Dorpsjournaal 14-48 (17-11-2014)

43e jaargang no. 48
23 nov-29 nov 2014
DORPSJOURNAAL
 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur.
 E-mail: [email protected]
INFORMATIE
 Het Dorpsjournaal is een
mededelingenblad voor de
‘deel’parochie H. Hart van
Jezus te Westerbeek. Het
is bedoeld voor kerkberichten van onze parochie en
berichten van organisaties,
clubs, verenigingen en
particulieren, uit en voor
Westerbeek
 Oplage: 300 ex.
 De redactie behoudt het
recht op het plaatsen van
aangeleverde kopij.
 Het dorpsjournaal wordt
ook gepubliceerd op
www.kbo-westerbeek.nl en
www.s1w.nl
- Bezoek-/Postadres
PMMvdK:
Lepelstraat 13a 5845 BK
SINT ANTHONIS
Tel.nr.: 0485–471246
www.parochiemariamoederv
andekerk.nl
E-mail: [email protected]
ndekerk.nl












Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer bij
spoed (ambulance,
brandweer, politie)
1-1-2
Contactadres van de
Parochie
A. Peters 384484
Pastoraal team 0485471246
B.g.g. pastoraal team
spoedsituaties
0623887860
Politie 0900-8844
Brandweer 0736123123
Ambulance 0736414444
Huisarts 0485-381800
Maasziekenhuis
Pantein 0485-845000
Huisartsenpost 09008880
1e AED bij gemeenschapshuis De Schans
2e AED Schepersstraat
1a
34e zondag door het jaar
HOOGFEEST CHRISTUS KONING
weekeinde 22/23 november: géén vier ing in Wester beek
zie voor de diensten in de parochie:
www.parochiemariamoedervandekerk.nl
1e zondag van de Advent
weekeinde 29/30 november: géén vier ing in Wester beek
Zoveel bloemen
Zoveel kaarten
Zoveel warme woorden
Zoveel belangstelling en
Zoveel troost
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven bij haar korte ziekte en
het overlijden van onze moeder, oma en superoma
TRUUS EGELMEERS – HENDRIKS
Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons
onmogelijk u allen persoonlijk onze oprechte dank te betuigen.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Egelmeers - Toonen
Hartelijk gefeliciteerd
Prins André
en Prinses Anita.
Gevraagd in Westerbeek per januari 2015 voor
twee ochtenden in de week : een lieve, zorgzame
hulp in de huishouding, die tevens lekker kan
koken.
Voor meer informatie gaarne bellen na 18.00 uur
naar de fam. Van den Boomen, telefoonnummer
06-42710808
PAGINA 2
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 3 , NO 4 8
CURSUS TELEBANKIEREN RABO bank
Binnenkort gaat als vervolg op de voorlichting over telebankieren de cursus van start.
U krijgt dan gedurende een tweetal sessies alle in- en outs over het programma.
Er zal worden gewerkt met een laptop, de nieuwe Rabobank scanner en een nieuw cursusboek. De deelname is gratis. Inmiddels zijn er uit Oploo al een tiental kandidaten.
Indien u overweegt deel te nemen aan de cursus die naar alle waarschijnlijkheid op een
vrijdag- morgen of middag zal gaan plaatsvinden wordt u verzocht zich hiervoor op te geven. Bij meerder kandidaten zullen er meerder cursussen worden gegeven.
Inlichtingen en opgave tel 800893
Fantastische 2e prijs
voor het Metropeelorkest uit Westerbeek
Afgelopen woensdagavond was er de uitreiking van “t Peerd, de sport en cultuurprijs van
de gemeente St Anthonis. Maar liefst zeven genomineerden mochten deze avond in de hal van het gemeentehuis
zich presenteren voor de jury en het in grote getalen aanwezige publiek. Het Metropeelorkest plaatste zich deze
avond nog eens extra in de schijnwerpers, door op gezette
tijden het programma op muzikale wijze te ondersteunen. Na de presentaties door de genomineerden was het
wachten op het verlossende woord door de voorzitter van
de jury de hr. Harry van Raay. De jury kende het Metropeelorkest een eervolle 2e plaats toe. De verdienste voor
een gigantische “Sportprestatie” om de “Muziekcultuur”
in en voor Westerbeek
te behouden. En hiermee de leefbaarheid en
onderlinge samenhang
in het dorp te behouden
en te vergroten. Jury
bedankt! Publiek bedankt! En natuurlijk
onze Westerbeekse fans
bedankt voor jullie aanwezigheid en luide bijval. Een TOP avond…………!
