Ontvangen aanvragen Melkquotering 2014-2015

Overzicht ontvangen aanvragen transacties
ingaande de heffingsperiode 2014/2015 t.o.v. 2013/2014
overdracht quotum met grond (GT)
2013
januari
0
0
0
hoeveelheid
aantal
2014 gem. hoeveelheid
2014
februari
hoeveelheid
aantal
2015 gem. hoeveelheid
overdracht quotum zonder grond (QZ)
2013
hoeveelheid
aantal
2014 gem. hoeveelheid
2014
hoeveelheid
aantal
2015 gem. hoeveelheid
tijdelijke overdracht (leasing) (QL)
2013
januari
3.817
25
153
459
13
35
januari
0
0
0
1.156
1
1.156
februari
3.699
78
47
2.291
38
60
februari
maart
1.527
2
764
513
2
257
maart
13.969
213
66
7.509
86
87
maart
hoeveelheid
aantal
2014 gemiddelde
2014
hoeveelheid
aantal
2015 gem. hoeveelheid
april
393
1
393
0
0
0
april
3.226
40
81
3.816
49
78
april
2.141
35
61
6.445
109
59
mei
juni
747
2
374
286
1
286
mei
15.701
248
63
6.095
84
73
mei
7.493
152
49
7.887
139
57
juli
0
0
0
0
0
0
juni
10.895
204
53
7.215
98
74
juni
9.207
187
49
10.599
209
51
434
2
217
0
0
0
juli
13.038
234
56
8.988
98
92
juli
13.111
299
44
13.801
183
75
augustus
2.363
5
473
438
1
438
augustus
9.363
176
53
6.724
99
68
augustus
14.701
348
42
10.308
187
55
september
746
2
373
0
0
0
september
12.170
252
48
6.236
98
64
september
27.209
656
41
11.691
264
44
oktober
786
3
262
0
0
0
oktober
12.737
257
50
4.263
78
55
oktober
25.386
668
38
17.623
391
45
november
636
3
212
november
13.578
276
49
november
40.389
1.065
38
december
3.921
5
784
december
12.746
248
51
december
37.746
1.109
34
januari
t/m oktober
5.616
12
468
7.013
17
413
2.393
5
479
januari
t/m oktober
25.678
584
44
januari
63.474
2.021
32
98.615
1.727
57
53.596
741
72
februari
100.559
4.013
25
t/m oktober
99.248
2.345
42
78.354
1.482
53
hoeveelheid = hoeveelheid van de transactie x 1000 kg
aantal = aantal ontvangen aanvragen
gem. hoeveelheid = gemiddelde transactiegrootte van de ontvangen aanvragen
N.B. de cijfers zijn gebaseerd op de ontvangen maar nog niet beoordeelde aanvragen
doc.nr: 349080
Datum:
3 november 2014