week 35

De Regiokrant
Huis-aan-huis nieuwsblad in Hoogezand-Sappemeer en omstreken
WOENSDAG 27 AUGUSTUS 2014
10 PAGINA’S
waarin
opgenomen
opgericht
1946
31e JAARGANG, NUMMER 35
Nieuwe regels starten op 1 januari
Inspraak taken gemeente
voor wmo en jeugdzorg
HOOGEZAND - De gemeente
Hoogezand-Sappemeer heeft
vorige week de inspraak geopend op de stukken waarin de
uitvoering van de nieuwe gemeentelijke taken rond jeugdzorg, Wmo en participatie vanaf
2015 wordt vastgelegd. Het gaat
om een concept-jaarplan en zeven concept-verordeningen. De
gemeente vraagt maatschappelijke organisaties, adviesraden,
cliënten, werkgevers, huisartsen, onderwijsinstellingen en
andere betrokkenen om hun visie te geven.
meenteraad genomen moeten worden vóór 1 november, is de reactietermijn voor de inspraak beperkt
tot en met 1 september. Een aantal
keuzes in de stukken is eerder al
besproken met maatschappelijke
organisaties, en de opmerkingen
die toen gemaakt zijn, zijn in de
stukken verwerkt.
Rijbewijs kwijt na
snelheidsovertreding
HOOGEZAND - De politie heeft
donderdagochtend het rijbewijs
van een 54-jarige motorrijder uit
Kropswolde ingevorderd na een
forse snelheidsovertreding.
De motorrijder viel op omdat hij
aan het bumperkleven was en ook
onnodig links bleef rijden. Op de
N46, de Beneluxweg in Groningen,
werd door een agent op een onopvallende politiemotor een gemiddelde snelheid van 128 kilometer
per uur gemeten. Op deze weg
geldt een maximum snelheid van
70 kilometer per uur. Plotseling
maakte de motorrijder een noodstop. Hij had namelijk een radarauto van de politie in de berm gesignaleerd. Op dat moment kreeg
de 54-jarige man ook een stopteken van de agent op de motor. Het
rijbewijs van de man uit Kropswolde werd ingevorderd. Tevens werd
proces-verbaal opgemaakt.
De reacties uit de inspraak gebruikt de gemeente bij de uitwerking van het definitieve voorstel
over het jaarplan en de verordeningen. Alle reacties worden daarnaast voorgelegd aan de gemeenteraad, die eind oktober het jaarplan en de verordeningen vaststelt.
De stukken liggen tot en met 1 september ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Gorecht-Oost 157 in Hoogezand en
zijn ook te vinden op de website
van de gemeente.
Veranderingen
Start bouw Gorecht-west
HOOGEZAND – In Hoogezand is vorige week de nieuwbouw van
de wijk Gorecht-west officieel van start gegaan. Dat gebeurde onder andere door het onthullen van het bouwbord door wethouder
Ger Lindeman en Lefier directeur Henk van der Meer (foto). In eerste fase worden 53 woningen gebouwd in het gebied Ter Laanstraat. (Zie ook elders in deze krant).
Eska Kartonfestival
zondag in Sappemeer
SAPPEMEER - De inwoners
van Hoogezand-Sappemeer hoeven zich niet te vervelen, zondag 31 augustus. Maar liefst
vier podia zijn gevuld op het Eska Kartonfestival aan de Noordetsraat in Sappemeer. Twee podia zijn binnen in de Koepelkerk en het Torentje ernaast.
Het Eska Kartonfestival biedt divers vermaak. Er is een Living Statue prijsvraag. Daar mag iedereen
aan deelnemen. (opgeven via [email protected]).
Dichter Kasper Peters geeft workshops. Ook kartonkunstenaars in de
Eska Graphic Board tent en het
Kielzog podium geven demonstraties en workshops. Op het ‘doe je
ding’ podium kunnen kunstenaars
in de dop zelf hun talent laten zien.
Voetbalvereniging HSC staat er
met Pannavoetbal en bij Handboogvereniging Black Arrow kunnen de mensen boogschieten uitproberen.
In de scholentent laten de boven-
bouwleerlingen van basisscholen
in Sappemeer zien wat ze van karton kunnen maken met het thema:
Het erfgoed van Aletta Jacobs.
Aletta Jacobs is aan veel onderwerpen te koppelen: gezondheid,
gelijkheid, vrede, onderwijs maar
ook: opgroeien in Sappemeer.
Er zijn kraampjes met bijzondere
kunstige waren en lekkers hapjes.
Er is er voor de kinderen een kleine kermis met een mini-reuzenrad
en nostalgische draaimolen. De
vier podia bieden voor ieder wat
wils aan artiesten.
Nabij het Rijks HBS podium zal de
All Star Dans Studio diverse dansen laten zien. Bijzondere dans op
een bijzondere locatie.
Het Groninger Schaatsmuseum
aan de Noorderstraat zal deze dag
zijn deuren ook openen.
De gemeente kiest ervoor de overgang op 1 januari zo soepel mogelijk te laten verlopen, ondanks de
forse bezuinigingen die gekoppeld
zijn aan de overheveling van de taken. Rond de jeugdzorg en de activering en begeleiding zijn daarom
‘continueringsafspraken’ gemaakt
met de organisaties die de taken
nu al uitvoeren in opdracht van
het Rijk. Bij de huishoudelijke
hulp vinden geen grote veranderingen plaats en de cliëntenondersteuning blijft in 2015 bij MEE.
In de loop van 2015 wil Hoogezand-Sappemeer bekijken hoe ze
door een andere opzet tot betere
ondersteuning kan komen die past
binnen de verlaagde budgetten.
In het concept-jaarplan is een aantal keuzes uitgewerkt die de gemeente vóór 1 januari moet maken. Het gemeentebestuur kiest er
onder andere voor gebruik te maken van de optimale mogelijkheden van de loonkostensubsidie, de
waardering voor mantelzorgers
duidelijk te maken met waardebonnen en de compensatie voor
hoge zorgkosten te regelen door de
al bestaande ziektekostenverzekering voor mensen met een minimum-inkomen uit te breiden.
In de concept-verordeningen is uitgewerkt hoe de rechten en plichten binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer geregeld zijn als
het gaat om ondersteuning, hulp
en zorg voor de nieuwe taken. Concreet gaat het dan over de voorwaarden die gelden voor het toewijzen van voorzieningen en ondersteuning.
Omdat de besluiten door de ge-
Vrouw aangehouden
na bedreiging
van ambulancemedewerker
HOOGEZAND
- De politie
heeft donderdagavond een 43jarige vrouw uit Hoogezand aangehouden. De vrouw zou een
medewerker van de ambulance
hebben gebeten. De politie en
ambulancedienst reageerden op
een melding van een gewonde
man aan de Burgemeester van
Royenstraat Oost in Hoogezand.
De man was gebeten door zijn
hond. Hij werd in de ambulance
geplaatst om te worden behandeld aan zijn verwonding. Zijn
vriendin bemoeide zich met de
handelingen en werd op enig
moment boos. Hierbij bedreigde ze de ambulancemedewerkers en probeerde ze hen te
slaan. De vrouw is de ambulance uitgezet en door de politie
aangehouden. Ze is ingesloten
voor verhoor. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.
De overheid tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een
publieke taak en treedt er altijd
tegen op. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat de
strafeis bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.
Goederenmarkt
en summer fair
Een hoekje van de grote tuin van het NME, waar eigenlijk grote kale plekken gevuld zouden moeten worden met nieuwe vaste planten.
NME vraag vaste planten
HOOGEZAND – De Stichting
Natuur- en Milieueducatie in
het Gorechtpark in Hoogezand
is op zoek naar vaste planten
voor in de grote tuin van het
NME.
Wanneer men binnenkort weer
aan de slag gaat in de tuin om alles
weer winterklaar te maken zijn er
altijd planten en of struiken die
zijn uitgegroeid op plekken waar
ze eigenlijk weg zouden moeten.
En dat zijn ook vaak planten die
het goed doen.
,,Zijn dat er toch meer dan u lief is
en heeft u er geen andere bestemming voor, willen wij ze graag op
komen halen. We hebben een héél
grote tuin waar door vorst, te rigoureus schoffelen en konijnen
toch nog veel kale plekken zijn. Nu
kunnen we onze eigen vaste planten scheuren en verdelen over de
tuin, maar dat is weer niet bevorderlijk voor de diversiteit’’, aldus
Brangien Struik van het NME.
In het voorjaar hebben ze voor
honderden euro’s aan planten gekocht. Struik: ,,Helaas was dit nog
niet genoeg. Nu hopen we in het
najaar, met uw hulp, toch nog de
resteren plekken te kunnen beplanten’’.
Wie hieraan wil meewerken en
tuinplanten een tweede leven wil
geven, kan bellen op maandag t/m
donderdag: 0598-323040 of mailen
naar [email protected] waarna een afspraak zal worden gemaakt om de planten op te halen.
