week 15

De Regiokrant
Huis-aan-huis nieuwsblad in Hoogezand-Sappemeer en omstreken
WOENSDAG 9 APRIL 2014
12 PAGINA’S
Nieuwe expositie
Martine Feenstra; ‘goed gevoel’.
HOOGEZAND - De SP, na de
verkiezingen van 19 maart de
grootste partij in HoogezandSappemeer, is de onderhandelingen voor een nieuw gemeentebestuur gaan voeren met de
PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA. Dat heeft de partij bekend gemaakt na gesprekken met alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen. En dat mag een verrassende
variant worden genoemd.
Voor de keuze van de beoogde collegepartners zijn twee duidelijke
redenen aanwezig volgens SP-fractievoorzitter Martine Feenstra.
,,Uit de gesprekken en uit een vergelijking van de verkiezingsprogramma's concluderen we dat met
Run op handtekeningen
WESTERBROEK - Op de Jan Ligthartschool in Westerbroek is
vrijdag een run op handtekeningen ontstaan. De bijna complete
nieuwe gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer kwam op bezoek
en dat was een unieke kans voor de leerlingen om een handtekeningen van de politici, de leden van de griffie en de gemeentesecretaris te bemachtigen. Ze moesten er dan ook allemaal massaal aan
geloven. Op de foto zetten Jeanette Wiersema, Oetra Gopal en gemeentesecretaris Frank Wiertz een krabbel. De kinderen kijken intussen alweer waar de andere prominenten zich bevinden.
HS ’88 bijna kampioen
Maar wat gaat het de laatste weken moeizaam met de Hoogezandsters. Een gelijkspel tegen Potetos
en een nipte overwinning op Amicitia VMC gingen vooraf aan de 2-0
zege die zaterdag op Wagenborger
Boys werd behaald. En ook dit resultaat kwam met hangen en wurgen tot stand. Geen moment maakte de thuisclub haar titelaspiraties
waar tegen een opponent die ook
al geen potten kon breken. Het gevolg was een armetierig potje voetbal dat het aanzien nauwelijks
waard was.
31e JAARGANG, NUMMER 15
SP mikt op college met
PvdA, GL, CU en CDA
Keramiek in bieb
HOOGEZAND - Met nog drie
wedstrijden voor de boeg en zes
punten voorsprong op nummer
twee, Oosterparkers, kan koploper HS’88 de titel in 5F bijna
niet meer ontgaan.
opgericht
1946
Verrassende ontknoping nadert in H-S
SLOCHTEREN - Tot en met 16 juni is er een verkoopexpositie in de
Kunsthal van het gemeentehuis in
Slochteren. Exposant is Lourens
Lubbers met kleurrijke objecten
en schilderijen/tekeningen.
HOOGEZAND - Tot half mei zijn
er werkstukken van Clementine
Rooijakkers in de bibliotheek in
Hoogezand te zien. Ze heeft gewerkt als docent handvaardigheid
en textiele werkvormen op middelbare scholen, creativiteitscentra
en zorginstellingen waar mensen
met een verstandelijke beperking
werken.
waarin
opgenomen
HS’88-er Swiersema op aangeven
van Mark Stol naast had geschoten, viel de 1-0 alsnog. Een corner
van Henk Vrieling werd nota bene
door verdediger Stol tegen de touwen gejaagd: 1-0. Vanaf dat moment was de wedstrijd gespeeld en
had de score hoger kunnen oplopen. Drie minuten voor tijd maakte Dwayne Cameron de 2-0.
deze partijen het best in staat zijn
onze sociale agenda uit te voeren.
Allemaal hebben we veel aandacht
voor de mensen in de samenleving
die het zonder steun van de overheid niet redden. En de tweede reden is het gegeven dat D66, VVD
en Lokaal Perspectief hebben laten weten dat zij alleen willen praten over een college dat bestaat uit
hen drie en de SP. En dat zien wij
niet zitten’’, aldus Feenstra.
Volgens haar zijn de verschillen
tussen de programma’s van de SP
en de VVD zo groot dat er met die
partij heel moeilijk tot een collegeakkoord te komen is. Ook acht ze
het risico van problemen door instabiliteit van Lokaal Perspectief,
het voormalige HS Centraal, te
groot om met die partij de onderhandelingen in te gaan.
Feenstra zegt de onderhandelingen ‘met een heel goed gevoel’ in
te gaan. ,,De gesprekken met PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en
CDA hebben ons het vertrouwen
gegeven dat we er samen op een
prima manier uit kunnen komen
en een stabiel, daadkrachtig en sociaal gemeentebestuur kunnen
vormen’’, aldus Martine Feenstra.
D66-raadslid Mike van der Werff is
duidelijk gepikeerd nu haar partij
buiten de collegeboot dreigt te vallen. Op Twitter ontspon zich een
interessante discussie met GroenLinks wethouder Oetra Gopal. Van
der Werf: ‘Hoezo de kiezer
spreekt. De SP omringt zich in
Hoogezand-Sappemeer met verliezers. Is dit nu onze democratie?’
Oetra Gopal: ‘Hoezo verliezers???’
Van der Werff: ‘Nou dat lijkt me
wel duidelijk: pvda -5, cu -1, cda -1
en jullie eigen GL heeft minder
stemmen en net zijn 2 zetels behouden’. Gopal weer: ‘CU had net
zoals D66 32 stemmen meer dan in
2010, dat noem ik geen verliezer.
Moeten we in dit proces met termen verliezers gooien? Het zijn onze inwoners die we vertegenwoordigen’. Mike van der Werff: ‘Tja,
een deel van de inwoners wel, een
heel groot deel van de inwoners
ook totaal niet’.
Maandag zijn opnieuw gesprekken
gevoerd en nu wordt een route uitgezet voor de verdere onderhandelingen. Martine Feenstra zei gistermiddag desgevraagd dat die gesprekken met de beoogde coalitiepartners goed verlopen en dat verwacht wordt dat over enkele weken, ‘eind deze maand’, de zaak definitief kan worden afgerond. Kan
Wagenborger Boys had zelfs de 0-1
in het vizier toen Wietse Smit voorzette en Roy Roelfzema de bal bij
de tweede paal simpel kon binnenglijden. Hij deed dat echter halfbakken en weg was de kans. Nadat
er nog een kink in de kabel komen? Feenstra: ,,Dat weet je nooit,
maar ik heb er goede hoop op dat
we er uit zullen komen.’’
Beverfamilie ontdekt
MEERWIJCK - Jeugdboswachter Lieneke Tulp heeft tijdens
haar maatschappelijke stage bij
Het Groninger Landschap een
nieuwe beverfamilie ontdekt in
het Zuidlaardermeergebied.
Sinds 2013 is Lieneke jeugdboswachter bij Het Groninger Landschap in het Zuidlaardermeergebied. Voor haar school, het Zernike College, moest zij een maatschappelijke stageplaats kiezen en
dit deed ze bij Het Groninger
Landschap. Samen met terreinbeheerder Alwin Hut is zij een week
lang op pad geweest in het gebied.
Onderdeel van haar stage was het
analyseren van filmbeelden die
door een infraroodwebcam zijn ge-
maakt bij een beverburcht. Door
haar analyse is duidelijk geworden
dat er een nieuwe beverfamilie in
het Zuidlaardermeergebied is bijgekomen. Bij de herintroductie
van de bever in het Zuidlaardermeergebied enkele jaren geleden
zijn er drie paren uitgezet. Nu
blijkt dat de jongen van deze paren zelf een nieuw paar hebben gevormd en ook een jong hebben gekregen. Op de beelden zijn diverse
bevers te zien. Door details te vergelijken, ontdekte Lieneke dat er
meerdere volwassen dieren te zien
zijn en ook een jonge bever. Het
Groninger Landschap is blij met
de ontdekking en gaat dit jaar de
monitoring voortzetten. Op de
website van Het Groninger Landschap is een compilatie te zien.
Opening NOVO-centrum
HOOGEZAND - In Hoogezand zijn woensdag het nieuwe dienstencentrum en het centrum voor dagbesteding aan de Ferdinand Bolstraat feestelijk geopend. Het dienstencentrum en het centrum voor
dagbesteding maken onderdeel uit van een appartementencomplex waar mensen met een verstandelijke beperking zijn gehuisvest. De officiële openingshandeling werd verricht door wethouder Jaap Velema, op de foto samen met zorgposthoofd van NOVO, Wilbert van Beek en wethouder Oetra Gopal.
Lokaal Perspectief nieuwe
naam voor HS Centraal
HOOGEZAND - HS Centraal, de
onlangs in Hoogezand-Sappemeer
opgerichte nieuwe politieke partij
bestaat niet meer. Donderdag
werd de nieuwe naam bekendgemaakt: Lokaal Perspectief.
