DORPSJOURNAAL - Samen1Westerbeek

44e jaargang no. 9
22 feb-28 feb 2015
DORPSJOURNAAL


Colofon
Het dorpsjournaal wordt uitgegeven door
Dorpscoöperatie “Samen1Westerbeek”
Informatie:
[email protected]
Mede mogelijk gemaakt
door:
Kopij inleveren:
Vóór zondag 19:00 uur
Via emailadres:
[email protected]
Het dorpsjournaal is een mededelingenblad voor de inwoners van het kerkdorp
Westerbeek. Het is bedoeld voor kerkberichten, berichten voor organisaties,
clubs, verenigingen, enz.
Oplage 300 exemplaren
De redactie behoudt het recht op het
plaatsen van aangeleverde kopij.
Het dorpsjournaal wordt ook gepubliceerd op www.kbo-westerbeek.nl en
www.s1w.nl
Kosten voor plaatsing:
Hele pagina:
€ 10,Halve pagina:
€ 5,Een derde pagina:
€ 3,50
Een vierde pagina: € 2,50
Een vijfde pagina:
€ 2,De incidentele gebruiker wordt verzocht
om binnen 14 dagen na plaatsing te
betalen. Het bedrag overmaken op bankrekeningnummer:
NL35RABO0140220879 t.n.v.
Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur.
E-mail: [email protected]
zie voor de diensten in de parochie:
www.parochiemariamoedervandekerk.nl
1e zondag van de Vasten
weekeinde 21/22 februari: géén vier ing in Wester beek
2e zondag van de Vasten
weekeinde 28 februari/1 maart: géén vier ing in Wester beek
Hallo allemaal,
zoals elk jaar komt ook dit jaar de jeugd van Jongeren Organisatie
Westerbeek (JOW) weer langs met heerlijke sinaasappels en appels voor de nodige vitamientjes....
U kunt de JOW jeugd op zaterdag 21 februari
vanaf 9.30 uur verwachten. Met de verkoop van
de sinaasappels en appels kunnen wij met de
JOW jeugd weer leuke
activiteiten gaan ondernemen!!
Alvast bedankt.
JOW jeugd en JOW leiding
Voor alle leden maar ook niet-leden
Bezoek-/Postadres PMMvdK:
Lepelstraat 13a 5845 BK
SINT ANTHONIS
Tel.nr.: 471246
www.parochiemariamoedervan
dekerk.nl E-mail: [email protected]
nl
Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer bij spoed
(ambulance, brandweer, politie) 1-1-2