,,Natuurlijk stellen wij het ook op
prijs wanneer u ze bij ons komt
brengen en we hopen op veel enthousiaste reacties namens alle
medewerkers van de NME en natuurlijk onze bezoekers’’, aldus
mevrouw Struik.
HOOGEZAND - De Baptisten Gemeente Hoogezand West houdt zaterdag 30 augustus haar goederenmarkt en summer fair. De dag start
om 10.00 uur met de opening van
de goederenmarkt tot ongeveer
15.00 uur. Op de summer fair verkopen mensen spullen waar ze met
hart en ziel aan gewerkt hebben.
Van de opbrengst van de volkstuin
tot bijvoorbeeld loom armbandjes.
Alle activiteiten vinden plaats in
het kerkgebouw aan de Erasmusweg 2E in Hoogezand. Het belooft
een mooie dag te worden met veel
variatie. Aan de inwendige mens is
ook gedacht: Catering is aanwezig
en iedereen is welkom om langs te
komen.
Verkeershinder op
A7 Groningen-Hoogezand
HOOGEZAND - Rijkswaterstaat
voert van vrijdag 29 augustus
18.00 uur tot en met zaterdag 30
augustus 06.30 uur asfaltwerkzaamheden uit aan de A7 tussen
Groningen en Hoogezand. Hierdoor zijn de op- en afrit Foxhol (40)
voor verkeer vanuit Groningen
richting Winschoten afgesloten
van vrijdag 29 augustus 23.00 uur
tot zaterdag 30 augustus 02.00 uur.
De afrit Hoogezand (41) is afgesloten op zaterdag 30 augustus van
02.00 tot 06.00 uur. Het verkeer
wordt met behulp van gele borden
omgeleid via de eerstvolgende open afrit.
Gedurende de werkzaamheden is
er één rijstrook beschikbaar tussen Groningen en Hoogezand. Ter
plaatse geldt voor het verkeer een
verlaagde maximumsnelheid van
70 kilometer per uur. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een langere
reistijd.
Inschrijven tot 1 oktober
voor Vrijwilligersprijs
HOOGEZAND - De inschrijving
voor de Provinciale Vrijwilligersprijs is weer begonnen. Ook nu
waardeert de provincie het vrijwilligerswerk met drie prijzen
van elk 3000 euro. Deze prijzen
zijn te winnen in de categorieën
‘zorg’, ‘leefbaarheid’ en ‘jeugd’.
Opening VMBO-jaar
HOOGEZAND – Op het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand
vond maandag de provinciale opening plaats van het VMBO-jaar.
Het was de zevende keer dat het VMBO-jaar officieel werd geopend.
De officiële opening is een initiatief van de provincie, vooral op
voorspraak van de Commissaris van de Koning, Max van den
Berg, die zelf de opening verrichtte. Hij maakte zelf ook kennis met
resultaten van diverse projecten die door leerlingen van zorg, tuinbouw en techniek waren gemaakt. Ook de door leerlingen gemaakte zenuwenspiraal ontbrak niet en het ging Van den Berg redelijk
af (foto). (Zie ook elders in deze krant).
Een vrijwilligersorganisatie aanmelden kan tot 1 oktober via
www.provinciegroningen.nl/aanmel
denvrijwilligersprijs2014.
De Provinciale Vrijwilligersprijs is
bedoeld voor organisaties die op een
buitengewone, aansprekende en
succesvolle manier met vrijwilligers
werken. Daarmee wil de provincie
het vrijwilligerswerk ondersteunen
en laten zien dat iedereen die vrijwilligerswerk doet, een belangrijke
bijdrage levert aan onze samenleving. Dit jaar reikt de provincie de
prijs voor de veertiende keer uit. De
prijzen zijn dus te winnen in de categorieën zorg, leefbaarheid en jeugd.
In de zorgsector zijn veel vrijwilligers actief en ook spelen vrijwilligers een belangrijke rol bij het verbeteren van de leefbaarheid in dorpen en wijken. Omdat de provincie
vrijwilligerswerk voor en door jongeren in het bijzonder waardeert,
wil zij ook hun inzet belonen. De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs sluit op woensdag 1
oktober. Daarna selecteert de jury
zes genomineerden die op de website van de provincie Groningen worden gepresenteerd. Wie de jury wil
helpen kan stemmen op deze genomineerden. Dat kan van 20 oktober
tot 3 november 2014. Begin december worden de prijzen uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in
het provinciehuis.
Gewonde
bij aanrijding
LAGELAND - Bij een kop-straat
aanrijding, die woensdagmiddag in
Lageland aan het Eemskanaal rond
16.30 uur plaatsvond, raakte een
19-jarige inwoner van Ten Boer gewond. Hij werd met nekklachten
per ambulance overgebracht naar
het ziekenhuis. Bij de aanrijding
waren drie auto’s betrokken die beschadigd raakten. Het slachtoffer
zat in het voorste voertuig.
De Regiokrant
is een onafhankelijk huis-aan-huis nieuwsblad voor de inwoners
van Hoogezand, Sappemeer en wijde omgeving. Door de uitgebreide aandacht voor het streekgebeuren en het ruime verspreidingsgebied heeft De Regiokrant grote attentiewaarde. Iedere
woensdag een welkome bron van nieuws in gegarandeerd ruim
24.500 huishoudingen.
Hoofdstraat 183A, Hoogezand
Hoofdstraat 183A, 9601 ED Hoogezand
[email protected]
0598-391110, fax 0598-397301
Iedere woensdag, sluitingstijd dinsdag 12.00 uur
Jaap Wagt, telefoon 0599-617975
Henk Meis, telefoon 06-12447483
Redactie:
Jan Bos, telefoon privé 0598-323303
Druk:
Noord Pers, Uithuizen. Telefoon 0595-437777*
Adv.tarief:
53,5 eurocent per mm. Contracttarieven met
aanzienlijke kortingen op aanvraag
Bezorgklachten: 0598-391110
Deze krant is gedrukt op kringlooppapier 80/100
Kantoor:
Postadres:
E-mail:
Telefoon:
Verschijning:
Acquisitie:
De Regiokrant
2 - Woensdag 27 augustus 2014
Inschrijfavond
cross De Groeve
Schoonmaakactie Foxhol
FOXHOL – De inwoners van
Foxhol hebben zaterdag onder
de bezielende leiding van de
Stichting Werkgroep Dorpsbeheer Foxhol samen met wethouders van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, de wijkmanager en de directeur van de basisschool, het dorp van zwerfvuil
ontdaan.
Ook veel kinderen hebben een
steentje aan deze actie bijgedragen
DE GROEVE – In de Groeve organiseert zondag 7 september Autosport Noord de jaarlijkse autocross.
Hier komen de volgende klassen aan de start: regio, dames, standaard, opstap, junioren, kever 1600, sprint, vrije standaard, standaard tot 1800cc, rodeo en de 1400 cc klasse.
In de regioklasse mag worden gereden met een auto met een standaardcarrosserie en maximaal zes cilinders.
Voor de regio geld dat de rijders woonachtig moeten zijn in de gemeente Tynaarlo of binnen een straal van 25 km van De Groeve.
Men kan zich voor deze wedstrijden inschrijven op vrijdag 29 augustus bij Jalving, de Steeg 6, De Groeve, van 20.00 tot 22.00 uur.
Voor meer informatie, zie de website www.autosportnoord.nl of bel
met telefoonnummer 06–23638244 tussen 19.00 en 21.00 uur niet op
zondag.
door samen met hun ouders mee te
helpen bij deze schoonmaakactie.
De gemeente heeft de werkgroep
voorzien van de juiste gereedschappen en zo kon men onder een strak
blauwe hemel beginnen met het
opruimen.
Het eindresultaat van deze actie
bedroeg uiteindelijk meer dan drie
volle containers rotzooi, van klein
vuil tot wat grotere zaken. De actie
was zeer succesvol en zal volgend
jaar zeker een vervolg krijgen
Adverteren doet verkopen
De Regiokrant
Drukte en emoties bij
crematie Balt Lenders
HOOGEZAND – Zelden zal het
zo druk geweest zijn in het crematorium in Groningen als
maandagmiddag bij de crematie
van het Hoogezand-Sappemeerster gemeenteraadslid Balt Lenders. Beide aula’s zaten vol en
ook de andere ruimtes die er
waren werden ingenomen door
de vele aanwezigen die de herdenkingsbijeenkomst voor een
groot deel moesten volgen via
videoschermen.
Veel mensen, niet alleen familie,
vrienden, ook de meeste raadsleden, oud-raadleden en wethouders.
Maar ook mensen die Lenders achter de schermen de afgelopen jaren
had geholpen met hun problemen,
groot of klein.
Het was niet alleen een bijzonder
drukke herdenking, ook een emotionele. Na het spelen van het Requiem Aetemum, Mass of the dead,
volgden gedichten, sprekers en muziek. En soms lieten aanwezigen
hun tranen even de vrije loop. Ook
toen de kleinkinderen van Lenders
zongen, of toen dochter Rea haar
toespraak hield.