Na problemen met de oorspronkelijke medeoprichter en voorzitter
Nette Kruzenge die uit de partij
werd verbannen, sommeerde deze
de HS Centraal-partijleden die
naam niet meer te gebruiken. Zij
kon dat doen omdat zij een tweederde meerderheid binnen HS
Centraal had. Met de oprichting
van Lokaal Perspectief, volgens de
HS Centraal mensen een ‘nieuwe
partij’, zijn alle banden met HS
Centraal en haar voorzitter definitief verbroken. De drie raadsleden
en overige leden van HS Centraal
gaan met onmiddellijke ingang
over in deze nieuwe partij. Volgens huidig voorzitter, oud-GroenLinks-raadslid Antoinette Plagge,
is Lokaal Perspectief net als ze van
HS Centraal vonden, ‘een lokale
partij voor iedereen, van iedereen’. De drie HS Centraal-raadsleden, Hans Haze, Christiane Tholen
en Ramoen Soikromo zijn nu dus
Lokaal Perspectief-raadsleden.
Ze zijn, ondanks het feit dat ze drie
zetels hebben behaald, buiten de
boot gevallen bij de coalitiebesprekingen over de vorming van een
nieuw college van B en W.
Het nieuwe bestuur van Lokaal
Perspectief bestaat uit Antoinette
Plagge, voorzitter, mr. Marc
Scheffers, secretaris en Henk Haze, penningmeester.
De eed is uit
HOOGEZAND - Het afleggen
van de eed raakt meer en meer
uit de mode. Dat bleek ook weer
tijdens de installatie van de
nieuwe
gemeenteraad
van
Hoogezand-Sappemeer. Van de
23 nieuw te installeren raadsleden legden slechts 4 de traditionele eed af. Achttien raadsleden
antwoordden op de standaard
tekst voor de ‘Eed en Beloften’,
voorgelezen door burgemeester
Peter de Jonge, met ‘dat verklaar en beloof ik’.
De vier die nog wel de eed aflegden met een ‘zo waarlijk helpe
mij God almachtig’, waren Joke
de Jonge (PvdA) Tim Boelens
(VVD) Jeanette Wiersema
(ChristenUnie) en Erik Drenth
(CDA). Joke Lesman (SP) had
een nieuwe variant: ,,Dat zweer
en beloof ik’’.
Coalitieakkoord
in Slochteren
SLOCHTEREN - Na gesprekken
met alle politieke partijen is maandag een coalitieakkoord in de gemeente Slochteren bereikt. De
nieuwe coalitie wordt gevormd
door Gemeentebelangen-Slochteren, GroenLinks/D66 en ChristenUnie. Samen hebben ze tien van
de zeventien zetels in de gemeenteraad. Nico Stok wordt namens
Gemeentebelangen-Slochteren de
wethouder, Mariska Goeree namens GroenLinks/D66 en Jan Jakob Boersma is namens de ChristenUnie weer een periode wethouder.
Het coalitieakkoord heeft als titel:
Grenzen verleggen met nieuwe energie.
In de afgelopen periode 2010-2014
zaten PvdA en VVD samen met de
ChristenUnie in het college.
Voorjaarsmarkt
in Sint Jozef
SAPPEMEER - In St. Jozef aan de
Noorderstraat in Sappmeer wordt
zaterdag 12 april 2014 vanaf 10.30
tot 15 uur een voorjaars-rommelmarkt gehouden.
Er is muzikale medewerking van
Duo Johan & Henk. Verder zijn er
onder andere diverse paasactiviteiten als neut’n schait’n, rommelmarkt, Rad van avontuur, welfare,
Antje Doek creaties, bloemstukjes/plantjes verkoop en een grabbelton. Ook zijn oude ambachten
te bekijken.
Raad bezoekt Kledingbank
SAPPEMEER - De nieuwe gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer heeft vrijdag een werkbezoek gebracht aan Kledingbank Maxima aan de Molenraai in Sappemeer. De kledingbank verstrekt gratis
kleding aan mensen met onder meer een bijstandsuitkering. In het magazijn werden de raadsleden
geïnformeerd door bestuurslid Anja Brink (foto), waarna een rondleiding door het bedrijf, dat de eerste maanden van dit jaar al een topdrukte kende, volgde. Zie ook elders in deze krant.
De Regiokrant
is een onafhankelijk huis-aan-huis nieuwsblad voor de inwoners
van Hoogezand, Sappemeer en wijde omgeving. Door de uitgebreide aandacht voor het streekgebeuren en het ruime verspreidingsgebied heeft De Regiokrant grote attentiewaarde. Iedere
woensdag een welkome bron van nieuws in gegarandeerd ruim
24.500 huishoudingen.
Hoofdstraat 183A, Hoogezand
Hoofdstraat 183A, 9601 ED Hoogezand
[email protected]
0598-391110, fax 0598-397301
Iedere woensdag, sluitingstijd dinsdag 12.00 uur
Jaap Wagt, telefoon 0599-617975
Henk Meis, telefoon 06-12447483
Redactie:
Jan Bos, telefoon privé 0598-323303
Druk:
Noord Pers, Uithuizen. Telefoon 0595-437777*
Adv.tarief:
53,5 eurocent per mm. Contracttarieven met
aanzienlijke kortingen op aanvraag
Bezorgklachten: 0598-391110
Deze krant is gedrukt op kringlooppapier 80/100
Kantoor:
Postadres:
E-mail:
Telefoon:
Verschijning:
Acquisitie:
2 - Woensdag 9 april 2014
De Regiokrant
Clubnieuws
Clubnieuws
uur, aanw. 10.00 uur. Froombosch 3
– Tynaarlo 3, aanv. 9.30 uur, aanw.
8.45 uur.
Programma senioren dinsdag 15
april: Froombosch VR1 – Annen
VR1, aanv. 19.00 uur, aanw. 18.15
uur.
Programma jeugd donderdag 17
april: Froombosch B1 – Hoogezand
B3, aanv. 19.00 uur, aanw. 18.15
uur.
ve bij J. Klatter 06-39855039 of
[email protected]
Zondag 4 mei HS-Bokaal. Er wordt
gevist in het Winschoterdiep. Opgave bij Hengelsport Sappemeer tot
en met 3 mei.
Meer info is ook te lezen op:
www.hsvcentrum.nl
K.V. Goorecht
Clubnieuws
Clubnieuws
v.v. FVV
v.v. Kwiek
Programma senioren vrijdag 11
april: FVV VR2 – Potetos VR1,
aanv. 19.00 uur bij FVV. Gruno
VR2 – FVV VR2, aanv. 20.10 uur
bij FVV.
Programma jeugd zaterdag 12
april: HSC B1 – FVV B1, aanv.
14.30 uur, vertr. 13.30 uur. Veendam 1894 C2 – FVV C1, aanv. 9.00
uur, vertr. 8.00 uur. FVV D1 – BATO D2, aanv. 12.30 uur, aanw. 11.30
uur. SJO BBC E1 – FVV E1, aanv.
9.15 uur, vertr. 8.00 uur. Heiligerlee E3 – FVV E2, aanv. 9.30 uur,
vertr. 8.30 uur. FVV F1 – SJO Pekela 2000 F1, aanv. 10.30 uur,
aanw. 9.45 uur. FVV F2 – ASVB F2,
aanv. 9.00 uur, aanw. 8.15 uur. SJO
De Held MP1 – FVV MP1, aanv.
9.00 uur, vertr. 8.00 uur.
Bestuur/Terreindienst:
Jeugdbestuur.
Programma senioren zaterdag 12
april: Hoogezand VR1 – FVV VR1,
aanv. 9.00 uur, aanw. 8.15 uur bij
Hoogezand.
Programma senioren zondag 13
april: FVV 1 – SV Bedum 1, aanv.
14.00 uur. FVV 2 – Blauw Geel’15 2,
aanv. 10.00 uur, aanw. 9.00 uur. Alteveer 2 – FVV 3, aanv. 10.00 uur,
vertr. 8.45 uur.
Bestuurdienst: R. Aalfs. Terreindienst: H. Imbos.
Programma jeugd zaterdag 12
april: Kwiek D1 – Omlandia D2,
aanv. 10.00 uur.
Programma senioren zondag 13
april: Froombosch 1 – Kwiek 1,
aanv. 14.00 uur. Kwiek 4 – PJC 2,
aanv. 14.00 uur. Kwiek 5 – Be
Quick 1887 5, aanv. 9.00 uur. Kwiek
6 – Zuidlaarderveen 3, aanv. 11.00
uur.
Voor nadere informatie zie ook:
www.vvkwiek.nl
v.v. HS ’88
Programma jeugd zaterdag 12
april: HS’88 A1 – VVS A1, aanv.
