Agenda tweede fysieke overlegtafel

 Agenda
fysieke overlegtafel
Datum:
: 19 juni 2014
Tijd:
: 09.00 uur – 12.00 uur
Locatie:
: Zalencentrum de Spil Bleskensgraaf
Aanwezig:
Aanbieder
Vertegenwoordiger
Syndion
Ellis v.d. Berg of Klaas Leenman
Rivas
Henk-Jan Misbeek
Yulius
Jurriën van Run
AV Zorggroep
Monique Bouter
Privazorg
Dirk de Jong
St. Philadelphia
Els van Eck-Brandwijk
ASVZ
Sigrid Schopmaan
Eleos
Arie Kuipers
Leger des Heils
Anselm Krol
De Lange Wei
Wil Markesteijn
Naam
Rol
Namens
cliëntenraden
Arie Uittenlinden
Naam
Rol
Johan Meiling
Voorzitter
Zwanet van Kooten
Wmo-projectgroep
Carin van Zijl
Inkoop gem. Molenwaard
Martin Potters
Inkoop gem. Gorinchem, notulist
Stanleyvan Hezik
Wmo-projectgroep
Nr.
Agendapunt
Beoogd resultaat
1
Opening en mededelingen
Vastgestelde agenda
2
Voorstellen nieuwe deelnemers
Kennismaking
3
Doornemen van de concept NOK-overeenkomst (toelichting)
Aangepaste NOK-overeenkomst
4
Maken van afspraken over vervolg proces en documenten
Planning
5
Rondvraag
6
Sluiting