Contactadres van de Parochie
A. Peters 384484

Pastoraal team 471246

B.g.g. pastoraal team spoedsituaties 0623887860

Politie 0900-8844

Brandweer 073-6123123

Ambulance 073-6414444

Huisarts 0485-381800

Maasziekenhuis Pantein
845000

Huisartsenpost 0900-8880

1e AED bij gemeenschapshuis
De Schans

2e AED Schepersstraat 1a
op woensdag 25 februari wordt onze
maandelijkse KIENMIDDAG georganiseerd.
Om 13.15 uur beginnen we met de kaartverkoop en om 13.30 uur met het kienen.
De kaarten kosten € 6.00 inclusief de koffie.
De leden mogen ook vrienden, familie en kennissen meebrengen.
En natuurlijk zijn er altijd leuke prijzen te
winnen.
Daarnaast gaan we voor gezelligheid en ontspanning.
OUD PAPIER ZATERDAG 21 FEBRUARI
a.s. Zaterdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur kan het
papier worden ingeleverd bij de containers nabij het
sportpark! Medewerkers:
LEDEN VV. WESTERBEEKSE BOYS
PAGINA 2
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 4 , NO 9
Zaterdag 28 februari
High Tea
Ook dit jaar willen wij, De Boezels, weer een High Tea organiseren met
de KBO. Geen lid van de KBO maar wel Abraham of Sarah gezien, ook
dan ben je van harte welkom.
Ook opa’s en oma’s van onze boezelkinderen zijn van harte welkom. Aanvangstijd is 9.30
uur en het duurt tot 11.30 uur. Locatie: de Schans. Je kunt je opgeven voor de High Tea
tot 24 februari bij:
Wilmie Kurvers tel.nr. 0485-381834/06-28204631 of via de boezelmail:
[email protected] of Maria van den Oever, tel.nr. 0485-384236.
Wij hopen er een gezellige ochtend van te gaan maken.
Boezels en Boezelleiding
Informatieavond en open ochtend
Basisschool de Zonnewijzer
Dit jaar hebben wij op Basisschool de Zonnewijzer een
INFORMATIEAVOND en een OPEN OCHTEND (UURTJE)
Deze informatieavond en open ochtend (uurtje) is bedoeld voor de ouders van
wie het kind volgend schooljaar de basisschool zal gaan bezoeken en die hun
kind willen aanmelden. De informatieavond is op maandagavond 9 maart 19.30-20.30
uur. In dit uurtje zullen de directie en de leerkrachten van groep 1-2 u verder informeren
over onze school en onderwijskundige werkwijze. Na afloop kunt u eventuele vragen stellen.
Tevens heten wij u welkom op onze gezellige en informatieve kijkochtend (uurtje) op dinsdag 10 maart van 10.45-11.45 uur. Na ontvangst wordt u rondgeleid door leerlingen van
groep 8 om u een indruk van ons onderwijs te geven en de sfeer van de school te laten proeven. Uw kind neemt gewoon deel aan de rondleiding. Misschien kent u onze school al, maar
wellicht is onze school en de werkwijze ervan u nog onbekend.
Wij heten u welkom en wensen u een gezellige en informatieve informatieavond en kijkochtend, waar u kennis kunt maken met onze school.
Het team van Basisschool de Zonnewijzer
Marlous Basart, locatiedirecteur
1e WESTERBEEKSE
DARTKAMPIOENSCHAP
OP ZATERDAG 28 FEBRUARI EN ZONDAG 1 MAART
inschrijven aan de bar of via facebook Café Dinges
Organisatie: café Dinges i.s.m. dartclub ‘GRUWLUK HERT’
PAGINA 3
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 4 , NO 9
Nieuwsbrief 2015
Email: [email protected] / www.s1w.nl
Iets vragen? Iets zeggen? Gewoon iets opmerken? Iets adviseren?
Wilt U meewerken, lid worden, informatie krijgen, enz.
Maandag 23 februari 2015 staat van 20:00 uur tot 21:00 uur de deur van de
“Huiskamer” (Stevensstraat 73G) open.
U bent van harte welkom!
MAAIER
Het bestuur van S1W is voornemens een maaier aan te kopen voor het
maaien van het sportveld en eventueel andere groene veldjes. Samen
met de leden van het kwartaaloverleg hebben wij gekeken naar de
