week 18

De Regiokrant
Huis-aan-huis nieuwsblad in Hoogezand-Sappemeer en omstreken
WOENSDAG 30 APRIL 2014
8 PAGINA’S
waarin
opgenomen
opgericht
1946
31e JAARGANG, NUMMER 18
Verliezers stralen van oor tot oor
Nieuw college van H-S
officieel gepresenteerd
De spoordijk in de wijk de Vosholen, waar schapen de begroeiing
te lijf gaan.
Gemeente zet schapen in
voor onderhoud spoordijk
HOOGEZAND - De gemeente
Hoogezand-Sappemeer
zet
schapen in om geld te besparen
bij het onderhouden van de
spoordijk in Sappemeer. Handmatig maaien van de dijk wordt
te duur en dus wordt nu een andere methode gevonden om de
vegetatie van de spoordijk in
toom te houden: schapen.
Tot op heden heeft er geen beheer
van de (gras-)vegetatie plaatsgevonden vanwege de grote steilte
van de taluds. Het terrein is niet
met machines te beheren. En
handmatig met bosmaaiers is een
onrealistische en een te kostbare
optie. Het gevolg is dat er een ongeregelde groei van bomen en
heesters is ontstaan en verschillende, sterk verspreidende kruiden
zich ontwikkelen, het aangelegde
looppad halverwege de spoordijk
niet toegankelijk is en meerdere illegale (groen-)storten ontstaan.
Om aan deze ongewenste situatie
een einde te maken en om een
prettiger woonomgeving voor de
bewoners van De Vosholen te realiseren gaat er binnenkort een
schaapskudde zorgdragen voor de
volledige begrazing van de spoor-
dijk, van de waterkant aan de zijde van de woonwijk tot het hek
aan de spoorzijde. De schaapskudde is afkomstig van schapenbedrijf
Kunst-Egberts in Beerta. Buiten
enkele, zich goed ontwikkelende,
bomen zal alle vegetatie worden
begraasd. Vanwege de sterke verruiging die tot op heden heeft
plaatsgevonden zal de begrazing
eerst twee keer per jaar plaatsvinden. Het voordeel van de begrazing is volgens de gemeente, dat de
(gras-)vegetatie gaat verschralen
waardoor steeds meer fraaie,
kleurrijke bloemen- en kruiden
zich kunnen gaan ontwikkelen.
Daarmee wordt de kwaliteit van
de woonomgeving sterk verbeterd.
Hulp bewoners
Om deze natuurlijke manier van
beheren mogelijk te maken is de
hulp van omwonenden nodig. De
wijkvereniging De Vossenstreek is
op de hoogte gesteld van het plan.
De gemeente vraagt bij het laten
begrazen van de spoordijk door
schapen, om de medewerking van
de bewoners door honden in de nabijheid van de schapen niet los te
laten lopen, net als de bereidheid
om af en toe een oogje in het zeil
te houden op de schapen of de tijdelijke hekken. De gegevens van
het schapenbedrijf komen aan het
tijdelijke hekwerk te hangen zodat
bewoners
onregelmatigheden
rechtstreeks kunnen doorgeven.
Verder is het belangrijk dat er
geen illegaal groenafval meer
wordt gestort op of in de nabijheid
van de spoordijk. Verschillende
soorten tuingroen zijn zeer giftig
voor schapen waarbij er een grote
kans op sterfte van dieren aanwezig is. Deze week beginnen de
schapen aan hun taak.
HOOGEZAND - Wie op de negentiende maart, kort nadat
burgemeester Peter de Jonge
op de slotavond van de gemeenteraadsverkiezingen de zeer
verrassende uitslag bekend
maakte, zou hebben gezegd dat
de verliezers van die verkiezingen, PvdA, CDA, GroenLinks,
samen met SP en ChristenUnie
een college van B en W zouden
gaan vormen, was voor gek versleten. Maar nu, een goede
maand later, stonden ze gistermiddag voor het gemeentewapen van Hoogezand-Sappemeer,
het nieuwe college, met naast
de grote winnaar de SP, wethouders van PvdA, CDA, GroenLinks en ChristenUnie.
,,Op 7 april zaten we voor het eerst
bij elkaar om de agenda’s te trekken en afspraken te maken over
de werkwijze en maandagavond,
precies drie weken later, konden
we concluderen dat we er helemaal uit zijn. In vijf gesprekken
hebben we de klus geklaard en elkaar leren kennen en vertrouwen.
Dat proces verliep heel prettig.
Niks met het mes op tafel, maar
meteen al werken aan een gezamenlijkheid die nadrukkelijk terugkomt in het akkoord’’. Dat zei
SP raadslid Joke Lesman gistermiddag bij de presentatie van het
beoogde nieuwe college van B en
W.
Alle andere partners bevestigden
haar visie en zijn van plan er de
komende vier jaar iets moois van
te maken voor Hoogezand-Sappemeer en haar inwoners. ,,We hebben een college op basis van realisme. We hebben knopen doorgehakt zonder ideologische discussie
en we gaan besturen met beide benen op de grond’’, aldus kandidaatwethouder Peter Verschuren. ,,We
gaan met veel bevlogenheid en
passie deze stad besturen’’, zegt
hij. ,,We gaan een heel goed en
heel degelijk sociaal beleid voeren. Ik ben trots en heel blij en
vind het een eer om dat uit te voeren.’’
Die positieve toonzetting was ook
te horen bij de andere wethouderskandidaten, Ger Lindeman (PvdA), Oetra Gopal (GroenLinks),
Erik Drenth (CDA) en Marco Metscher (ChristenUnie). Ger Lindeman zegt dat in het coalitieakkoord ook thema’s terugkomen die
voor de PvdA heel belangrijk zijn
en Oetra Gopal zegt speerpunten
uit het verkiezingsprogramma van
GroenLinks ook in dit akkoord terug te vinden. Marco Metscher
zegt ‘uitermate tevreden’ te zijn en
dat geldt ook voor Erik Drent
(CDA). Beiden hadden met maar
één overgebleven zetel in de raad
al helemaal niet op een college-
plek gerekend. Hij noemt de uitgangspunten van de SP ‘een goede
match met de visie van het CDA’.
Op 19 mei zal het nieuwe college
worden geïnstalleerd en zullen ook
weer een paar nieuwe raadsleden
hun intrede doen, nu van een paar
partijen, raadsleden, wethouders
worden.
Rommelmarkt
bij Voor Anker
HOOGEZAND - De Stichting
Vrienden van Voor Anker organiseert op maandag 5 mei in samenwerking met Voor Anker, van
14.00 tot 17.00 uur een rommelmarkt op het voorterrein van het
woonzorgcentrum aan de Hoofdstraat 150 in Hoogezand.
Tevens is er een ijscokar met
steekijs aanwezig en ook kunnen
er diverse snacks worden gekocht.
Leden van Fanfarecorps HS zullen
het geheel muzikaal opluisteren.
Voorlezen
in bibliotheek
De vijf wethouderskandidaten met vanaf links Erik Drenth (CDA) Marco Metscher (CU), Oetra
Gopal (GL), Peter Verschuren (SP) en Ger Lindeman (PvdA).
Potten uit tuin ontvreemd
HOOGEZAND - In de nacht van
zaterdag op zondag zijn uit een
tuin aan de Nieuweweg in
Hoogezand, tegenover het hockeyveld, twee gietijzeren potten
gestolen.
Het zijn zwarte staande potten met
twee leeuwen aan de zijkant, plus
een witte krans. Een nacht later
verdween ook nog een gietijzeren
hangpot met paars-witte violen uit
dezelfde tuin.
De potten hebben voor de eigenaresse een grote emotionele waarde
Het echtpaar Suur, zestig
jaar getrouwd.
Diamanten
paar in
Hoogezand
HOOGEZAND - In Hoogezand
heeft woensdag het echtpaar
Suur-Kolhek haar zestigjarig
huwelijksfeest gevierd. Pieter
Suur (84) en Gezina Suur - Kolhek (80) hebben hun hele huwelijk in Hoogezand-Sappemeer
gewoond. Mevrouw Suur is een
geboren Hoogezandse en de
heer Suur is geboren in Slochteren.
Suur heeft een groot deel van zijn
leven gewerkt als arbeider bij een
aantal boeren. Later werd hij afgekeurd en heeft hij nog jaren bij
voorheen de TRIO-bedrijven gewerkt in de productie.
Zijn echtgenote heeft ook altijd
gewerkt. Eerst in een winkel in
Sappemeer en later nog jaren als
‘interieurverzorgster’ in de kantoren van de kartonfabriek van Beukema.
Drukke en geslaagde Oranjemarkt
SAPPEMEER - Het is even wennen geweest. Een andere datum en een andere naam. Geen Koninginnedagbraderie meer in Sappemeer, maar en Oranjemarkt. De bekende en succesvolle opzet bleef evenwel het zelfde en al snel na de opening was het er een gezellige drukte (foto). De bezoekers hoefden zich
dan ook niet te vervelen. Er was een grote variatie aan producten, etenswaren, vertier en ook de kindermarkt en de tweede hands spullenmarkt trokken veel publiek.
