December 2014 - Stichting Elim

Nummer
Elim-presentatie
27
Regelmatig worden we gevraagd om een presentatie over het wel en wee van de stichting te
geven. Door middel van een powerpointpresentatie kunnen we laten zien wat er allemaal
gerealiseerd is. Dit is allemaal tot stand gekomen door uw financiële bijdragen. Daar zijn we
iedereen heel dankbaar voor. Met de presentatie kunnen we tegelijkertijd ook laten zien hoe uw
geld besteed wordt. In de afgelopen periode hebben Kees Verwey en zijn vrouw Maddy een aantal
presentaties kunnen houden: twee keer in Ridderkerk, twee keer in Barendrecht, drie keer in
Maassluis, een keer in Oude Tonge en een keer in Nieuwkoop. De film van Cees Rijke, die hij dit
voorjaar maakte, is een duidelijke aanvulling bij de presentatie. Het filmpje duurt ongeveer een
kwartier.
Rianne Noordzij heeft Stichting Elim ook diverse keren onder de aandacht gebracht. Bij drie
huwelijksinzegeningen die zij verzorgde was de collecte bestemd voor Elim. Twee maal ging zij voor
in een kerkdienst in Zunderdorp, waarbij zij een presentatie gaf. Ook hier was de collecte bestemd
voor Elim. Maar ook in de Immanuëlkerk in Maassluis, bij een presentatieavond van de diaconie en
op het Geuzencollege te Vlaardingen gaf zij voorlichting over Elim.
U ziet: Stichting Elim bereikt steeds meer mensen.
Mocht u interesse hebben in een presentatie, kunt u altijd contact met ons opnemen. Elke avond is
mogelijk, maar ook de woensdagmiddag. We komen graag bij u langs om u uitgebreid te
informeren over het kinderhuis en de agrarische school. Er zijn trouwens geen kosten aan
verbonden, maar een gift is natuurlijk altijd welkom.
December 2014
Donateurs in actie
Er zijn verschillende donateurs die zelf in actie
komen voor Stichting Elim. Eén van hen is Mary
Poot uit Vlaardingen, zij verkoopt bolletjes wol en
de opbrengst gaat naar Stichting Elim. Als we de
opbrengsten van dit soort kleinschalige acties
bijelkaar optellen komen we uit op prachtige
bedragen welke wezenlijk verschil maken in het
leven van de Elim kinderen!
Mary, bedankt hiervoor!
Contactgegevens
Stichting Elim
Postbus 2064
3140 BB Maassluis
e-mail adres
[email protected]
website
www.stichting-elim.nl
Tel. 010-8809967
(E. Wong, secretaris)
Rekeningnummer
NL29INGB0005500659
t.n.v. St. Elim Maassluis
Vermeld a.u.b. uw naam en
adres bij uw gift.
Volg ons op Facebook
www.facebook.com/
stichting.elim
Het drukken van deze krant
brengt voor Stichting Elim
geen kosten met zich mee.
Bingo!
In de Elim Courant van mei heeft u kunnen lezen dat in Dirksland bingo is gespeeld voor Stichting
Elim. Dit werd georganiseerd door Stichting Verenigd In Kracht (www.svik.nl). De mooie prijzen
en tegoedbonnen voor deze Bingo worden verzameld door een stel vrijwilligers. Zij halen
deze goederen op bij verschillende bedrijven die bereid zijn om hieraan bij te dragen. Deze
aantrekkelijke prijzenpot trekt een volle zaal bezoekers, die met de aankoop van bingokaarten de
kas vullen.
Stichting Elim heeft een prachtig bedrag mogen ontvangen! Hiermee zijn de kosten voor de
bouw van de trap en inrichting van het laboratorium van de school nu volledig gedekt. Ook zijn
onderdak, voedsel, kleding en natuurlijk de benodigde aandacht!
De bedragen op een rijtje:
Voor het laboratorium: € 1123,44
De trap 2e etage: € 459,92
Jaarkosten 4 kinderen: € 1080,Totaal: € 2666,36
Wij zijn de vrijwilligers van SVIK en de deelnemers aan de Bingo enorm dankbaar voor deze
mooie bijdrage!
NB. In dezelfde Elim Courant meldden we dat SVIK een tweewekelijkse bingoavond organiseerde
waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Er wordt inderdaad iedere twee weken een
bingo avond georganiseerd maar daarvan gaat de opbrengst niet naar een goed doel. Stichting
Elim kreeg de opbrengst van de Grote Sponsor Bingo Actie welke twee keer per jaar gehouden
wordt en waarvan de opbrengst wel naar een goed doel gaat.
ELIM COURANT
Deze krant verschijnt 2x per jaar
Even voorstellen
Van de voorzitter
Het jaar vliegt voorbij. Dit kunnen we letterlijk, maar ook figuurlijk bedoelen. Het lijkt of de tijd
steeds sneller gaat. Een gegeven dat door veel mensen wordt herkend. Ook kan het letterlijk bedoeld
worden: op Kalimantan heeft een vliegende storm veel schade toegebracht bij de
energievoorziening. Op Facebook kon u daar over lezen.
Dit is Yel. Yel is 14 jaar. Hij
vindt het leuk om in de
groentetuin te werken. Hij
zegt zelf dat hij groene
vingers heeft, “alles wat ik in
de grond stop gaat groeien!”
Zijn favoriete gerecht is mie
met worteltjes.
Yel’s ouders werken op een
rubberplantage en zijn erg
arm. Omdat ze vaak aan het
werk zijn kunnen ze niet goed
voor Yel zorgen. Yel heeft nog
een jonger broertje waarvan
hij hoopt dat hij ook naar
Elim kan komen.
Het afgelopen jaar is er veel bereikt: het nieuwe schoolgebouw is klaar en inmiddels in gebruik. Een
van de oprichters van Stichting Elim, Cees Rijke, was aanwezig bij de officiële opening van het
schoolgebouw. Hiervan is een film gemaakt, zodat we een duidelijk beeld hebben hoe alles er uit ziet
en hoe er daar gewerkt wordt. De Elimkinderen staan bekend om hun zang- en danstalenten. Op de
film is daarvan ook iets te zien. Dit was ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van onze stichting.
Regelmatig worden we gevraagd om een presentatie over het wel en wee van de stichting te geven.
Door middel van een powerpointpresentatie kunnen we veel laten zien wat er allemaal gerealiseerd
is. Dit is allemaal tot stand gekomen door uw financiële bijdragen. Daar zijn we iedereen heel
dankbaar voor. Met de presentatie kunnen we tegelijkertijd ook laten zien hoe uw geld besteed
wordt.
Nog even en dan staat de feestmaand weer voor de deur. Vaak wordt er dan extra geld besteed om
er een echte feestmaand van te maken. Misschien heeft u nog een extraatje over voor Stichting Elim,
zodat het ook feest kan zijn voor “onze” kinderen.
Namens het bestuur, Izaäk en Nonoi en de kinderen van Stichting Elim wil ik u/jullie allemaal goede
feestdagen toewensen en een voorspoedig 2015.
Kees Verwey
Optreden Drechtstedenkoor Praise Him en meidenkoor Joy!
Yel heeft grote toekomstplannen voor zichzelf. Het
liefst zou hij ooit in een
ziekenhuis werken als
broeder of misschien wel als
arts. Of dit hem lukt weet hij
niet, het schoolgeld is
namelijk heel duur.
Op donderdagavond 26 juni vond het benefietconcert plaats dat verzorgd
werd door Drechtstedenkoor Praise Him en meidenkoor Joy. Er is maar liefst
€ 1000.- bijeen gebracht voor Stichting Elim! We willen beide koren en alle
bezoekers hartelijk danken voor hun bijdrage. We hopen dat u van een
mooie avond hebt genoten!
Even voorstellen
Nieuws uit Kalimantan
Muziektalenten
Er is weer van alles gebeurd bij Elim Kalimantan, leuke dingen, mooie dingen, maar ook vervelende
dingen. Via Facebook en e-mail blijven we hier in Nederland steeds beter op de hoogte van het
dagelijks reilen en zeilen in Indonesië. Hierover proberen we zoveel mogelijk te berichten op de
Elim Facebook-pagina (www.facebook.com/stichting.elim).Wij begrijpen dat niet alle donateurs de
weg naar die pagina kunnen vinden, dus hier een samenvatting van alle gebeurtenissen.
Muziek maken en zingen zijn voor veel
kinderen en tieners bij Elim een grote
hobby. En dat gaat hen niet verkeerd af!
Zo heeft David afgelopen zomer mee
mogen doen aan de finale van een groot
landelijk muziekfestival voor scholieren en
studenten. Hij is daarbij 2e geworden in de
categorie Solo Gitaar. Daarnaast heeft de
muziekformatie ‘Vocal Group Kinderhuis
Elim’ mogen optreden op de regionale
televisie! Een mooie erkenning van hun
talenten.
Hoera! Geslaagd!
Wij hebben er al eerder over bericht:
sinds kort moeten alle docenten in
Indonesië een docent-bevoegdheid
behalen om les te mogen geven. Hier
een paar foto's van de diplomauitreiking van Nonoi, de ‘moederoverste’ van het kinderhuis en
bestuurslid van onze zusterorganisatie
in Kalimantan. Ook onze oud-leerling
en -kinderhuisbewoner Damen heeft
zijn lesbevoegdheid binnen. Wij zijn
heel trots dat ze hun diploma behaald
hebben en hopen dat ze nog vele jaren
bij ons les zullen geven!
Dit is Akian, hij is geboren in
Skadang, 12 jaar oud en zit in
de tweede klas van het
voortgezet onderwijs. Schaken
en rekenen vindt hij leuk om
te doen en zijn favoriete
gerecht is nasi.
Zijn ouders zijn arm, het dorp
waar zij wonen heeft geen
elektriciteit en is moeilijk
bereikbaar. Daarom woont hij
nu bij Elim. Akian heeft geen
broertjes of zusjes en zijn opa
en oma, die vaak op hem
pasten, zijn overleden aan
malaria. Daarom blijft hij het
liefst op het Elim complex, ook
tijdens de schoolvakanties.
Akian wil heel graag Engels
gaan studeren.
ACTIE
Lege pennen en viltstiften
In de vorige Elim Courant
konden we u melden dat er
13.000 lege pennen en
viltstiften waren opgehaald.
Inmiddels is dit aantal
verhoogd naar 26.000!
Dit is goed voor een bedrag
van € 520,- dat anders in de
prullenbak zou verdwijnen!
Hiervan kunnen bijvoorbeeld
Gelukkig hebben we een paar foto’s van
deze mooie momenten. Op de onderste
foto ziet u de ‘vocal group’ in actie
2 kinderen een jaar lang in het
kinderhuis verblijven en
naar school gaan.
Hartelijk dank aan iedereen
die hieraan heeft bijgedragen;
in het bijzonder een gulle
geefster uit Alblasserdam die
Een tyfoon raast over het terrein
het enorme aantal van 9.222
pennen heeft gedoneerd.
Verse oogst
De afgelopen tijd is er weer veel groente en fruit
geoogst op het Elim terrein. Het is heel fijn dat we
zelf in een groot gedeelte van de dagelijkse
levensbehoeften kunnen voorzien. Op het terrein
hebben we een eigen waterzuiveringssysteem, we
hebben een grote groentetuin en een goed gevulde
visvijver.
Naast dat het makkelijk is dat er even wat uit de tuin
gehaald kan worden, is het ook fijn dat we niet voor
verse producten afhankelijk zijn van winkels. Het is
een stuk goedkoper om eigen groente te verbouwen.
Ook worden brandstofkosten bespaard, omdat er
minder vaak een autorit nodig is voor inkopen.
Doordat we de producten zelf verbouwen weten we
ook nog eens zeker dat er geen ongezonde
bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.
Studieboeken
De levering kwam helaas later dan gepland, maar
daar zijn ze dan: de nieuwe studieboeken!
Zoals u in de vorige Courant heeft kunnen lezen is
er een prachtige bibliotheek /leeszaal waar deze
boeken netjes opgeborgen (en gelezen!) kunnen
worden.
Helaas een vervelend bericht. Een aantal
weken geleden werd Kalimantan getroffen
door een tyfoon. In het gebied rondom
Anjungan zorgde dit ervoor dat er zo'n 90
elektriciteitspalen werden verwoest. De
impact was groot: het Elim-terrein heeft een
flink aantal dagen zonder stroom gezeten. Er
was een generator voor noodstroom, maar
deze heeft het uiteindelijk begeven. Heel
naar, als je bedenkt dat o.a. de
waterzuivering op het terrein daardoor niet
meer werkte! Er wordt hard gewerkt om de
schade te herstellen.
Tegelijkertijd zijn veel kinderen ziek
geworden. Er heerst een virus dat zorgt voor
ooginfecties en veel kinderen hebben hier
last van. De kosten voor het herstellen van
de stormschade en de inkoop van extra
medicijnen is omgerekend zo'n 1700 euro.
We hopen dat we dit met uw hulp bijeen
kunnen brengen!
De actie loopt vanwege het
succes nog even door. Lege
pennen en viltstiften kunnen
worden ingeleverd op de
volgende locaties:
- Protestantse gemeente
te Nieuwveen
- Goede Herderkerk
te Ridderkerk
- Basisschool Groen van
Prinsterer te Barendrecht
- Wellantcollege De
Groenstrook te Aalsmeer
- Wereldwinkel De Toren te
Nieuwkoop
Elim nieuwsbrief per e-mail?
Wilt u zelf een inleverpunt
Tweemaal per jaar krijgt u van ons een nieuwsbrief: de Elim Courant. Het afdrukken van
deze nieuwsbrief wordt gesponsord. De postzegel betaalt de stichting vanuit uw
contributie. Natuurlijk blijven wij deze papierenvariant met plezier opsturen. Mocht u
wel op de hoogte willen blijven maar vanuit een kostenbesparend - en milieu vriendelijke
- overweging liever geen papieren courant meer willen ontvangen, dan kan dat. Stuur
een mail naar [email protected] met het e-mail adres waarop u de courant wilt
ontvangen dan zenden wij deze tweemaal per jaar in digitale vorm naar u toe.
starten? Neem dan contact
met ons op!
Even voorstellen
Nieuws uit Kalimantan
Muziektalenten
Er is weer van alles gebeurd bij Elim Kalimantan, leuke dingen, mooie dingen, maar ook vervelende
dingen. Via Facebook en e-mail blijven we hier in Nederland steeds beter op de hoogte van het
dagelijks reilen en zeilen in Indonesië. Hierover proberen we zoveel mogelijk te berichten op de
Elim Facebook-pagina (www.facebook.com/stichting.elim).Wij begrijpen dat niet alle donateurs de
weg naar die pagina kunnen vinden, dus hier een samenvatting van alle gebeurtenissen.
Muziek maken en zingen zijn voor veel
kinderen en tieners bij Elim een grote
hobby. En dat gaat hen niet verkeerd af!
Zo heeft David afgelopen zomer mee
mogen doen aan de finale van een groot
landelijk muziekfestival voor scholieren en
studenten. Hij is daarbij 2e geworden in de
categorie Solo Gitaar. Daarnaast heeft de
muziekformatie ‘Vocal Group Kinderhuis
Elim’ mogen optreden op de regionale
televisie! Een mooie erkenning van hun
talenten.
Hoera! Geslaagd!
Wij hebben er al eerder over bericht:
sinds kort moeten alle docenten in
Indonesië een docent-bevoegdheid
behalen om les te mogen geven. Hier
een paar foto's van de diplomauitreiking van Nonoi, de ‘moederoverste’ van het kinderhuis en
bestuurslid van onze zusterorganisatie
in Kalimantan. Ook onze oud-leerling
en -kinderhuisbewoner Damen heeft
zijn lesbevoegdheid binnen. Wij zijn
heel trots dat ze hun diploma behaald
hebben en hopen dat ze nog vele jaren
bij ons les zullen geven!
Dit is Akian, hij is geboren in
Skadang, 12 jaar oud en zit in
de tweede klas van het
voortgezet onderwijs. Schaken
en rekenen vindt hij leuk om
te doen en zijn favoriete
gerecht is nasi.
Zijn ouders zijn arm, het dorp
waar zij wonen heeft geen
elektriciteit en is moeilijk
bereikbaar. Daarom woont hij
nu bij Elim. Akian heeft geen
broertjes of zusjes en zijn opa
en oma, die vaak op hem
pasten, zijn overleden aan
malaria. Daarom blijft hij het
liefst op het Elim complex, ook
tijdens de schoolvakanties.
Akian wil heel graag Engels
gaan studeren.
ACTIE
Lege pennen en viltstiften
In de vorige Elim Courant
konden we u melden dat er
13.000 lege pennen en
viltstiften waren opgehaald.
Inmiddels is dit aantal
verhoogd naar 26.000!
Dit is goed voor een bedrag
van € 520,- dat anders in de
prullenbak zou verdwijnen!
Hiervan kunnen bijvoorbeeld
Gelukkig hebben we een paar foto’s van
deze mooie momenten. Op de onderste
foto ziet u de ‘vocal group’ in actie
2 kinderen een jaar lang in het
kinderhuis verblijven en
naar school gaan.
Hartelijk dank aan iedereen
die hieraan heeft bijgedragen;
in het bijzonder een gulle
geefster uit Alblasserdam die
Een tyfoon raast over het terrein
het enorme aantal van 9.222
pennen heeft gedoneerd.
Verse oogst
De afgelopen tijd is er weer veel groente en fruit
geoogst op het Elim terrein. Het is heel fijn dat we
zelf in een groot gedeelte van de dagelijkse
levensbehoeften kunnen voorzien. Op het terrein
hebben we een eigen waterzuiveringssysteem, we
hebben een grote groentetuin en een goed gevulde
visvijver.
Naast dat het makkelijk is dat er even wat uit de tuin
gehaald kan worden, is het ook fijn dat we niet voor
verse producten afhankelijk zijn van winkels. Het is
een stuk goedkoper om eigen groente te verbouwen.
Ook worden brandstofkosten bespaard, omdat er
minder vaak een autorit nodig is voor inkopen.
Doordat we de producten zelf verbouwen weten we
ook nog eens zeker dat er geen ongezonde
bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.
Studieboeken
De levering kwam helaas later dan gepland, maar
daar zijn ze dan: de nieuwe studieboeken!
Zoals u in de vorige Courant heeft kunnen lezen is
er een prachtige bibliotheek /leeszaal waar deze
boeken netjes opgeborgen (en gelezen!) kunnen
worden.
Helaas een vervelend bericht. Een aantal
weken geleden werd Kalimantan getroffen
door een tyfoon. In het gebied rondom
Anjungan zorgde dit ervoor dat er zo'n 90
elektriciteitspalen werden verwoest. De
impact was groot: het Elim-terrein heeft een
flink aantal dagen zonder stroom gezeten. Er
was een generator voor noodstroom, maar
deze heeft het uiteindelijk begeven. Heel
naar, als je bedenkt dat o.a. de
waterzuivering op het terrein daardoor niet
meer werkte! Er wordt hard gewerkt om de
schade te herstellen.
Tegelijkertijd zijn veel kinderen ziek
geworden. Er heerst een virus dat zorgt voor
ooginfecties en veel kinderen hebben hier
last van. De kosten voor het herstellen van
de stormschade en de inkoop van extra
medicijnen is omgerekend zo'n 1700 euro.
We hopen dat we dit met uw hulp bijeen
kunnen brengen!
De actie loopt vanwege het
succes nog even door. Lege
pennen en viltstiften kunnen
worden ingeleverd op de
volgende locaties:
- Protestantse gemeente
te Nieuwveen
- Goede Herderkerk
te Ridderkerk
- Basisschool Groen van
Prinsterer te Barendrecht
- Wellantcollege De
Groenstrook te Aalsmeer
- Wereldwinkel De Toren te
Nieuwkoop
Elim nieuwsbrief per e-mail?
Wilt u zelf een inleverpunt
Tweemaal per jaar krijgt u van ons een nieuwsbrief: de Elim Courant. Het afdrukken van
deze nieuwsbrief wordt gesponsord. De postzegel betaalt de stichting vanuit uw
contributie. Natuurlijk blijven wij deze papierenvariant met plezier opsturen. Mocht u
wel op de hoogte willen blijven maar vanuit een kostenbesparend - en milieu vriendelijke
- overweging liever geen papieren courant meer willen ontvangen, dan kan dat. Stuur
een mail naar [email protected] met het e-mail adres waarop u de courant wilt
ontvangen dan zenden wij deze tweemaal per jaar in digitale vorm naar u toe.
starten? Neem dan contact
met ons op!
Nummer
Elim-presentatie
27
Regelmatig worden we gevraagd om een presentatie over het wel en wee van de stichting te
geven. Door middel van een powerpointpresentatie kunnen we laten zien wat er allemaal
gerealiseerd is. Dit is allemaal tot stand gekomen door uw financiële bijdragen. Daar zijn we
iedereen heel dankbaar voor. Met de presentatie kunnen we tegelijkertijd ook laten zien hoe uw
geld besteed wordt. In de afgelopen periode hebben Kees Verwey en zijn vrouw Maddy een aantal
presentaties kunnen houden: twee keer in Ridderkerk, twee keer in Barendrecht, drie keer in
Maassluis, een keer in Oude Tonge en een keer in Nieuwkoop. De film van Cees Rijke, die hij dit
voorjaar maakte, is een duidelijke aanvulling bij de presentatie. Het filmpje duurt ongeveer een
kwartier.
Rianne Noordzij heeft Stichting Elim ook diverse keren onder de aandacht gebracht. Bij drie
huwelijksinzegeningen die zij verzorgde was de collecte bestemd voor Elim. Twee maal ging zij voor
in een kerkdienst in Zunderdorp, waarbij zij een presentatie gaf. Ook hier was de collecte bestemd
voor Elim. Maar ook in de Immanuëlkerk in Maassluis, bij een presentatieavond van de diaconie en
op het Geuzencollege te Vlaardingen gaf zij voorlichting over Elim.
U ziet: Stichting Elim bereikt steeds meer mensen.
Mocht u interesse hebben in een presentatie, kunt u altijd contact met ons opnemen. Elke avond is
mogelijk, maar ook de woensdagmiddag. We komen graag bij u langs om u uitgebreid te
informeren over het kinderhuis en de agrarische school. Er zijn trouwens geen kosten aan
verbonden, maar een gift is natuurlijk altijd welkom.
December 2014
Donateurs in actie
Er zijn verschillende donateurs die zelf in actie
komen voor Stichting Elim. Eén van hen is Mary
Poot uit Vlaardingen, zij verkoopt bolletjes wol en
de opbrengst gaat naar Stichting Elim. Als we de
opbrengsten van dit soort kleinschalige acties
bijelkaar optellen komen we uit op prachtige
bedragen welke wezenlijk verschil maken in het
leven van de Elim kinderen!
Mary, bedankt hiervoor!
Contactgegevens
Stichting Elim
Postbus 2064
3140 BB Maassluis
e-mail adres
[email protected]
website
www.stichting-elim.nl
Tel. 010-8809967
(E. Wong, secretaris)
Rekeningnummer
NL29INGB0005500659
t.n.v. St. Elim Maassluis
Vermeld a.u.b. uw naam en
adres bij uw gift.
Volg ons op Facebook
www.facebook.com/
stichting.elim
Het drukken van deze krant
brengt voor Stichting Elim
geen kosten met zich mee.
Bingo!
In de Elim Courant van mei heeft u kunnen lezen dat in Dirksland bingo is gespeeld voor Stichting
Elim. Dit werd georganiseerd door Stichting Verenigd In Kracht (www.svik.nl). De mooie prijzen
en tegoedbonnen voor deze Bingo worden verzameld door een stel vrijwilligers. Zij halen
deze goederen op bij verschillende bedrijven die bereid zijn om hieraan bij te dragen. Deze
aantrekkelijke prijzenpot trekt een volle zaal bezoekers, die met de aankoop van bingokaarten de
kas vullen.
Stichting Elim heeft een prachtig bedrag mogen ontvangen! Hiermee zijn de kosten voor de
bouw van de trap en inrichting van het laboratorium van de school nu volledig gedekt. Ook zijn
onderdak, voedsel, kleding en natuurlijk de benodigde aandacht!
De bedragen op een rijtje:
Voor het laboratorium: € 1123,44
De trap 2e etage: € 459,92
Jaarkosten 4 kinderen: € 1080,Totaal: € 2666,36
Wij zijn de vrijwilligers van SVIK en de deelnemers aan de Bingo enorm dankbaar voor deze
mooie bijdrage!
NB. In dezelfde Elim Courant meldden we dat SVIK een tweewekelijkse bingoavond organiseerde
waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Er wordt inderdaad iedere twee weken een
bingo avond georganiseerd maar daarvan gaat de opbrengst niet naar een goed doel. Stichting
Elim kreeg de opbrengst van de Grote Sponsor Bingo Actie welke twee keer per jaar gehouden
wordt en waarvan de opbrengst wel naar een goed doel gaat.
ELIM COURANT
Deze krant verschijnt 2x per jaar
Even voorstellen
Van de voorzitter
Het jaar vliegt voorbij. Dit kunnen we letterlijk, maar ook figuurlijk bedoelen. Het lijkt of de tijd
steeds sneller gaat. Een gegeven dat door veel mensen wordt herkend. Ook kan het letterlijk bedoeld
worden: op Kalimantan heeft een vliegende storm veel schade toegebracht bij de
energievoorziening. Op Facebook kon u daar over lezen.
Dit is Yel. Yel is 14 jaar. Hij
vindt het leuk om in de
groentetuin te werken. Hij
zegt zelf dat hij groene
vingers heeft, “alles wat ik in
de grond stop gaat groeien!”
Zijn favoriete gerecht is mie
met worteltjes.
Yel’s ouders werken op een
rubberplantage en zijn erg
arm. Omdat ze vaak aan het
werk zijn kunnen ze niet goed
voor Yel zorgen. Yel heeft nog
een jonger broertje waarvan
hij hoopt dat hij ook naar
Elim kan komen.
Het afgelopen jaar is er veel bereikt: het nieuwe schoolgebouw is klaar en inmiddels in gebruik. Een
van de oprichters van Stichting Elim, Cees Rijke, was aanwezig bij de officiële opening van het
schoolgebouw. Hiervan is een film gemaakt, zodat we een duidelijk beeld hebben hoe alles er uit ziet
en hoe er daar gewerkt wordt. De Elimkinderen staan bekend om hun zang- en danstalenten. Op de
film is daarvan ook iets te zien. Dit was ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van onze stichting.
Regelmatig worden we gevraagd om een presentatie over het wel en wee van de stichting te geven.
Door middel van een powerpointpresentatie kunnen we veel laten zien wat er allemaal gerealiseerd
is. Dit is allemaal tot stand gekomen door uw financiële bijdragen. Daar zijn we iedereen heel
dankbaar voor. Met de presentatie kunnen we tegelijkertijd ook laten zien hoe uw geld besteed
wordt.
Nog even en dan staat de feestmaand weer voor de deur. Vaak wordt er dan extra geld besteed om
er een echte feestmaand van te maken. Misschien heeft u nog een extraatje over voor Stichting Elim,
zodat het ook feest kan zijn voor “onze” kinderen.
Namens het bestuur, Izaäk en Nonoi en de kinderen van Stichting Elim wil ik u/jullie allemaal goede
feestdagen toewensen en een voorspoedig 2015.
Kees Verwey
Optreden Drechtstedenkoor Praise Him en meidenkoor Joy!
Yel heeft grote toekomstplannen voor zichzelf. Het
liefst zou hij ooit in een
ziekenhuis werken als
broeder of misschien wel als
arts. Of dit hem lukt weet hij
niet, het schoolgeld is
namelijk heel duur.
Op donderdagavond 26 juni vond het benefietconcert plaats dat verzorgd
werd door Drechtstedenkoor Praise Him en meidenkoor Joy. Er is maar liefst
€ 1000.- bijeen gebracht voor Stichting Elim! We willen beide koren en alle
bezoekers hartelijk danken voor hun bijdrage. We hopen dat u van een
mooie avond hebt genoten!