Danish Red - Greenkeeper

Danish Red
Gaat het Deense model de golfwereld veroveren?
Overal gonst het succes van het Deense model in de markt. Deense greenkeepers lijken in de verhalen die je hoort een oplossing voor alle
kwalen gevonden te hebben. Prachtige mooie greens die het hele jaar presteren, weinig gevoelig voor ziektes zijn en ook nog eens weinig
of geen stikstof nodig hebben. Dit succes is overigens veel verder doorgedrongen dan alleen in Denemarken en Nederland. Niemand minder
dan de agronomisten in dienst van de Royal and Ancient waren zo onder de indruk van het Deense model, dat zij serieus hebben overwogen
om roodzwenk tot norm te verklaren voor greens in Europa. Dit laatste lijkt onmogelijk gezien de klimatologische verschillen binnen Europa.
Het vakblad GREENKEEPER is zelf naar Denemarken gegaan en heeft daar met een aantal betrokkenen gesproken. Het Deense model, om te
streven naar 100% roodzwenk greens, is in Denemarken ongekend populair. Van de ongeveer 150 golfbanen die er zijn, zijn er 70 die serieus
bezig zijn met het bevorderen van roodzwenk. Nog eens 30 banen zijn daar op een minder structurele manier mee in de weer.
In Nederland heeft roodzwenk de laatste jaren een slechte pers gekregen. Het gras zou slecht tegen betreding en schaduw kunnen.
Roodzwenk is een viltvormer. En bij extreem kort maaien verdwijnt het gras. De Deense greenkeepers kennen bovenstaande nadelen van
roodzwenk, maar zijn er van overtuigd, dat ze met zorgvuldig beheer bovenstaande nadelen om kunnen bouwen tot voordelen.
Het Deense model is overigens helemaal niet zo Deens als het lijkt. De drijvende kracht achter alles is de Engelse greenkeeper en golfbaanarchitect Chris Haspell. Haspell heeft zijn inspiratie weer van de recent overleden grasgoeroe Jim Arthur. Arthur is de auteur van het boek
“Practical greenkeeping” waar hij een lans breekt voor traditioneel greenkeepen en zich keert tegen het overmatig gebruik van pesticiden en
water.
Auteur: Hein van Iersel
6
www.greenkeeper.nl
denemarken
Klimaat vergelijking
Het klimaat van Nederland vergeleken met dat van Denemarken. Dit zijn maandgemiddelden uit een
tijdvak van 30 jaar. Nederlandse gegevens uit het tijdvak 1971-2000 en buitenlandse stations uit het
tijdvak 1961-1990.
Bron: Meteo Consult – www.vakantieweer.nl
Nederland / Amsterdam-Schiphol
Maand Gem. Min
Temp
Foto: Advanta
(°C)
Gem.
Temp
(°C)
Gem.Max
Temp
(°C)
Laagste Hoogste Neerslag Aantal
Min
Max
totaal
droge
Temp
Temp
(mm)
dagen
(°C)
(°C)
Aantal
dagen
neerslag
> 1 mm
Totaal
Gem.
aantal
aantal
uren zon uren zon
per dag
Een opfriscursus Roodzwenkgras
1
0.1
2.8
4.3
-16.1
13.0
68
10
Festuca rubra
2
-0.2
2.8
5.0
-13.9
18.5
52
9
Het rassenassortiment van roodzwenkgras is
3
1.7
5.6
8.2
-7.8
22.5
45
15
ingedeeld in drie groepen: gewoon roodzwenk- 4
4.0
7.8
11.6
-3.9
27.4
49
14
gras (Festuca rubra commutata), roodzwenk5
7.7
12.2
16.0
-1.1
33.6
52
17
gras met fijne uitlopers (Festuca rubra
6
10.7
15.0
19.1
2.8
36.8
58
16
trichophylla) en roodzwenkgras met forse
7
12.5
16.7
20.2
5.6
35.6
77
14
uitlopers (Festuca rubra genuina).
8
12.6
16.7
20.4
5.0
35.8
88
13
Roodzwenkgras groeit zeer goed op kleigrond
9
10.5
14.4
18.1
2.2
34.2
71
11
en kan bij een matige stikstofvoorziening,
10
7.4
11.1
13.9
-1.1
26.6
72
11
struisgras in een mengsel verdringen. Ook op
11
3.7
6.7
8.6
-5.0
19.3
70
9
een droge, arme zandgrond kan roodzwenk12
1.3
4.4
5.7
-13.9
14.4
63
10
gras overheersen. Roodzwenk verdraagt
schaduw vrij goed. Bij droogte loopt de kleur
Gem.
6,0
9,7
12.6
-3.9
26.5
64
12
terug, maar het herstel is meestal vlot. Bij
langdurige droogte kan aantasting door voetrot
ontstaan. De verschillende rassen zijn in
Denemarken / Kopenhagen-Kastrup
verschillende mate vatbaar voor rooddraad en
voetrot. Het gras is goed bestand tegen vorst
Maand Gem. Min
Gem. Gem.Max Laagste Hoogste Neerslag Aantal
en zout. Bij droogte krijgt roodzwenk vaak een
Temp
Temp
Temp
Min
Max
totaal
droge
bruine kleur, die bij regen snel verdwijnt.
(°C)
(°C)
(°C)
Temp
Temp
(mm)
dagen
Roodzwenkgras met forse uitlopers wordt
(°C)
(°C)
doorgaans niet gebruikt op golfbanen, maar
voor de inzaai van extensief beheerde
1
-2.0
0.0
2.0
-17.8
9.9
49
14
grasvelden zoals bermen.
2
-2.5
-0.2
2.1
-16.1
14.0
39
15
3
-0.8
2.1
5.0
-13.9
18.5
32
19
Bron: Barenbrug site en het boekje “Grassen
4
3.1
6.8
10.4
-5.0
22.1
38
17
Herkennen” van Advanta.
5
7.5
11.8
16.1
-1.1
27.7
43
20
6
11.2
15.3
19.4
2.8
32.7
47
17
7
13.6
17.7
21.8
6.1
30.7
71
17
8
13.5
17.4
21.2
5.6
30.5
66
17
9
10.5
14.0
17.5
0.0
26.7
62
15
10
6.7
9.4
12.1
-2.8
19.9
59
15
11
3.3
5.3
7.3
-7.8
14.4
48
14
12
0.7
2.5
4.2
-12.8
12.3
49
14
Gem.
www.greenkeeper.nl
5,4
8,5
11.6
-5.2
21.6
50
16
13
8
12
9
9
10
10
9
11
11
14
13
44
73
109
161
212
203
202
193
134
101
54
38
1
3
4
5
7
7
7
6
5
3
2
1
11
127
4
Aantal
dagen
neerslag
> 1 mm
Totaal
Gem.
aantal
aantal
uren zon uren zon
per dag
11
8
8
8
7
8
9
9
10
10
10
11
36
55
118
161
245
245
239
207
157
87
34
19
1
2
4
5
8
8
8
7
5
3
1
1
9
134
4
7