HOOGEZAND - Timo en het toverstokje. Dat is de titel van het boek
waaruit woensdag 7 mei om 14.30
uur wordt voorgelezen met daarna
knutselen op de jeugdafdeling van
de bibliotheek in Hoogezand. Het
boek gaat over het jongetje Timo
dat goed kan knutselen en wellicht
ook kan toveren. Deze activiteit is
bestemd voor peuters en kleuters.
Ze hebben op verschillende plekken in de gemeente gewoond en
inmiddels al ruim twintig jaar met
veel plezier in hun appartement
aan de Tak van Poortvlietstraat.
Tot voor kort verbleven ze ook nog
elke zomer in hun stacaravan,
maar dat gaat inmiddels niet meer.
Voor het overige redt het echtpaar
zich nog helemaal zonder hulp. Zij
zorgen samen voor het huishouden, koken samen en doen ook samen de dagelijkse boodschappen.
Ze hebben twee kinderen. Een
dochter (58) en een zoon (52), beiden woonachtig in Drenthe. Namens het gemeentebestuur kwam
wethouder Ger Lindeman feliciteren.
en ze hoopt dat iemand weet waar
ze zijn en ze ze terug kan krijgen.
Aangifte bij de politie bood weinig
soelaas. Het lijkt geen vandalisme,
want er is niets in de omgeving teruggevonden. Volgens de politie is
het weer tuinseizoen en sommige
mensen willen dan, aldus de politie, kennelijk hun tuin opknappen
met spullen van een ander. Wie
iets over de gietijzeren potten
weet, of plotseling dergelijke potten ziet staan of hangen in een
tuin, wordt verzocht de politie te
bellen.
2 - Woensdag 30 april 2014
De Regiokrant
Familieberichten
Clubnieuws
Clubnieuws
GVAV Rapiditas 7 – Hoogezand 5, aanv. 11.00 uur. Gieten 4 – Hoogezand 4, aanv. 10.00 uur. Drachten 2 –
Hoogezand 2, aanv. 11.00 uur.
Knapper. De tweede wedstrijd
is op 3 mei. Verzamelen in het
clubgebouw tussen 6.30-7.00
uur. Er wordt gevist in de Bloemert.
Zondag 4 mei HS-Bokaal. Er
wordt gevist in het Winschoterdiep. Opgave bij Hengelsport
Sappemeer tot en met 3 mei.
Zaterdag 10 mei: Contactavond. Opgave voor kaarten en
sjoelen 06-22022315 of [email protected]
Meer info is ook te lezen op:
www.hsvcentrum.nl
Clubnieuws
v.v. FVV
Programma jeugd woensdag 30 april: HSC B1 – FVV
B1, aanv. 18.30 uur, vertr. 17.30 uur.
Programma senioren woensdag 30 april: FVV VR1 –
Annen VR1, aanv. 19.00 uur.
Programma jeugd zaterdag 3 mei: Muntendam B1 –
FVV B1, aanv. 11.30 uur, vertr. 10.15 uur. Siddeburen
C1 – FVV C1, aanv. 11.00 uur, vertr. 10.00 uur. Alteveer/SPW D1 – FVV D1, aanv. 10.00 uur, vertr. 8.45
uur. FVV E1 – Gieterveen E1, aanv. 9.00 uur, aanw.
8.15 uur. FVV E2 – Noordster E4, aanv. 10.30 uur, vertr. 9.45 uur. Bellingwolde F1 – FVV F1, aanv. 11.30 uur,
vertr. 10.15 uur. HSC F3 – FVV F2, aanv. 11.15 uur, vertr. 10.30 uur. FVV MP1 – HSC MP1, aanv. 9.00 uur,
aanw. 8.30 uur.
Bestuur-/Terreindienst: Jeugdbestuur.
Programma senioren zaterdag 3 mei: FVV VR1 – Asser
Boys VR3, aanv. 13.30 uur.
Programma senioren zondag 4 mei: FVV 1 – Nieuw Roden 1, aanv. 14.00 uur. FVV 2 – SV Bedum 3, aanv.
10.00 uur, aanw. 9.00 uur. Veendam 1894 4 – FVV 3,
aanv. 10.00 uur, vertr. 8.45 uur.
Bestuurdienst: R. Aalfs. Terreindienst: H. Imbos.
Programma jeugd woensdag 7 mei: FVV F2 – Wildervank F7, aanv. 18.45 uur, aanw. 18.00 uur.
Bestuur/Terreindienst: Jeugdbestuur.
v.v. HS ’88
Programma senioren vrijdag 2 mei: VVS 2 – HS’88 2,
aanv. 18.45 uur, vertr. 17.45 uur, afz. 321559.
Programma jeugd zaterdag 3 mei: Musselkanaal A1 –
HS’88 A1, aanv. 14.30 uur, vertr. 13.00 uur, afz. 0651537482. HS’88 B1 – SV Bedum B1, aanv. 10.30 uur,
aanw. 9.30 uur, afz. 06-53619184. St Siddeburen /SGV
B2 – HS’88 B2, aanv. 9.00 uur, vertr. 7.30 uur, afz. 0623787169. Aduard 2000 C1 – HS’88 C1, aanv. 10.30 uur,
vertr. 9.00 uur, afz. 06-30649793. HS’88 C3 – Veendam
1894 C4, aanv. 12.30 uur, aanw. 11.30 uur, afz. 372514.
Zuidhorn D2 – HS’88 D1, aanv. 9.00 uur, vertr. 7.30 uur,
afz. 380645. Viboa D3 – HS’88 D2, aanv. 9.00 uur, vertr.
7.30 uur, afz. 06-11030094. Omlandia D2 – HS’88 D3,
aanv. 10.30 uur, vertr. 9.00 uur, afz. 750211. HS’88 D4 –
Harkstede D2, aanv. 12.00 uur, aanw. 11.00 uur, afz. 0650261713. HS’88 E1 is vrij! HS’88 E2 – Muntendam E1,
aanv. 9.00 uur, aanw. 8.15 uur, afz. 06-52733010. SPW
E1 – HS’88 E3, aanv. 9.00 uur, vertr. 8.00 uur, afz.
392944. BATO E3 – HS’88 E4, aanv. 10.15 uur, vertr.
9.00 uur, afz. 06-11005015. HS’88 E5 – Heiligerlee E3,
aanv. 10.30 uur, aanw. 10.00 uur, afz. 06-10879184.
HS’88 F1 is vrij! HS’88 F2 – WVV F2, aanv. 9.00 uur,
aanw. 8.30 uur, afz. 06-18474292. SJS F2 – HS’88 F3,
aanv. 10.30 uur, vertr. 9.30 uur, afz. 06-42715062. HS’88
F4 – DWZ F1, aanv. 10.30 uur, aanw. 10.00 uur, afz. 0625512712. SJO WVC F2 – HS’88 F5, aanv. 9.00 uur, vertr. 7.45 uur, afz. 06-225033510. WVV F4 – HS’88 F6,
aanv. 9.00 uur, vertr. 7.45 uur, afz. 372514. SJO WVC
F4 – HS’88 F7, aanv. 10.15 uur, vertr. 9.00 uur, afz. 0628806150.
Programma senioren zaterdag 3 mei: WVV 1 – HS’88 1,
aanv. 14.30 uur, vertr. 12.30 uur, afz. 06-51828008.
HS’88 3 – Peize 2, aanv. 14.30 uur, aanw. 13.00 uur, afz.
06-28470465. SETA 2 – HS’88 4, aanv. 14.00 uur, vertr.
12.30 uur, afz. 06-22224520. HS’88 VR1 – Loppersum
SC VR1, aanv. 14.30 uur, aanw. 13.00 uur, afz. 0624825653. HS’88 G1G – Asser Boys G1, aanv. 14.30 uur,
aanw. 13.45 uur, afz. 397757.
v.v. Hoogezand
Programma jeugd zaterdag 3 mei: Hoogezand MP1 –
De Held MP1, aanv. 13.00 uur. Hoogezand F1 – GVAV
Rapiditas F1, aanv. 9.00 uur. Hoogezand E7 – Westerlee E2, aanv. 11.30 uur. Hoogezand E6 – Sellingen E1G,
aanv. 10.15 uur. Hoogezand E4 – Mussel E1, aanv. 10.15
uur. Hoogezand E2 – Gomos E1, aanv. 11.30 uur.
Hoogezand E1 – Gorecht E1, aanv. 11.30 uur. Hoogezand D6 – Stadskanaal D3, aanv. 9.00 uur. Hoogzand D1
– Drachtster Boys D1, aanv. 13.00 uur. Hoogezand B3 –
VVS B1, aanv. 13.00 uur. Hoogezand B2 – Noordster B1,
aanv. 13.00 uur. Hoogezand A1 – Zeerobben A1, aanv.
15.00 uur. ZFC Zuidlaren MP1 – Hoogezand MP2, aanv.
10.15 uur, vertr. 9.15 uur. Stadskanaal F8 – Hoogezand
F6, aanv. 9.00 uur, vertr. 8.00 uur. Bareveld F1 – Hoogezand F4, aanv. 10.00 uur, vertr. 9.00 uur. Bellingwolde
E2G – Hoogezand E5, aanv. 10.00 uur, vertr. 9.00 uur.
