestuur S1W
Battle of the Bands JOW
JOW
verg. bestuur S1W
JOW
verg. bestuur S1W
S1W ‘Kwartaaloverleg’