1 Jaargang 34 nr. 14 - Parochie Lumen Christi

Jaargang 34 nr. 14:
Zaterdag 18 oktober t/m vrijdag 07 november 2014
Th.H.P. Munsterhuis (liturgie)
Van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp
0541-35 42 20 of 06-53 16 35 63
Email: [email protected]
1
‘t Kerk’nbleadke jaargang 34 nr. 14
J. Kerkhof Jonkman, diaken, (diaconie, gemeenschapsopbouw)
Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen
Tel.: 0546-62 33 96 of 06-343 616 91
Email: [email protected]
L. Ros, pastoraal werker, (diaconie)
Vossenbrinkweg 80, 7491 DE Delden
Tel.: 074-37 66 673 (privé) of 06-226 89 867
Email: : [email protected]
N.A.T.Nijhuis, pastoraal werker (catechese)
F.Zernikestraat 117, 7553 EA Hengelo
Tel.: 074-8512764 of 06-105 65 688
Email: [email protected]
GELOOFSGEMEENSCHAP V.D. H.H. SIMON EN JUDAS LATTROP
REDACTIE-ADRES:
Dorpsstraat 64 7635 NC Lattrop
RABO-BANK rek.nr. NL32 RABO 0136107842
t.n.v. Lumen Christi - Lattrop
Rek.nr. NL18 RABO 0127203494 (alleen nog voor kerkbijdrage)
t.n.v. H.H.Simon & Judas Lattrop
Mailadres : [email protected]
Tel. nr. secretariaat 229201; vergaderzaal 229702
De openingstijden van het locatiesecretariaat:
Dag
Tijd
Bezetting
Maandagmorgen
Donderdagavond
09.00 uur - 10.00 uur
18.30 uur - 19.30 uur
Anita Roesthuis
Truus Pikkemaat
In bijzondere gevallen is Anita Roesthuis de eerst aanspreekbare
secretaresse buiten de openingstijden. Tel.nr. 229496
2
‘t Kerk’nbleadke jaargang 34 nr. 14
Weekdienst kosters
18-10 t/m 07-11
M. Lohuis
A. Fox
Tel. 229456
Tel. 221288
Pastorale nood
Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als
geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer:
06-57 94 09 01. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.
Heeft men `s avonds, `s nachts, in het weekend of op feestdagen dringend een huisarts
nodig, dan bellen met Huisartsenpost Twente–Oost te Oldenzaal
Het centrale nummer hiervoor is 088-555 11 22
Caritas
Voor meer informatie kunnen u terecht op de website www.caritaslumenchristi.nl
Email: [email protected] Tel. 06-34 36 16 91
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06 – 12925413 op werkdagen 10.00-12.00uur
Uitvaartverzorging
Bij overlijden graag z.s.m. contact opnemen met de uitvaartondernemer van uw keuze.
Deze neemt dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator van Lumen Christi,
waarna vervolgens de kerkelijke uitvaart binnen onze locatie geregeld kan gaan worden
Bezoek – pastores
Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te ontvangen van een
pastor, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen secretariaat, tel. 0541-229201 of bij het
secretariaat van Lumen Christi dat elke werkdag tussen 09.00 – 11.30 uur bereikbaar
is, telelefoonnr. 0541-35 35 51 (de pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis).
Ziekenzalving – ziekenzegening
Voor het ontvangen van de ziekenzalving – ziekenzegening kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de parochie Lumen Christi (iedere werkdag tussen 09.00 uur en
11.30 uur tel. 0541-353551). Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp
nodig hebben dan kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is,
bellen met het mobiele nummer: 06-57 94 09 01. Dit nummer is dagelijks bereikbaar
van 08.00 – 20.00 uur en is niet voor het melden van uitvaarten
Kerkelijk huwelijk
Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 maanden voor
de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen, dit i.v.m. de voorbereidingen.
Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het secretariaat van het
parochieverband Lumen Christi Noordoost Twente, Tel. 0541 – 353551.