SJO Reiderland E1 – Hoogezand E3, aanv. 11.00 uur,
vertr. 10.00 uur. SJO Pekela 2000 D1 – Hoogezand D4,
aanv. 9.00 uur, vertr. 8.00 uur. Niekerk D1 – Hoogezand
D3, aanv. 11.00 uur, vertr. 10.00 uur. Peize D2 – Hoogezand D2, aanv. 10.30 uur, vertr. 9.15 uur. Harkstede C2
– Hoogezand C4, aanv. 13.00 uur, vertr. 12.00 uur. Velocitas’87 C3 – Hoogezand C3, aanv. 11.30 uur, vertr.
10.15 uur. Actief C1 – Hoogezand C1, aanv. 12.15 uur.
GRC Groningen B1 – Hoogezand B1, aanv. 12.15 uur.
Programma senioren zaterdag 3 mei: Annen VR1 –
Hoogezand VR1, aanv. 14.00 uur.
Programma senioren zondag 4 mei: Hoogezand 6 – Actief 8, aanv. 10.00 uur. Hoogezand 3 – Annen 2, aanv.
11.00 uur. Hoogezand 1 – WVV 1, aanv. 14.00 uur.
v.v. Froombosch
Programma senioren donderdag 1 mei: Froombosch 3 –
VAKO 5, aanv. 19.30 uur, aanw. 18.45 uur.
Programma jeugd zaterdag 3 mei: Froombosch B1 –
SJO Reiderland B1, aanv. 13.00 uur, aanw. 12.15 uur.
Froombosch C1 – Velocitas 1897 C5, aanv. 9.30 uur,
aanw. 8.45 uur. Nieuwolda F1G – Froombosch F1, aanv.
9.15 uur, vertr. 8.15 uur.
Programma senioren zondag 4 mei: Froombosch 1 –
SVMH 1, aanv. 14.00 uur, aanw. 13.00 uur. Froombosch
2 – Drieborg 2, aanv. 11.00 uur, aanw. 10.00 uur. Froombosch 3 – ZFC Zuidlaren 4, aanv. 9.30 uur, aanw. 8.45
uur.
v.v. Kielwindeweer
Programma jeugd zaterdag 3 mei: ZKC E1 – Mussel E2,
aanv. 9.00 uur te Kielwindeweer. Muntendam F2 –
ZKC F1, aanv. 9.00 uur, vertr. 8.00 uur. Achilles 1894
C4 – ZKC, aanv. 10.15 uur, vertr. 9.00 uur.
Programma senioren zondag 4 mei: Kielwindeweer 1 –
ZNC 3, aanv. 10.00 uur, aanw. 9.00 uur.
v.v. Westerbroek
Programma senioren woensdag 30 april: Zuidlaarderveen 3 – Westerbroek 2, aanv. 19.00 uur, vertr. 18.00
uur.
Programma jeugd zaterdag 3 mei: Westerbroek D1 –
Wildervank D3, aanv. 9.15 uur, aanw. 8.30 uur. WVV
E4 – Westerbroek E1, aanv. 10.15 uur, vertr. 9.15 uur.
Westerbroek F1 – Nieuw Buinen F3, aanv. 10.30 uur,
aanw. 9.45 uur.
Programma senioren zondag 4 mei: Westerbroek 1 – Alteveer 2, aanv. 10.00 uur, aanw. 9.00 uur. Westerbroek
2 is vrij!
Woensdag 7 mei: Bloemenactie vanaf 18.00 uur door
heel Westerbroek.
v.v. HSC
Programma jeugd zaterdag 3
mei: HSC F4 – VVS F2, aanv.
9.00 uur. HSC C2 – Meeden
C1, aanv. 10.15 uur. HSC
MP2 – ZNC MP1, aanv. 11.00
uur. HSC F3 – FVV F2, aanv.
11.15 uur. HSC C1 – VKW
C2, aanv. 12.30 uur. HSC D1
– SJS D2, aanv. 12.30 uur.
Hoogezand D5 – HSC D2,
aanv. 9.00 uur. FVV MP1 –
HSC MP1, aanv. 9.00 uur.
SJO BBC E2 – HSC E4, aanv.
9.15 uur. ASVB E1 – HSC E2,
aanv. 10.00 uur. Alteveer E1
– HSC E5, aanv. 10.00 uur.
Engelbert D2 – HSC D3,
aanv. 10.15 uur. Harkstede
B1 – HSC B1, aanv. 13.00 uur.
Programma senioren zaterdag 3 mei: HSC 2 – Siddeburen 2, aanv. 18.30 uur.
Programma senioren zondag
4 mei: HSC 4 – Farmsum 2,
aanv. 10.00 uur. Veendam
1894 3 – HSC 5, aanv. 10.00
uur. BATO 1 – HSC 1, aanv.
14.00 uur.
Programma senioren woensdag 7 mei: HSC 5 – Wedde 2,
aanv. 19.00 uur.
HSV Centrum Hoogezand-Sappemeer
Donderdag 24 april is de eerste wedstrijd van de zomercompetitie vervist. De uitslag
was: 1. L. Boschma; 2. G. van
Lune; 3. G. v.d. Poel. De
tweede wedstrijd is op 1 mei
en er wordt gevist in Bovenkiel. Verzamelen op de visplek tussen 18.00-18.15 uur.
Zaterdag 19 april is de eerste
wedstrijd van de A-klasse
vervist. De uitslag was: 1. A.
Slangewal; 2. A. Roek; 3. R.
Informatieplatform en
sociaal netwerk voor
(ex)patiënten en naasten
samen weten we meer
• Vind betrouwbare
medische informatie
• Kom in contact met
(ex)patiënten of naasten
• Stel vragen, praat mee
en deel ervaringen
• Ontdek organisaties die
je verder kunnen helpen
Bridgeclub
Doublet ’81
De uitslagen van 22 april: Lijn A: 1.
Rein Bults – Roelof Rinsma; 2. Greet Heyne – Peet Heyne; 3. Theo
Koelmans – Jeanet Homan. Lijn B:
1. Netty Paijmans – Marie Ruben; 2.
Puck Kerstholt – Janny Kremer ; 3.
Petrie Jacobs – Dick Jacobs. Lijn C:
1. Ger Aalbers – Trijn Heikens; 2.
Eva Smit – Berend Plaggenborg; 3.
Ria Smidt – Engbert Smidt, Gezina
de Vreede – Nina Siebenga.
Bridgeclub H-S
Uitslag van 22 april: Lijn A: 1. Mevr. G. Boersma – Dhr. R. Sköld; 2.
Ep. I. en N. Eewold; 3. Dhr. H. van
Dijken – Dhr. K. Kuiper. Lijn B: 1.
Ep. J. en J. Wijpkema; 2. I. Wehman – L. Buining; 3. Ep. N. en A.
Kouters. Lijn C: 1. Mevr. H. Kersaan – Dhr. R. van Leeuwen; 2. Dhr.
J. Groeneveld – Dhr. S. v.d. Tuin; 3.
Mevr. B. Samplonius – Mevr. M.
Wehrmeijer.
Lintje voor Trees Heller
HOOGEZAND - Burgemeester
Peter de Jonge heeft vrijdagmorgen in Groningen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan mevrouw Trees Heller.
Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
jaar en ouder, die doorgaans niet
meer zo goed ter been zijn en daardoor moeilijk in staat zelf nog
boodschappen te doen. De inzet
van mevrouw Heller gedurende zoveel jaren is dan ook van grote
waarde voor de bewoners van het
verzorgingshuis.
Trees Heller heeft zich over een
zeer lange aaneengesloten periode
verdienstelijk gemaakt als vrijwilligster en heeft daarmee een positieve bijdrage geleverd aan de
kwaliteit van het leven van de bewoners van Verzorgingstehuis Rikkert-Lubbers in Groningen. Gelet
op de aard, duur en intensiteit van
haar inzet is zij benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking vond plaats in dat Groninger verzorgingstehuis.
Sinds 1970 doet Trees Heller vrijwilligerswerk voor de bewoners
van het Rikkers-Lubbbers verzorgingshuis. Zij doet al meer dan
veertig jaar als vrijwilliger boodschappen voor de bewoners van 80
I De
onderscheiding voor mevrouw Heller.
De Regiokrant
Woensdag 30 april 2014 - 3
De markt
is van alle
m ar kt en
thuis!
Update Menswear geopend
HOOGEZAND - Update Menswear heeft haar deuren op 17
april geopend in het winkelcentrum Martenshoek aan de Sluiskade 38 in Hoogezand.
Op de erg drukke openingsdagen
werd er zeer enthousiast gereageerd op de collectie die een goede
aanvulling vormt op het andere segment in Winkelcentrum Martenshoek.
Update Menswear heeft gekozen
voor zeer betaalbare heren kleding
van de merken: , Tom Tailor Casual
I
en Tom Taillor Denim en Tom Tailor Polo en Cars Jeans,OOZOO horloges en Converse All Star schoenen, met daarnaast stoere sieraden.
