Van Robaeys B., Balli S. en Geerts L., Verbinden vanuit

Sociaal
werkers
ontmoeten
in
toenemende
mate
cliënten
met
een
migratieachtergrond die in armoede leven. Zij hebben heel wat vragen in de
zoektocht
naar
kwaliteitsvolle
hulpverlening
voor
deze
groep.
Om tegemoet te komen aan die vragen ontwikkelde Bind-Kracht een kracht
gericht handelingskader voor sociaal werk in een context van armoede en
culturele diversiteit. In dit cahier beschrijven de auteurs relevante kapstokken
voor kracht gericht en divers-sensitief sociaal werk: inzicht in de leefwereld van
mensen met migratie- en armoede-ervaring en het effect van de bril van verschil
en gelijkenis. Ze beschrijven handelingsprincipes voor effectief sociaal werk met
cliënten met een migratieachtergrond: het belang van basishouding en dialoog,
krachtgericht kijken, vaardig communiceren en een kritische kijk op de
samenleving. Concrete casussen illustreren de toepassing daarvan in de praktijk.
Verbinden vanuit diversiteit is een bron van inspiratie voor sociale professionals
in het ruime welzijnsveld, voor studenten sociaal-agogisch werk en voor iedereen
die krachtgericht en divers-sensitief wil werken met kwetsbare cliënten en
gezinnen.