Ook burgemeester Peter de Jonge
hield een toespraak en verwoordde
op een uitstekende wijze hoe en
wie Balt Lenders in de politieke
arena was. De Jonge: ,,De prater
zwijgt... Vandaag nemen wij afscheid van Balt. Hij was een buitengewoon raadslid. Buitengewoon
vanuit meerdere gezichtspunten.
Het eerste dat mij opviel toen ik
vorig jaar in Hoogezand-Sappemeer begon, is de enorme hartstocht waarmee Balt het werk deed.
Hij koos ervoor zijn eigen emotie,
zijn woede over het onrecht dat hij
zag, onversneden in de raad naar
voren te brengen.
Daardoor bleef hij dicht bij zichzelf, maar ook bij de mensen die hij
vertegenwoordigde. Zij herkenden
die emotie wel en waren blij dat
eindelijk eens iemand dat in een
officiële bijeenkomst liet zien.
Dat daarmee ook kansen op instemming en steun van andere
raadsleden, verloren gingen, nam
Balt op de koop toe. Hij wilde en
kon zijn gevoel niet verloochenen.
Buitengewoon was Balt ook door de
constantheid van zijn politieke lijn.
Zijn eerste toespraak als raadslid,
toen voor de SP, van 14 april 1998
zou hij nu ook zo kunnen houden,
zonder dat hij na 16 jaar, gedateerd
klinkt.
Die toespraak klinkt als het geluid
van Balt, een geluid dat ondanks alle veranderingen in de samenleving, hetzelfde blijft omdat het authentiek is. Zijn geluid en zijn onderwerpen: opkomen voor de mensen met problemen, mensen die in
de hoek zitten, waar de klappen
vallen of die zich verzetten tegen
veranderingen in hun omgeving.
En opkomen voor de kwaliteit van
I
Grote belangstelling bij de crematieplechtigheid van Balt Lenders.
de democratie, van de raad in zijn
geheel. Dit alles zorgde voor een
duidelijke, constante politieke lijn.
Buitengewoon was Balt ook doordat hij de daad bij het woord voegde en via de weggeefwinkel mensen daadwerkelijk ondersteunde.
Daar besteedde hij, samen met
Andrea, veel tijd en energie aan.
Ook mensen die problemen hadden met instanties hielp hij in alle
stilte achter de schermen. Daardoor wist hij ook veel over wat er
mis ging in de bureaucratieën die
ons in de vorm van de verzorgingsstaat, omringen.
Balt was ook buitengewoon vasthoudend, als hij zich eenmaal in
iets had vastgebeten, liet hij niet
los en spitte de zaak tot de bodem
uit. Daarbij zag hij soms meer bodems dan anderen. Dat leidde dan
in elk geval tot een zeer originele
kijk op een vraagstuk waarin, helaas voor hem, slechts weinigen
Nationale traumadag
zondag in UMCG
HOOGEZAND - Zelf een infuus
prikken, een kijkje nemen in de
traumahelikopter of zien hoe de
brandweer een autowrak openknipt? Het kan allemaal op de
nationale traumadag die de Ongevalstichting en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) op zondag 31 augustus organiseren in Groningen.
Tijdens dit jaarlijkse evenement
kunnen jong en oud op speelse wijze kennismaken met de opvang en
behandeling van ongevalslachtoffers (traumazorg). Van 11.00 tot
16.00 uur zijn er workshops, demonstraties en diverse rondleidingen. Zo kan er een kijkje worden
genomen in een operatiekamer en
laten brandweer, politie, ambulance en de spoedeisende hulp zien
hoe de opvang van een ongevalslachtoffer in zijn werk gaat.
Verder zijn er demonstraties met
reddingshonden, een duikcontainer en diverse activiteiten voor kinderen.
Geïnteresseerden kunnen ook het
wetenschappelijk symposium over
traumazorg bijwonen, dat van
10.00 tot 13.00 uur plaatsvindt in
de Blauwe Zaal in het UMCG.
De publieksactiviteiten vinden
plaats in en om het UMCG, bereik-
De Regiokrant
e-mail:
regiokrant
@noordpers.nl
baar via ingang 11 aan de Oostersingel 59. Parkeren kan voor een
gereduceerd dagtarief van vier euro in de parkeergarages Damsterdiep en Boterdiep.
zich herkenden. Maar dat kon hem
niets schelen.
Een man met zulke kwaliteiten past
moeilijk in een groter geheel: in 2002
richtte hij zijn eigen partij, Roodgewoon op. Hij kon tot aan de verkiezingen van dit jaar rekenen op een stabiele aanhang, goed voor twee zetels in de
raad.
Buitengewoon was Balt ook als vertaler. Toen in 1991 het controversiële
American Psycho van Bret Easton Ellis
verscheen, een aanklacht tegen de
leegheid van de yuppencultuur, was
Balt de man die dat boek in hetzelfde
jaar nog vertaalde. Omdat hij achter
het heftige geweld in het boek heel duidelijk de kwaliteit zag, die later ook algemene erkenning kreeg.
Balt was een echte intellectueel met
een brede belangstelling, enorm belezen en goed geïnformeerd. Een autonoom raadslid, hij liet zich door niets
of niemand voorschrijven wat hij
moest vinden of doen. Maar voor alles
vond ik hem een hele aardige man, met
wie je, buiten het politieke, een goed
gesprek kon voeren, iemand vol humor
en belangstelling voor de ander.
Een paar weken terug sprak ik hem
voor het laatst. Hoe moet het verder?
,,De democratie moet z’n werk maar
doen’’. zei hij. En dat was Balt: een democraat in hart en nieren.
De prater zwijgt, zoals op de rouwkaart
staat.
En dat zullen we merken ook!’’, aldus
de burgemeester.
Woensdag 27 augustus 2014 - 3
4 - Woensdag 27 augustus 2014
De Regiokrant
De Regiokrant
De ondernemers van Sappemeer feliciteren
• Jopie Jong Complete Woninginrichting
• Dari Inbrengwinkel voor Mode en
• Design House Groningen
met de opening
van hun nieuwe winkels
in Sappemeer
Woensdag 27 augustus 2014 - 5
De Regiokrant
6 - Woensdag 27 augustus 2014
Zondag in Sappemeer:
Eska Kartonfestival
pakt uit
met gevuld
programma
SAPPEMEER – In Sappemeer gaat zondag 31
augustus voor de derde keer het Eska Kartonfestival plaatsvinden. De vorige edities waren
in 2010 en 2012. Zondag gaat het spektakel
weer plaatsvinden aan de Noorderstraat, net
als de eerste keer.
Die ruimte zorgt voor een intiemere setting dan op de IJsbaanlocatie. Platform Sappemeer, de
organisator van het festival,
mag deze keer, met dank aan
Visser Vastgoed, gebruik maken van de Koepelkerk en het
‘Het torentje’, de zaal naast de
Koepelkerk.
Van 14.00 tot 20.00 uur zijn er
op het gratis toegankelijke festival vier podia waar diverse
bands, singer-songwriters, koren, fanfares en dansers te vinden zijn. Daarnaast zijn er diverse demonstraties en workshops van (karton) kunstenaars
en graffiti artiesten. Ook zijn er
kraampjes te vinden met kunst
en curiosa.
De mensen van Werktheater
Môi geven een voorstelling op
het festivalterrein. Het geheel
wordt opgevrolijkt met kraampjes met lekkere hapjes en kindervertier zoals een draaimolen.
Handboogvereniging Black Arrow geeft demo’s en workshops.
Ook voetbalvereniging HCS is
er te vinden. Kinderen kunnen
Pannavoetbal leren. In het laantje richting de Koepelkerk is
een Levende Standbeeldenwedstrijd voor scholieren. De
winnaar krijgt een diner voor
twee bij Restaurant De Gouden
Zon (opgave via [email protected]).
In de Eska Graphic Board tent
presenteert de kartonfabriek en
naamgever van het festival zich.
Ze nemen kartonkunstenaar Egbert Pikkemaat mee die bijzondere workshops en demonstraties geeft met het karton dat in
Sappemeer gemaakt wordt.
Op de parkeerplaats achter de
Rijks HBS geeft kunstenaar Jos
Boerjan ‘beeldend’ demonstraties en workshops voor kinderen
en volwassenen namens ’t Kielzog.
De Allstar Dans Studio uit Sappemeer zal deze keer ook weer
van de partij zijn. Ze zijn te zien
op het podium voor de Rijks
HBS. Kartonkunstenaar Mathieu Keuter zal een demonstratie
geven op het parkeerterrein
achter de HBS.
In de scholentent laten de leerlingen van de scholen in Sappemeer zien wat ze met het thema
‘Het erfgoed van Aletta Jacobs’
en karton gemaakt hebben.
I
I Karton staat ook dit jaar weer centraal op het gelijknamige festival en er is weer van
alles mee te maken.
Nina Broekema een van de optredende artiesten tijdens het Kartonfestival.
