Dorpsjournaal 14-29 (06-07-2014)

43e jaargang no. 29
13 juli –19 juli 2014
DORPSJOURNAAL
 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur.
 E-mail: [email protected]
INFORMATIE
 Het Dorpsjournaal is een
mededelingenblad voor de
‘deel’parochie H. Hart van
Jezus te Westerbeek. Het
is bedoeld voor kerkberichten van onze parochie
en berichten van organisaties, clubs, verenigingen
en particulieren, uit en
voor Westerbeek
 Oplage: 300 ex.
 De redactie behoudt het
recht op het plaatsen van
aangeleverde kopij.
 Het dorpsjournaal wordt
ook gepubliceerd op
www.kbo-westerbeek.nl
en www.s1w.nl
- Bezoek-/Postadres
PMMvdK:
Lepelstraat 13a 5845 BK
SINT ANTHONIS
Tel.nr.: 0485–471246
www.parochiemariamoederv
andekerk.nl
E-mail: [email protected]
ndekerk.nl












Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer bij
spoed (ambulance,
brandweer, politie)
1-1-2
Contactadres van de
Parochie
A. Peters 384484
Pastoraal team 0485471246
B.g.g. pastoraal team
spoedsituaties
0623887860
Politie 0900-8844
Brandweer 0736123123
Ambulance 0736414444
Huisarts 0485-381800
Maasziekenhuis
Pantein 0485-845000
Huisartsenpost 09008880
1e AED bij gemeenschapshuis De Schans
2e AED Schepersstraat
1a
15e zondag door het jaar
weekeinde 12/13 juli: géén vier ing in Wester beek
waar dan wel? zie www.parochiemariamoedervandekerk.nl
16e zondag door het jaar
weekeinde 19/20 juli: géén vier ing in Wester beek
zie verder: www.parochiemariamoedervandekerk.nl
Dans met mij ……
Op vrijdag 4 juli 2014 overleed te Zaandam onze oud-dorpsgenote
Maria van Lankveld
in de leeftijd van 60 jaar.
Wij wensen alle familieleden heel veel sterkte toe.
KBO – VAKANTIE – KIENEN
De vakanties zijn begonnen. De besturen nemen even rust, maar
………. de activiteiten gaan door.
Op verzoek van diverse personen gaan we ook
tijdens de vakantie door met KIENEN,
“de vakantie kien”
Op woensdag 30 juli, 20 augustus en 17 september
wordt er in de Schans weer gekiend.
Geef het even door zodat we met voldoende personen zijn. Opgave voor het Kienen bij Martien van
Hasselt telnr. 383955.
KBO-BUSREIS WOENSDAG 23 juli 2014
De busreis is bijna volgeboekt, als u nog
mee wil graag opgeven bij Mat v.d. Zanden voor woensdag 10 juli of even bellen
tel. nr. 38351.
Als de bus vol is gaan de leden, zoals bekend voor de introducees.
PAGINA 2
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 3 , NO 2 9
Wist u dat………………..