12.00 uur, aanw. 11.00 uur, afz. 0651537482. HS’88 B1 – FC Lewenborg B1, aanv. 10.15 uur, aanw. 9.15
uur, afz. 06-53619184. HS’88 B2 –
MOVV B1, aanv. 14.30 uur, aanw.
13.30 uur, afz. 06-23787169. HS’88
C1 is vrij! Stadskanaal C3 – HS’88
c3, aanv. 13.00 uur, vertr. 11.30 uur,
afz. 372514. Peize D2 – HS’88 D1,
aanv. 10.30 uur, vertr. 9.00 uur, afz.
380645. HS’88 D2 – Siddeburen D2,
aanv. 12.30 uur, aanw. 11.30 uur,
afz. 06-11030094. HS’88 D3 – WVV
D3, aanv. 9.00 uur, aanw. 8.00 uur,
afz. 750211. Lycurgus D5 – HS’88
D4, aanv. 12.30 uur, vertr. 11.15
uur, afz. 06-50261713. HS’88 E1 –
Hoogezand E2, aanv. 9.00 uur,
aanw. 8.15 uur, afz. 06-12779232.
Mussel E1 – HS’88 E2, aanv. 10.30
uur, vertr. 9.15 uur, afz. 0652733010. HS’88 E3 – SC Scheemda
E2, aanv. 9.00 uur, aanw. 8.30 uur,
afz. 06-11005015. Onstwedder Boys
E3 – HS’88 E5, aanv. 10.30 uur, vertr. 9.15 uur, afz. 06-10879184. ZNC
F1 - HS’88 F1, aanv. 9.00 uur, vertr.
7.45 uur, afz. 06-54291923. HS’88
F2 is vrij! HS’88 F3 – Gieterveen
F1, aanv. 9.00 uur, aanw. 8.30 uur,
afz. 06-42715062. BATO F2 – HS’88
F4, aanv. 11.15 uur, vertr. 10.00
uur, afz. 06-25512712. HS’88 F5 –
Hoogezand F5, aanv. 10.30 uur,
aanw. 10.00 uur, afz. 06-25033510.
HS’88 F6 – Stadskanaal F5, aanv.
11.30 uur, aanw. 11.00 uur, afz.
372514. HS’88 F7 – Heiligerlee F7,
aanv. 11.30 uur, aanw. 11.00 uur,
afz. 06-28806150.
Programma senioren zaterdag 12
april: Damacota 1 – HS’88 1, aanv.
14.30 uur, vertr. 12.30 uur, afz. 0651828008. Groen Geel 3 – HS’88 2,
aanv. 14.30 uur, vertr. 13.00 uur,
afz. 321559. HS’88 3 – Achilles 1894
2, aanv. 14.30 uur, aanw. 13.00 uur,
afz. 06-28470465. HS’88 4 – SJS 6,
aanv. 14.30 uur, aanw. 13.45 uur,
afz. 06-22224520. Lycurgus VR3 –
HS’88 VR1, aanv. 14.30 uur, vertr.
13.00 uur, afz. 06-24825653. HS’88
G1 is vrij!
v.v. Westerbroek
Programma jeugd zaterdag 12
april: GVAV Rapiditas D8 – Westerbroek D1, aanv. 10.15 uur, vertr.
9.15 uur. Westerbroek E1 – SJO Pekela 2000 E3, aanv. 10.30 uur,
aanw. 9.45 uur. Bellingwolde F2 –
Westerbroek F1, aanv. 10.00 uur,
vertr. 9.00 uur.
Programma senioren zondag 13
april: Westerbroek 1 – ZNC 3, aanv.
10.00 uur, aanw. 9.00 uur. ZNC 4 –
Westerbroek 2, aanv. 10.00 uur,
vertr. 8.45 uur.
Dinsdag 15 april: Algemene ledenvergadering, aanv. 20.00 uur.
v.v. Kielwindeweer
Programma jeugd zaterdag 12
april: Borgercompagnie E1 – ZKC
E1, aanv. 9.00 uur. Musselkanaal
E4 – ZKC E2, aanv. 12.00 uur. ZKC
F1 – ASVB F2, aanv. 9.00 uur te
Zuidlaarderveen. ZKC C1 – PKC’83
C1, aanv. 11.00 uur te Kielwindeweer.
Programma senioren zondag 13
april: DWZ 2 – Kielwindeweer 1,
aanv. 10.00 uur, vertr. 8.45 uur vanaf Scapino Hoogezand.
v.v. HSC
Programma jeugd zaterdag 12
april: HSC E2 – SJO WVC E2, aanv.
9.00 uur. HSC E5 – ZNC E3, aanv.
9.00 uur. HSC D2 – SJO De Held
D6, aanv. 10.15 uur. HSC E4 – BATO E3, aanv. 10.15 uur. HSC F1 –
Musselkanaal F1, aanv. 10.15 uur.
HSC MP1 – Zuidlaren MP2, aanv.
11.00 uur. HSC E3 – VVS E1, aanv.
11.30 uur. HSC D3 – Gorecht D4,
aanv. 12.30 uur. HSC B1 – FVV B1,
aanv. 14.30 uur. Wijster C1 – HSC
C1, aanv. 9.00 uur. BATO D1 – HSC
D1, aanv. 9.00 uur. Harkstede MP2
– HSC MP2, aanv. 9.00 uur. Stadskanaal F7 – HSÇ F3, aanv. 9.00 uur.
Hoogezand E3 – HSC E1, aanv.
10.15 uur. Ter Apel’96 F1 – HSC
F2, aanv. 10.30 uur. Veendam 1894
C4 – HSC C2, aanv. 11.15 uur.
Veendam 1894 F5 – HSC F4, aanv.
13.15 uur. Gorecht A2 – HSC A1,
aanv. 13.45 uur.
Programma senioren zaterdag 12
april: HSC 5 – Gorecht 4, aanv.
14.00 uur.
Programma senioren zondag 13
april: HSC 2 – ASVB 2, aanv. 10.00
uur. HSC 1 – De Vogels 1, aanv.
14.00 uur. Asser Boys 3 – HSC 3,
aanv. 10.00 uur. Wedde 2 – HSC 5,
aanv. 10.00 uur.
Programma zondag 13 april: Goorecht 1 – C.B. 3, aanv. 13.00 uur,
scheids: Jack. Goorecht 2 – Forward 2, aanv. 11.30 uur, aanw.
11.00 uur, scheids: Marco. Goorecht
3 – C.B. 4, aanv. 10.00 uur, aanw.
9.30 uur, scheids: Andre.
Kantinedienst: Alie Sl., Jan en Carolien, Henk D. en Ming.
Fanfarekorps H-S
Op zaterdag 12 april organiseert
het fanfarekorps H-S weer een
kaart- en sjoelavond voor leden en
donateurs. Aanvang 20.00 uur in
het clubgebouw aan de M. Veningastraat 51.
Hengelclub Foxhol
Op zaterdag 12 april gaan de leden
van Hengelclub Foxhol de tweede
zomercompetitiewedstrijd vissen.
Het vertrek is om 7.00 uur bij De
Klabbe (nieuw gebouw). De wedstrijdplaats is Slochterdiep (ijzeren
klap) en er wordt gevist in het leefnet. Wie zin heeft om met de zomercompetitie mee te doen, kan lid
van de club worden, telefoon 0643298021. De uitslag van de wedstrijd in Middelstum: 1. J. Schoenmaker, 41 st., 2500 gr., 91 punten; 2.
A. de Vries, 21 st., 2500 gr., 76 punten; 3. H. Kroeze, 30 st., 1750 gr., 65
punten; 4. J. Blok, 18 st., 1950 gr.,
57 punten; 5. E. Rehwinkel, 11 st.,
900 gr., 29 punten; 6. E. Nieboer, 10
st., 800 gr., 26 punten; 7. H. v.d.
Mey, 7 st., 800 gr., 23 punten; 8. R.
Westerbaan, 1 st., 300 gr., 7 punten.
De dinsdagcompetitie start op 15
april met een wedstrijd te Meerwijck. Het vertrek is om 7.00 uur vanaf MFC te Foxhol. Daarna elke
dinsdag een wedstrijd t/m 23 september. Inleg euro 15,50. Opgave
en info bij Anne Mulder tel. 0598322367 of Grieto Westerhof tel.
0598-395720.
HSV Centrum
HoogezandSappemeer
Woensdag 2 april is de eerste wedstrijd van de C-klasse vervist. De
uitslag: 1. F. v.d. Veen; 2. G. Zwiers;
3. A. Roek. De tweede wedstrijd is
op 16 april. Er wordt gevist in het
Kieldiep van watergemaal.