K.B.O. KIENEN
Voor alle leden maar ook niet-leden
op woensdag 19 november wordt onze maandelijkse
KIENMIDDAG georganiseerd.
Om 13.15 uur beginnen we met de kaartverkoop en om 13.30 uur
met het kienen.
De kaarten kosten € 5,00 inclusief de koffie.
De leden mogen ook vrienden, familie en kennissen meebrengen.
En natuurlijk zijn er altijd leuke prijzen te winnen.
Daarnaast gaan we voor gezelligheid en ontspanning.
PAGINA 5
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 3 , NO 4 7
Nieuwsbrief
Contact: Telefoon 0485-800893
Email: [email protected] / www.s1w.nl
WONINGBOUW
Felicitaties voor
Prins André
en Prinses Anita.
Aan Den Eik liggen volop bouwmogelijkheden. Als het nu
gaat om vrije sector, twee/drie onder één kap, SIR 55+
(levensloopbestendig), CPO (starters), enz. er zijn volop mogelijkheden. De gemeente maakt in het laatste kwartaal van
2014 de uitgifte van bouwkavels bekend. Mocht er iemand zijn, die belangstelling heeft om
een woning te bouwen, neemt contact op met de gemeente en stel S1W op de hoogte.
MINDER HUISHOUDELIJKE HULP
Vrijdagmiddag, tijdens de momenten van “Op de koffie” in de huiskamer komen er geluiden
binnen, dat ouderen bericht hebben gehad dat ze minder huishoudelijke hulp krijgen, terwijl ze geen keukentafelgesprek hierover hebben gehad.
Mocht u dit zijn overkomen, dan is het erg belangrijk om een bezwaar in te dienen. Een
keukentafelgesprek of een onderzoek is namelijk verplicht als een gemeente een indicatie
wil wijzigen. Er moet zorgvuldig onderzoek worden gedaan door de gemeente.
Als u een beschikking (=besluit van de gemeente) over veranderingen in de hulp krijgt,
moet u binnen zes weken bezwaar maken. Dit staat ook op de brief (=de beschikking/besluit). In overleg gaan met de gemeente behoort tot de mogelijkheden, maar als u
zelf geen bezwaar indient dan maakt u in ieder geval veel minder kans om nog iets te kunnen veranderen.
Bezwaar indienen betekent niet altijd dat u dan de oude uren hulp mag houden, maar het
betekent in ieder geval dat de gemeente serieus moet kijken naar uw beperkingen en uw
mogelijkheden en van daaruit of u wel of geen hulp nodig hebt (en hoeveel dan). Als u geen
bezwaar indient hebt u later niets meer te melden en moet u het nieuwe besluit dus accepteren.
Saman1Westerbeek
feliciteert het Metropeel
Orkest met de tweede
prijs bij de uitreiking
Sport- en Cultuurprijs
’t Peerd.
NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Met medewerking van het Metropeel Orkest vindt op zaterdag
3 januari 2015 in café Dinges de Nieuwjaars-bijeenkomst
plaats.
Nog geen lid?
Opgave via de website: www.s1w.nl
of [email protected]
Speculaasactie van ponyclub De Paardenbloem
Vrijdag 28 en zaterdag 29 november houdt ponyclub De Paardenbloem
haar jaarlijkse speculaasactie. De leden van de ponyclub de Paardenbloem komen bij u langs en bieden overheerlijke speculaas aan van
Bakkerij Vermeulen.
We hopen dat u meedoet.
Alvast bedankt, De Paardenbloem
PAGINA 6
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 3 , NO 4 7
Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
Mededelingen: niet gespeeld
PROGRAMMA
zat.