I Woodgrain,
zondag op het Kartonfestival.
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
Podium Slochterstraat
Studio BAAZ
Change Direction
Woodgrain
Female Fever
Jack Rocks
Basement Companions
Podium Torentje
(gebouw naast Koepelkerk)
14.00 Nina Broekema
14.30 Victors Village
15.00 Grimm Lullaby
15.30 Eva & Miron
16.00 Fenn
17.00 Looking Glass
17.30 Guilia
18.00 Drommels Dutch
18.30 Ginger Beard
19.00 Annamaria Bomborova
19.30 The Scope
Podium Koepelkerk
14.00 Qq plus
15.00 Chr. Fanfarecorps Juliana
16.00 Jan Henk de Groot i.s.m.
Bloemstaetekoor/Môi
17.00 Juicy Lake
19.00 Dichter Kasper Peters
Podium voor Rijks HBS
14.00 Smoke (Danique Mekkering)
14.15 All Star Dans Studio
14.30 Matthijs Groen
15.00 Ranomi van Moorselaar
15.30 Smoke (Danique Mekkering)
15.45 All Star Dans Studio
16.00 J-Z Infinity
16.30 Yara van der Wielen
17.00 Matthijs Groen
17.30 Ranomi van Moorselaar
18.30 Angelica Camacho
18.45 Prijsuitreiking Living Statues
en Karton ontwerp wedstrijd
De Regiokrant
Woensdag 27 augustus 2014 - 7
Nieuwe woninginrichtingszaak
Jopie Jong Sappemeer geopend
Slotactiviteiten POSO
HOOGEZAND - Het POSO heeft haar zomeractiviteiten speciaal bedoeld voor vijftig plussers afgesloten. Vorige week vond voor de
tweede keer deze zomer haken, breien en borduren plaats door de
Stitch ’n Bitchgroep De Kern’, in wijkcentrum De Kern (foto). Er
werd deelgenomen door tien dames en de sfeer zat er goed in. Ook
werden er verschillende ideeën uitgewisseld waar anderen weer op
konden ‘doorborduren’. Gistermiddag was er als slot een fietstocht.
SAPPEMEER – Bij binnenkomst in de nieuwe zaak van Jopie Jong Woninginrichting aan
de Noorderstraat 139, in het
voormalige Lidl-pand in Sappemeer, valt één ding op: Dit is een
topklassezaak. Over een oppervlakte van ruim vierhonderd
vierkante meter staat een bijzonder uitgebreide collectie binnen zonwering, raamdecoratie
tapijt en vloerbedekking.
Gisteren ging de nieuwe winkel
open en de eigenaren, Marcel en
Anita van Dijken, zijn blij met hun
nieuwe zaak. Het geeft een bijzonder warme uitstraling en ze begrijpen nu nog steeds niet hoe ze dat
allemaal twaalf en een half jaar
hebben kunnen bergen in de voormalige zaak achter op de Noorderstraat, die nog geen tweehonderd
vierkante meter was.
Er staat in de nieuwe zaak hetzelfde assortiment voor de woninginrichting, alleen nog uitgebreider.
En op een overzichtelijke manier
en warmte en huiselijkheid uitstralend.
,,Door de uitbreiding van onze klantenkring en ook de steeds weer uitbereiding van het assortiment werd
de zaak waar we zaten te klein. We
zijn dan ook heel blij met deze
nieuwe winkel, waar alles goed tot
zijn recht komt’’, aldus Van Dijken.
Het assortiment omvat dus binnen
zonwering, van ondermeer de merken Luxaflex en Livin Home, raamdecoratie als overgordijnen, vitrages en In-betweens, van diverse
merken en diverse confectiemethodes. Bijzonder daarbij is dat alles
op maat wordt gemaakt, nadat de
klant eerst thuis wordt bezocht en
alles tot op de centimeter nauwkeurig wordt opgemeten. En dat
kost geen cent extra. ,,En dat wordt
steeds bijzonder op prijs gesteld’’,
aldus Van Dijken.
Verder in de zaak, een grote verscheidenheid aan vloerbedekking
als tapijten, houten vloeren, laminaat, pvc vloeren en dat alles in diverse kwaliteiten van merken al
Forbo, Quick Step, M-Flor, Enter
Flor en Parade. Ook het raamdecoratiemerk Holland Haag ontbreekt
niet in het assortiment.
Wie meer wil weten of zien, kan
ook kijken op de website
www.jopiejpong.nl
Op beide avonden kan men kiezen
tussen een excursie in het Sterrebos of in park Groenestein in Groningen. Tijdens de wandeling door
het bos of het park komt men meer
te weten over het leven van deze
schemerdiertjes. Waar wonen ze,
waar leven ze van en hoe kunt u ze
helpen.
Overdag zie je ze niet, maar bij het
vallen van de avond worden de
vleermuizen wakker en vliegen ze
razendsnel rond op zoek naar insecten. Met een batdetector kunnen
de vleermuizen aan de hand van
het unieke ultrasone geluid dat ze
maken, herkend worden en kan
hun soort worden bepaald.
Het Sterrebos en park Groenestein
behoren tot de meest vleermuisrijke groene gebieden in de stad, met
tenminste vijf soorten vleermuizen,
waaronder de Rosse Vleermuis.
Die zijn er niet altijd allemaal,
maar meestal is het toch wel mogelijk drie verschillende soorten
vleermuizen te spotten.
Deelname aan de excursie kan uitsluitend na aanmelding vóór donderdagmiddag 28 augustus 16.00
uur via [email protected], met
vermelding van de datum en de
(eventuele) voorkeur voor een van
de twee parken. Het aantal deelnemers is beperkt in verband met het
aantal beschikbare begeleiders en
detectoren. Kosten voor deelname:
volwassenen 2,50, kinderen één
euro. (ter plekke en graag gepast).
De excursies beginnen om 20.15
uur en duren tot ongeveer 22.30
uur. De excursie door het Sterrebos
begint bij de entree van het park
ter hoogte van Hereweg 96, Groningen; de excursie door park Groenestein begint bij de boerderij aan
de oostzijde van het park, aan het
eind van de Groenesteinlaan. Zie
ook de website www.nachtvandevleermuis.nl. Vleermuizen houden
niet van regen. Als er veel regen
verwacht wordt, wordt de excursie
afgezegd en eventueel verplaatst
naar de reservedatum zondag 31
augustus.
Eerste 53 nieuwe woningen
Nieuwbouw Gorecht-west deel
Ter Laan officieel van start
Nacht van de vleermuis
in Groninger parken
HOOGEZAND – De Vleermuiswerkgroep Groningen organiseert in samenwerking met de
Natuur en Milieufederatie Groningen op vrijdag 29 en zaterdag
30 augustus vleermuisexcursies
ter gelegenheid van de Nacht
van de Vleermuis.
I Lefier-directeur Henk van der Meer stort samen met een van de
kinderen beton als starthandeling van de nieuwbouw. Links wethouder Ger Lindeman.
Marcel en Anita van Dijken in hun nieuwe, ruime en van een zeer uitgebreid assortiment voorziene
nieuwe zaak.
I
HOOGEZAND - ,,Eindelijk, want
we zijn al even bezig’’. Zo begon
woningcorporatievoorzitter
Henk van der Meer vorige week
zijn toespraak bij de officiële
starthandeling van de nieuwbouw van de eerste fase van de
wijk Gorecht-west, het gebied
Terlaan. ,,We zijn in 2010 begonnen met de plannen, maar zonder de bewoners, want het
moest geheim blijven. Maar
toch lekte het uit en dat gaf een
hoop onrust. Toen zijn we naar
de gemeente gegaan dat we het
anders moesten doen en toen
hebben we de plannen samen
met de bewoners gemaakt’’.
Commissaris benadrukt belang goede opleiding
Officiële opening van
VMBO-jaar op AJC Hoogezand
HOOGEZAND – Minister van
onderwijs Jet Bussemaker en
staatssecretaris Sander Dekker
hebben eind vorig schooljaar alle VMBO geslaagde leerlingen
in Nederland een felicitatiekaart gestuurd met het behalen
van hun diploma en ze gelijk gevraagd of ze zich al voor een vervolgopleiding hadden ingeschreven.
Goed slot van ANBO:
kaarten en sjoelen
HOOGEZAND - Ook bij de laatste van de vier zomeractiviteiten
van de ANBO in Hoogezand, was de deelname weer voortreffelijk.
De ANBO kan dan ook terugzien op geslaagde klaverjas- en sjoel
bijeenkomsten. Ook kwamen er nieuwe leden en een nieuwe sponsor bij. De uitslag van de laatste wedstrijden: Sjoelen (foto onder).
1. Jannie Hendriks. 2. Tilli Martin. 3. Ans Oosting 4. Trijn Veenstra.
Klaverjassen (foto boven): 1. Derk Kuiper 2. J. Beevischi 3. Hillie 4.
