Nieuwsbrief Holland Space Cluster, nr 4

Deze nieuwsbrief informeert alle geïnteresseerden en betrokkenen over het Holland Space
Cluster.
Prof. Dr. Rob de Wijk nieuwe voorzitter Holland Space Cluster
Rob de Wijk is sinds 1 september de nieuwe voorzitter van het Holland Space Cluster. De Wijk
heeft deze taak overgenomen van burgemeester Jan Pieter Lokker die nu de rol van vice
voorzitter inneemt. ‘Alle partijen in de ruimtevaartsector willen hetzelfde: iets creëren dat
maatschappelijk en economisch relevant is. Ik wil thema's benoemen die de sector dichter bij
elkaar brengt. Hoog op de prioriteitenlijst staan bijvoorbeeld de vragen: hoe kunnen we
ESTEC behouden voor Nederland? En hoe verbind je upstream en downstream met elkaar?
Mensen moeten weten: wat je de ruimte in stuurt is belangrijk, maar wat je eruit plukt ook.
Satellietinformatie kan van grote betekenis zijn voor bijvoorbeeld stedelijke ontwikkeling,
waterbeheer en veiligheid,' aldus Rob de Wijk in een interview met Sander Koenen. Klik hier
voor het volledige interview.
Nota ruimtevaartbeleid 2014-2020
Eerder bedreigden bezuinigingen de Nederlandse ruimtevaart. Maar met de nota
Ruimtevaartbeleid 2014-2020 worden de bezuinigingen definitief teruggedraaid.
Vanuit onder andere het Holland Space Cluster is er aandacht gevraagd om de budgetten te
herstellen. Zie in dat kader ook de notitie ‘De Nederlandse Ruimtevaart’ uit 2012 en de notitie
‘Ruimtevaart in Nederland en Europa’ uit 2014. Door het nieuwe ruimtevaartbeleid krijgt de
toekomst van de Nederlandse ruimtevaart steun en een stevige duw in de rug. Hierdoor kan
Nederland als volwaardig partner Europese activiteiten blijven meedoen en haar huidige
stevige ruimtevaartpositie handhaven. Ook de positie van het European Space Research and
Technology Centre (ESTEC) in Noordwijk, met 2500 hooggekwalificeerde werknemers en de
grootste vestiging van ESA, blijft hierdoor behouden. Met de Nota Ruimtevaartbeleid 20142020 kan de ruimtevaartsector vanuit een defensieve houding overgaan in een positief
constructieve houding waarin samen met het Rijk kan worden opgetrokken om de
Nederlandse ruimtevaart te versterken. De nota toont het commitment van het Rijk om in te
zetten op ruimtevaart. De nota roept daarnaast ook een aantal uitdagingen en vragen op die
in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen de komende tijd beantwoord moeten
worden. Hoe zorgen we echt voor synergie tussen up- en downstream en waar willen we na
2020 naar toe? Zo komen de eerste ideeën voor de Rosetta missie uit eind jaren tachtig en
daar plukken we hier nu de vruchten van. Begin volgend jaar wordt er door het Holland Space
Cluster een nieuwe SpacePoortbijeenkomst in Nieuwspoort Den Haag georganiseerd om het
gesprek hierover met de politiek aan te gaan.
Nederland kandidaat gastland voor het ISU Space Studies Program 2017
Eind oktober heeft Nederland een bidbook aangeleverd bij de International Space University
(ISU) om gastland te zijn voor het Space Studies Program (SSP). De ISU werd in 1987
opgericht door drie Amerikaanse studenten en heeft sinds 2004 een permanente campus in
Straatsburg. De belangrijkste activiteit van ISU is het SSP, dat jaarlijks op een andere locatie
ruim 100 talentvolle young professionals/studenten uit de hele wereld bijeen brengt om 9
weken lang over alle aspecten van de ruimtevaart te leren tijdens een zeer intensief,
interdisciplinair en interactief programma. Het 9-weekse programma (juni-augustus) is
opgebouwd uit diverse elementen, zoals colleges, teamprojecten, bedrijfsbezoeken, lezingen,
alsmede een kennismaking met de cultuur van het organiserende land. Het houden van de
ISU SSP is een uitgelezen gelegenheid om de Nederlandse bedrijvigheid & expertise op het
gebied van ruimtevaart nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Onder leiding van
het NSO (Netherlands Space Office) is een bidbook ingediend waarin in samenwerking met
Het Holland Space Cluster biedt het platform waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in
Nederland (Triple Helix) samenwerken aan het versterken van de Nederlandse ruimtevaart. Meer
informatie op www.hollandspacecluster.nl en volg Holland Space Custer op twitter @SpaceCluster_NL
TU Delft, Universiteit Leiden, ESA ESTEC, SpaceNed, Gemeenten Delft, Den Haag, Leiden en
Noordwijk, Holland Rijnland, de Provincie Zuid-Holland en Het Holland Space Cluster een
uniek programma wordt aangeboden. In het voorjaar van 2015 wordt bekend of Nederland
het ISU SSP 2017 krijgt toegewezen.
NL Space: merk van de Nederlandse ruimtevaart
Eén van de aanbevelingen in het ESTEC White Paper was: verbeteren van de zichtbaarheid
van de Nederlandse ruimtevaart. Als antwoord hierop is onder aanvoering van het
Netherlands Space Office (NSO) in samenwerking met kennisinstellingen, bedrijfsleven en het
Holland Space Cluster het merk NL Space gelanceerd. Pay off is: ‘Global Challenges.
Netherlands Space Solutions’. NL Space is geen nieuwe organisatie, maar enkel een
paraplumerk om voor nationale en internationale profilering van de meerwaarde van
Nederlandse ruimtevaart voor economie en samenleving, wereldwijd. Andre Kuipers is de NL
Space ambassadeur. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden dragen NL Space
gezamenlijk uit. Met een eigen NL Space stand op de Hannover Messe en op het International
Astronatautical Congress (IAC) in Toronto, een speciale uitzending met Andre Kuipers in
Koffietijd en met een eigen NL_Space tent op de ESTEC open dag zijn de eerste wapenfeiten
reeds geleverd. Tijdens de NSO netwerkmiddag van 7 november is het NL Space
profileringsplan gepresenteerd. Klik hier voor meer informatie.
Kort nieuws:








Koning Willem Alexander op 16 december bij viering van 50 jaar samenwerking in de
ruimte, samen met de European Space Agency (ESA) en ruimtevaartlaboratorium
ESTEC. Klik hier voor meer info.
Condi Food: Ruimtevaartcamera scant voedsel wint Herman Wijffels Innovatieprijs.
Klik hier voor meer info.
Raketstarter van APP bij programma toekomstmakers van RTL. Klik hier voor meer
info.
Dutch Space heet nu Airbus Defence and Space Netherlands B.V. Klik hier voor meer
info.
Horizon 2020. Verschillende calls open voor de Space Sector. Klik hier voor meer info.
Amerikaans-Nederlands outernet. Beste van internet via satteliet. Klik hier voor meer
info
27 november Space-MATCH 2014: Smart Agro, Smart mobility, Smart City. Klik hier
voor meer info.
9 december 18:30 tot 21:30 NVR-SpaceNed event: Results from the ESA Ministerial
Council 2014. Klik hier voor meer info.
Meer informatie:
www.hollandspacecluster.nl
Twitter: @SpaceCluster_NL
Contact:
Simon Bremmer, directiesecretaris Holland Space Cluster
[email protected]
071-5239060
Joke Willemsen, communicatieadviseur Holland Space Cluster
[email protected]
06 – 46 16 50 71
Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief kan door een email te sturen naar
[email protected]
Het Holland Space Cluster biedt het platform waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in
Nederland (Triple Helix) samenwerken aan het versterken van de Nederlandse ruimtevaart. Meer
informatie op www.hollandspacecluster.nl en volg Holland Space Custer op twitter @SpaceCluster_NL