de Zonnewijzer deze week de 100e leerling verwelkomt
deze 100e leerling Mees Pietersen heet
de Zonnewijzer afscheid neemt van Meester Jan
hij 28 jaar in Westerbeek gewerkt heeft als directeur
wij daarom op 10 juli de hele dag feest vieren
wij u van harte uitnodigen op de receptie in de Schans op 10 juli van 16.00 uur –
19.00 uur
we deze week ook afscheid gaan nemen van groep 8!
deze groep 8 ons op woensdagavond nog een fantastische musical laat zien
wij onze schoolverlaters heel veel succes wensen op het voortgezet onderwijs
onze nieuwe schoolleider Marlous Basart heet
voor komend schooljaar zich weer 15 instromers aangemeld hebben
we deze week voor de 1e keer boeken mogen lenen in de Bibliotheek Op School (BOS)
deze bibliotheek bezocht mag worden door kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar!
de school weer begint op maandag 25 augustus
Het team van de Zonnewijzer wenst alle
inwoners van Westerbeek
een supervakantie toe en onze
schoolverlaters heel veel succes op het
voortgezet onderwijs.
PAGINA 3
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 3 , NO 2 9
Bibliotheek Op School
(B.O.S.)
Eindelijk is het er dan van gekomen. Westerbeek heeft een bibliotheek voor kinderen van 0 tot 13 jaar. (peuters t/m groep 8).
Vrijdag 4 juli is de bieb die in de vergaderzaal in de Schans is gehuisvest, officieel geopend door onze eigen Westerbeekse Willem Alexander en Maxima!
Zij onthulden ook de naam van de nieuwe bieb, die na de prijsvraag
onder alle kinderen is gekozen: DE LEESWIJZER
Uitleg: van boeken lezen word je wijs en onze school heet de Zonnewijzer. De opening is ook het startsignaal van het leesproject: Duik met
een boek de zomer in!
Alle kinderen hebben een boekje mee gekregen met daarin de betreffende informatie en na de zomervakantie wordt er op school uitgebreid
aandacht besteed aan welke boeken jij in de zomervakantie gelezen
hebt. Om nu te kunnen lezen in de zomervakantie zal dinsdag 8 juli
elke groep een bezoek brengen en 3 tot 4 boeken mogen lenen. Met
dank aan de kaarters en handwerkdames!
De peuters van t Tûrrefke komen om 11.15 aan de beurt. Kinderen die
niet op t Tûrrefke of op de Zonnewijzer zitten , zijn welkom om 15.15
uur. Dit i.v.m. inschrijving.
Na de zomervakantie gaat de bieb tijdens de schoolweken open op maandag en donderdag
van 15.15 -16.00 uur.
We kunnen deze bieb alleen maar openen dankzij
de vrijwilligers waar we heel blij mee zijn:
Marjolein de Wit; Claudia Bijl; Astrid van Vijfeijken; Gonnie Emans; Hilde Verhoeven;
Laten we samen ervoor zorgen dat de Leeswijzer
netjes blijft : hij is van ons allemaal!!
Wandelen met Mantelzorgers
Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk organiseert op donderdag 24 juli 2014 in samenwerking met de IVN een wandeling voor mantelzorgers. Tijdens deze wandeling kunt u
ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers. Ook kunt u kennismaken met de mantelzorgconsulent uit het Land van Cuijk, waar u terecht kunt met vragen of advies.
We verzamelen om 14.00 uur bij de Catharinahof, Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave.
We wandelen en stukje langs de maas en gaan dan onder de brug door en lopen langs het
riviertje De Raam weer terug.
U hoeft zich niet op te geven voor deze activiteit. De wandeling zal tot ongeveer 15.30 uur
duren. Hierna is er de mogelijkheid om op eigen rekening een consumptie te gebruiken bij
Catharinahof. We hopen u op 24 juli te ontmoeten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg via 0485846739 of u kunt mailen naar [email protected] Aanmelden is niet nodig.
PAGINA 3
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 3 , NO 2 9
Nieuwsbrief
Contact: Telefoon 0485-800893
Email: [email protected] / www.s1w.nl
COÖPERATIEVE
SAMENWERKING
Dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek en de coöperatieve Rabobank sluiten uniek contract!
Afgelopen week heeft S1W samen met de Rabobank een 3-jarig contract afgesloten m.b.t.
sponsoring van verenigingen, werkgroepen en S1W, alsmede een bijdrage voor het dorpsjournaal.
Deze coöperatieve constructie kent in feite twee winnaars. Door alle werkzaamheden en
contacten, die normaal door elke organisatie apart met de Rabobank moest worden besproken, heeft het bestuur van S1W alle gesprekken en contracten in één pakket afgesloten. De
opbrengst voor S1W is daardoor hoger en de kosten voor de Rabobank zijn daardoor lager.
De sponsorbedragen aan de verenigingen worden één op één doorgesluisd en S1W en haar
werkgroepen hebben een iets ruimer budget. De bezuinigingen die ons allen treffen zijn
super meegevallen en zelfs een kleine uitbreiding voor de jeugd (JOW en Boezels) is gelukt.
Met de bijdrage voor het dorpsjournaal hopen we de begroting sluitend te krijgen en kan
het papieren dorpsjournaal wellicht blijven bestaan.
Deze week nog één keer extra aandacht voor
het verkeer en de grens van 30 km in ons
gehele dorp.
Afgelopen vrijdag hebben de bewoners aan de
wegen waar het meest te hard wordt gereden,
want meestal rijden we zelf te hard, een pakket
gekregen met een folder, sticker en sleutelhanger. Daarnaast heeft het bestuur op de meest markante
plekken een aantal borden 30 km opgehangen.
Zeker de komende weken, de vakanties zijn begonnen, let op
uw snelheid. Beste mensen spreek elkaar aan op het TE
hard rijden, samen maken we Westerbeek (verkeers)veilig.
PAGINA 4
za
zo
wo
*wo
za/zo
za
*wo
ma
*za
*zo
vr
za
*wo
ma
wo
vr
za
wo
ma
vr
za
za
zo
zo
ma
vr
vr
za
ma
wo
vr
ma
za
ma
vr
ma
wo
vr/za
wo
ma
zo
vr
ma
vr
ma
wo
D O R P S J O U R NA A L
19 jul
20 jul
23 jul
30 jul
2/3 aug
16 aug
20 aug
25 aug
30 aug
31 aug
12 sep
20 sep
17 sep
22 sep
8 okt
10 okt
18 okt
22 okt
27 okt
14 nov
15 nov
15 nov
16 nov
16 nov
24 nov
12 dec
19 dec
20 dec
22 dec
14 jan
16 jan
26 jan
21 feb
23 feb
13 mrt
23 mrt
8 apr
10/11 apr
22 apr
29 apr
3 mei
22 mei
25 mei
12 jun
22 jun
8 jul
J A A R G A NG 4 3 , NO 2 9
Inzameling Oud papier
Oogstdag ‘De Twisse Dorsers’
KBO Jaarlijkse busreis ‘Bruinkoolwinning’ 08.15 uur
Kienen KBO
Oogstfeest ‘Peelhistorie herleeft’
Inzameling Oud papier
Kienen KBO
verg. bestuur S1W
GRAS autovoetbal en Feestavond
GRAS NK Gazonmaaierracen en finalerondes autovoetbal.
JOW
Inzameling Oud papier
Kienen KBO
verg. bestuur S1W
S1W ‘Kwartaaloverleg’
JOW
Inzameling Oud papier
Info-avond S1W
verg. bestuur S1W
JOW
Inzameling Oud papier
Prinsenbal CSTT
Prinsenreceptie CSTT
KBO Herfstdiner Café Dinges 16.30 uur
verg. bestuur S1W
JOW
KBO Kerstviering De Schans 13.30 uur
Inzameling Oud papier
verg. bestuur S1W
S1W ‘Kwartaaloverleg’
JOW
verg. bestuur S1W
Fruitactie JOW
verg. bestuur S1W
JOW
verg. bestuur S1W
S1W ‘Kwartaaloverleg’
Overnachting JOW
Algemene LedenVergadering (ALV)
verg. bestuur S1W
Battle of the Bands JOW
JOW
verg. bestuur S1W
JOW
verg. bestuur S1W
S1W ‘Kwartaaloverleg’