Alie de Jong. 5. J. Drewel 6. J. P. Laning 7. Kees Klok. Ook volgend
jaar zal de ANBO weer zomeractiviteiten gaan organiseren, zo werd
bekendgemaakt.
Jeugd vermaakt zich
SAPPEMEER – De basisschooljeugd kon zich de laatste week van de vakantie in en rond het Spinneweb in Sappemeer uitleven in tal van activiteiten in het kader van de Kindervakantiespelweek. Het
thema was ‘circus’ en er werden tal van acts ingestudeerd en uitgevoerd. Donderdagmiddag konden alle overtollige spullen worden verkocht en was het in en buiten het wijkcentrum een drukte van belang
(foto), en werd er goed verkocht. De week werd vrijdag afgesloten met een talentenjacht.
Dat VMBO-diploma is een goede
basis om verder op te bouwen. Dat
liet ook Commissaris van de Koning, Max van den Berg maandag
op het Aletta Jacobs College in
Hoogezand aan de leerlingen weten bij de officiële opening van het
nieuwe VMBO schooljaar in deze
provincie.
Deze officiële opening is een initiatief van de provincie, vooral op
voorspraak van de Commissaris,
die aangeeft dat naast de landelijke opening van het universitaire
jaar een opening van het vmbo-jaar
op zijn plaats is.
De geslaagde en doorlerende VMBO leerlingen, zijn aldus Van den
Berg, de vakmensen van de toekomst en daar is dringend behoefte
aan. ,,Wij hebben jullie heel hard
nodig’’, aldus de Commissaris richting de nieuwe leerlingen die nu
aan hun VMBO opleiding beginnen.
,,Na die studie en vervolgstudie
zijn jullie goed opgeleid en kunnen
jullie een goede baan vinden. Het
gaat bij jullie om meerdere talenten, niet alleen leren, maar ook creatief zijn, handig en doorzetten.
Hier kunnen jullie alles leren en
dat straks in de praktijk uitproberen. En daarmee kunnen jullie een
bijdrage leveren aan de eigen samenleving, want in de toekomst
hebben we een tekort aan vakmensen in de zorg en de techniek en
met een goede opleiding vergroten
jullie enorm je eigen kansen op een
baan’’, aldus Van den Berg. ,,Jullie
moeten echt kiezen waar je goed in
bent en daar helemaal voor gaan
en hier op het Aletta Jacobs College is er een goede VMBO opleiding
en een enorme springplank om
door te leren en naar de praktijk te
gaan’’.
De Commissaris memoreerde tevens dat het belangrijk is dat leerlingen ook stage lopen. Niet alleen
voor henzelf maar ook voor de bedrijven waar ze een stageplek krijgen. Die bedrijven kunnen ook
weer wat opsteken van nieuwe
technieken en inzichten die de leerlingen meebrengen. ,,Ik ben trots
op een school als het Aletta Jacobs
College. Er is een geweldige sfeer
en een leuke en uitdagende manier
van leren’’, aldus Van den Berg.
De opening van het VMBO-jaar op
het dr. Aletta Jacobs College stond
in het teken staan van het thema
‘kunst en cultuur’, vooral om kunst
en cultuur dichtbij huis zoals cultuurreporters, opdrachten bij techniek, muziek, dans, eetgewoonten,
bloemkunst. En daar werden diverse demonstraties van gegeven en
werken geëxposeerd.
En, zo liet Van der Meer weten, ook
de bewoners hebben er veel tijd en
energie in gestoken. Alle huizen
moesten worden afgebroken en
met elkaar is toegewerkt aan een
invulling van de nieuw te bouwen
wijk die nu ieders instemming
heeft.
Van der Meer: ,,En het mooiste is
dat we nu van de bewoners te horen hebben gekregen: ‘Ze luisteren
naar ons’.
En nu alles klaar is om daadwerkelijk met de bouw te beginnen denkt
Van der Meer dat het wel eens heel
snel zou kunnen gaan. De voorbereidende werkzaamheden door het
mooie weer zijn goed verlopen.
,,Misschien kan al in januari het
eerste nieuwe blok woningen worden opgeleverd en wie weet is dit
deel van de wijk in maart, april volgend jaar helemaal klaar’’, zo liet
hij de aanwezigen, waaronder veel
van de toekomstige bewoners, weten.
Ook wethouder Ger Lindeman
toonde zich verheugd dat men nu
‘eindelijk aan de slag kan’.
Maar er worden niet alleen huizen
gebouwd er wordt zo liet hij weten,
ook gebouwd aan de sociale kant
van de wijk, want ook aan de sociale opbouw van de wijk wordt veel
aandacht besteed.
,,En we zijn steeds in gesprek, ook
met de bewoners, hoe we samen de
buurt gaan bewonen. Dat is belangrijk om de wijk samen tot een succes te maken’’. Een heel groot deel
van de oorspronkelijke bewoners
die naar een tijdelijke woning zijn
gegaan, komen in dat deel van de
wijk terug. En dat is volgens Lindeman, uniek. Hij memoreerde ook
nog dat bij de verdere bouw en invulling van de wijk ook mensen
worden betrokken die in het uitkeringscircuit zitten en geen baan
hebben.
Basistypes
Leerlingen bieden de gasten, waaronder de Commissaris van de
Koning, zelfgemaakte hapjes aan
I
Groningen heeft
ganzenakkoord
HOOGEZAND - Het is natuurorganisaties en boeren gelukt om
onder leiding van gedeputeerde
Henk Staghouwer een akkoord
te sluiten over ganzen. In het akkoord staan afspraken voor een
periode van zes jaar.
Het akkoord krijgt de instemming
van de boerenorganisaties LTONoord en BoerenNatuur en de natuurorganisaties Het Groninger
Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Zij zijn het eens
over de periode waarin verschillende ganzensoorten rust krijgen om
te kunnen overwinteren en over de
hoogte van de vergoedingen die
boeren krijgen voor schade aan
hun gewassen.
Het akkoord stoelt op het landelijke ganzenakkoord, dat eerder dit
jaar werd afgeschoten. ,,We hebben er een Gronings accent aan gegeven’’, aldus gedeputeerde Staghouwer. Hij hechtte eraan dat de
nieuwe afspraken financieel gezien
geen open einde hebben. Dat is gelukt. ,,Er is over een periode van
zes jaar zo'n drie miljoen euro beschikbaar om de stand van de ganzen in Groningen en de schadevergoedingen te regelen. We gaan ervan uit dat het daar voor kan’’.
Ganzen zijn beschermde vogels. In
Groningen komen zowel trekganzen als zomerganzen voor. Het doel
van het Groninger akkoord is om
ervoor te zorgen dat de verschillende ganzenpopulaties in stand blijven, maar dat de schade die zij veroorzaken niet toeneemt. Dat ge-
beurt door foerageergebieden aan
te wijzen en afspraken te maken
wanneer en waar ganzen met rust
gelaten worden of juist verstoord
mogen worden.
Ook over afschot van ganzen zijn
afspraken gemaakt. Boeren en natuurbeheerders maken in goed
overleg met de zeventien wildbeheereenheden in Groningen nadere plannen hoe zij te werk zullen
gaan om gewasschade door ganzen
te beperken en de populaties zomerganzen in toom te houden.
Voor alle trekganzen, inclusief de
grauwe gans en de brandgans, is
een winterrustperiode afgesproken
van 1 november tot 1 maart. Kolganzen krijgen een winterrustperiode die een maand langer duurt,
omdat het met deze soort internationaal minder goed gaat.
Het nieuwbouwplan gaat uit van
zes basistypes. Variërend van kleinere woningen met twee slaapkamers tot grote eengezinswoningen
voor grote gezinnen, met vijf slaapkamers. Verreweg de meeste woningen hebben drie slaapkamers.
Levensloopbestendige
(senioren)woningen komen er ook. Deze
woningen hebben een slaapkamer
en badkamer met toilet op de begane grond en een tweede slaapkamer op de verdieping.
Op twee plekken kunnen auto’s het
gebied in om op het binnenterrein
te parkeren. Parkeren kan verder
alleen aan de rand van het gebied,
langs de straat. Een wandelpad
loopt dwars door het gebied, om
het veilige en aangename karakter
van de wijk te benadrukken. Naar
verwachting zullen alle woningen
volgend voorjaar bewoond zijn.
Lefier en gemeente hebben het
plan samen met wijkbewoners ontwikkeld. In ‘werkateliers’ hebben
bewoners,
stedenbouwkundige
Must, architect ZOFA, Sociaal
Team, gemeente en Lefier eerst het
stedenbouwkundige plan gemaakt
en daarna de woningen ontworpen.
Inspirerende avonden, die uiteindelijk hebben geleid tot een aantrekkelijk nieuwbouwplan.
Gemeente en Lefier blijven met de
toekomstige bewoners in gesprek
om het wonen in de ‘nieuwe’ wijk
aangenaam te maken en te houden.
