DORPSJOURNAAL - Samen1Westerbeek

43e jaargang no. 18
27 april - 3 mei 2014
DORPSJOURNAAL
 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur.
 E-mail: [email protected]
INFORMATIE
 Het Dorpsjournaal is een
mededelingenblad voor de
‘deel’parochie H. Hart van
Jezus te Westerbeek. Het
is bedoeld voor kerkberichten van onze parochie
en berichten van organisaties, clubs, verenigingen
en particulieren, uit en
voor Westerbeek
 Oplage: 300 ex.
 De redactie behoudt het
recht op het plaatsen van
aangeleverde kopij.
 Het dorpsjournaal wordt
ook gepubliceerd op
www.kbo-westerbeek.nl
en www.s1w.nl
- Bezoek-/Postadres
PMMvdK:
Lepelstraat 13a 5845 BK
SINT ANTHONIS
Tel.nr.: 0485–471246
www.parochiemariamoederv
andekerk.nl
E-mail: [email protected]
ndekerk.nl












Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer bij spoed
(ambulance, brandweer, politie)
1-1-2
Contactadres van de
Parochie
A. Peters 384484
Pastoraal team 0485471246
B.g.g. pastoraal team
spoedsituaties
0623887860
Politie 0900-8844
Brandweer 0736123123
Ambulance 0736414444
Huisarts 0485-381800
Maasziekenhuis
Pantein 0485-845000
Huisartsenpost 09008880
1e AED bij gemeenschapshuis De Schans
2e AED Schepersstraat
1a
2e zondag van Pasen, BELOKEN PASEN
zondag 27 april, 10.30 uur: VIERING EERSTE HEILIGE COMMUNIE
int. voor het welzijn van de eerstecommunicanten en hun familieleden
misdienaar: Gert Oostvogels
zondag 27 april, 15.00 uur:
doopviering van TIJN CUIJPERS,
zoon van Twan Cuijpers en Wil Poels
3e zondag van Pasen
zaterdag 3 mei, 19.00 uur: Euchar istieviering
Aansluitend aan de viering is er aandacht
voor de militaire oorlogsslachtoffers op
ons kerkhof.
int. voor het welzijn van alle parochianen
misdienaar: Kyra Egelmeers
lector: Adriaan Peters
Oploose en
Westerbeekse
kinderen doen eerste
communie
Veertien kinderen uit Oploo en Westerbeek hebben hun voorbereidingsprogramma voor de eerste communie, onder leiding van kapelaan Raaphorst, Suzan v.d. Oever en Carla Verhoeven, er inmiddels op zitten. Het thema van de communicanten is “Delen doe je samen”. A.s. zondag 27 april zullen ze hun eerste
communie doen in de Heilig Hart Kerk te Westerbeek. De viering begint om 10:30 uur. Familie is van harte welkom. Houd er echter rekening mee dat het aantal zitplaatsen in de Heilig Hart Kerk beperkt is. Onze communicanten zijn: Daan v.d. Berg, Meike Bongers,
Corine van Dijk, Floor Janssen, Nick Joosten, Lieke Kurvers, Luuk
Kuijpers, Reno Lamers, Renske Lenkens, Maud v.d. Oever, Joris
Pannekoek, Daan Thomassen, Teun v.d. Ven en Wiebe Ypma.
PAGINA 2
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 3 , NO 1 8
Afvalproef Westerbeek
Op- of aanmerkingen, maar ook uw persoonlijke bevindingen over de proef kunt u
doorgeven via [email protected] of aan de leden klankbordgroep:
Wim Voesten, Patrick Verhoeven, Noud Cornelissen en Frans van der Heijden.
Bedankt voor uw medewerking.
PAASEIERENVERKOOP 2014
De verkoop van paaseieren in de supermarkten van Jan Linders in
Wanroij en de EMTÉ in Sint Anthonis was een groot succes. De
actie heeft bijna € 1000,00 opgebracht. De afdeling Sint Anthonis
e.o. van de Zonnebloem dankt iedereen, de kopers, de verkopers en
Jan Linders en de EMTÉ voor hun inzet en medewerking.
Koningsdag
Op zaterdag 26 april is het tijd voor onze eerste
Koningsdag, georganiseerd door de jeugdcommissie van de Westerbeekse Boys voor de peuters en
de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Op
deze middag zijn er verschillende spellen voor de
jeugd.
De middag op 26 april begint om 13.00 uur, jullie
worden gevraagd om 12.45 uur aanwezig te zijn
op het sportpark D’n Twist. De middag is rond de klok van 17.00 uur afgelopen.
Voor de organisatie van deze middag vragen wij jullie om voor vrijdag 18 april op te gegeven bij Conny Verhoeven, Van Haandelstraat 24 Tel: 531021 of bij Maarten Peters, van
Haandelstraat 4 tel: 521126
TIP: Zorg voort setje extra droge kleren. Voor iedere deelnemer is er een leuke attentie.