Met de merken Tom Tailor en Cars
Jeans hebben wij gekozen vor zeer
betaalbare kleding voor de man van
15 tot en met 65 plus.
Tom Tailor bestaat uit drie lijnen,
Casual voor de vrije tijd en gelegenheid, Denim heeft een wat stoere
uitstraling en Polo is sportief en gekleed.
Cars Jeans heeft een zeer uitgebrei-
Het team van het nieuw geopende Menswear in Hoogezand.
de collectie Jeans en gekleurde
broeken met daarnaast ook een uitgebreide collectie met T-shirts,
shorts, blouses en jassen.
Om het aanbod compleet te maken
is er gekozen voor stoere accessoires , mooie betaalbare horloges van
het merk OOZOO en schoenen van
het merk Converse All Star, zodat
onze klant in een gehele complete
outfit de winkel kan verlaten.
,,Onze missie is het op een ongedwongen en leuke manier onze
klanten bij te staan in het vinden
van de voor hen juiste betaalbare
kleding door middel van een persoonlijk advies, deskundigheid van
ons personeel, een zo uitgebreid
mogelijke collectie en het bieden
van kwaliteit en service’’, aldus eigenaar Henk Schoonbeek.
,,We hebben een grote collectie jeans en broeken in de prijsklasse
van 35 tot en met 89 euro, in alle
gewenste maten en lengtes en in diverse wassingen en wijdtes van
maat 28 tot en met 38. Ook voor de
lengte maten kunt u bij ons terecht
voor broeken van lengte 30 tot en
met 38 en voor de overige kleding
gaan we in veel artikelen van de
maat S tot en met XXXL.”
Wegens enorm succes is de actie
wat betreft de Cars Jeans van 34.95
euro, nu twee voor vijftig euro, verlengd tot en met vrijdag 2 mei.
84-jarige wint
paastoernooi
tafeltennis
HOOGEZAND - Op het jaarlijkse
paastoernooi van tafeltennisvereniging Beukema, werd door de
leden fel gestreden om de prijzen. De eerste prijs werd verrassend gewonnen door de 84-jarige
Cor in ’t Veld, die in de finale de
veel jongere Marcel Norder klopte. Als derde eindigde Menno van
der Veen.
In de competitie speelde het eerste team zijn laatste wedstrijd in
de promotie-poule uit bij Vinkhuizen 1, dat door de 7-3 overwinning kampioen werd en dus promoveerde naar de 1e klasse.
Henk Mulder won 2 partijen, terwijl Jos van der Tuuk ook 1 keer
aan de goede kant van de score
bleef. Beukema 1 speelt ook het
komend seizoen weer in de 2e
klasse, terwijl het 2e team promoveerde naar de 3e klasse.
Koningsspelen op scholen
HOOGEZAND - Op diverse basisscholen in Hoogezand-Sappemeer werden vrijdag Koningsspelen gehouden. Diverse spelletjes konden worden gedaan en
het was dan ook een kleurrijk
en ook muzikaal gebeuren.
Ook was er een samenwerking van
de groepen 5 tot en met 8 van de
Schakel en de Tweemaster tijdens
die Koningsspelen 2014.
Op beide scholen begonnen de spelen ‘s ochtends met een feestelijk
ontbijt dat door Het Nationaal Comité in samenwerking met verschillende bedrijven aan de kinderen werd aangeboden. Via een speciale TV uitzending werd voor de
Koningsspelen het startsein gegeven. Er werd daarna begonnen met
een openingsdans Doe de Kanga van
Kinderen voor Kinderen.
De kinderen uit de groepen 1 tot en
met 4 van beide scholen deden ‘s
morgens bewegingsspelletjes rond
de school en de kinderen uit de
groepen 5 tot en met 8 van beide
scholen konden ’s middags op een
sportieve en plezierige wijze tegen
en met elkaar spelen op het Cruyff
Court, de gymzaal en het plein van
de Tweemaster.
De Koningsdag werd afgesloten
met het uitreiken van de certificaten aan alle deelnemende kinderen
voor hun sportieve prestaties.
Open Dag bij
zeilvereniging
I
Dolle pret op het schoolplein van de Tweemaster.
MEERWIJCK - Zeilvereniging
Zuidlaardermeer organiseert zaterdag 3 mei een open dag. Er is hard
gewerkt aan het clubgebouw en er
is een compleet nieuw terras gekomen. Tijdens de open dag kan ook
worden gekeken naar een uitgebreid scala aan zeilboten. Er is die
dag ook een speciaal programma
voor de jeugd. ’s Morgens wordt er
gevaren met de jeugd voor het cwodiploma, om 13.00 uur arriveren er
padvinders via het water en ’s middags is er tevens een zeilwedstrijd.
De open dag is van 10.00 tot 15.00
uur.
De Regiokrant
Woensdag 30 april 2014 - 5
H-S dient eigen zienswijze
in over gevaar gaswinning
Shovel uitgebrand
KROPSWOLDE - Wat een leuke dag moest worden, zaterdag Koningsdag, is al vroeg verstoord voor bewoners van het Guitpad in
Kropswolde. Om tien voor tien kreeg de brandweer een melding
van een landbouwvoertuig dat in brand zou staan, maar bij aankomst bleek het om een shovel te gaan (foto). De brandweer die het
brandende voertuig met schuim bestreed, kon niet volkomen dat de
shovel geheel uitbrandde. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.
Burgemeester De Jonge speldt Evert Luiken het bij de onderscheiding horende lintje op
I
HOOGEZAND - Het gemeentebestuur van Hoogezand-Sappemeer heeft bij het Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Gaswinning Groningenveld, in navolging van de Veiligheidsregio
Groningen een eigen zienswijze
(bezwaarschrift) ingediend met
betrekking tot de gaswinning in
dit gebied en de gevolgen daarvan voor de inwoners naar aanleiding van de reeks aardbevingen door die gaswinning. B en W
uiten daarbij ook hun zorgen als
de gaswinning in Noord-Groningen iets wordt teruggedraaid en
die rond Sappemeer wordt verhoogd.
,,We hebben in die zienswijze gewezen op alle risico’s uit het oogpunt van veiligheid. Naast de zienswijze van de Veiligheidsregio heeft
elke gemeente de mogelijkheid gekregen daar een eigen hoofdstuk
aan toe te voegen. We hebben daarin ook onze zorg geuit dat als er
hier bij Hoogezand-Sappemeer
meer gas gewonnen gaat worden,
welke effecten dat kan hebben
voor de veiligheid. Ook in Hoogezand-Sappemeer is er zorg over de
gevolgen van de aardgaswinning’’,
aldus burgemeester Peter de Jonge.
De burgemeester zegt het heel belangrijk te vinden als men in Groningen zoveel mogelijk in gezamenlijkheid optreedt. Maar los daarvan, moet een gemeente ook voor
haar eigen belangen opkomen en
dat gebeurt nu ook middels de ingediende zienswijze van Hoogezand-Sappemeer.
De zienswijze is gezamenlijk met
Veiligheidsregio Groningen opgesteld en gaat voornamelijk in op
het aspect veiligheid en de daarmee samenhangende leefbaarheid
in het gebied. Het eerste deel van
de zienswijze gaat in op de bevindingen van Veiligheidsregio Groningen. ‘Deze onderschrijven wij in
het geheel, vandaar dat wij dit in
onze zienswijze overnemen. Dit betreft ook de conclusies en de vragen aan de minister. Wij gaan in op
onze zorgen over de effecten die
K.O. voor Evert Luiken
FOXHOL - Burgemeester Peter
de Jonge heeft vrijdagmorgen
een Koninklijke Onderscheiding
uitgereikt aan Evert Luiken. Hij
werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Evert Luiken heeft zich langjarig
vooral lokaal op een zeer breed terrein op bestuurlijk niveau en als
vrijwilliger ingezet voor de samenleving en is anderen tot voorbeeld
geweest. Gelet op de aard, duur, intensiteit en uitstraling van zijn inzet is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De uitreiking vond plaats in Dorpshuis de Klabbe in Foxhol, waar bij
een grote rol heeft gespeeld bij de
totstandkoming van het nieuwe
multifunctionele gebouw.
Luiken was van 1983 tot 2007 actief
binnen de Nevobo, overkoepelende organisatie voor volleyballers,
beach- en zitvollyballers, was vanaf
halverwege de jaren tachtig
scheidsrechter in district Groningen en regio Noord-Oost, scheidsrechteraanwijzer, eerst voor de
stad Groningen en later voor het
gehele district Groningen en vanaf
1994 voorzitter van de Werkgroep
Scheidsrechters Planning van het
district Groningen. Hij was een
aantal jaren voorzitter van de Districts Sectie Arbitrage van het district Groningen, vice-voorzitter en
voorzitter van de Sector Competitie
van de regio Noord-Oost en lid van
het bestuur van de regio NoordOost
Ook was hij van 1982 tot 1992 voorzitter van de volleybalvereniging
Lodewijk Geveke/DAK.
Vanaf 1997 is hij voorzitter Comité
Internationale
Uitwisselingen,
vooral met het Duitse Geesthacht.