22/11
A1
Venhorst A1
B1
Constantia B1
C1
Excellent C1
C2
Excellent/West.Boys C2G
D1
GVV'57 D1
D2
GVV'57 D2
E1
Excellent/West.Boys E1G
E2
Excellent/West.Boys E2G
E3
Excellent/West.Boys E3
F1
Excellent/West.Boys F1
F2
Excellent/West.Boys F2
F3
UDI'19/Beter Bed F11
MP
SVS MP1/Excellent MP1
Westerbeekse Boys 1
zon
23/11
18635
18887
13647
Inhaal
Inhaal
19723
30/11/2014
7/12/2014
14/12/2014
21/12/2014
25/1/2015
1/2/2015
wo
zo
ma
*vr/za
za
vr
wo
vr
za
ma
za
za
wo
wo
wo
vr
za
za
wo
vr
za
ma
za
zo
zo
19 nov
23 nov
24 nov
28/29 nov
29 nov
12 dec
17 dec
19 dec
20 dec
22 dec
3 jan
3 jan
7 jan
14 jan
14 jan
16 jan
17 jan
17 jan
21 jan
23 jan
24 jan
26 jan
14 feb
15 feb
15 feb
Excellent A1
Excellent B1
UDI'19/Beter Bed C3
Juliana Mill C2
Excellent/West.Boys D1
Excellent D2
Constantia E1
SV Milsbeek E2
Vitesse'08 E4
De Zwaluw F1
Constantia F3
Excellent/West.Boys F3
St. Hubert/De Willy's MP1/2
FC Uden 7
10:30
10:45
9:45
11:30
12:00
10:30
14:30
14:00
12:30
12:30
11:00
11:00
10:30
10:30
9:30
9:30
9:30 (Westerbeek)
9:00
10:00 (Stevensbeek)
aanvang: 10.30 uur
aanwezig: 9.45 uur
Excellent 3
Westerbeekse Boys 1 OPLOO
UDI'19/Beter Bed 15 Westerbeekse Boys 1 UDEN
Westerbeekse Boys 1 SCMH 4
WESTERBEEK
10:00
11:00
Boekel Sport 7 Westerbeekse Boys 1
Kienen KBO-Westerbeek
Intocht Sinterklaas Westerbeek
verg. bestuur S1W
Speculaasactie Ponyclub
Mandarijnenactie vv WB
JOW
Kienen KBO-Westerbeek
KBO-Westerbeek Kerstviering
Inzameling Oud papier
verg. bestuur S1W
Mandarijnenactie vv WB
Nieuwjaarsbijeenkomst
Kaartverkoop Pronkzitting
S1W ‘Kwartaaloverleg’
Pronkzitting KBO-Westerbeek
JOW
Inzameling Oud papier
Pronkzitting I
Kienen KBO-Westerbeek
Pronkzitting II
Pronkzitting III
verg. bestuur S1W
Auw wieve Bal
Kienderoptocht
Optocht St. Tunnis
ma
ma
di
di
za
za
ma
wo
vr
wo
za
za
zo
ma
vr
za
wo
vr/za
wo
za
wo
ma
zo
za
vr
ma
vr
za
ma
wo
16 feb
16 feb
17 feb
17 feb
17 feb
21 feb
23 feb
25 feb
13 mrt
18 mrt
21 mrt
21 mrt
22 mrt
23 mrt
27 mrt
28 mrt
8 apr
10/11 apr
15 apr
18 apr
22 apr
29 apr
3 mei
16 mei
22 mei
25 mei
12 jun
20 jun
22 jun
8 jul
BOEKEL
Snotneuzenbal
Groot Tusstèkersbal
Boerenbruiloft
Tuscrematiebal
Inzameling Oud papier
Fruitactie JOW
verg. bestuur S1W
Kienen KBO-Westerbeek
JOW
Kienen KBO-Westerbeek
Inzameling Oud papier
Toneeluitvoering Westerbeek
Toneeluitvoering Westerbeek
verg. bestuur S1W
Toneeluitvoering Westerbeek
Toneeluitvoering Westerbeek
S1W ‘Kwartaaloverleg’
Overnachting JOW
Kienen KBO-Westerbeek
Inzameling Oud papier
Algemene LedenVergadering S1W
verg. bestuur S1W
Battle of the Bands JOW
Inzameling Oud papier
JOW
verg. bestuur S1W
JOW
Inzameling Oud papier
verg. bestuur S1W
S1W ‘Kwartaaloverleg’