Op zaterdag 12 april zal de jaarlijkse clubdag plaatsvinden. Er wordt
gevist in het Damsterdiep te Ten
Boer. Samenkomst tussen 6.30 en
7.00 uur in het clubgebouw. Opga-
Bridgeclub
Doublet ’81
De uitslagen van 1 april: Lijn A: 1.
Joke Lammerts en Ineke ter Veen;
Gé Keier en Sake Brouwer; 3. Gerard Hilbrants en Chris Ketelaars.
Lijn B: 1. Thea Kamphuis en Jeanet
Homan; 2. Jurrie Jonker en Jan
Nijkrake; 3. Tineke Aten en Dinke
ter Heide. Lijn C: 1. Luktje Sprik
en Wim Sprik; 2. Eva Smit en Berend Plaggenborg; 2. Henny Eibes
en Anneke Scholtens; 3. Gezina de
Vreede en Nina Siebenga.
Bridgeclub H-S
Uitslag vrije competitie 1 april: 1.
Ep. R. en G. de Nobel; 2. Dhr. W.
Zijlema – Dhr. H. de Vries; 3. Ep. A.
en P. Kuylman; 4. Mevr. G. Boersma – Dhr. R. Sköld; 5. Mevr. L.
Buining – Mevr. I. Wehman; 6. Mevr. R. Kwak – Dhr. J. Geeraets; 7.
Mevr. E. Rijkmans – Mevr. P. van
Dreven; 8. Mevr. M. Bodewes – Mevr. G. Meek; 9. Mevr. P. Wiegman –
Mevr. N. Bos; 10. Ep. A. en . van Akker.
Citrest nu Requal reparateur
SAPPEMEER - Garagebedrijf
Citrest aan de Vosholen 99-C in
Sappemeer is sinds kort Erkend
Requal Reparateur.
Onderdelen van Requal zijn een
voordelig alternatief voor de
dealeronderdelen waardoor de Requal onderdelen een besparing tot
wel 35 procent kunnen opleveren.
Volgens Daniël Folkersma van Citrest is dit concept daardoor zeer
interessant voor auto’s van vier
jaar en ouder.
Folkersma legt uit dat Requal een
complete range aan automaterialen levert en dat het pakket bestaat uit veertien productlijnen
met onder andere schokdempers,
remmen, filters, ruitenwissers, riemen en accu’s en allen afkomstig
van europese A-fabrikanten met
twee jaar garantie.
Citrest heeft voor dit concept gekozen omdat er bij een universele garage zoals Citrest, overwegend auto’s komen van enkele jaren oud.
Het valt Folkersma op dat veel auto-eigenaren proberen te besparen
op het noodzakelijk onderhoud van
hun auto, vaak om financiële redenen. Echter het uitstellen van het
noodzakelijke onderhoud kan tot
grote problemen en gevaarlijke situaties leiden en uiteindelijk tot
veel hogere kosten.
Verlies voor Hoogezand
HOOGEZAND - Hoogezand heeft zondag de thuiswedstrijd tegen
Noordster verloren met 1-3. Gaandeweg de tweede helft ging het
nog redelijk gelijk op met een
stand van 1-1, maar Noordster
zat er steeds feller op (foto) en
scoorde uiteindelijk nog twee
keer.
Jubileumdag HSC groot succes
SAPPEMEER - HSC heeft zaterdag zoals gemeld, zijn 115-jarig
jubileum gevierd. De jubileum-
commissie had daartoe een mixtoernooi, activiteiten voor de
jeugd en een feestavond georga-
■ De onthulling van het Prakloantje, ter ere van alle vrijwilligers
bij HSC.
Citrest wil hiermee inspelen op de
mogelijkheid haar klanten een
keuze te bieden zonder concessies
te doen aan de kwaliteit. Daarnaast
blijft Citrest als Citroënspecialist
ook haar Oldtimer- en Youngtimerrijders bedienen met het op voorraad hebben van vrijwel alle hydraulische onderdelen voor bijvoorbeeld DS en direct de meeste
hydrauliekleidingen te kunnen vervaardigen voor elk type met het hydraulieksysteem, de veerbollenservice en het op voorraad hebben
van diverse overige onderdelen,
nieuw, gebruikt of gereviseerd,
voor deze auto’s.
niseerd.
Overdag werd er dan ook volop gesport door jong en oud en leefde de
jeugd zich uit op de luchtkussens
en dergelijke. De gehele dag hing
er dan ook een sportieve, gezellige
en familiaire sfeer op Sportpark
Henk Bruins.
Onder het genot van een enorme,
door hoofdsponsor Dekens aangeboden taart, sprak voorzitter Koos
Galdermans tijdens de receptie, de
ambitie uit om in de komende jaren de maatschappelijke rol van
HSC in Sappemeer nog verder te
vergroten. Als afsluiting van de receptie werd vervolgens het Jan
Prakloantje onthuld als eerbetoon
aan alle vrijwilligers.
‘s Avonds werd de jubileumdag
feestelijk afgesloten door jeugd en
volwassenen. Zoals van HSC gewend, was het tot in de late uurtjes
nog zeer gezellig.
De club bedankt de jubileumcommissie, de vrijwilligers en alle bezoekers voor deze geweldige dag.
Beukema 2
bijna kampioen
HOOGEZAND - Het eerste Beukema-team speelde haar eerste wedstrijd in de promotiepoule 2e klasse thuis tegen Batswingers 1 uit
Yde met 5-5 gelijk. In deze spannende match scoorde kopman Jos
van der Tuuk weer een hattrick. De
andere 2 punten kwamen op naam
van Henk Mulder. Heinz Gunther
kwam niet tot scoren. Ook het dubbel Jos en Henk kon dit keer geen
potten breken.
Het 2e team won in Finsterwolde
met maar liefst 8-2 van Oldambt 7.
Daardoor kan dit team het kampioenschap niet meer ontgaan.
Rein de Vries en Henk Blijham bleven beide ongeslagen
Johan
Halmingh bleef een keer aan de
goede kant van de score. Ook het
dubbelspel werd gewonnen.
In de laatste wedstrijd thuis kan
het niet meer misgaan. Als er drie
punten worden gescoord, kunnen
de bloemen worden uitgereikt.
■
Citrest, zowel garage voor oldtimers (foto) als youngtimers.
Beenmeetdag door
Brink Orthopedie
HOOGEZAND - Wie last van
vermoeide en zware benen
heeft, of een staand of zittend
beroep, kan op 16 en 17 april bij
Brink Orthopedie de gezondheid van zijn of haar voeten en
vaten laten meten.
Uit onderzoek is gebleken dat 25
procent van de volwassenen in enige mate last heeft van spataders.
Vaak worden spataders uitsluitend
gezien als een cosmetisch probleem. Het is echter een medisch
probleem dat kan leiden tot ernstiger klachten zoals trombose en een
open been. Het is van belang vaatproblemen al in een vroeg stadium
te signaleren.
Daarom organiseert Brink Orthopedie op 16 april een beenmeetdag
in Hoogezand bij Medisch Centrum
v.v. Froombosch
Programma jeugd zaterdag 12
april: GRC Groningen B3 – Froombosch B1, aanv. 9.00 uur, vertr. 7.45
uur. Froombosch C1 – Wildervank
C3, aanv. 9.30 uur, aanw. 8.45 uur.
Froombosch E1 – Drachten E2,
aanv. 10.00 uur, aanw. 9.30 uur.
Programma senioren zondag 13
april: Froombosch 1 – Kwiek 1,
aanv. 14.00 uur, aanw. 13.00 uur.
Froombosch 2 – BNC 2, aanv. 11.00
Citrest kan vooraf een opgave geven van de prijzen van de diverse
onderdelen, Requal of origineel en
een ieder is dan vrij om te kiezen
wat hij of zij wenst en wat bij de
portemonnee past.
Gorecht en op 17 april in de vestiging in Groningen. Om de benen te
laten onderzoeken, kan men een afspraak maken via 050-5270400.
In tien procent van de gevallen leiden spataders tot symptomen en
complicaties. Echter voor die tijd
heeft men vaak al last van vermoeide, zware en onrustige benen aan
het eind van de dag. Deze klachten
worden genegeerd, terwijl het tekenen kunnen zijn van beginnende
vaatproblemen zoals spataders. Bij
Brink Orthopedie wordt men vrijwel dagelijks geconfronteerd met
de gevolgen van onbehandelde
vaatproblemen. Uiteindelijk kan
zelfs een open been ontstaan, wat
met veel pijn gepaard gaat. Ook
het risico op trombose is hoger bij
spataders.
Tijdens deze vaatscan wordt op een
eenvoudige en pijnloze wijze de
bloeddoorstroming in de bloedvaten van het been gemeten door
middel van een venoscan.