Secretariaat parochie LUMEN CHRISTI
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur
tel.
:
0541-35 35 51 fax: 0541-35 63 80
email :
[email protected] website: www.lumenchristi.nl
3
‘t Kerk’nbleadke jaargang 34 nr. 14
KERKDIENSTEN
Zondag 19 oktober
09.00 uur Woord- en Communieviering
Parochiële voorganger: Riky Rerink
Lectrice: Agnes Scholte Lubberink
M.m.v. Dames- en Herenkoor
2e collecte Missie Zondag
Bernard Horsthuis / Gerard Scholte Lubberink / Bernard Kamphuis en
overl. familie Kamphuis-Edelkamp / Bennie Fox en familie / Ouders
Hulsmeijer-Litwin / Gerard Hulsmeijer en overl. ouders / Femy en
Hennie Arens-Busscher / Sina Haamberg / Trees Wassink-Bonnes en
overl. familie / Overl. ouders Meijners-Hulsmeijers / Hendrik Meijners
en overl. familie / Bernard Teders en overl. familie / Bennie en Truus
Ruel-Kamphuis / Herman en Marietje Scholte Lubberink-Velthuis /
Bennie Rerink.
Zaterdag 25 oktober
19.30 uur Eucharistieviering
Patroon Heiligen
Voorganger: Pastor H. Jacobs (pr)
Lectrice: Sonja Pahlplatz
M.m.v. Dames- en Herenkoor
Gerrit en Riek Hek-Hofste / Femy en Hennie Arens-Busscher / Gerard en
Riky Hulsmeijers-van Langen / Overl. familie Leliefeld / Annie
Schuurman-Roelink en overl. familie / Johan en Bennie Hulsmeijers /
Ouders Hulsmeijers-Hanter en overl. familie / Johan Groeneveld en overl.
familie Groeneveld-Bloemen / Bennie Muntel en ouders MuntelHulsmeijers / Hennie Damhuis en overl. familie Damhuis-Grondman /
Bennie Ruel (kaartclubje) / Truus Knippers-Haamberg en overl. familie /
Gerard Peters en overl. familie / Marietje Arends-Franken / Jan
Gortemaker (jaarged.) en Sien Gortemaker-Steggink / Femie en Hendrik
Pegge / Gerard Oortman en overl. ouders Oortman-Beijerink.
4
‘t Kerk’nbleadke jaargang 34 nr. 14
Zondag 02 november
09.00 uur Eucharistieviering
Allerzielen
Voorganger: Par.Werkgroep
Lector: Ben Koehorst
M.m.v. Dames- en Herenkoor
Ouders Hulsmeijers-Johannink / Bernard Kamphuis en overl. familie
Kamphuis-Edelkamp / Bennie Fox en familie / Gerrit en Riek Hek-Hofste
/ Ouders Hulsmeijer-Litwin / Gerard Hulsmeijer en overl. ouders /
Ouders Koehorst-Bulter / Ouders Niehof-Rorink en Robert / Johan
Horsthuis / Trees Wassink-Bonnes en overl. familie / Ouders PetersGroeneveld en overl. familie / Ouders Niehof-Horsthuis en Jette Arends /
Ouders Goosink-Bruns en overl. familie / Ouders Haamberg-Fox en
Herman / Emma Huisken-Sanning en familie / Bennie Niehoff en overl.
familie / Jan Oortman en overl. familie Oortman-Willemsen / Sien
Oortman-Wermelink / Overl. familie Damhuis-Keujer / Herman Baalhuis
en overl. familie / Herman Scholte Lubberink / Hennie Zwiep en overl.
familie / Johan Wigger en Gerard Wigger / Jos Horsthuis / Ouders
Wigger-ten Brink / Bennie Rerink / Jan Pikkemaat en overl. familie /
Bennie Muntel / Truus Ruel en overl. familie / Ouders ter Brake-Warmes
/ Annie Busscher en overl. ouders / Gerard Haamberg / Ouders
Haamberg-Ruel / Bennie Peters en ouders Peters-Oortman / Ouders
Rerink-Steunebrink en overl. familie / Gerard Rerink en Truus Rerink /
Henk Schoemaker en Thea Sanderink-Schiphorst / Jan en Sien
Gortemaker-Steggink / Jan en Bennie Peters.
