Maandag 8 december besteedt het EO programma “Dit is

Maandag 8 december besteedt het EO programma “Dit is de dag” aandacht aan incidenten op Het Hietveld.
We kennen de exacte inhoud van de betreffende uitzending niet en hebben de beelden niet gezien. We
reageren in verband met de privacy van cliënten niet op individuele situaties.
Het Hietveld ondersteunt met name (jong)volwassen cliënten met een licht-verstandelijke beperking en een
ernstige gedragsstoornis (SGLVG). Begin 2012 nam Het Hietveld de lang verwachte gewenste nieuwbouw in
gebruik.
Kort na de ingebruikname van de nieuwbouw signaleerden we dat de veiligheid voor zowel medewerkers als
cliënten onvoldoende gewaarborgd was. Er zijn hierdoor incidenten geweest. Wij betreuren deze zeer. De
signalen zijn onmiddellijk opgepakt. In november 2012 is het management veranderd en er zijn plannen
ontwikkeld om op korte termijn tot verbeteringen te komen.
Medio 2013 kwam Het Hietveld in rustiger vaarwater. De uitvoering van het verbeterplan, waarvoor breed
draagvlak bestaat op Het Hietveld, ligt op schema. Zowel de Centrale Cliëntenraad (CCR), de
Ondernemingsraad (OR), als de cliënten- en verwantenraad van Het Hietveld steunen de ingezette
veranderingen. De veiligheid van cliënten en medewerkers is op verantwoord niveau.
We werken continu aan verbeteringen. We doen dit met goed opgeleide, betrokken en trotse medewerkers.
Kwaliteit en veiligheid staan in onze zorg centraal.
www.hethietveld.nl