De voetscan kan in bewegende positie worden uitgevoerd. ‘Hierbij laten wij u over een meetplaat lopen,
zodat wij op de computer de afwikkeling van uw voeten kunnen bekijken. Op basis hiervan geven we
gerichte adviezen over uw schoenen,
(sport)inlegzolen,
(sport)braces en eventuele aanpassingen in uw schoenen’, aldus de
mensen van Brink.
Het meten van het been is gratis,
een meting duurt ongeveer 15 minuten. (volgens afspraak) Brink Orthopedie is iedere donderdag ochtend aanwezig in Medisch Centrum
Gorecht in Hoogezand. Behandeling volgens afspraak 050-5270400.
Nieuwe gemeenteraad bezoekt
school/dorpshuis Westerbroek
WESTERBROEK - De nieuwe
gemeenteraad van HoogezandSappemeer heeft vrijdagmiddag
en werkbezoek gebracht aan het
dorpshuis in Westerbroek en de
naastgelegen Jan Ligthartschool
Zoals eerder gemeld heeft de
raad vorige maand het definitieve plan om te komen tot de
bouw van een multifunctioneel
centrum in Westerbroek bekrachtigd.
De voltallige gemeenteraad is blij
met het resultaat, waarvoor zij
1.250.000 euro beschikbaar stelde.
Woningstichting Lefier draagt ook
nog eens 250.000 euro bij.
Westerbroek krijgt een nieuw
dorpshuis en de basisschool is daar
een belangrijke spil in, want het
nieuwe dorpshuis, een multifunctioneel centrum, wordt aangebouwd aan de Jan Ligthartschool,
die daarmee een nog belangrijkere
rol gaat spelen in het dorpsgebeuren.
In het dorpshuis werd de nieuwe
raad nog eens uitgelegd hoe uiteindelijk het nieuwe multifunctionele
centrum wordt ingevuld. Door gebruik te maken van de ruimtes
voor diverse disciplines worden
kosten bespaard, die uiteindelijk
ten goede komen aan de exploitatie van het nieuw te bouwen gebouw aan de Jan Ligthartschool.
■ De zolder van het huidige dorpshuis herbergt onder andere ook
een biljartzaal. Raadsleden krijgen uitleg over het reilen en zeilen
daarvan.
De Stichting Dorpshuis Westerbroek had eerder al opdracht gegeven aan KAW om een aantal scenario’s te onderzoeken waar ook de
Jan Ligthartschool onderdeel van
uit maakt. Tijdens de bespreking
van de scenario’s hebben zowel de
vertegenwoordigers van het dorp
als de vertegenwoordigers van de
school zich uitgesproken voor een
combinatie van school en dorps-
huis. Er zijn nu prima mogelijkheden ontwikkeld om ruimten te delen.
Het bestuur van het dorpshuis onderzoekt momenteel de mogelijkheden tot verkoop van het huidige
pand. Indien de verkoop per saldo
tot een positief resultaat leidt is de
stichting bereid dat te investeren
de plannen voor het MFC Westerbroek.
De Regiokrant
In nieuw pand aan Sluiskade:
Double Fashion, nu ook
grotere mode voor mannen
HOOGEZAND - Double Fashion,
de modezaak in Hoogezand voor
dames met een maatje meer,
heeft nu ook mode voor mannen
met een maatje meer. Een uitgebreide collectie van beiden is te
vinden in de nieuwe zaak van
Double Fashion, aan de Sluiskade 34 in Hoogezand.
Acht jaar was Double Fashion gevestigd aan de andere kant van de
Sluiskade, op nummer 31a, maar
gaandeweg de tijd bleek al snel dat
men daar weldra uit het jasje zou
groeien. De klantenkring groeide
flink en dat deed het pand niet, dus
werd uitgekeken naar een groter
onderkomen en dat werd gevonden
aan de Sluiskade 34. Donderdag
werd de zaak feestelijk geopend.
En sindsdien is het druk, gezellig
druk. De omschrijving van de zaak
is dan ook nu, Double Fashion,
‘Kwaliteitsmode voor de vrouw en
man met een maatje meer’.
Naast de vertrouwde collectie damesmode wordt in de nieuwe zaak
die 25 vierkante meter groter is da
de vorige, nu dus ook herenmode
verkocht, ook de grotere maten tot
vijf keer XL. Ook de collectie damesmode werd uitgebreid, onder
andere met het merk Yppig, damesmode vanaf maat 42, ‘stoer en
vrouwelijk’.
Sinds de opening is het druk geweest, aldus eigenaresse Linda van
Soldt. ,,Heel veel positieve en leuke reacties en ook veel cadeautjes
en bloemen’’, zegt ze.
De opening van de nieuwe Double
Fashion is niet het enige in dat gebied. Binnenkort opent haar echtgenoot naast de modezaak een fietsenzaak waar ook fietsen kunnen
worden gerepareerd. En achter beide aan elkaar grenzende zaken is
een ruim magazijn en keuken voor
beider gebruik.
Met de nieuwe Double Fashion,
zijn ook de openingstijden veranderd. De zaak is nu maandag van
13.00 tot 18.00 uur geopend, dinsdag tot en met donderdag van 9.30
tot 18.00 uur, vrijdag van 09.30 tot
20.00 uur en zaterdags van 09.30 tot
17.00 uur.
De nieuwe Double Fashion,
met verkoopster Annelies en eigenaresse Linda.
■
Woensdag 9 april 2014 - 3
Wia Buze met
de Stroatklinkers
in Meerwijck
MEERWIJCK - Zoals eerder gemeld treedt
Wia Buze zaterdag 19 april op in Strandpaviljoen Meerwijck samen met Bob en Adriaan van de Stroatklinkers.
Het is een avondvullend programma met
muziek, liedjes en heerlijk eten. Er wordt
weer een diner, in combinatie met een
buffet geserveerd met afwisselende gerechten.
De avond begint om 19.00 uur en zal duren
tot ongeveer 23.30 uur. De kosten zijn 49,50
euro per persoon. Na eerder Alex Vissering
en Erwin de Vries zou dit ook weer een
zeer geslaagde avond gaan worden. Voor
wie erbij wil zijn, is het verstandig om op
tijd te reserveren via telefoonnummer
0598-323225 of per mail: [email protected]
Ook organiseert Strandpaviljoen Meerwijck zondag Eerste paasdag weer een uitgebreide paasbrunch. Ook daarvoor kan men
reserveren op de bovenstaande telefoonnummer of e-mailadres.
De aanvang die dag is 11.00 uur en kost
24,50 per persoon en kinderen 12,50 tot 12
jaar. 0 tot 3 jaar gratis.
De markt
is van alle
m ar kt en
thuis!
0598-391110
NoordPers nieuws- en advertentiebladen
4 - Woensdag 9 april 2014
De Regiokrant
Regeltjes kunnen worden ingeleverd bij ons kantoor Hoofdstraat 183A te Hoogezand of telefonisch worden opgegeven op nr. 0598-391110. Regeltjes kosten t3.60 (minimaal 3 regels). Iedere regel meer kost t0.60 extra. Voor
brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t1.35 extra in rekening gebracht. Kontant betalen.
SPELREGELS VOOR GRATIS REGELTJES
Het plaatsen van gratis Regeltjes is aan bepaalde ”spelregels’’ gebonden. Die volgen hieronder.
- Gratis Regeltjes hebben uitsluitend betrekking op TE KOOP AANGEBODEN.
- Gratis Regeltjes kunnen alleen door partikulieren worden ingediend en mogen niet kommercieel zijn.
Dit betekent dus dat iemand die zijn tweedehands fiets, radio, tv of iets dergelijks te koop aanbiedt,
van ons ruimte krijgt. Iemand die van z’n stro af wil of eieren, bloemen etc. te koop aanbiedt, komt niet
in aanmerking. Hij/zij zal moeten betalen.
- Gratis Regeltjes kunnen worden doorgebeld uitsluitend op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur
(tel. 0598-391110).
- Gratis Regeltjes kunnen schriftelijk worden ingediend tot donderdag 13.00 uur.
- Gratis Regeltjes kunt u mailen naar [email protected]
- Per week mag maximaal een gratis Regeltje worden ingeleverd.
- Een gratis Regeltje mag maximaal 4 kranteregels lang zijn.
- Mensen die een gratis Regeltje willen opgeven, moeten wonen in het verspreidingsgebied van
De Regiokrant.
- Onroerend goed advertenties kunnen niet onder de gratis Regeltjes worden opgenomen.
- Gratis Regeltjes t.a.v. dieren worden geplaatst wanneer de dieren ’’gratis zijn af te halen’’
- Geen toegang tot de gratis Regeltjes hebben: rommelmarktspullen, inboedels, zolderopruimingen etc.