voors en tegens. Na een goede afweging is er een positief advies afgegeven. Er zijn een zestal vrijwilligers die gaan zorgen voor het maaien en
onderhoud.
WONINGBOUW
Uitgifte van bouwkavels aan Den Eik is eindelijk bij de gemeente in
voorbereiding. Na realisatie van de begrazingswei was het de bedoeling om snel bouwkavels uit te geven. Ondanks de toezeggingen
heeft dit toch lang op zich laten wachten, maar begin maart zullen
via een gemeentelijke advertentie bouwkavels uitgegeven worden.
Het gaat om twee kavels voor vrijstaande woningen en zes kavels
voor twee onder één kap, maar ook andere variaties van bebouwing
zijn mogelijk. De kavels, die uitgegeven worden sluiten direct aan op de huidige bebouwing
aan Den Eik.
LANDELIJKE OPSCHOONDAG
Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag op zaterdag 28 maart plaats. In heel Nederland gaan vrijwilligers de straat op om zwerfafval op te ruimen. In
Westerbeek doen we daar natuurlijk ook weer aan
mee! Dit jaar hebben De Boezels hun jaarlijkse actie
(verkoop eieren) waardoor zij niet mee kunnen werken aan de opschoondag.
Vele handen maken nog schoner!
Wilt u op 28 maart 2015 ook de handen uit de mouwen steken? Noteer deze datum dan in
uw agenda en geef u op. Ook kunnen verenigingen en/of buurtverenigingen zich aanmelden.
LAANSTRUCTUUR BROEKSTRAAT EEN KWALITEITSIMPULS
Vanuit S1W is er contact geweest met de aanwonenden van het zuidelijke
deel Broekstraat i.v.m. de aanpassing van de laanstructuur Broekstraat. Het
noordelijke gedeelte is besproken met de dorpsraad van Oploo. Na positieve
reacties kan de gemeente beginnen met de uitvoeringsplanning. Het kappen,
snoeien en herplanten van bomen zal naar verwachting direct na de zomer
2015 kunnen beginnen. Zodra een meer gedetailleerde planning bekend is,
wordt dit medegedeeld.
PAGINA 4
D O R P S J O U R NA A L
J A A R G A NG 4 4 , NO 9
Voetbalvereniging Westerbeekse Boys
Mededelingen:
PROGRAMMA
zat 21 feb
C2
D2
E2
MP
zon 22 feb
1/3/2015
8/3/2015
Inhaal
Excellent A1
Milheezer Boys A1
Milheezer Boys B1
Excellent B1
Milheezer Boys C1
Excellent C1
Vrij
Excellent /West. Boys D1
Milheezer Boys D1
Vrij
Excellent/West.Boys E1
Volkel E1
Vrij
Excellent/West.Boys E3
SVS E1
Excellent/West.Boys F1
SVS F1
Excellent/West.Boys F2
Fiducia F2
Excellent/West.Boys E1
Ysselsteijn F2
Zaalvoetballen
in de Meercamp in Oeffelt
inhaalprogramma
9:45 10:30 Westerbeekse Boys 1
MVC 3
11:00 12:00 Gemert 10 Westerbeekse Boys 1
15/03/2015
Maandag 23
februari 2015
staat van 20:00
uur tot 21:00
uur de deur
van de
“Huiskamer”
(Stevensstraat
73G) open.
za
za
ma
wo
za
za-zon
vr
vr
wo
za
zo
21 feb
Inzameling Oud papier
21 feb
Fruitactie JOW
23 feb
verg. bestuur S1W
25 feb
Kienen KBO-Westerbeek
28 feb
High Tea ‘De Boezels’
28 feb/1 mrt
Open Dartkampioenschappen
6 mrt Jaarvergadering K.B.O.-Westerbeek
13 mrt JOW
18 mrt Kienen KBO-Westerbeek
21 mrt Inzameling Oud papier
22 mrt Toneeluitvoering Westerbeek
ma
vr
za
za
wo
vr/za
wo
za
wo
ma
zo
do-zo
za
vr
ma
za
vr
za
ma
wo
wo
23 mrt
27 mrt
28 mrt
28 mrt
8 apr
10/11 apr
15 apr
18 apr
22 apr
29 apr
3 mei
14-17 mei
16 mei
22 mei
25 mei
30 mei
12 jun
20 jun
22 jun
1 jul
8 jul
14:30
14:30
12:30
12:30
10:30
9:30
9:30
9:30
9:30
10:00
WESTERBEEK
GEMERT
verg. bestuur S1W
Toneeluitvoering Westerbeek
Paasactie Boezels
Toneeluitvoering Westerbeek
S1W ‘Kwartaaloverleg’
Overnachting JOW
Kienen KBO-Westerbeek
Inzameling Oud papier
Algemene LedenVergadering S1W
verg. bestuur S1W
Battle of the Bands JOW
Boezelkamp
Inzameling Oud papier
JOW
verg. bestuur S1W
Boezels-uitje
JOW
Inzameling Oud papier
verg. bestuur S1W
Westerbeekse Boys 45 jaar
S1W ‘Kwartaaloverleg’