Vrijdag 07 november
09.30 uur Ouderenviering
Voorganger: Pastor Leo Ros (pw)
Bernardus Rikkink en Theresia Rikkink.
Misdienaars / acolieten
Zaterdag 25 oktober
Zondag 02 november
19.30 uur
09.00 uur
Stef Niehoff en Tom Huusken
2 acolieten
5
‘t Kerk’nbleadke jaargang 34 nr. 14
ALLERZIELEN
In de viering van Allerzielen op zondag 2 november om 9.00 uur zullen
we weer stilstaan bij onze dierbare overledenen.
Als de weersomstandigheden het toelaten, zal na afloop een stille tocht
naar het kerkhof volgen, waar de voorganger de graven zal zegenen.
U krijgt dan de gelegenheid om een lichtje te plaatsen op het graf van een
dierbare.
Evenals in voorgaande jaren zijn na afloop van de viering graflichtjes
verkrijgbaar voor € 1,00 per stuk, u kunt uiteraard ook zelf een lichtje
meenemen.
Na afloop bent u van harte welkom in de kerk om een kopje koffie te
drinken.
Werkgroepen avondwakes en verliezen verwerken.
Bedevaart naar Kevelaer:
Op zaterdag 1 november a.s. wordt er vanuit Twente een bedevaart naar
Kevelaer georganiseerd.
Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 19 oktober bij
propagandist, J.Niehof, Hoofdstraat 11, Breklenkamp. Tel. 229239.
De reiskosten inclusief programma boekje bedragen € 17,50 per persoon
Deze kosten moeten bij opgave worden voldaan.
Voor algemene inlichtingen en /of opgave kunt u eventueel ook contact
opnemen met:
Dhr. J.G.A. Paus, Witteweg 27, VT Langeveen. (tel.0546-681224)
VCLB leden
Op dinsdag 28 oktober verzorgt dansschool Kolmschot een actieve
avond voor ons. Aanvang 20.00 uur bij Gasterij de Smid.
Creatief zal zijn op dinsdagmiddag 25 november a.s., op dinsdagavond 25
november en op woensdagavond 26 november a.s.
Een persoonlijke uitnodiging volgt nog, maar noteer alvast de datum.
6
‘t Kerk’nbleadke jaargang 34 nr. 14
Collecte Ziekentridium
De kerkdeur collecte voor het Ziekentridium heeft 145 Euro opgebracht.
Hartelijk dank hiervoor.
Toneelvereniging Durido
Beste leden Ouderensoos Lattrop/Breklenkamp,
beste zonnebloemgasten Lattrop/Breklenkamp,
Woensdagmiddag 12 november a.s. om 14.00 uur (dit is samen met de
schoolkinderen) of Woensdagavond 19 november a.s. om 19.30 uur
(dit is samen met een groep van Aveleijn) worden jullie van harte
uitgenodigd door de toneelvereniging Durido voor een toneelstuk
“EEN BEELD VAN EEN MAN”.
Beide keren bij Gasterij de Smid.
De kosten voor deze middag of avond zijn € 7,- .
Droadneggel & Schupp´ndrieters
Met het jubileumjaar in het vooruitzicht (33 jaar) zijn we al druk doende
om er een knallend carnavalsfeest van te maken!
Donateurs en sponsoren zijn binnen de carnavalsvereniging van groot
belang. Vandaar dat we binnenkort een huis aan huis actie gaan houden
om donateurs te werven en om het nieuwe arrangement “Vriend van de
D&S” te introduceren.