In bovenstaande gevallen kan men uiteraard altijd een Regeltje inleveren, maar die zal dan moeten worden
betaald.
Te koop aangeboden
Te koop aangeboden
Te koop aangeboden
Aanbieding personeel
STUNTBOERDERIJ
Inboedelgoederen
Antiek
Tweedehands fietsen
Partijenhandel
Inkoop & Verkoop
Wij ruilen ook in!
Woldweg 231, Kropswolde
(naast de Tapijtboerderij)
Tel. 0598-852689
[email protected]
Keyboard, Sampler, 5 octaaf, midi, floppy disk,
t.e.a.b, tel. 0598-320551.
Polyester boot + trailer + 6
PK b.b.motor, l. 4,05 x br.
1,50 m. tel. 0598-390581.
JOHAN ARENDS
***Totaalbouw***
Uw veelzijdige vakman
voor aanbouw en verbouw
van uw woning, badkamer,
kozijnen, zolderbetimmering, dakkapel, metselwerk
en nog veel meer. Met garantie en offerte vooraf. Bel
Johan Arends 0598-381252.
Zie ook
www.johanarends.nl
Div. jaarg. Donald Duck,
t10,- p. jaarg.; 7 Donald
Duck pockets t12,50. Tel.
0598-392685.
KRINGLOOP te ANNEN
DE BOEDELMARKT
De Hullen 1/06-46149507
Open wo. t/m za. 10.00-17.00
3 Stuks opvolgende schoenlijsten; nieuwe, ongebruikte t.v. antenne, Nederland/Duitsland, tel. 0598393999.
Voor gratis Regeltjes bestaan spelregels.
Groei & Bloei tijdschriften,
“Als tuinieren je hobby is”,
jaargangen 1986-1997, verkrijgbaar los per jaargang.
t5,- per jaargang van 10 tot
12 nummers. Tel. 0598323303.
Nette g.o.h. rechte keuken,
l. 342 x br. 60 x h. 220 cm.,
incl.
keukenapparatuur
t300,- tel. 0598-396622.
Laat regelmatig uw schoorsteen vegen! Schoonmaakbedrijf TER VEER. Erkend
door brandweer en Essent,
tel. 0598-396451.
SPACKBEDRIJF ’t LOUG.
Voor het verspuiten van
spack- en sierpleister, etc.
Voor info: 06-51234971.
www.spackbedrijf.com
Markten
Zaterdag 3 mei
Vrijmarkt en Kindermarkt
in de wijk Gorecht
te Hoogezand
Van 9.00 tot 15.00 uur
bij “De Badde”
Thorbeckelaan 54C
Opgave voor deelname:
Tel. 0598-321095
Van alle deelnemers
wordt een kleine borgsom
gevraagd.
Gevraagd personeel
Glazenwasser /
Schoonmaker
Voor info:
[email protected]
schoonmaak.nl
Dieren
Sierduiven, hoogvliegers
en tuimelaars. Tel. 0598317210.
Pasen, een ei hoort erbij!
Scharreleieren,
Freiland eieren en
biologische eieren,
Bruine en witte eieren
Walnoten
Van der Wal dier en tuin,
Kees de Haanstraat 31,
Sappemeer,
tel.
0598392896.
13 Houten balken, 75 x 150
x 4500; 20 groene vloerplaten, 62 x 250, als nieuw, tel.
06-22409947.
4 Eetkamer stoelen, eiken
met lederen bekleding
t75,-; wandmeubel, eiken
t150,- tel. 06-53222336.
Gratis halen wij uw oude
was/vaatwasmachine’s,
kachels, fietsen enz. bij u
weg. Tevens t.k.g. oud ijzer,
koper, accu’s, afvalkabel
enz. Tel. 06-57148394/0641798273.
Regeltjes worden gelezen !
Familieberichten
30 Viooltjes t5,-; tuinzaad
v.a. t0,65; beuk v.a. t0,20;
buxus v.a. t0,75; rozen v.a.
t1,25; vaste planten v.a
.t1,25; heide v.a. t0,75;
laurierkers v.a. t1,-; bosplantsoen
v.a.
t0,50;
vruchtbomen v.a. t8,75. Zie
meer op www.tuincentrum
wiebewesstra.nl, Slinke 6,
Haulerwijk, 0516-421448
Racefiets, z.g.a.n., merk
Vetta, 7 snelheden t50,tel. 06-81918282.
Te koop gevraagd
Sloop en loop auto’s. We
betalen t50,- tot ?? U krijgt
direct een RDW vrijwaring
bij de deur. ARN SGS gecertificeerd. Boekholt autodemontage, Industrieweg
11, 9636 DA, Zuidbroek.
Tel. 0598-452200.
Voor kappen, versnipperen, kloven, stobben frezen:
Loonbedrijf Redelijkheid
0596-623901
of
0653632723.
*** Klus- en onderhoudsbedrijf ***
*** Geertjan Jansma ***
Voor al uw klussen groot of
klein. Aan of verbouw, dakramen, dakkapellen, schilderwerk, badkamers, keukens, kozijnen en nog veel
meer. Met garantie en
offerte vooraf. Geertjan
Jansma, Westerbroek 0504041041 / 06-22508077.
Fokke Tuma 0595-402778 /
06-10242682
Zie ook
www.geertjanjansma.nl
Regeltjes worden gelezen !
Aanbieding personeel
Glashandel
NUNINGA
sinds 1983! 10% winterkorting. Scherpe prijzen in
dubbelglas HR++, figuurglas, spiegels enz. Voor
breuk gebeld, meestal dezelfde dag hersteld. Nu ook
voor ramen, kozijnen, deuren en schilderwerk. Tilstraat H13A, Nieuwe Pekela, tel. 0597-646189.
Topschilders per direct beschikbaar, t19,50 per uur.
Tel. 06-16403348.
Watermulder Schoonmaak
Voor het schoonmaken
van portieken.
0598-371481/ 06-39142486
www.watermulder
schoonmaak.nl
[email protected]
schoonmaak.nl
Schoorsteenvegen.
Gedipl./erkend ASPB-lid.
Klus en schoorsteenbedr.
JD. 0599-332596 of 0618968238.
www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl
Oostland
Woningstoffeerder
Voor het leggen van tapijt
en laminaat. Voor meer informatie:
tel.nr.
0612401505.
Markten
Lutje BLOEMENMARKT
Goede vrijdag 18 april
Van 10.00 tot 17.00 uur
Nog standhouders
gevraagd!
Bloemenschuur Colijn
Hoofdweg 10, Kolham
Tel. 0598-380245.
Legkippen; ook sierkippen.
Kippenhokken van t125.tot t310.-. Duiventil t125.Legvoer, water- en voerbakken, legkastjes Wormpoeder en luisbestrijding.
Teveel om op Te noemen.
Kuipers, Paterslaan 59a,
Gass.nijv.mond
0599612038. Op afspraak. Ma.
en din. Gesloten.
Voor gratis Regeltjes bestaan spelregels.
Vermist sinds 31/3 omg.
Van Karnebeekstraat: een
Europese korthaar poes,
gechipt, gester., naam Olijfje, geb. 2010, stuk van
staart
af,
tel.
0598853709/06-83240332.
Huis en tuin
Te huur aangeboden
Coniferen 100-120 cm.
t3,50 p.st. ook grotere maten. Gratis bezorging. Tel.
0598-619447/06-28314846.
Ruime kamer (keuken gezamenlijk), 16 m2 in Hoogezand. Huurprijs incl. energie/INT t265,- p.mnd. mail
of
sms
even:
[email protected]
of 06-10026447.
Groenteplanten
Aardbeiplanten
Kruidenplanten
Tuinzaden
Graszaad
Kunstmest
Kalk
Koemestkorrel
Kippenmestkorrel
Potgrond
Tuinaarde.
Van alles voor
de (groente) tuin!
Van der Wal dier en tuin,
Kees de Haanstraat 31,
Sappemeer,
tel.
0598392896.
Welkom in onze BLOEIENDE BOOMGAARD! Kom
kijken, genieten en wandelen. Vrijdag 11 april van
10.00-17.00 uur, bij Fruitbedrijf Bosschaart, Pastorieweg 16, Noordbroek.
Lichaam / verzorging
Thaise oliemassage
Foxham 31
www.thaimassage
hoogezand.nl
tel. 06-45137523
Land- en tuinbouw
N.A.K. gekeurde kleipootaard. Div. vroege, middenvroege en late rassen w.o.
Resistente. Tevens kunstmest, zaaizaden, pootbonen, koolplanten e.d. Hut’s
Tuinshop en Diervoeders,
Bovenweg 49, Muntendam.
Gratis Regeltjes hebben
uitsluitend betrekking op
te koop aangeboden.
