Beschermd wonen in de ggz

Beschermd wonen in de ggz
Regionale bijeenkomst wetsvoorstel
Wmo
Eta Mulder, Ria Beers, Yvonne Moolenaar
De cijfers
• Overheveling van ongeveer 1Miljard euro (ZZPC)
• 35.000 mensen in AWBZ met ggz grondslag en ZZPC:
(daarnaast 10.000 in een ggz instelling (ZZPB))
• Ieder jaar groei met ongeveer 5%
• Uitstroom 15% na gemiddeld 24 - 36 maanden, vooral ZZPC3/4
• 40% van de cliënten van een RIBW verblijft er op peildatum 4 jaar
of langer (eind 2012)
• Per RIBW gemiddeld 112 mensen op de wachtlijst voor BW die 236
dagen wachten op plaatsing.
• Leeftijd tussen 30 – 65 jaar, 62% man
Wie zijn de cliënten?
Even voorstellen
1. (Corry)
http://www.youtube.com/watch?v=_I6eILF5sh4&list=UUb0sfE6S4
QfaqAVF-6WLzgg&feature=c4-overview
2. (Niki)
https://www.eo.nl/tv/knevelenvandenbrink/artikeldetail/niki-peters/#.Uu-x4r2Qmcc.email
GGZ problematiek
% BW
% BZW
42%
38%
Affectieve stoornis (angst, depressie, 12%
bipolaire stoornis)
18%
Autisme
11%
8%
Persoonlijkheidsstoornis
7%
12%
Verslaving
7%
7%
ADHD en andere
ontwikkelingsstoornissen
4%
6%
Organische aandoening (NAH,
dementie, Korsakov)
3%
2%
Combinatie van bovenstaande
6%
4%
Geen diagnose bekend
7%
7%
Psychotische stoornis
Waar wonen cliënten?
Bij u in de straat:
• Gewone woningen in woonwijken
• Kleinschalige groepswoningen
• Tendens naar meer 1 en 2 persoons eenheden afhankelijk van de
begeleidingsintensiteit fysiek geclusterd (>50%)
Toenemende zorgzwaarte
ZZPC
1
2
3
4
5
6
2012
10%
25%
35%
21%
8%
1%
2013
1%
11%
48%
23%
14%
2%
Kosten per jaar in de AWBZ
ZZPC
3
4
5
6
Excl. dagbesteding
40.489
48.811
53.224
67.149
Incl. dagbesteding
49.720
58.546
63.137
77.303
Participatie
Soort activiteit
% BW
% BZW
Betaald werk
3%
5%
Betaald met ondersteuning
2%
4%
Onbetaald werk
14%
20%
Deelname georganiseerde
activiteiten
48%
27%
Sociale kontakten buitenshuis
11%
15%
Geïsoleerd
3%
5%
Onbekend
19%
24%
Scheiden van wonen & zorg
• Moet principiële keuze zijn, is niet goedkoper
• Kan binnen huidige woonsituatie of kan echte
extramuralisering zijn -> woningen nodig!
Scheiden van wonen en zorg
Intramuraal ZZP C3 excl
dagbesteding
Scheiden wonen & zorg:
10 uur indiv. begeleiding,
2 uur PV, 2 uur HV
Kosten begeleiding
38.362
37.440 + 2.800
Kosten wonen
7.079
1.920
Kosten inkomen cliënt
3.600
13.140
AF: EB
0
- 144
TOTAAL per jaar
49.041
53.536
Wet langdurende zorg?
Deel van de groep cliënten uiteindelijk naar WLZ
–
–
–
–
Geen participatie mogelijk
Levenslange en levensbrede zorg nodig
Veel co morbiditeit met somatiek en VG
Ongeveer 10.000 cliënten (schatting)
Publicaties en informatie
www.ribwalliantie.nl
• Brancherapport met landelijke cijfers en
informatie over productie, groei,
ontwikkelingen en beleid
•
•
2 films van cliënten
Folder waarin cliënten zich
voorstellen