Carnavaleske groet,
Bestuur Droadneggel & Schupp´ndrieters
7
‘t Kerk’nbleadke jaargang 34 nr. 14
Vrijwilliger gezocht voor website Lumen Christi
De parochie Lumen Christi is bezig om een nieuwe website op te zetten.
Om de inhoud van deze website actueel te houden zijn wij op zoek naar
een vrijwilliger die ons 2 uur per week mee wil helpen.
Jouw taak zal bestaan uit het aanpassen en opmaken van teksten en
foto’s die door de 7 locaties of ons nieuw geopend “Huis van de
Spiritualiteit” worden aangeleverd. Ook staat het je vrij om zelf voor
onderwerpen te zorgen.
Ben je handig met een computer, vind je het leuk om teksten te schrijven
en heb je gevoel voor kleur en vormgeving dan is dit een mooie en
zinvolle vrijetijdsbesteding die niet al te veel tijd kost.
Het werk kan gedaan worden vanuit huis maar ook vanuit ons
parochiecentrum in Denekamp.
Voor meer informatie kan je bellen of mailen met Anneke Eppink.Tel:
0541 – 352765 mail: [email protected])
Huis van Spiritualiteit succesvol van start
Onder een zeer grote belangstelling, met een indrukwekkend lezing van
Leo Fijen, is onze parochie Lumen Christi gestart met het Huis van
Spiritualiteit. Voor de eerste activiteit, het schilderen van iconen, moest
vanwege de belangstelling een tweede cursus opgezet worden.
In oktober gaat pastor Niek Nijhuis een avond verzorgen over het bidden
met kinderen. Een heel interessante avond voor jonge ouders,
werkgroepen kindervieringen en leerkrachten van de scholen. Op 29
oktober komt Leo Fijen een lezing houden met als thema: Hoe gaan wij
om met onze doden. een passende voorbereiding op Allerzielen. Ook
deze avond is al bijna helemaal volgeboekt, dus wees er snel bij!
Ook gaan we met Chris van Benthem een spirituele wandeling houden op
de Tankenberg. November staat in het teken van de film, “As it is in
8
‘t Kerk’nbleadke jaargang 34 nr. 14
heaven” voor volwassenen en “Achtste groepers huilen niet” voor de
hoogste groepen van de basisschool.
In december komt oud wielrenner Hennie Kuiper vertellen wat zijn
drijfveren waren om op zo’n hoog niveau sport te kunnen bedrijven.
Het kalenderjaar sluiten we af met een wandeling op de grens van Oud en
Nieuw.
De vele aanmeldingen maken ons duidelijk dat het programma in de
behoefte voorziet om op een gevarieerde wijze met elkaar bezig te zijn
met ons christelijk geloof. Persoonlijk heb ik het gevoel dat het Huis van
spiritualiteit onze parochie een nieuwe positieve boost geeft. Mensen
komen er door in beweging en zijn enthousiast. Mogen wij u ook
verwelkomen het komend jaar? Van harte welkom! Wilt u een indruk?
Kijk dan op de website van Lumen Christi: www.lumenchristi.nl
Pastor Jan Kerkhof Jonkman
Opfriscursus Rijbewijshouders op herhaling voor 50-plussers
Test uw rijvaardigheid
Bent u rond de 50 jaar of ouder, dan bent u waarschijnlijk al tientallen
jaren in het bezit van uw rijbewijs en meestal gaat dit gelijk op met een
evenveel aantal jaren rijervaring. Bij een heleboel dingen is ervaring een
goede zaak. Bij automobilisten kan jarenlange ervaring positieve, maar
ook negatieve gevolgen hebben. Denk eens aan al die verkeersregels die
in de loop van de jaren gewijzigd zijn. Ook is het aantal weggebruikers in
die tientallen jaren zoveelvoud verdubbeld, is de snelheid van de auto
nogal toegenomen en bent u tientallen jaren ouder geworden.
Heeft u deze veranderingen in uw rijgedrag ingepast???