Ook is hij voorzitter van Radio
Compagnie en was van 2002 tot
2014 fractievertegenwoordiger en
raadslid voor de PvdA.
Hij was ook nog tien jaar penningmeester van de Stichting Odd Fellowhuis Welgelegen in Sappemeer
en vanaf 2006 is Luiken penningmeester van de Stichting Dorpshuis
De Klabbe en betrokken bij het tot
stand komen van het nieuwe Multi
Functioneel Centrum, waarin naast
het dorpshuis ook de basisschool,
een sportzaal en een peuterspeelzaal zijn gehuisvest. Luiken was gedurende deze periode lid en adviseur van de bouwcommissie en als
penningmeester heeft hij via de diverse fondsen gelden voor de inrichting van het nieuwe gebouw
binnen kunnen halen.
het ontwerpbesluit lokaal en regionaal heeft en onze zorgen over het
gebrek aan een waarborgfonds. Na
de constatering dat de huidige onderzoeken nog onvoldoende inzicht
geven in de lokale effecten op het
gebied van maatschappelijke onrust, veiligheid en de vervolgeffecten op de ruimtelijke ordening,
sluiten wij af met aspecten die specifiek vanuit onze lokale maatschappij aandacht behoeven’, aldus
B en W in haar zienswijze.
Zij zeggen voorts dat de gemeente
Hoogezand-Sappemeer onterecht
niet wordt genoemd bij de opsomming van de gemeenten waarin het
Groningenveld is gelegen. ‘Daarnaast moet ook de waardedaling
van de woningen in onze gemeente
worden gemonitord. Met name
Sappemeer-Noord ligt in het risicogebied waar het seismisch risico
volgens TNO toeneemt’, aldus B en
W.
De NAM stelt dat drukverschillen
binnen het Groningenveld aanleiding kunnen zijn voor aardbevingen. Het college van B en W zegt
zich af te vragen hoe de drukverschillen tussen het Groningenveld
en daarbuiten zich tot elkaar verhouden. Deze drukverschillen zijn
veel groter en de zuidelijke grens
van het Groningenveld loopt door
Hoogezand-Sappemeer.
‘Aanvankelijk, tot zo’n tien jaar geleden, mocht gaswinning plaatsvinden tot een druk van 35 bar in de
gashoudende zandsteenlaag. Dat is
toen verlaagd naar 25 bar, om zoveel mogelijk gas uit de grond te
kunnen halen. Sindsdien is de seismiciteit sterk toegenomen. Wij vragen ons af of ooit is onderzocht of
er een kritische druk is bij gashoudende zandsteenlagen, waarbij de
spanning zover oploopt dat compactie optreedt. Is het niet veiliger
om weer terug te gaan naar de oude norm van 35 bar’?
B en W verder in hun zienswijze:
‘Het spijt ons te moeten lezen in artikel 5, tweede lid, dat meer belang
wordt gehecht aan de leveringszekerheid van het gas dan aan de veiligheid in de regio. Wij zijn verantwoordelijk voor de toetsing van
omgevingsvergunningen aan de
constructieve veiligheid. Wij vragen ons af hoe wij aanvragers en
vergunninghouders moeten informeren over de toekomstige schade.
Daarnaast willen wij, gelet op onze
gemeentelijke nieuwbouwlocaties,
van u vernemen wie aansprakelijk
is voor de extra kosten die aardbevingsbestendig bouwen met zich
meebrengt’.
B en W dienen daarbij tevens een
verzoek in dat de gasproductie
wordt gemaximeerd tot 30 miljard
kubieke meter voor de jaren 2014,
2015 en 2016, zoals Sodm heeft geadviseerd. Burgemeester De Jonge:
,,Met deze zienswijze willen we ook
aan onze inwoners laten zien dat
we hun zorgen rond het aardbevingsgevaar delen.’’
Gebakjes H-S voor
college Slochteren
HOOGEZAND - Felicitaties van het gemeentebestuur van Hoogezand-Sappemeer voor het college van B en W van Slochteren. Dat
ging vergezeld van een doos gebakjes (foto). B en W van HoogezandSappemeer feliciteren Slochteren daarbij niet alleen met ‘het nieuwe college’, maar spreekt tevens haar dank uit voor de door Slochteren ‘ondervonden steun in onze asbestweek’. De geste is door het
Slochter college, zo laat burgemeester Geert-Jan ten Brink weten, gewaardeerd. ,,Fijn, zo’n goede buur, dit zien we graag’’, aldus Ten
Brink.
Geslaagde Record Store Day
HOOGEZAND - De vijfde editie
van Record Store Day bij
cd/dvd-speciaalzaak Evelyn Novacek in Hoogezand is een groot
succes geworden. Er stond ’s
morgens, voordat de winkel
open ging, al een grote rij liefhebbers voor de deur, voor de
speciale releases van onder anderen
Bruce
Springsteen,
R.E.M., Coldplay, Rolling Stones, Triggerfinger en meer.
levants sloten Record Store Day af
in Hoogezand. Heel veel muziekliefhebbers hebben hiervan genoten.
Voor de Hoogezandster platenzaak
had Record Store Day dit jaar nog
extra glans. De Groot had een speciaal lied voor Record Store Day
geschreven, dat hij voor het eerst
aan publiek liet horen. Het lied is
een ode aan de platenzaak, maar
voornamelijk aan de winkel Evelyn
Novacek. Het heeft dan ook als titel ‘Evelyntje’.
De hele dag door waren er gratis
optredens: Town of Saints was de
eerste band, gevolgd door Reveller,
View for a Day, Toycar Taxi en Jan
Henk de Groot. Adam and the Re-
Van de optredens zijn foto- en filmopnames gemaakt, die binnenkort
op de site van Evelyn Novacek,
www.cdenlp.nl, te zien zullen zijn.
I
Koekenpannen. In vele soorten en groottes bij Koken & Wonen.
Koekenpannen met
flinke korting bij
Koken & Wonen
HOOGEZAND - Wie toe is aan
een nieuwe koekenpan, zou er
goed aan doen even bij Koken &
Wonen aan de Meint Veningastraat 14 in Hoogezand te gaan
kijken. Daar is de hele maand
mei een flinke kortingsactie.
Cheque huisarts Van Cleef
voor Gasthuis Hoogezand
‘Uniek moment’ op basisschool:
HOOGEZAND - Voorzitter Bert
Kolk van Stichting Gasthuis H-S
ontving een cheque ter waarde
van 2.477 euro, uit handen van
dokter Jan van Cleef. Dat gebeurde in de hal van het gezondheidscentrum
Pleiaden
in
Hoogezand.
Leven in de oorlog en
Ausweis van opa in groep 8
Van Cleef gaf, zoals eerder gemeld,
in maart bij zijn afscheid als huisarts in Hoogezand aan geen cadeaus te willen. In plaats van cadeaus kon een bedrag geschonken
worden aan de Stichting Gasthuis.
Van Cleef benadrukte het belangrijk te vinden dat het Gasthuis aan
de Kerkstraat, een huis waar mensen hun laatste levensdagen in een
huiselijke omgeving kunnen doorbrengen, er komt.
Voorzitter Bert Kolk bedankte hem
voor het bedrag en het uitkiezen
van Stichting Gasthuis H-S als goede doel bij zijn afscheid. Kolk
maakte tevens bekend dat het be-
stuur van Stichting Gasthuis H-S
verwacht dat binnenkort begonnen
kan worden met de bouw van het
Gasthuis aan de Kerkstraat.
Het bestuur had verwacht dat nog
in 2013 een besluit kon worden
over de realisatie van het Gasthuis
aan de Kerkstraat, maar dat is niet
gelukt. Er is meer tijd nodig geweest om met woningcorporatie
Steelande Wonen tot overeenstemming te komen. Het bestuur verwacht dat binnenkort die overeenkomst kan worden getekend. Er
zijn geen bouwkundige en planologische belemmeringen om het project te starten. Steelande zal na het
tekenen van de overeenkomst aan
de aannemer de opdracht verstrekken tot bouw van het Gasthuis.
Verwachten wordt een bouwtijd
van ruim een half jaar. De opening
kan dan na verwachting eind
2014/begin 2015 plaatsvinden.
Omdat het bestuur op basis van gedane toezeggingen de financiën
voor de bouw en de inrichting rond
heeft, wil zij nu verder gaan met
het starten van financiële acties onder de inwoners van HoogezandSappemeer. Een gebouw neerzetten en inrichten als hospice is qua
begroting gelukt met behulp van
subsidies en bijdrage van fondsen.
Het ook daadwerkelijk gebruiken
als hospice, vergt meer inspanning.
De verwachting is dat het Gasthuis
de eerste jaren financieel niet quitte zal draaien. Er zijn in het eerste
jaar zeker extra financiële middelen nodig. Bovendien moeten de inwoners van Hoogezand-Sappemeer
ook het gevoel krijgen dat ze betrokken zijn of worden bij het Gasthuis, meent Kolk.
