Nico van Putten

Athena NL industrie dag
Netherlands Space Office
1
Athena: ESA’s new X-Ray observatory
• 2e flagship van ESA Cosmic Vision Program
• Wetenschappelijke thema’s voor de Large
missies
- L1: JUICE (Jupiter missie)
- L2: The Hot and Energetic Universe
- L3: Gravitational Universe
•
•
•
•
ESA Science: verplicht envelop programma
Bijdrage landen aan budget naar BNP
NL: 4,55 %
Instrumenten nationaal geleverd (in-kind)
Netherlands Space Office
2
Athena: Procedure
• Selectie Athena Juni 2014
- Max. ESA budget 1 B€ (1.000 M€, ec. 2013)
>
20 % ESA overhead
- ESA-geleid, max 20 % int’le bijdrage
- Kostenreductie-exercitie bezig (zou nu afgesloten
moeten zijn)
- Schema
>
>
>
>
>
fase A/B1 start: Q2 2015
Prel. Req. Review (eind fase A): Q2 2017
System Req. Review (eind fase B1): 2019
Missie adoptie (def. SPC besluit): 2019
Lancering 2028
Netherlands Space Office
3
Athena: NL mogelijkheden
• SRON: co-PI (nat’l budget, zie SRON pres.)
• NL budget 4-6 % =32-48 M€
• NL Core Technology: Silicon Pore Optics (XRay spiegel, mission enabler)
- Ong. 50-60 % van ESA NL budget
• Overig budget voor NL industrie
beschikbaar
Netherlands Space Office
4