Hoe richten we de openbare ruimte
in en welke afspraken over erfscheidingen zijn nodig, hoe willen
bewoners samen wonen, welke
leefregels kunnen samen worden
opgesteld? Voorafgaand aan de
starthandeling maakten de nieuwe
bewoners kennis met elkaar en
werd met de bewoners gesproken
over hoe dit het beste kan worden
aangepakt. Gemeente en Lefier
hechten veel waarde aan deze gesprekken.
Ganzen op de landerijen rond Hoogezand. Er is nu een akkoord
hoe daarmee om te gaan
I
De Regiokrant
8 - Woensdag 27 augustus 2014
Clubnieuws
v.v. Hoogezand
Programma jeugd donderdag 28
aug.: Hoogezand E2 – Veendam’94
E1, aanv. 18.45 uur. Hoogezand B2
– ZNC B1, aanv. 18.45 uur.
Programma senioren donderdag 28
aug.: Hoogezand 4 – FVV 2, aanv.
18.45 uur. Hoogezand 3 – Siddeburen 2, aanv. 18.45 uur. Bareveld 2 –
Hoogezand 5, aanv. 18.45 uur.
Veendam’94 2 – Hoogezand 2,
aanv. 18.45 uur. Valthermond 1 –
Hoogezand 1, aanv. 18.45 uur.
Programma jeugd zaterdag 30 aug.:
Hoogezand F1 – WVV F1, aanv.
10.15 uur. Hoogezand E3 – WVV
E4, aanv. 10.15 uur. Hoogezand E1
– Borger E1, aanv. 11.30 uur.
Hoogezand D5 – Hoogezand D6,
aanv. 10.00 uur. Hoogezand D3 –
Lewenborg D2, aanv. 10.00 uur.
Hoogezand C4 - ???, aanv. 13.00
uur. Hoogezand C2 - ???, aanv.
13.00 uur. Hoogezand B1 – De Held,
aanv. 13.00 uur. Hoogezand A1 –
Annen A1, aanv. 15.00 uur. WVV
F2 – Hoogezand F2, aanv. 11.30
uur, vertr. 10.30 uur. Harkstede E1
– Hoogezand E2, aanv. 9.00 uur,
vertr. 8.00 uur. Harkstede D1 –
Hoogezand D2, aanv. 10.30 uur,
vertr. 9.15 uur. Vitesse D1 – Hoogezand D1, aanv. 12.00 uur. WVV C1
– Hoogezand C1, aanv. 10.30 uur.
HS’88 B1 – Hoogezand B2, aanv.
10.30 uur. ZNC A1 – Hoogezand A2,
aanv. 14.30 uur.
Programma senioren zaterdag 30
aug.: Siddeburen VR1 – Hoogezand
VR1, aanv. 14.00 uur.
Programma senioren zondag 31
aug.: Hoogezand 4 – Kwiek 3, aanv.
10.00 uur. Hoogezand 3 – HSC 2,
aanv. 11.00 uur. Kielwindeweer 2 –
Hoogezand 5, aanv. 10.00 uur. Muntendam 2 – Hoogezand 2, aanv.
10.00 uur. Gieten 1 – Hoogezand 1,
aanv. 14.00 uur.
v.v. Froombosch
Programma jeugd woensdag 27
aug.: Froombosch C1 – HSC C2,
aanv. 18.45 uur, aanw. 17.45 uur.
Programma senioren donderdag 28
aug.: Siddeburen 1 – Froombosch 1,
aanv. 20.00 uur, vertr. 18.30 uur.
Froombosch 2 – HSC 4, aanv. 18.45
uur, aanw. 18.00 uur. Harkstede 4 –
Froombosch 3, aanv. 18.45 uur, vertr. 17.45 uur.
Programma jeugd zaterdag 30 aug.:
Froombosch C1 – Meeden C1, aanv.
9.00 uur, aanw. 8.00 uur. Froombosch F1 – Wildervank F6, aanv.
11.00 uur, aanw. 10.15 uur.
Programma senioren zondag 31
aug.: Froombosch 1 – Bareveld 1,
aanv. 14.00 uur, aanw. 13.00 uur.
Froombosch 2 – Kielwindeweer 1,
aanv. 10.00 uur, aanw. 9.00 uur.
Groen Geel 2 – Froombosch 3,
aanv. 11.00 uur, vertr. 9.45 uur.
v.v. Westerbroek
Programma senioren donderdag 28
aug.: Beker: Kielwindeweer 1 –
Westerbroek 1, aanv. 18.45 uur,
vertr. 17.45 uur.
Programma jeugd zaterdag 30 aug.:
Beker: Gorecht D3 – Westerbroek
D1, aanv. 9.00 uur, vertr. 8.00 uur.
Westerbroek F1 – Engelbert F1,
aanv. 9.15 uur, aanw. 8.30 uur.
Programma senioren zaterdag 30
aug.: Westerbroek 1, toernooi bij
HSC, aanv. 1e wedstrijd 13.15 uur,
vertr. 12.15 uur, laatste wedstrijd
16.00 uur.
Programma senioren zondag 31
aug.: Beker: HSC 4 – Westerbroek
1, aanv. 10.00 uur, vertr. 8.45 uur.
v.v. HS’88
Programma jeugd zaterdag 30 aug.:
HS’88 A1 – HSC A1, aanv. 12.00
uur, aanw. 11.00 uur, afz. 0651537482. HS’88 B1 – Hoogezand
B2, aanv. 10.30 uur, aanw. 9.30 uur,
afz. 06-53619184. HS’88 MB1 – Eext
MB1, aanv. 10.30 uur, aanw. 9.30
uur, afz. 06-23787169. HS’88 C1 –
SGV C1, aanv. 9.00 uur, aanw. 8.00
uur, afz. 06-12425783. Stadspark C1
– HS’88 C2, aanv. 9.00 uur, vertr.
7.45 uur, afz. 06-11030094. ZNC C3
– HS’88 C3, aanv. 10.30 uur, vertr.
9.30 uur, oefen. HSC D1 – HS’88
D1, aanv. 11.30 uur, aanw. 10.30
uur bij HSC, afz. 06-54944661. HSC
D4 – HS’88 D2, aanv. 10.30 uur,
aanw. 9.30 uur bij HSC, afz. 06112953342. HS’88 E1 – HSC E1,
aanv. 9.00 uur, aanw. 8.15 uur, afz.
06-52733010. HSC E2 – HS’88 E2,
aanv. 9.00 uur, aanw. 8.15 uur bij
HSC, afz. 22771530. HS’88 E3 –
Muntendam E2, aanv. 9.00 uur,
aanw. 8.15 uur, afz. 06-11005015.
HS’88 F1 – Assen FC F3, aanv. 9.00
uur, aanw. 8.30 uur, afz. 0621979742. Assen FC F7 – HS’88 F2,
aanv. 9.00 uur, aanw. 8.30 uur, afz.
06-55888670. HS’88 F4 – HS’88 F5,
aanv. 10.30 uur, aanw. 10.00 uur,
oefen.
Programma senioren zaterdag 30
aug.: HS’88 2 – onbekend, av. 12.30
uur, aanw. 11.30 uur, afz. 321559.
LADY’S DAY, aanv. 13.00 uur.
Programma jeugd woensdag 3
sept.: Hoogezand E1 – HS’88 E1,
aanv. 18.45 uur, aanw. 18.00 uur bij
Hoogezand, afz. 06-52733010. Veendam 1894 MB1 – HS’88 MB1, aanv.
18.45 uur, vertr. 17.45 uur, afz. 0623787169.
Programma senioren woensdag 3
sept.: FVV VR1 – HS’88 VR1, aanv.
18.45 uur, aanw. 17.30 uur bij FVV,
afz. 06-24825653.
Clubnieuws
Clubnieuws
Clubnieuws
1894 B2, aanv. 18.45 uur, aanw.
17.45 uur.
Programma senioren donderdag 28
aug.: ASVB 1 – FVV 1, aanv. 18.45
uur. Hoogezand 4 – FVV 2, aanv.
18.45 uur, aanw. 18.00 uur bij
Hoogezand.
Programma jeugd zaterdag 30 aug.:
Beker: Mussel B1 – FVV B1, aanv.
11.00 uur, vertr. 9.30 uur. FVV C1 –
ZNC C1, aanv. 11.00 uur, aanw.
10.00 uur. Wildervank D4 – FVV
D1, aanv. 9.00 uur, vertr. 8.00 uur.
FVV F1 – BNC F1, aanv. 10.30 uur,
aanw. 9.45 uur. FVV E1, toernooi
Heerenveen, aanv. 12.30 uur, vertr.
11.00 uur.
Bestuur/Terreindienst:
Jeugdbestuur.
Programma senioren zondag 31
aug.: FVV 1 – BNC 1, aanv. 14.00
uur. FVV 2 – Heiligerlee 3, aanv.
10.00 uur, aanw. 9.00 uur.
Bestuurdienst:
M.
Veldthuis.
Terreindienst: H. Imbos en P. de
Vries.
