Artikel: Met Holland Space Cluster nuttige toepassingen lanceren

Met Holland Space Cluster nuttige
toepassingen lanceren
Elke euro die Nederland bijdraagt aan de European Space Agency (ESA) levert vijf euro
op. Want dankzij kennis van ruimtetechnologie kunnen we veel nieuwe en nuttige
toepassingen maken en vermarkten. En profiteren bedrijven rondom het technische hart
van ESA, ESTEC in Noordwijk, van de bedrijvigheid ter plekke. Holland Rijnland wil die
potentie nóg beter benutten met het samenwerkingsverband Holland Space Cluster. Maar
wat levert deze investering de regio op?
We realiseren het ons misschien niet, maar de ruimtevaart in Nederland gaat veel verder
dan André Kuipers. Sterker nog, het is voor iedereen dagelijkse kost. De weg vinden met
TomTom, mobiel bellen, precisielandbouw: dankzij ruimtevaarttechnologie is het
mogelijk! Om de kansen van spacetechnologie te achterhalen en te benutten richt
Holland Rijnland het Holland Space Cluster (HSC) op. Een regionaal
samenwerkingsverband van onderzoekers, overheden en ondernemers. Met ESTEC (de
grootste ESA-vestiging in Europa), TU Delft, TNO, Universiteit Leiden en de
spacegerelateerde bedrijven in Leiden, Noordwijk, Delft en Den Haag is de
ruimtevaartsector in de regio sterk vertegenwoordigd. Door samen op te trekken in het
HSC willen zij niet alleen dreigende overheidsbezuinigingen in de ESA terugdraaien. Maar
bovenal de maatschappelijke en economische meerwaarde van ruimtetechnologie
gebruiken.
Toepassingen op aarde
Die meerwaarde is ongekend. Elke euro die Nederland bijdraagt aan ESA levert vijf euro
op. Dat maakt de ruimtevaartsector een belangrijke economische motor. Door de
aanwezigheid van ESTEC ontstaan veel nieuwe doorontwikkel- en maakbedrijven die
allerlei aardse toepassingen maken. Een elektronische blindengeleidewandelstok,
instrumenten om algengroei te meten, OV- en verkeersmanagementsystemen; het is een
kleine greep uit een groot assortiment. Niet alleen de lokale en regionale economie en de
werkgelegenheid krijgen hiermee een impuls, ook congrescentra en horecavoorzieningen
profiteren van de (buitenlandse) bezoekers aan ESTEC.
Grotere innovatiekracht
“Met het Holland Space Cluster geven we als regio een stevig signaal aan de centrale
overheid over het duurzame en economische belang van deze high tech sector”, stelt
Arnaud de Jong, de nieuwe directeur van Dutch Space. Het Leidse ruimtevaartbedrijf
ontwikkelt technologie voor satellieten en raketten, waaronder zonnepanelen,
lanceerstructuren en ruimte-instrumenten. Zo meten we met ruimtevaarttechnologie
zoals het aardobservatie-instrument Omi, die mede door Dutch Space is ontwikkeld,
dagelijks wereldwijd de luchtkwaliteit vanuit de ruimte. De Galileo-satellieten van het
Europese satellietnavigatiesysteem zijn uitgerust met hun zonnepanelen. En het bedrijf
bouwt jaarlijks de motorframes van Europa’s grootste lanceerder, de Ariane 5 raket, die
zes keer per jaar satellieten de ruimte inbrengt. Dutch Space, zo’n 45 jaar actief in de
ruimtevaart, vindt de oprichting van het HSC van essentieel belang. “Samenwerking
brengt een regionale en economische visie op de doorontwikkeling van ruimtevaart naar
een hoger niveau. Neem Europese regio’s als Toulouse, Turijn en München, waar high
tech ruimtevaartindustrieën zich sterk profileren. Onze regio heeft door de aanwezigheid
van ESTEC dezelfde potentie. Met een samenwerkingsverband als het HSC weten
overheid, kennisinstituten en high tech industrieën elkaar beter te vinden. Dat vergroot
de innovatiekracht.”
Voordeel voor andere topsectoren
“Binnen het HSC kunnen we als provincie de relatie met die Europese ruimtevaartregio’s
aanhalen”, vervolgt Govert Veldhuijzen, gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland.
“Waarom? Omdat we een duidelijke economische meerwaarde in deze branche zien. De
ruimtevaartsector en andere topsectoren kunnen gebruikmaken van de hoogwaardige
kennis van de ruimtevaarttechnologie. In het Space Business Incubation Center BV (SBIC
van ESA) in Noordwijk zag ik daar mooie voorbeelden van.” SBIC heeft als doel
spacetechnologie te integreren in jonge en opstartende bedrijven. De technieken en
patenten van ESA kunnen voor bedrijven interessant zijn om op door te borduren of op
de markt te brengen. Samen met ESA helpt de incubator ondernemers bij het opzetten
en verder ontwikkelen van hun bedrijf, het in contact brengen met marktpartijen en
andere zaken die komen kijken bij het starten van een bedrijf. Ook bedrijven die
aansluiting zoeken binnen de spacesector zijn welkom in dit innovatiecentrum in
Noordwijk.
CO2 voor bloemen en gewassen
“Inmiddels zijn hier 22 bedrijven gevestigd die dankzij ruimtevaarttechnologie een nieuw
product of dienst hebben ontwikkeld”, vertelt Martijn Weeber, Business Manager van
SBIC BV. “Een mooi voorbeeld is het bedrijf Giaura. Dat maakt gebruik van
filtertechnologie uit het International Space Station (ISS). Nu heeft het bedrijf een
systeem bedacht dat CO2 uit de atmosfeer kan opvangen en opslaan in containers. Door
de CO2 vervolgens te pompen in kassen, is een snellere en betere teelt van bloemen en
gewassen het resultaat. Lokaal goed voor de economie en de werkgelegenheid. Dit
dankzij spacetechnologie!”
Silicon Valley
“Het HSC heeft een aantrekkende werking voor bedrijven die in de ruimtevaartsector
willen werken en investeren”, vindt Weeber. “Zoals Veldhuijzen al schetste draagt het bij
aan het delen en benutten van kennis, relaties en investeringen. Gebieden als Eindhoven
en Silicon Valley floreren daarbij. Die dynamiek tussen bedrijven is in onze regio ook
mogelijk met de komst van het HSC. Het zal onze regio op de kaart zetten. Op landelijk,
Europees en wereldniveau.”
Kijk voor meer informatie op:




www.dutchspace.nl
www.esa-bic.nl
www.esic-noordwijk.eu
Space technology op hollandrijnland.net