Jeugdcommissie v.v. Westerbeekse Boys
COLLECTE VOOR HET
LONGFONDS
In de week van 5 t/m 10 mei 2014 collecteren 5 vrijwilligers in
Westerbeek voor het Longfonds (voorheen Astma Fonds).
HET METROPEELORKEST
treedt vrijdag 25 april op tijdens ORANJESPETTERS, georganiseerd door
muziekvereniging EXCELSIOR uit Oploo. Het programma luidt als volgt:
19.30 uur: aanvang met SixSevenEight, daarna een optreden van fanfare Excelsior. De avond wordt voortgezet met een optreden van het Westerbeekse
‘METROPEELORKEST’. Oranjespetters vindt plaats in de feesttent op het
Roelof Meijerplein. Wij nodigen iedereen van harte uit!
PAGINA 3
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 3 , NO 1 8
Ben ik mantelzorger?
Mantelzorgers zorgen (langdurig) voor iemand uit hun naaste omgeving die chronisch ziek
of gehandicapt is. In de meeste gevallen is er sprake van een familieband maar het kan
ook gaan om de zorg voor een goede vriend of buur.
Niet iedereen ziet zichzelf als mantelzorger, als u als moeder zorgt voor uw gehandicapte
dochter ziet u zichzelf vooral als moeder. Als u zorgt voor uw ouder wordende vader, bent u
in de eerste plaats zijn of haar kind.
Niet alleen wassen en aankleden
Mantelzorg hoeft ook niet alleen te gaan om lichamelijke of praktische verzorging, zoals wassen en
aankleden. Als bijvoorbeeld uw partner kampt met
psychische problemen kan dat grote gevolgen hebben voor uw leven en andere gezinsleden. U heeft
misschien veel te maken met hulpverlenende instanties of er wordt erg op uw gesteund. Ook dan
bent u mantelzorger. En u blijft ook mantelzorger
als u naaste opgenomen is in verzorg- of verpleeghuis, de zorg gaat door!
Mantelzorg kan veel moois in iemands leven brengen maar kan ook zwaar en intensief
zijn. Als mantelzorger vindt u uw zorg eigenlijk heel gewoon. Maar toch…Mantelzorg kan
een grote invloed op uw leven hebben. Het Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk kan u
hierbij adviseren en helpen door o.a. cursussen, themabijeenkomsten of mantelzorggroepen.
Mantelzorgpas
Mantelzorgers maken zich vaak zorgen wat er gebeurd als ze plotseling uitvallen. Om de
stress bij mantelzorgers te verminderen is de zgn. mantelzorgpas ontwikkeld. Deze pas,
met daarop 2 telefoonnummers, zorgt ervoor dat er meteen hulp wordt ingeschakeld op het
moment dat u, als mantelzorger plotseling uitvalt.Door dit initiatief wordt de zorg bespreekbaar gemaakt en kan een achterwacht georganiseerd worden. Op 15 mei organiseert
het Steunpunt een informatiebijeenkomst over het mantelzorgpasje.
Nog niet bekend bij Steunpunt Mantelzorg?
Wel mantelzorger maar nog niet bekend bij het Steunpunt Mantelzorg? U kunt zich geheel
kosteloos en vrijblijvend inschrijven bij het Steunpunt Mantelzorg. U ontvangt dan 3 x per
jaar een nieuwsbrief en wordt voortaan op de hoogte gehouden van activiteiten die er zijn
voor mantelzorgers. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u dit eenvoudig stopzetten
door een mail te sturen naar [email protected] of bellen naar: 0485-846739.
HET METROPEELORKEST
treedt vrijdag 25 april op tijdens ORANJESPETTERS, georganiseerd door
muziekvereniging EXCELSIOR uit Oploo. Het programma luidt als volgt:
19.30 uur: aanvang met SixSevenEight, daarna een optreden van fanfare Excelsior.
De avond wordt voortgezet met een optreden van het Westerbeekse
‘METROPEELORKEST’. Oranjespetters vindt plaats in de feesttent op het
Roelof Meijerplein. Wij nodigen iedereen van harte uit!
PAGINA 4
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 3 , NO 1 8
Nieuwsbrief
Contact: Telefoon 0485-800893
Email: [email protected] / www.s1w.nl
Algemene jaarvergadering (AJV):
De AJV staat gepland op woensdag 14 mei 2014.
Wij willen de leden, maar ook andere inwoners van Westernbeek, uitnodigen voor deze
vergadering. De vergadering begint om 20:00 uur in gemeenschapshuis De Schans
Voor deze vergadering is ook het college van burgemeester en wethouders uitgenodigd.
Op de agenda staat o.a.:

Zelfsturing Gem Sint Anthonis door Bert Weeren

Werkgroep Zorg & Welzijn door Miriam vd Weijer & Mia Baltussen

Uitslag en bevindingen n.a.v. de gehouden enquête

Werkgroep Dorpsjournaal door Mia Selten & Jasper Pannekoek

Uitslag en bevindingen n.a.v. de gehouden enquête

Overige werkgroepen en afspraken

Financieel jaaroverzicht 2013

Kwartaaloverleg

Bestuurszaken

En de afvalproef?
Bent u al lid van de dorpscoöperatie Samen 1 Westerbeek? Lidmaatschap geeft stemrecht.
Heeft u interesse om deel uit te maken van het bestuur dan kunt u zich tot aanvang van
de vergadering aanmelden. Momenteel zijn er twee vacatures.
De jaarlijkse Dodenherdenking ……..
van de gemeente Sint Anthonis wordt dit jaar in het kerkdorp Stevensbeek
gehouden. Uit respect en op gepaste wijze willen wij alle
burgers en militairen herdenken die in een oorlog, waar ook ter wereld
hun leven lieten. Ook is dit een moment om stil te staan bij hoe we vrijheid wereldwijd door kunnen geven aan een volgende generatie. Het gemeentebestuur van Sint Anthonis en de Dorpsraad Ruimte voor Morgen Stevensbeek nodigen u uit deel te nemen aan de Dodenherdenking op zondag 4 mei. Het programma is
als volgt:
18.30 uur:
Samenkomst in dorpshuis ’t Stekske, Ceresstraat 2 te Stevensbeek
voor een kopje koffie.
19.15 uur:
Start Stille Tocht door het dorp naar het grasveld waar het monument
staat.
19.30 uur:
Vendelzwaaien door leden St. Matthiasgilde en St. Antoniusgilde, toe
spraak burgemeester en dodenáppel bij het monument.
19.55 uur:
Kranslegging, Taptoe Infantrie en 2 minuten stilte.
20.02 uur:
Het volkslied door fanfare St. Joseph uit Stevensbeek.
Ter afsluiting leggen alle aanwezigen persoonlijk een bloem bij het monument van Stevensbeek ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers.
De bloem zal u worden aangereikt bij de start van de Stille Tocht.
PAGINA 4
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 3 , NO 1 8
Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
mededeling: Wedstrijdwijzigingen jeugd
In verband met de meivakantie worden er momenteel veel wedstrijden verzet. Voor een up-to-date overzicht kijk
op de website van Excellent, pagina programma.
wo 23 apr
Olympia'18 D2
Excellent/West.Boys D1
19:00
Excellent/West.Boys E2
Volkel E3
18:30
za. 26 apr
Geen programma i.v.m. koningsdag
zo 27 apr
Sparta'25 9
Westerbeekse Boys 1 vertrek: 10.45 uur
12.00 uur
wo 30 apr
Excellent/West.Boys D1
Willy's/St Hubert D1
19:00
za 3 mei
A1
Vrij
B1
Excellent B1
St. Hubert/De Willy's B2 (Frans Giesbers)
14:30
C1
Excellent/West.Boys C1G
Hapse Boys C1
12:30
D1
Festilent D2
Excellent/West.Boys D1
11:00
D2
Vrij
E1
Vrij
E2
Vrij
E3
Vrij
F1
Vrij
F2
Vrij
MP
Excellent MP1
Olympia'18 MP1
9:30
23746 4-5-2014
10:30 Westerbeekse Boys 1
S.V. Brandevoort 4
20128 11-5-2014
10:30 Westerbeekse Boys 1
MVC 3
De Peelruiters Westerbeek
In het weekend van 29 en 30 maart heeft Jamie Baltussen met het
paard Dylano deelgenomen aan de dressuurwedstrijd te Venray.
In de klasse L2 behaalde ze tweemaal een tweede prijs met 193 en
195 punten.
zo
zo
*ma-za
za
vr
ma
do/zo
do
27 apr
4 mei
5-10 mei
17 mei
23 mei
26 mei
29 mei-1juni
29 mei
vr
30 mei
za
31 mei
zo
1 jun
za
za
vr
ma
zo
za/zo
7 jun
14 jun
20 jun
30 jun
20 jul
2/3 aug
Eerste Communie, 10.30 UUR
Battle of the Bands JOW
collecte LONGFONDS
Oud papieractie
JOW
verg. bestuur S1W
Boezelkamp
Paarden- en Ponyconcours
Peelruiters
Paarden- en Ponyconcours
Peelruiters
Paarden- en Ponyconcours
Peelruiters
Paarden- en Ponyconcours
Peelruiters
Uitstapje Boezels
12½ jubileum eetcafé ‘Dinges’
JOW
verg. bestuur S1W
Oogstdag ‘De Twisse Dorsers’
Oogstfeest ‘Peelhistorie herleeft’