Gastouder
Gastouderopvang
UkkePuk-Hoogezand. Uw kind
in goede handen. Professionele, liefdevolle en betaalbare opvang voor kinderen
van 0 tot 4 jaar oud.
Nieuwsgierig? Neem gerust
contact op. Telefoon 0641820104 of kijk op de website www.ukkepuk-hoogezand.nl
Kennismaking
Diversen
Ik ben spontane, eerlijke
en betrouwbare man en
woonachtig in Kolham. Ik
heb een kleine handicap en
dat is dat ik soms moeilijk
uit mijn woorden kan komen. Spreekt dit alles jou
aan en ben jij net als ik ook
op zoek naar een serieuze
relatie en tussen de 20 en
40 jaar oud? Stuur me dan
een brief + foto. Br.o.nr.
152, Hoofdstraat 183A,
9601 ED Hoogezand.
MINKY BROCANTE
WOONWINKEL
Franse dagen met flinke
kortingen. 400 m2 kijkplezier. Hapje en drankje
staan klaar. Do./vrij./zat. 1217 uur. Uiterburen 49, 9636
ED Zuidbroek. Tel. 0598450700.
Gratis Regeltjes kunnen alleen door particulieren
worden ingediend en mogen niet commercieel zijn.
De Regiokrant
e-mail:
regiokrant
@noordpers.nl
De Regiokrant
Woensdag 9 april 2014 - 5
Tuingereedschap
Messenslijper vrijdag
weer bij Koken & Wonen bij Groei & Bloei
HOOGEZAND - De professionele messenslijper van ZwillingHenckels, de grootste messenfabrikant van Europa, komt komende vrijdag weer naar Hoogezand. Bij Koken & Wonen in
winkelcentrum
Martenshoek
slijpt hij van 10.30 tot 17.30 uur
messen en scharen ongeacht het
merk.
jaar bij Koken & Wonen aan de
Meint Veningastraat 14 in Hoogezand. Het principe ‘klaar terwijl u
wacht’ zorgt ervoor dat men persoonlijk kan zien hoe de messen en
scharen worden geslepen. Mocht
het vrijdag niet uitkomen dan is
het ook mogelijk om messen en
scharen eerder te brengen en later
op te halen.
HOOGEZAND - Groei & Bloei Hoogezand-Sappemeer
e.o. organiseert op donderdag 10 april een lezing over
tuingereedschap en onderhoud. Hiervoor komen de
‘Tuinheeren’ naar Hoogezand-Sappemeer. Zij vertellen
over allerlei gereedschap en nemen een grote collectie
mee. Ook laten zij zien hoe men gereedschappen moet
onderhouden.
De lezing is in het Brandpunt, Noorderstraat 27 in Sappemeer en begint om 20.00 uur. Leden hebben gratis toegang,
voor niet-leden drie euro entree. (zie ook www.hoogezandsappemeer.groei.nl)
De Tuinheeren zijn twee heren op leeftijd die voor hun plezier een bedrijfje in tuingereedschap van topkwaliteit hebben opgericht. Inmiddels zijn zij uitgegroeid tot echte specialisten in tuingereedschap. Zij staan dan ook op belangrijke
beurzen in Nederland maar ook in België en Engeland.
Ook laten zij zien hoe men op de juiste wijze tuinscharen kan
slijpen. ‘Breng gerust uw botte snoeischaar, schep, spa of
schoffel mee of dat vlees- of groentemes uit de keuken dat altijd bot is. Vanwege de tijd liever niet meer dan twee stuks
per bezoeker’, aldus de organisatie.
De bedoeling van deze avond is om veel over gereedschap te
leren, zodat uw tuin u weer met goed onderhouden gereedschap zal verwelkomen. Men kan ook alvast een kijkje nemen op de site van ‘De Tuinheeren’: www.detuinheeren.nl en
gereedschap bestellen.
Een complete slijpmachine wordt
in de winkel opgebouwd en messen
worden à la minute geslepen. Het is
volgens het principe ‘klaar terwijl u
wacht’. Tafelmessen kunnen ook
opnieuw gekarteld worden. Dit is
bijzonder omdat voor het kartelen
een aparte machine nodig is. Dit
apparaat is vrijdag ook aanwezig.
De prijs voor het slijpen is 2,50 euro per tafelmes, kartelen is 3,50 per
tafelmes en grote keukenmessen
en scharen zijn vanaf 5 euro per
deel weer superscherp.
De messenslijper komt al zestien
De Regiokrant
[email protected]
■
De messenslijper is weer bij Koken & Wonen.
De Regiokrant
Woensdag 9 april 2014 - 7
Het wordt flink drukker bij
Kledingbank Maxima Sappemeer
Vrouw gewond bij
ongeval in Sappemeer
SAPPEMEER - Een passagiere van een 45-kilometer voertuig is
woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de kruising
Noorderstraat/Noordbroeksterstraat in Sappemeer. Het voertuig
werd door waarschijnlijk onoplettendheid en het niet verlenen van
voorrang in de flank gegrepen door een andere auto. De vrouw
raakte bekneld en moest door de brandweer, die de deur verwijderde uit haar benarde positie worden bevrijd (foto), waarna zij is
overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen. De bestuurder van
de andere wagen bleef ongedeerd.
Tasje met insuline gestolen
HOOGEZAND - Vanaf een fiets
gestald bij het station in Martenshoek is een tasje gestolen
met insuline. De soort kan gevaar opleveren, wanneer iemand dat inneemt.
Mevrouw van der Wal uit Hoogezand doet de volgende oproep:
,,Vanochtend rond tien voor acht
heeft mijn dochter haar fiets gestald bij station Martenshoek. Zij
had haar tasje met insulinespullen
aan het stuur hangen en is dit in de
haast vergeten mee te nemen. Om
even over acht kwam ze erachter
dat ze haar tasje niet meegenomen
had en is weer terug gegaan naar
de fietsenstalling. Helaas was haar
tasje toen al verdwenen. Het lijkt
op het eerste gezicht misschien niet
een probleem, maar als iemand
gaat experimenteren met de insuline die er in zit dan kan die persoon een hypo krijgen en zelf in coma raken. Er zitten twee soorten insuline in; een snelwerkende en één
die een aantal uur blijft doorwerken en vooral deze laatste is voor
andere personen gevaarlijk omdat
een overdosering niet even weg te
werken is met het innemen van
koolhydraten/suikers. Daarnaast
zijn de consequenties voor mijn
dochter erg groot. Zo zijn er geen
gegevens meer over het verloop
van haar bloedsuikerswaardes, die
de specialist nodig heeft om haar te
behandelen, doordat haar meter in
het tasje zit. Daarnaast is één van
de insulines die mijn dochter ge-
bruikt, niet vrij verkrijgbaar voor
apotheken en is deze erg lastig te
verkrijgen (en behoorlijk prijzig).
Alle prikpennen moeten nu vervangen worden en ook de meetspullen.
Het tasje zelf is een blauwgrijs stoffen tasje van 20 bij 10 centimeter.
Er staat iets op geborduurd. Daarnaast zitten er twee prikpennen in
met insuline-ampullen en een klein
zwart tasje met haar meetspullen
zoals een bloedsuikermeter, teststrips, prikker en priknaalden. Er
zitten ook spuitnaalden in het tasje, haar pas van het UMCG en een
Duitstalige medische verklaring.
De reden dat wij hier ruchtbaarheid aan willen geven, ligt voor ons
in het kenbaar maken van het gevaar van de medicijnen van mijn
dochter voor anderen. Mocht iemand het tasje vinden, dan is ons
verzoek om het in te leveren bij de
politie’.
SAPPEMEER - Het is een drukke tijd voor kledingbank Maxima aan de Molendraai 1 in Sappemeer. Dat merkte ook de
nieuwe gemeenteraad van
Hoogezand-Sappemeer, vrijdag
op werkbezoek bij de winkel,
die gratis kleding verstrekt aan
mensen met een inkomen tot
maximaal 110 procent van de
bijstandsnorm. Sinds 4 maart,
dus binnen een periode van vier
weken gingen al 2795 kledingstukken over de toonbank, aldus
bedrijfsleider Henk Dijkhuis.
En de kleding is voor een groot
deel nieuw. Bedrijven als Lake Site, Shoeby en kleinere bedrijven
schenken kleding en schoenen en
ook particulieren komen kleding
brengen die niet meer wordt gedragen. Bedrijven die nieuwe kleding
doneren aan Maxima hebben daar
ook weer een belastingvoordeel bij,
want zij mogen 25 procent afschrijven voor de belasting op de op deze wijze gedoneerde kleding. En de
kleding die bij Maxima wordt verstrekt is dus of nieuw, of zodanig dat
het haast niet van nieuw is te onderscheiden.