HSV Centrum
HoogezandSappemeer
de zomercompetitie: 1. H. Hofkamp, 285 punten; 2. J. Broeksema,
200 punten; 3. J. Bakker, 199 punten.
v.v. Kwiek
De uitslag van de 10e wedstrijd van
Woensdag 20 augustus is de 9e
wedstrijd van de C-klasse vervist.
De uitslag: 1. G. Zwiers; 2. A. Roek;
3. G. van Lune. De 10e wedstrijd is
op 3 september. Er wordt gevist in
Borgerswold. Verzamelen op de visplek tussen 12.30 en 12.45 uur.
Vanaf maandag 8 september klaverjassen we 2 keer per maand in
het clubgebouw, voor info secretariaat 06-22022315.
Meer info is ook te lezen op
www.hsvcentrum.nl
HSV HarkstedeScharmer
Hengelclub Foxhol
Zaterdag 30 augustus wordt de 10e
wedstrijd van de zomercompetitie
vervist. Het vertrek is om 7.00 uur
bij De Klabbe (nieuw gebouw). De
wedstrijdplaats is Yde de Punt en
er wordt gevist in het leefnet. Heb
je zin om met onze competitie mee
te doen, wordt dan lid. Tel. 0643298021. De uitslag van de wedstrijd in Gideon: 1. H. Kroeze, 25
st., 4700 gr., 119 punten; 2. A. de
Vries, 26 st., 3400 gr., 94 punten; 3.
J. Schoenmaker, 21 st., 2100 gr., 63
punten; 4. R. Heukers, 14 st., 1800
gr., 50 punten; 5. E. Rehwinkel, 18
st., 1300 gr., 44 punten; 6. A. Ottens,
12 st., 1000 gr., 32 punten; 7. H. v.d.
Mey, 5 st., 750 gr., 20 punten.
Programma senioren donderdag 28
aug.: THOS 1 – Kwiek 1, aanv.
18.45 uur. Kwiek 3 – Heiligerlee 3,
aanv. 19.30 uur (gewijzigd!).
Programma senioren zondag 31
aug.: Kwiek 1 – Wildervank 1, aanv.
14.00 uur. Hoogezand 4 – Kwiek 3,
aanv. 10.00 uur.
v.v. HSC
Programma senioren donderdag 28
aug.: HSC 1 – Stanfries 1, aanv.
18.45 uur.
Programma jeugd zaterdag 30 aug.:
HSC E2 – HS’88 E2, aanv. 9.00 uur.
HSC F3 – WVV F5, aanv. 9.00 uur.
HSC F5 – Omlandia F4, aanv. 9.00
uur. HSC C2 – Muntendam C2,
aanv. 10.15 uur. HSC D4 – HS’88
D2, aanv. 10.30 uur. HSC D1 –
HS’88 D1, aanv. 11.30 uur. HSC C1
– BATO C1, aanv. 11.30 uur. HS’88
D4 – HSC D3, aanv. 9.00 uur. Wildervank D2 – HSC D2, aanv. 8.45
uur. HS’88 E1 – HSC E1, aanv. 9.00
uur. Helpman F1 – HSC F1, aanv.
9.00 uur. ZNC F2 – HSC F2, aanv.
9.00 uur. Wildervank F5 – HSC F4,
aanv. 9.00 uur. SGV E1 – HSC E3,
aanv. 1.00 uur. HS’88 A1 – HSC A1,
aanv. 12.00 uur. Froombosch B1HSC B1, aanv. 13.00 uur.
Programma senioren zondag 31
aug.: HSC 4 – Westerbroek 1, aanv.
10.00 uur. HSC 5 – Bareveld 2,
aanv. 10.00 uur. Bareveld 3 – HSC
3, aanv. 10.00 uur. Peize 1 – HSC 1,
aanv. 14.00 uur.
Programma jeugd maandag 1 sept.:
HSC F1 – Lycurgus F1, aanv. 18.00
uur.
Programma jeugd woensdag 3
sept.: HSC C2 – Meeden C1, aanv.
19.00 uur. Borger E1 – HSC E1,
aanv. 18.45 uur.
K.V. Goorecht
Zaterdag 30 augustus: Priktoernooi, aanv. 16.00 uur. Daarna BBQ
rond 18.00 uur. Opgave bij Sander,
zie Goorecht site.
Programma zondag 31 aug.: Goorecht 1 – SDO (S) 2, aanv. 11.30 uur,
aanw. 11.00 uur, scheids: Jack.
Goorecht 2 – Noordenveld 5, aanv.
10.00 uur, aanw. 9.30 uur, scheids:
Jack.
Leven
gaat voor.
Hoogezand speelt gelijk
HOOGEZAND – Hoogezand heeft zondag in de bekerwedstrijd tegen Veendam 1984 een gelijkspel behaald. De toeschouwers kregen
zes doelpunten voorgeschoteld, gelijkelijk verdeeld over beide
teams. Veendam kwam op voorsprong, maar vlak voor rust viel de
gelijkmaker van Wollerich (nummer 8). In de tweede helft vielen
de resterende doelpunten.
Gratis bridgecursus in
Hoogezand-Sappemeer
HOOGEZAND - Vorig jaar is in
het kader van het 60 jarig jubileum van Bridgeclub Hoogezand-Sappemeer een gratis
bridgecurssus
aangeboden.
Naast een cadeau, was het ook
de bedoeling om grotere groepen mensen enthousiast te maken voor de bridgesport.
De cursus was voor de club een
groot succes. Zij wil hier dan ook
graag mee doorgaan en daarom
stellen wij iedereen in de gelegenheid om weer een gratis bridgecursus te komen volgen. Wie de cursus
heeft gevolgd, is daarna uiteraard
welkom om bij die club te komen
bridgen.
De cursus zal worden gehouden in
Wijkcentrum De Kern aan de Rembrandtlaan in Hoogezand. De start
van de cursus is op donderdagavond 25 september en zal 12 avonden duren. Wie interesse heeft of
verdere informatie wil, kan terecht
bij Eva Anspach, tel. 0598-327557
of e-mail [email protected]
Ook zij die al kunnen bridgen zijn
welkom. Elke dinsdagavond kan in
competitieverband worden gebridgt. Dat vindt plaats in Hotel Faber.
Alles op alles,
zodat mensen met
een nierziekte in
leven blijven en ook
echt blijven leven!
nierstichting.nl
Vissen met de ANBO
HOOGEZAND - In het kader van de Zomeractiviteiten voor ouderen, organiseerde de ANBO deze zomer voor eerste maal een viswedstrijd in de Gorechtpark-vijver. De belangstelling ervoor was
niet om over naar huis te schrijven (foto). Wel was er een sportieve
stemming onder de deelnemers en deed ieder zijn best de meeste vis
uit de vijver te halen. De uitslag: 1. S. Roukema 370 gr. 2. Henny
Zuur 240 gr. 3. Delger 210 gr, 4. Niezen 210 gr, 5. C. van Leeuwen
170 gr, 6. J. L. Zuur 90 gr, 7. Hamminga 50 gr en laatste werd E.
Luiken. Ieder ging toch met een leuke prijs naar huis.
Adverteren doet verkopen
Prima verlopen Bosma
en Schuur Jeugdtoernooi
SAPPEMEER – Op het
sportpark van HSC hebben
afgelopen weekend vele
voetballertjes hun voetbalklasse weer getoond tijdens
het Bosma en Schuur
Jeugdtoernooi. Onder toeziend oog van de vele bezoekers streden zij beide
dagen in afzonderlijke poules om de dagwinst.
v.v. FVV
Zaterdag werd er onder prettige
weersomstandigheden
drie poules gespeeld. Bij de Djunioren kroonde SV Bedum
D1 zich als dagwinnaar. Actief
E1 werd bij de E-pupillen uit
de regio dagwinnaar door in
de finale Be Quick E1 in de
slotfase te verslaan. De derde
dagwinnaar op de zaterdag
was FC Twente E2, dat zich
de sterkste toonde bij de profteams.
Zondag waren de F-pupillen
uit de regio en de D-junioren
van de profclubs aan de
beurt. Hoogezand F1 was het
sterkst bij de F-pupillen, door
in de finale uiteindelijk de penalty’s beter te nemen dan Be
Quick F1. Bij de profteams
was FC Groningen D2 in een
spannende en sterke poule de
sterkste van de dag. Waarmee
het onder andere FC Emmen
en AZ achter zich liet.
Behalve door kwalitatief
hoogstaand voetbal kenmerkte ook deze editie van het Bosma en Schuur Jeugdtoernooi
zich weer door de gemoedelijke en gezellige sfeer die er
beide dagen hing op Sportpark Henk Bruins. HSC en de
toernooiorganisatie
kijken
dan ook terug op een zeer geslaagd voetbalweekend.
Programma jeugd woensdag 27
aug.: Beker: Veendam 1894 C2 –
FVV C1, aanv. 18.45 uur, vertr.
17.45 uur.
Programma jeugd donderdag 28
aug.: BekerFVV B1 – Veendam
I Ook de nevenactiviteiten
bleken geslaagd, zoals een
spelcircuit voor de jeugd
en ook de inwendige mens
werd niet vergeten.