Afscheid van
wethouders
in Slochteren
SLOCHTEREN - Het college van
burgemeester en wethouders van
de gemeente Slochteren organiseert een receptie voor de scheidende wethouders Gea HuizingAlbronda en Adrie Scheidema.
Gea Huizing was vanaf 12 april
2006 wethouder van de gemeente
Slochteren en Adrie Scheidema
was dat vanaf 24 januari 2008.
Het afscheid wordt georganiseerd
op donderdag 1 mei, van 16.00 tot
18.00 uur in Podiumcafé Peter &
Leni Damsterweg 20 in Steendam.
I Bert Kolk neemt de cheque in ontvangst uit handen van Jan van
Cleef.
De Regiokrant
e-mail:
regiokrant
@noordpers.nl
I
De oude koekenpan is geld waard.
Wie een nieuwe bij Koken & Wo-
Drukte bij de Record Store Day
HOOGEZAND - Op basisschool
het Ruimteschip in Hoogezand
heeft leerling Philip donderdag
de originele ‘Ausweis’ van zijn
grootvader aan zijn klasgenoten
getoond. Philips vader vertelde
in groep 8 over het leven van
Philip’s grootouders in de Tweede Wereldoorlog. Het werd als
uniek ervaren, dat een kind van
11 in 2014 nog authentieke
stamkaarten, rantsoenbonnen,
foto’s en de Ausweis, het toen gebruikelijke persoonsbewijs, kan
laten zien.
Enerzijds zijn de beelden en verhalen van Piet en Geessie Eimers alledaags en representatief voor de bevolking van 1940-1945. Anderzijds
is elk persoonlijk leven bijzonder.
Cavalerie
Opa Piet (geboren in 1915) was al
‘voor zijn nummer’ eind jaren veertig bij de cavalerie in Amersfoort
opgeleid. Hij vervoerde de ‘stukken’. Na de capitulatie trok Piet
weer naar Groningen. Om zijn vak
als kelner op te pakken, moest hij
voor Arbeidseinsatz naar Duitsland
en beleefde hij het eind van de oorlog bij zijn ouders in de Oosterparkwijk.
Oma Geessie daarentegen woonde
in de Carolieweg in de binnenstad
van Groningen en maakte de bevrijdingsdagen in alle heftigheid
mee. Bovendien runde ze daar als
tiener met haar moeder een kroeg
(De Pakkist). Haar vader was namelijk voortvluchtig en kwam af en
toe zwaar vermomd in zijn huis.
Daarnaast was een café bijna vanzelfsprekend een plek voor handel
en andere praktijken die voor de
Duitsers verborgen moesten blijven. Philips overgrootmoeder werd
bijvoorbeeld verhoord in Het
Scholtenshuis, het beruchte pand
dat door de SS werd gebruikt, op
de Grote Markt.
Philip’s vader vertelde donderdag
in de klas aan de hand van de thema’s die de kinderen de afgelopen
weken al hebben behandeld, wat
de persoonlijke inkleuring voor
Piet en Geessie was. Zoals, het begin van de oorlog, de jodenvervolging (Piet woonde in de Folkingestraat), het verzet, de slag om Arnhem en de hongerwinter en de bevrijding.
nen koopt krijgt een korting van
tien procent bij een pan tot vijfentwintig euro. Wie een pan koopt
tussen de 25 en 50 euro, krijgt 15
procent korting. Een pan tussen de
vijftig en honderd euro levert twintig procent korting op en een pan
vanaf honderd euro is goed voor 25
procent korting bij inruil van de oude.
En voor wie eigenlijk geen afstand
wil doen van de oude pan, is er ook
geen probleem: Dan mag je die pan
gewoon houden en krijg je toch de
geldende korting.
Koken & Wonen is dealer van de
meest gerenommeerde merken
pannen, zoals BK, Tefal, Demeyere, WMF, Fissler, Berndes en
Habonne. De actie duurt de gehele
maand mei en wie meer wil weten
over onder andere het assortiment
van Koken & Wonen kan ook kijken op de website,
www.kokenenwonen.nl
Bloemenen tuinmarkt
in Veendam
VEENDAM - In Veendam wordt zaterdag 3 mei de jaarlijkse bloemenen tuinmarkt georganiseerd. In het
centrum staan onder andere diverse kwekers met hun producten. De
markt wordt omschreven als de
grootste in de provincie.
Behalve veel bloemen en planten is
er ook een uitgebreid scala aan
tuinverwante artikelen.
De Regiokrant
is een onafhankelijk huis-aan-huis nieuwsblad voor de inwoners
van Hoogezand, Sappemeer en wijde omgeving. Door de uitgebreide aandacht voor het streekgebeuren en het ruime verspreidingsgebied heeft De Regiokrant grote attentiewaarde. Iedere
woensdag een welkome bron van nieuws in gegarandeerd ruim
24.500 huishoudingen.
Hoofdstraat 183A, Hoogezand
Hoofdstraat 183A, 9601 ED Hoogezand
[email protected]
0598-391110, fax 0598-397301
Iedere woensdag, sluitingstijd dinsdag 12.00 uur
Jaap Wagt, telefoon 0599-617975
Henk Meis, telefoon 06-12447483
Redactie:
Jan Bos, telefoon privé 0598-323303
Druk:
Noord Pers, Uithuizen. Telefoon 0595-437777*
Adv.tarief:
53,5 eurocent per mm. Contracttarieven met
aanzienlijke kortingen op aanvraag
Bezorgklachten: 0598-391110
Deze krant is gedrukt op kringlooppapier 80/100
Kantoor:
Postadres:
E-mail:
Telefoon:
Verschijning:
Acquisitie:
De ‘Ausweis’ het persoonsbewijs dat de Nederlanders in de oorlogsjaren bij zich moesten hebben.
I
0598-391110
NoordPers nieuws- en advertentiebladen
6 - Woensdag 30 april 2014
De Regiokrant
Regeltjes kunnen worden ingeleverd bij ons kantoor Hoofdstraat 183A te Hoogezand of telefonisch worden opgegeven op nr. 0598-391110. Regeltjes kosten t3.60 (minimaal 3 regels). Iedere regel meer kost t0.60 extra. Voor
brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t1.35 extra in rekening gebracht. Kontant betalen.
SPELREGELS VOOR GRATIS REGELTJES
Het plaatsen van gratis Regeltjes is aan bepaalde ”spelregels’’ gebonden. Die volgen hieronder.
- Gratis Regeltjes hebben uitsluitend betrekking op TE KOOP AANGEBODEN.
- Gratis Regeltjes kunnen alleen door partikulieren worden ingediend en mogen niet kommercieel zijn.
Dit betekent dus dat iemand die zijn tweedehands fiets, radio, tv of iets dergelijks te koop aanbiedt,
van ons ruimte krijgt. Iemand die van z’n stro af wil of eieren, bloemen etc. te koop aanbiedt, komt niet
in aanmerking. Hij/zij zal moeten betalen.
- Gratis Regeltjes kunnen worden doorgebeld uitsluitend op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur
(tel. 0598-391110).
- Gratis Regeltjes kunnen schriftelijk worden ingediend tot donderdag 13.00 uur.
- Gratis Regeltjes kunt u mailen naar [email protected]
- Per week mag maximaal een gratis Regeltje worden ingeleverd.
- Een gratis Regeltje mag maximaal 4 kranteregels lang zijn.
- Mensen die een gratis Regeltje willen opgeven, moeten wonen in het verspreidingsgebied van
De Regiokrant.
- Onroerend goed advertenties kunnen niet onder de gratis Regeltjes worden opgenomen.
- Gratis Regeltjes t.a.v. dieren worden geplaatst wanneer de dieren ’’gratis zijn af te halen’’
- Geen toegang tot de gratis Regeltjes hebben: rommelmarktspullen, inboedels, zolderopruimingen etc.
In bovenstaande gevallen kan men uiteraard altijd een Regeltje inleveren, maar die zal dan moeten worden
betaald.
Te koop aangeboden
Te koop aangeboden
Te koop aangeboden
Aanbieding personeel
STUNTBOERDERIJ
Inboedelgoederen
Antiek
Tweedehands fietsen
Partijenhandel
Inkoop & Verkoop
Wij ruilen ook in!
Woldweg 231, Kropswolde
(naast de Tapijtboerderij)
Tel. 0598-852689
[email protected]
Grastrimmer, Wolff + nw.
draad
t29,tel.
0624612825.
30 Perkplanten t5,-; 3 fuchsia’s t3,75; 3 hangplantjes
t3,75; tuinzaad v.a. t0,65;
taxus v.a. t1,50; beuk v.a.
t0,20; buxus v.a. t0,75; rozen v.a. t1,25; vaste planten v.a. t1,25; heide v.a.
t0,75, laurierkers v.a. t1,-;
bosplantsoen v.a. t0,50;
vruchtbomen v.a. t8,75. Zie
meer op www.tuincentrum
wiebewesstra.nl, Slinke 6,
Haulerwijk, 0516-421448
Laat regelmatig uw schoorsteen vegen! Schoonmaakbedrijf TER VEER. Erkend
door brandweer en Essent,
tel. 0598-396451.