Met betrekking tot de verkeersveiligheid van deze groep
verkeersdeelnemers kan gesteld worden, dat leeftijd als zodanig niet
zoveel zegt over de geschiktheid deel te nemen aan het verkeer. Echter,
niemand mag de ogen sluiten voor de lichamelijke gevolgen van het
ouder worden. Reactiesnelheid, zien, horen en concentratievermogen
9
‘t Kerk’nbleadke jaargang 34 nr. 14
nemen in de loop der jaren af. Ook het gebruik van geneesmiddelen, dat
met de loop van de jaren doorgaans frequenter is, heeft invloed op de
verkeersdeelname.
De Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland en de VVN, afdeling
Dinkelland, organiseren dit najaar een dag- en een avondcursus voor deze
groep automobilisten.
De Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland biedt u de mogelijkheid aan
deze cursus, bestaande uit 4 theorielessen en een praktijkgedeelte, te
volgen op de dinsdagochtenden in Weerselo en op de woensdagavonden
in Noord-Deurningen.
De data en locatie in Weerselo zijn:
Dinsdagmorgen 28 oktober, 4, 11 en 18 november van 9.30 uur tot 11.00
uur in de ontmoetingsruimte van het wooncomplex “de Haerstee”, aan de
Pastor Brenninkmeijerstraat naast het kantoor van de Stichting Welzijn
Ouderen. De praktijkles in Weerselo zal op dinsdagmorgen 25 november
plaatsvinden.
De data en locatie in Noord-Deurningen zijn:
Dinsdagmiddag 28 oktober, 4, 11 en 18 november van 13.30 uur tot
15.00 uur in het kulturhus “de Mare”, Nieuwewemestraat 3.
De praktijkles in Noord-Deurningen zal plaatsvinden op dinsdagmiddag
25 november.
Door aan deze cursus mee te doen, krijgt u de mogelijkheid uw
rijvaardigheid en uw verkeerskennis op te frissen en te testen. Waarmee u
als weggebruiker, wellicht in de toekomst uw voordeel mee kunt doen.
De cursus is beslist geen keuring!
Bovenstaande cursussen zijn natuurlijk onder voorbehoud en gaan alleen
door bij voldoende deelname. U kunt zich telefonisch of via de mail
opgeven bij de Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland. Ons
telefoonnummer
is
0541-669911,
of
via
ons
mailadres:
[email protected] De opgaven voor beide locaties dienen vóór 25
oktober a.s. bij ons binnen te zijn.
10
‘t Kerk’nbleadke jaargang 34 nr. 14
Er wordt van iedere deelnemer een kleine bijdrage in de kosten ter
grootte van slechts € 15,00 verwacht, te voldoen op de eerste
cursusochtend of cursusavond. Voor meer informatie kunt u bij ons
terecht op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.
11
‘t Kerk’nbleadke jaargang 34 nr. 14
Om te onthouden
Dinsdag 21 oktober
Dinsdag 28 oktober
19.45 uur
20.00 uur
Zondag 02 november
Vrijdag 07 november
09.00 uur
09.30 uur
Vergadering Locatieraad
VCLB: dansen Kolmschot
bij Gasterij de Smid
Allerzielen
Ouderenviering
Colofon
Het volgende kerk’nbleadke nr. 15 is geldig voor
de periode van: zaterdag 08 november t/m vrijdag 28 november 2014
Inlevering kopij: vòòr vrijdag 31 oktober 2014.
Op het secretariaat of in de brievenbus of mailen naar de redactie:
e-mail: [email protected]
Afhalen en bezorgen volgend kerk’nbleadke:
Donderdag 06 november / vrijdag 07 november 2014.
Redactie en opmaak : Tonnie Pikkemaat / Mariëlle Timmerhuis
Typen
: Mariëlle Timmerhuis
De locatieraad is verantwoordelijk voor deze uitgave.
12
‘t Kerk’nbleadke jaargang 34 nr. 14