I
Fel werd er gestreden door de jeugdige voetballertjes.
UIT IS
GOED VOOR U!!!
Woensdag 27 augustus 2014 - 9
0598-391110
NoordPers nieuws- en advertentiebladen
De Regiokrant
Aanbieding personeel
Regeltjes kunnen worden ingeleverd bij ons kantoor Hoofdstraat 183A te Hoogezand of telefonisch worden opgegeven op nr. 0598-391110. Regeltjes kosten t3.60 (minimaal 3 regels). Iedere regel meer kost t0.60 extra. Voor
brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t1.35 extra in rekening gebracht. Kontant betalen.
SPELREGELS VOOR GRATIS REGELTJES
Het plaatsen van gratis Regeltjes is aan bepaalde ”spelregels’’ gebonden. Die volgen hieronder.
- Gratis Regeltjes hebben uitsluitend betrekking op TE KOOP AANGEBODEN.
- Gratis Regeltjes kunnen alleen door partikulieren worden ingediend en mogen niet kommercieel zijn.
Dit betekent dus dat iemand die zijn tweedehands fiets, radio, tv of iets dergelijks te koop aanbiedt,
van ons ruimte krijgt. Iemand die van z’n stro af wil of eieren, bloemen etc. te koop aanbiedt, komt niet
in aanmerking. Hij/zij zal moeten betalen.
- Gratis Regeltjes kunnen worden doorgebeld uitsluitend op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur
(tel. 0598-391110).
- Gratis Regeltjes kunnen schriftelijk worden ingediend tot donderdag 13.00 uur.
- Gratis Regeltjes kunt u mailen naar [email protected]
- Per week mag maximaal een gratis Regeltje worden ingeleverd.
- Een gratis Regeltje mag maximaal 4 kranteregels lang zijn.
- Mensen die een gratis Regeltje willen opgeven, moeten wonen in het verspreidingsgebied van
De Regiokrant.
- Onroerend goed advertenties kunnen niet onder de gratis Regeltjes worden opgenomen.
- Gratis Regeltjes t.a.v. dieren worden geplaatst wanneer de dieren ’’gratis zijn af te halen’’
- Geen toegang tot de gratis Regeltjes hebben: rommelmarktspullen, inboedels, zolderopruimingen etc.
In bovenstaande gevallen kan men uiteraard altijd een Regeltje inleveren, maar die zal dan moeten worden
betaald.
Te koop aangeboden
Te koop aangeboden
Te koop aangeboden
Aanbieding personeel
Div. jaarg. Donald Duck,
t10,- p. jaarg.; 7 Donald
Duck pockets t12,50. Tel.
0598-392685.
Herenfiets, Reflection, 6
versn., is goed, t.e.a.b.; set
roeispanen, solide, t.e.a.b.,
tel. 0598-323008.
Omafiets, nwe. banden en
wielen, zwart t60,- tel.
0598-322598.
Laat regelmatig uw schoorsteen vegen! Schoonmaakbedrijf TER VEER. Erkend
door brandweer en Essent,
tel. 0598-396451.
Tafeltje, onderop kan iets
neergezet worden, tel. 0638783797.
STUNTBOERDERIJ
Inboedelgoederen
Antiek
Tweedehands fietsen
Partijenhandel
Inkoop & Verkoop
Wij ruilen ook in!
Woldweg 231, Kropswolde
(naast de Tapijtboerderij)
Tel. 0598-852689
[email protected]
2 Bolchrysanten v.a. t3,99;
kuipplanten v.a. t0,99; rozen v.a. t2,99; heide t1,-;
klimop v.a. t0,99; Buxus
t0,75; graszoden m2 t2,Zie meer op www.tuincen
trumwiebewesstra.nl, Slinke 6, Haulerwijk 0516421448
Groei & Bloei tijdschriften,
“Als tuinieren je hobby is”,
jaargangen 1986-1997, verkrijgbaar los per jaargang.
t5,- per jaargang van 10 tot
12 nummers. Tel. 0598323303.
Postcodeloterijfiets, nieuw,
Union t200,- tel. 0612995787.
2-pers.
houten
bed,
140x190 incl. lattenbodem,
z.g.a.n. t60,-; salontafel,
120x50 t25,- tel. 0625204060.
Voor kappen, versnipperen, kloven, stobben frezen:
Loonbedrijf Redelijkheid
0596-623901
of
0653632723.
*** Klus- en
onderhoudsbedrijf ***
*** Geertjan Jansma ***
Voor al uw klussen groot of
klein. Aan of verbouw, dakramen, dakkapellen, schilderwerk, badkamers, keukens, kozijnen en nog veel
meer. Met garantie en
offerte vooraf. Geertjan
Jansma, Westerbroek 0504041041 / 06-22508077.
Fokke Tuma 0595-402778 /
06-10242682.
Zie ook
www.geertjanjansma.nl
Schoorsteenvegen.
Gedipl./erkend ASPB-lid.
Klus en schoorsteenbedr.
JD. 0599-332596 of 0618968238.
www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl
Gevraagd personeel
Houten geboorte ooievaar,
handgemaakt, incl. stok
ong. 2 m. hoog, nieuw en
erg mooi t20,- tel. 0504041936.
Voor Duitsland: allround
metselaars / betontimmerlieden en timmerlieden
met enige Duitsland ervaring, beslist geen ZZP-ers.
Tel. 06-17543376, dhr. Ko,
Muntendam (Gr.).
Auto’s en motoren
Markten
Zo. 31 augustus leuke vlomarkt
in
Hunzepark
Gass.nijveen van 10.0016.30 u. Info tel. 0599648425 of 06-51835862.
Gratis Regeltjes hebben
uitsluitend betrekking op
te koop aangeboden.
Gastouder
Sierduiven, hoogvliegers
en tuimelaars. Tel. 0598317210.
Gastouderopvang
UkkePuk-Hoogezand. Uw kind
in goede handen. Professionele, liefdevolle en betaalbare opvang voor kinderen
van 0 tot 4 jaar oud.
Nieuwsgierig?
Neem gerust contact op.
Telefoon 06-41820104
of kijk op de website
www.ukkepuk-hoogezand.nl
Huis en tuin
Lichaam / verzorging
Wij zijn er weer met de zomerappels en veel meer bij
de Fam. Hiemstra, Hoofdweg 8, Froombosch. Iedere
vrijdag en zaterdag.
Thaise oliemassage
Foxham 31
www.thaimassage
hoogezand.nl
tel. 06-45137523
Dieren
BMW Z3 cabrio 2.0 6 cil.
Automaat, z.g.o.h., bj. 022000, APK juni ’15, 72600
km., blauw met., tel. 0598322079.
MUZIEK- PLATENBEURS
Aanstaande zaterdag
KRINGLOOP te ANNEN
De BOEDELMARKT
De Hullen 1 / 06-46149507
Meerdere standhouders
10-17 u. GRATIS ENTREE
SPACKBEDRIJF ’t LOUG.
Voor het verspuiten van
spack- en sierpleister, etc.
Voor info: 06-51234971.
www.spackbedrijf.com
Gratis Regeltjes kunnen alleen door particulieren
worden ingediend en mogen niet commercieel zijn.
Gratis halen wij uw oude
wasmachine’s, vaatwassers,
kachels, fietsen enz. op, ook
oud ijzer, accu’s enz. Tel.
06-57148394/06-41798273.
Voor gratis Regeltjes bestaan spelregels.
Oude
petroleumlamp,
schipperslamp, antiek t65,tel. 0598-381810.
Te koop gevraagd
Sloop en loop auto’s. We
betalen t50,- tot ?? U krijgt
direct een RDW vrijwaring
bij de deur. ARN SGS gecertificeerd. Boekholt autodemontage, Industrieweg
11, 9636 DA, Zuidbroek.
Tel. 0598-452200.
JOHAN ARENDS
***Totaalbouw***
Uw veelzijdige vakman
voor aanbouw en verbouw
van uw woning, badkamer,
kozijnen, zolderbetimmering, dakkapel, metselwerk
en nog veel meer. Met garantie en offerte vooraf. Bel
Johan Arends 0598-381252.
Zie ook
www.johanarends.nl
De nieuwe oogst, Zomerappel Delbare, is weer klaar!
Ook puur sap van eigen appels! Verkoop vrij en zat.
Familie van Beek, Fromaweg 7, Froombosch.
Gratis Regeltjes hebben
uitsluitend betrekking op
te koop aangeboden.
Cursussen
Creatief zijn met je kleding, dat kun je maken in
Zuidlaren.
www.modevakschool-iris.nl
Tel. 050-4093401.
10 - Woensdag 27 augustus 2014
De Regiokrant
Leven gaat voor.
De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat
nierpatiënten in leven blijven en ook écht kunnen blijven
leven. Want dialyseren is geen leven, maar overleven.
We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het
leven van nierpatiënten te verbeteren.
Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl