Nieuwsbrief 5 oktober - Vlaardingse Dagschool Erasmus

nen en de andere leerlingen
al op het plein zijn. Om 8.30
uur starten de lessen. Het is
erg storend als de kinderen
na 8.30 uur nog de klas binnenkomen.
Op de dagen dat er om 8.30
uur schoolzwemmen of gymles is, moeten de kinderen op tijd zijn. De juf /
bus wacht niet en gaat op tijd naar de les.
Ouderbijdrage betalen
Denkt u nog aan de betaling van
de ouderbijdrage? Op woensdag
8 oktober van 8.30 tot 9.15 uur
en van 11.45 tot 12.30 uur kunt u op school
contant betalen bij mevrouw Fethiye Bengi.
Programma OUDERKAMER
Maandagochtend 6 oktober is er
een voorlichting door Jolanda
Verbraak van de bibliotheek. Het
gaat over de vraag waarom voorlezen nu zo belangrijk is.
Donderdag de 9e is de afsluiting van
de Kinderboekenweek met als thema “feest”.
Data om
7 okt
15 okt
te noteren
MR-vergadering
OPEN DAG
20 t/m 24 oktober
Herfstvakantie
Loodgietersbedrijf
Ron van Uffelen B.V.
Gas, water, CV,
zink en
dakwerken
Jaargang 17
6 t/m 12 oktober 2014
AF Dadeco Decoratie
Sportprijzen & relatiegeschenken
U belt Ron snelt!
06 - 53 40 41 37
[email protected]
www.af-dadeco-decoratie.nl
06-14663540 / 0162-423382
Kinderboekenweek
Donderdag 9 oktober is de afsluiting van de Kinderboekenweek.
De afsluiting is een discofeest.
Van 14.00 - 15.00 uur voor groep
1 t/m 3 en van 15.00 - 16.00 uur
voor groep 4 t/m 8.
Houd er rekening mee dat uw
kind later uit is, bijvoorbeeld voor
de BSO.
Voor de disco zoeken wij nog een
dj. Heeft u een familielid, zoon,
dochter, kennis die voor de kinderen voor de muziek kan regelen, dan horen wij dit graag!!
Pontier
Veerplein 33-35
3131CX Vlaardingen
 010-4358822
 p[email protected]
Te laat komen
Stationsstraat 115
Tel . 435 08 08
Nog steeds komen er kinderen
te laat op school. Om 8.20 uur
gaan de deuren open, dus dan
moeten de kleuters al naar bin-