Boot afdekzeil, zomer / winter, 4,20 x 2,20 m., in prima
staat, nw.pr. t475,- nu
t225,- tel. 06-42027365.
Racefiets, z.g.a.n., merk
Vetta, 7 snelheden t50,tel. 06-81918282.
Wasbakje t5,-; electr. centrifugepomp t10,-; electr.
motor, 1/2 PK t15,- tel.
0598-323008.
Div. jaarg. Donald Duck,
t10,- p. jaarg.; 7 Donald
Duck pockets t12,50. Tel.
0598-392685.
KRINGLOOP te ANNEN
DE BOEDELMARKT
De Hullen 1/06-46149507
Open wo. t/m za. 10.00-17.00
Groei & Bloei tijdschriften,
“Als tuinieren je hobby is”,
jaargangen 1986-1997, verkrijgbaar los per jaargang.
t5,- per jaargang van 10 tot
12 nummers. Tel. 0598323303.
13 Houten balken, 75 x 150
x 4500; 20 groene vloerplaten, 62 x 250, als nieuw, tel.
06-22409947.
Gebr. tuintegels, 30x30 à
t0,35 p.st.; kassenfolie, gewapend UV bestendig,
groen, 20 x 4 m. t160,-; salontafel t15,- tel. 0625204060.
25 m. Neopreen kabel
H07RN-F 3 aderig 6H incl.
eurostekkers t25,- tel.
0598-321473.
Zicht + welhaak t10,-; bietenvork t5,-; dorsvlegel
t10,-; veenschop t7,50 tel.
0598-322598.
De Regiokrant: 0598 - 391110
Polyester boot + boottrailer
+ b.b.motor 6 PK, l. 4,05 x
br. 1,50 m., merk Uttern
Zweeds, tel. 0598-390581.
Gratis Regeltjes hebben
uitsluitend betrekking op
te koop aangeboden.
Te koop gevraagd
Sloop en loop auto’s. We
betalen t50,- tot ?? U krijgt
direct een RDW vrijwaring
bij de deur. ARN SGS gecertificeerd. Boekholt autodemontage, Industrieweg
11, 9636 DA, Zuidbroek.
Tel. 0598-452200.
Aanbieding personeel
Schoorsteenvegen.
Gedipl./erkend ASPB-lid.
Klus en schoorsteenbedr.
JD. 0599-332596 of 0618968238.
www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl
2 Stuks staande en hangende barometers; 2 stuks
handwerk kunst schilderijen, tel. 0598-393999.
Leren bankstel, mooi, geel,
3 zits 210 cm., 2 zits 150 cm.
met relaxgedeelte t200,tel. 0598-325887.
Zonnescherm,
gesloten
kap, 2,20 m. br. 1,73 m. uitval, t.e.a.b. tel. 0598325793.
Gratis halen wij uw oude
was/vaatwasmachine’s, kachels, fietsen enz. bij u weg.
Tevens t.k.g. oud ijzer, koper, accu’s, afvalkabel enz.
Tel.
06-57148394/0641798273.
Jongensfiets v.a. 8 jr, Giant
MX 225; hangklok t20,-;
oud schilderij, ± 100 jr. oud,
tel. 0598-321194.
Oprijblokken voor camper;
caravanspiegel; disselweger, tel. 0598-393945.
Electr. naaimachine in kast
t25,-; surfkar t10,-; Tomos
b.b.motor, 4 PK t100,- tel.
0598-321653.
Oostland
Woningstoffeerder
Voor het leggen van tapijt
en laminaat. Voor meer informatie:
tel.nr.
0612401505.
JOHAN ARENDS
***Totaalbouw***
Uw veelzijdige vakman
voor aanbouw en verbouw
van uw woning, badkamer,
kozijnen, zolderbetimmering, dakkapel, metselwerk
en nog veel meer. Met garantie en offerte vooraf. Bel
Johan Arends 0598-381252.
Zie ook
www.johanarends.nl
SPACKBEDRIJF ’t LOUG.
Voor het verspuiten van
spack- en sierpleister, etc.
Voor info: 06-51234971.
www.spackbedrijf.com
Voor kappen, versnipperen, kloven, stobben frezen:
Loonbedrijf Redelijkheid
0596-623901
of
0653632723.
Dieren
Sierduiven, hoogvliegers
en tuimelaars. Tel. 0598317210.
Legkippen; ook sierkippen.
Kippenhokken van t125.tot t310.-. Duiventil t125.Legvoer, water- en voerbakken, legkastjes Wormpoeder en luisbestrijding.
Teveel om op Te noemen.
Kuipers, Paterslaan 59a,
Gass.nijv.mond
0599612038. Op afspraak. Ma.
en din. Gesloten.
Huis en tuin
Bestratingen, tuinrenovatie
en onderhoud, alle tuinhoutwerkzaamheden. Vrijblijvende offerte. Tel. 0625164415.
Groot assortiment
Groenteplanten:
Geënte
Komkommerplanten
Tomatenplanten
Paprikaplanten
Peperplanten
Courgetteplanten
Kruidenplanten
Zomerbloeiers:
Geraniums
Hanggeraniums
Perkplanten
Hangplanten
Van der Wal dier en tuin,
Kees de Haanstraat 31,
Sappemeer,
tel.
0598392896.
Coniferen, 120-140 cm. t4,p.st. Gratis bezorging. Tel.
0598-619447/06-28314846.
Gratis Regeltjes kunnen alleen door particulieren
worden ingediend en mogen niet commercieel zijn.
Markten
Standhouders gevraagd tijdens de Zomermanifestatie
Gorecht in Hoogezand op
zaterdag 31 mei a.s. Informatie en opgave bij mevrouw B. Stedema, tel.
0598-321095.
Vlooienmarkt elke zondag
Vlomarkt de Toekomst,
Nieuwe Compagnie 23,
Kielwindeweer
0651531128.
Gastouder
Gastouderopvang
UkkePuk-Hoogezand. Uw kind
in goede handen. Professionele, liefdevolle en betaalbare opvang voor kinderen
van 0 tot 4 jaar oud.
Nieuwsgierig? Neem gerust
contact op. Telefoon 0641820104 of kijk op de website www.ukkepuk-hoogezand.nl
Lichaam / verzorging
Thaise oliemassage
Foxham 31
www.thaimassage
hoogezand.nl
tel. 06-45137523
Land- en tuinbouw
Diversen
N.A.K. gekeurde kleipootaard. Div. vroege, middenvroege en late rassen w.o.
Resistente. Tevens kunstmest, zaaizaden, pootbonen, koolplanten e.d. Hut’s
Tuinshop en Diervoeders,
Bovenweg 49, Muntendam.
Gevonden 26/4 Popko Bielstraat Sappemeer: een grijze kinderbril op sterkte.
Tel. 06-51908961.
De Regiokrant e-mail:
[email protected]
Josephiena’s
Scrapbook-winkel
voor al uw scrap- &
kaartenmaakspullen.
www.scrapwebshop.nl
Nu ook op zaterdag open
van 9.00-17.00 uur: Julianastraat 128, Hoogezand.
Elke vrijdagavond workshops vanaf t5,-. Tel. 0640240640.
De Regiokrant
Kerkdiensten
PREDIKBEURTEN
Gereformeerde kerk Rembrandtlaan Hoogezand. (Zuid): Zondag 4
mei: 10.45 uur, ??? en om 16.30 uur,
Ds. M. Bergsma. Noord: Zondag 4
mei: 8.45 uur, Br. H. Dokter, lezen
en om 16.30 uur, Ds. M. Bergsma.
Protestantse Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Wijkgemeente
Ontmoetingskerk en Wijkgemeente Damkerk: Ontmoetingskerk:
Zondag 4 mei: 9.30 uur, Ds. M.
Schut, Heilig Avondmaal. Damkerk: Zondag 4 mei: 10.00 uur, Ds.
W.G. Renken. De Burcht: Zondag 4
mei: 10.00 uur, Dhr. S. de Boer.
Baptistengemeente
HoogezandBeukemastraat, Beukemastraat 26:
Zondag 4 mei: 9.30 uur, Ds. E. Fokkert, Heilig Avondmaal. Info
www.baptistenhoogezand.nl.
Baptistengemeente
HoogezandWest. Erasmusweg 2E, Hoogezand.
Zondag 4 mei: 9.30 uur, Ds. Jur
Kruizinga, Viering Avondmaal.
Voor alle kinderen tot en met 12
jaar oud is er vanaf 9.00 uur de
Kidzcorner. Kinderen van gasten
zijn zowel in de dienst als op de
Kidzcorner welkom Vanaf 9.25
voorzang. Voor meer informatie zie
www.bghw.nl
Hervormde Gemeente Westerbroek. Zondag 4 mei: 10.00 uur, Ds.
G.J. van Beuse (Bilthoven), koffie.
Gereformeerde Kerk (vrijg.). Hamweg 13, Harkstede: Zondag 4 mei:
9.30 uur, W.L. de Graaf en om 14.30
uur, S. Heij.
Protestantse Gemeente ScharmerHarkstede. Zondag 4 mei: 9.30 uur,
???
Hervormde Gemeente Schildwol-
de-Overschild-Hellum en Noordbroek: Zondag 4 mei: Hellum, 11.00
uur, Ds. Jan Hommes.
Martinus-Willebrordusparochie te
Sappemeer: Zaterdag 3 mei: 19.00
uur, Liturgische viering. Elke
woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00
uur is de kerk geopend, om een
kaars op te steken, stil te zijn, de
kerk te bekijken enz. U bent van
harte welkom.
Doopsgezinde Gemeente Sappemeer-Noordbroek: Zondag 4 mei:
10.00 uur, Dhr. B. Smits.
Baptisten Gemeente Siddeburen:
Zondag 4 mei: 9.30 uur, Ds. L. Wes-
Woensdag 30 april 2014 - 7
sels, Heilig Avondmaal.
Vrije Baptisten Hoogezand: Zondag 4 mei: 10.00 uur, Br. A.G.J. Marinus.
Nieuw Apost.kerk Hoogezand/Sappemeer: Gorecht, A.Kuijpersingel/hoek Savornin Lomanlaan en
Froombosch. Dienst: zondag 10.00
uur, woensdag 20.00 uur.
Christengemeente H-S, Winkelhoek 19, Hoogezand: Zondag vanaf
10.00 uur: Aanbidding & Avondmaal. Vanaf ca. 11.00 uur: Koffie &
Ontmoeting, gevold door een gevarieerd programma van samen zin-
Keramische tegels voor buiten,
nieuw bij Gebroeders Kalk
KOLHAM - Dat het een zachte winter is
geweest en een vroeg voorjaar, merken ze
ook bij de Gebroeders Kalk aan de A. Einsteinlaan 35 op Bedrijvenpark Rengers in
Kolham. Het bestraten en de levering van
stenen en tegels in alle soorten en maten
is vroeg begonnen.
I
De nieuwe collectie keramische tegels
Gebroeders Kalk Transporten is gespecialiseerd in transport, grondwerken, sierbestrating en bouwmaterialen en de collectie stenen
en tegels is dan ook dit jaar weer uitgebreid
en vernieuwt steeds maar door.
Een topper momenteel zijn de keramische tegels voor buiten, maar ze lijken op tegels die
je ook binnen hebt. Ze worden geleverd in de
maat 60 bij 60 en zijn er in vele kleuren, van
licht beige naar grijs en zwart.
Die keramische tegels hebben een aantal voordelen op de traditionele buitentegels. Zo worden ze niet glad, zijn vorstbestending, vuilafstotend en kleurecht. Met een speciaal betonmengsel komt er ook geen onkruid tussen de
tegels, die ook veel worden gebruikt onder veranda’s en overkappingen.
Behalve de keramische tegels kan men bij
Kalk ook terecht voor alle andere soorten stenen en tegels voor (sier)bestrating, zoals de
nieuwe vijf centimeter dikke stenen voor onder andere de aanleg van terrassen, ook in diverse kleuren en afmetingen en alles wordt
vakkundig gelegd. Wil iemand een tuin aanleggen, ook daar kan men voor bij het Kolhamster bedrijf terecht voor advies en aanleg.
De klantenkring wordt steeds uitgebreider, en
omvat vrijwel de gehele provincie Groningen
en de kop van Drenthe. Wie meer wil weten
kan ook kijken op de website www.kalkvof.nl
of bellen met telefoonnummer 0598-393704.
En wie zand of grind wil, of zijn of haar afval
kwijt wil, ook daarvoor kan men bij Kalk terecht, want ze zetten voor welk doel dan ook,
ook een big bag neer en voeren dan het afval
nog af ook.
gen en een overdenking. Voor de
kinderen is er crèche. Woensdag
20.00
uur:
Huiskring/Bijbelstudie/Samen Bidden.
Info: www.christengemeente-hs.nl
Gemeente Gods Pinkstergemeente
Andromea 42: zondagochtend 10.00
uur dienst met zondagschool en
crèche. Woensdagavond om 19.30
uur bidstond/bijbelstudie. Vrijdagavond om 19.30 uur jeugd. Iedere
1e zondagavond van de maand
praise-avond om 19.30 uur.
Evangelische Gemeente Elisa):
Adres: Noorderstraat 167, Sappemeer (’t Torentje). Elke donderdag-
avond Bijbelstudie om 20.00 uur te
Slochteren. Daarnaast elke avond
te beluisteren op www.elisabible.nl van 19.00 tot 22.00 uur en ’s
ochtends tussen 10.00 en 11.00 uur.
Voor nadere info:
[email protected]
International Church of GOD: Elke
dinsdag bidstond om 20.00 uur. Info: H. Soebhag tel. 06-23083682.
Adres: Hoofdstraat 149, 9601 ED
Hoogezand (ingang om de hoek)
Messiaanse Shabbat: dienst in de
synagoge Appingedam 22 september a.s. info/aanmelden
[email protected]
De Regiokrant
8 - Woensdag 30 april 2014
in the
PICTURE
I
De oude wachtkamer, waar veel herinnert aan hoe het eens was.
KROPSWOLDE - De allereerste
bewoner van het station Kropswolde moet de bouw van dichtbij
meegemaakt hebben, hij was
toen eerste haltechef in Kropswolde en woonde in het verouderde en te kleine station, grotendeels opgetrokken uit hout.
Dit wachtlokaal met woning
stond op de plaats van de huidige fietsenstalling tegenover het
nu nog aanwezige stations-koffiehuis Kropswolde.
Bij zijn intrek in het nieuwe station
heeft hij deze feestelijke dag in
1916 met naam en toenaam op een
van de zolderbalken genoteerd. En
zo konden we deze Leendert Heijnsdijk in de spoorwegarchieven terug
vinden in een leuk krantenbericht
met foto.
UIT IS
GOED VOOR U!!!
De aanleiding om hem in de krant
te zetten was zijn verjaardag, want
Leendert, die altijd bij het spoor gewerkt heeft tot zijn vijfenzestigste,
was honderd jaar geworden.
Over twee jaar zal het station in
Kropswolde datzelfde feest kunnen
vieren. Honderd jaar geschiedenis
station Kropswolde waarvan dan
vijventwintig jaar vol gemaakt zijn
door de huidige gebruikers van het
station. Al troffen zij het gebouw in
tegenstelling tot de eerste stationschef aan in een meer dan slechte
staat.
Het station was vervallen tot een gebouw zonder vloeren op de verdiepingen, ingegooide en dichtgetimmerde ramen en een volledig afgekeurde elektrische- en uitgebroken
gas- en watervoorziening.
ondersteuning, het station voor een
verdere ondergang te behoeden.
Inmiddels is het station met haar authentieke interieur wel tot ongesubsidieerd rijksmonument bevorderd.
De vereniging heeft vanaf haar oprichting een eigen fonds voor het
groot onderhoud van het station, die
voor het gemak en expertise al jaren bij de gemeente Hoogezand
Sappemeer is ondergebracht.
Omdat dit markante station langs
de lijn Groningen Winschoten geen
grootschalige modernisering heeft
ondergaan, heeft dit gebouw met
haar enkele beglazing en gebrek
aan isolatie ook zo haar nadelen.
Vooral in de wintermaanden.
De voorzitter van de vereniging
BKSK, kunstenaar Martijn Lagerwerf, spreekt dan ook van een wat
ouderwets gemak.
Dat het museum in dit station met
name bekend staat om haar verzamelingen handgereedschappen zonder stekker, past daar dan weer aardig bij.
In het station komen de bezoekers
er tussen de oude gereedschappen,
typemachines, met de voet aangedreven drukpersen, naaimachines,
in dit seizoen vooral historische Groninger fietsen tegen.
Liefhebbers spreken liever van rijwielen, omdat fietsen uit de eerste
helft van de vorige eeuw nog deftig
waren.
I Voorzitter Martijn Lagerwerf tussen de oude rijwielen, zittend op
een nostalgische fiets voor invaliden uit begin vorige eeuw.
Daarnaast blijft de vereniging zich
ook richten op de beeldende kunst.
Zo heeft zij een van de omvangrijkste verzamelingen van het werk van
de beroemde graficus Nico Bulder
uit Hoogezand, die vooral bekend is
door zijn houtgravures en talrijke
boekillustraties. Deze verzameling
is alleen op afspraak te bezichtigen.
Omdat veel bezoekers met name
voor het station zelf komen, is er in
de oude wachtkamer met houten
Lusten en lasten
De vereniging pacht het station met
al haar lusten en
lasten, dus ook
al het onderhoud komt voor
haar eigen rekening. Door verhuur van woon
en werkruimten
wist de Vereniging Beeldende
Kunstenaars
Station Kropswolde, ook in de
magere
jaren
zonder externe
I
Het station Kropswolde, nu Museum Station.
banken een kleine expositie over de
geschiedenis van dit station te vinden. Hier zijn foto's van de bouw in
1916, de bouwtekening, maar ook
een uniformjas van de eerste stationschef Heijnsdijk, een
schenking van zijn familie aan de
vereniging.
Het museumstation Kropswolde is
open op woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Bezoekersadres: Woldweg 46 Foxhol.