folder_Professionele Farmaceutische Zorg_(NAN)

cursus Professionele Farmaceutische Zorg
Aan het eind van dit jaar start de overgang van de NAN naar
de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. In deze
Professionele Standaard staan niet langer de apotheekprocessen centraal, maar de richtlijnen voor farmaceutische
zorg die op dit moment door de KNMP worden
ontwikkeld. De Professionele Standaard Farmaceutische
Zorg en de bijbehorende richtlijnen vormen de maatstaf
voor goede farmaceutische zorg. Zowel de patiënt, als ook
de zorgverzekeraar en de IGZ mogen van u verwachten dat
u zorg levert volgens deze richtlijnen. Deze zijn immers ook
de norm voor zorginkoop door zorgverzekeraars en daarmee de basis voor vergoeding van uw werk.
De cursus Professionele farmaceutische zorg geeft u een
opfrissing van de bekende farmaceutische zorg zoals ter
hand stellen, geïndividualiseerde distributievormen en het
bijhouden van een patiëntendossier aan de hand van de
laatste versie van de richtlijnen. De cursus geeft u ook de
gelegenheid na te gaan in welke mate uw kennis en uw
kwaliteitssysteem en werkprocessen al voldoen aan de
standaard en de bijbehorende richtlijnen.
PROGRAMMAONDERDELEN
De volgende richtlijnen worden op interactieve wijze behandeld:
● Ter hand stellen: relatie met het kwaliteitssysteem,
controles van de uitgifte van geneesmiddelen, controles van recepten en signaallijsten;
● Geïndividualiseerde distributievormen: intakeprocedure, mutaties in GDV, afspraken met ketenpartners;
● Patiëntendossier: inhoud, aanleg, gebruik en onderhoud van het dossier zorg bij vaste en incidentele
patiënten.
LEERDOELEN
● De cursist ontvangt een kennisupdate over de richtlijnen ter hand stellen, GDV en Patiëntendossier
● De cursist is in staat een visie te ontwikkelen over het
belang van de richtlijnen voor de uitoefening van het
beroep apotheker
● De cursist is in staat richtlijnen te implementeren in de
praktijk
DOCENTEN
Jaap Hoogeterp is na zijn promotie (1988) werkzaam
geweest als openbaar apotheker. Van 2009-2013 was hij
directeur van het Apotheek Zorgbureau Leiden Gouda en
Rijnmond. Vanaf 2013 is hij directeur van project-, adviesen scholingsbureau Pharmaknowledge. Voor de regio Rijnmond heeft hij een aantal informatiesessies over de KNMP
Richtlijnen georganiseerd.
Linda Wildemors-Mulder werkt vanaf 2011 als apotheker bij
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy te Leiden. In
deze functie heeft zij diverse KNMP-richtlijnen ontwikkeld,
alsmede de masterclass Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Als docent is Linda
verbonden aan de PIAF-opleiding en de cursus GDV. Naast
apotheker bij de SIR is zij sinds 2013 werkzaam als poliklinische apotheker in de ISALA klinieken te Zwolle.
Sander Borgsteede heeft na zijn promotie (2006) vanuit verschillende functies onderwijs, onderzoek en apotheekpraktijk gecombineerd. Sinds 2012 werkt hij als apotheker op de
afdeling medicatiebewaking van Stichting Health Base in
Houten en is hij werkzaam bij het SIR Institute for Pharmacy
Practice and Policy in Leiden. Vanuit deze laatste functie is
hij betrokken bij de ontwikkeling van de KNMP-richtlijnen
Patiëntendossier en Medicatiebewaking.
DOELGROEP
Openbaar apothekers
CURSUSDUUR
Bijeenkomst: 1 dag (9.30-17uur)
ACCREDITATIE
Openbaar apothekers: 6 uur
PRIJS
€ 350,00 excl. 21% BTW
DATUM, LOCATIE EN INSCHRIJVING
Voor actuele data, locatie en inschrijving verwijzen wij u
naar onze website: www.paofarmacie.nl
Stichting Nationaal PAO-centrum Farmacie • Broederplein 39 • 3703 CD Zeist
e-mail : [email protected] • www.paofarmacie.nl • tel : (030) 30 40 100 • fax : (030) 30 40 109
Project Manager : Luciënne Nagtegaal