Er wordt in de winkel bij de tweedehands kleding dan ook goed gelet op hoe de kleding eruit ziet. Is
het ook maar een klein beetje niet
naar de zin, dan gaat het naar elders.
Inwoners uit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren kunnen in de Sappemeerster
zaak kleding uitzoeken.
Mensen kunnen er komen winkelen als ze wonen in de gemeente
Hoogezand-Sappemeer, of Slochteren of Haren, een bijstandsuitkering of een Wajonguitkering of een
langdurigheidsuitkering
ontvangen, of een verwijsbrief hebben
van de instantie die ze begeleidt,
zoals Maatschappelijk Werk, Gemeentelijke Kredietbank, MEE
Groningen, NOVO of Humanitas
Paperaszo, Maatschappelijk Werk
Hoogezand-Sappemeer, Noordermaat Haren, Lentis, Martinus Willibrordus parochie en Leger des
Heils Noord.
Bij ieder bezoek moet de laatste
specificatie van de uitkering of de
verwijsbrief en een identiteitsbewijs worden meegenomen.
Klanten met een inkomen tot 110
Procent van de bijstandsnorm krijgen een kaart op naam waarop men
een keer per half jaar kledingstukken kan komen uitzoeken.
,,Mensen komen hier soms in tranen, maar ze worden met respect
behandeld en dit is dan ook een
echte winkel waarin ze zich ook als
klant kunnen voelen’’, aldus bestuurslid Anja Brink.
Ze vervolgt: ,,En met het vakantieseizoen voor de deur, hebben we
bijvoorbeeld van de Vrijbuiter
maar liefst vijfhonderd afritsbroeken gekregen. Daar zijn we ontzettend blij mee. En we proberen ook
meer te zijn dan een kledingzaak.
Mensen krijgen een kop koffie, we
maken een praatje en we vragen
soms ook of we misschien meer
voor ze kunnen betekenen. Vaak
weten ze ook de weg niet in uitkeringen en subsidies en we willen ze
graag helpen het leven wat prettiger te maken. Voor de kinderen
hebben we ook een samenwerking
met FC Groningen, waarbij ze ook
eens een keer in de Euroborg mogen kijken en dat is altijd een feestje, ook voor de vrijwilligers die ze
erheen rijden’’.
De Vrijwilligers bij Maxima zijn
mensen die ook tot de doelgroep
behoren en ook het bestuur bestaat
uit vrijwilligers. Maxima heeft
geen eigen bron van inkomsten.
Mevrouw Brink: ,,We zijn afhankelijk van subsidies en giften en donaties. En dat is best wel spannend
want elk jaar moeten we maar
weer afwachten of en welke subsidies we krijgen. Het geld dat we
van de provincie krijgen, hebben
we een bestelbus voor aangeschaft’’. Naast de vrijwilligers uit
de doelgroep wordt als personeel
ook gebruik gemaakt van bijvoorbeeld mensen van de BWR, de
voormalige Triobedrijven. Door bij
Maxima werkervaring op te doen,
is de kans groter ze weer in een regulier arbeidsproces te kunnen
plaatsen. Mevrouw Brink liet de
aandachtig luisterende raadsleden
Fysiotherapie Hoogezand
slaat nieuwe weg in
HOOGEZAND – Met de naamsverandering van Fysiotherapie
Van Dijk naar Fysiotherapie
Hoogezand, is de fysiotherapiepraktijk in het Gezondheidscentrum Pleiaden in Hoogezand
een nieuwe weg ingeslagen. ,,We
willen nu ook meer laten zien
dat we een fysiotherapiepraktijk zijn voor heel HoogezandSappemeer en niet alleen beperkt tot dit gebied’’, aldus fysiotherapeut Sake Brouwer.
Het is een hectische tijd geweest zo
laat Brouwer weten na in 2012 afscheid genomen te hebben van Van
Dijk, de realisatie van de praktijk
in het Gezondheidscentrum aan de
Pleiaden en de interne veranderingen die hebben plaatsgevonden.
,,Het is op meerdere vlakken veranderd hier, niet alleen de naam,
maar we zijn ook een nieuwe richting ingeslagen en we zijn nu actief
op nieuwe terreinen, ook in samenwerking met andere disciplines
binnen de gezondheidszorg’’, aldus
Brouwer.
De naamsverandering en intensivering van de activiteiten geldt ook
voor de nevenvestigingen in de De
Ruyterstraat en de kinderfysiotherapie aan de Molendijk in het gebouw waar ook het consultatiebureau is gevestigd. Fysiotherapie
Hoogezand kan nu een hoogwaardig aanbod aan behandelingen leveren, enis klaar voor de op stapel
staande veranderingen in de gezondheidszorg en regelgeving en
voldoet ruimschoots aan de gestelde landelijke kwaliteitstoets zoals
ook grote verzekeringsmaatschappijen die hebben ingevoerd, zoals
Achmea Plus en Menzis Topzorg.
Fysiotherapie Hoogezand heeft dat
Topzorg-predicaat.
‘Bij een praktijk die een TopZorgpredicaat verdiend heeft, is men
verzekerd van de beste zorg. Om
het TopZorg-label te verkrijgen
moeten zorgaanbieders, in dit geval
de fysiotherapiepraktijk voldoen
aan strenge kwaliteitseisen’, zo laat
zorgverzekeraar Menzis zelf weten.
Fysiotherpaie Hoogezand heeft dan
ook een hoge kwaliteit van de behandeling, ruime openingstijden,
bovengemiddelde klanttevredenheid en extra diensten zoals onder
andere beweegprogramma’s.
Er werken bij Fysiotherapie
Hoogezand vijftien mensen en een
stagiaire en er wordt gewerkt met
verschillende samenwerkingspartners, zoals onder andere Groepspraktijk Oefentherapie Hoogezand, OIM, medisch pedicure, en
een voedingsdeskundige.
Hoogholtje
Bridgedrive
■
HOOGEZAND - Onder zeer grote
belangstelling is de vijfde Hoogholtje Bridgedrive door bridgeclub
Doublet ’81 georganiseerd. In een
goede ambiance bij Dansschool van
der Vlag streden 64 paren, dus 128
bridgers om de hoogste eer.
In vijf lijnen werd onder het genot
van een hapje en drankje de moeilijkste contracten gemaakt. Na afloop was iedereen zo enthousiast
waardoor de vraag aan de leiding
werd gesteld ga vaker zo’n drive organiseren.
Het team van Fysiotherapie Hoogezand
Druk met Voorlezen+
HOOGEZAND - In Hoogezand
was er woensdagmiddag een
bijzondere Voorlezen+-middag
in de bibliotheek. Niet de bibliotheekmedewerkers lazen
voor, maar een voorleesvader.
Hij las voor uit ‘Tim op de Tegels’ over een jongen die opgetild wordt door een hijskraan
terwijl hij toch echt doet wat
hij zijn vader heeft beloofd.
Na het voorlezen konden de
peuters en kleuters weer knutselen (foto). Een andere kleuter liet zich voorlezen door
(waarschijnlijk) papa, maar
de aandacht ging er al snel af
(foto). Of dat aan de voorleeskunst of aan het verhaal lag,
is onduidelijk.
dan ook weten: ,,Een van die medewerksters, werkt nu op het gemeentehuis achter de balie.’’
Het pand waarin Maxima is gevestigd, is eigendom van de gemeente.
Jaarlijks is men al zo’n 8000 euro
kwijt aan het gebouw zelf, aan onder andere gas en licht. Maar ook
voor het gebouw wordt soms onverwachts iets geschonken. Zoals een
complete keuken. ,,Die hebben we
via Marktplaats gekregen. Hij kostte een bepaald bedrag, maar toen
die mevrouw hoorde dat het voor
Maxima was, mochten we het zo
hebben.’’
Ze heeft de indruk dat nog niet iedereen die ervoor in aanmerking
komt, de weg naar de kledingzaak
aan de Molenraai heeft gevonden.
Onbewust of bewust, want aldus
Brink: ,,Mensen moeten ook een
drempel over.’’
■ Gemeentesecretaris Frank Wiertz laat burgemeester Peter de Jonge de nieuwe (loop)schoenen zien die gratis kunnen worden meegenomen door de doelgroep. Raadslid Julia Polat kijkt mee.
Eterij de 4 seizoenen
geopend aan Sluiskade
HOOGEZAND - Aan de Sluiskade 49a in Hoogezand, naast
Keurslager Johan Boltjes, heeft
donderdag ‘Eterij de 4 seizoenen’ haar deuren geopend. En
dat is een aanwinst voor Hoogezand-Sappemeer, want een dergelijke zaak bestond nog niet in
deze gemeente.
Bij Eterij de 4 seizoenen kan men
kant en klare-maaltijden afhalen.
En maaltijden in een wel zeer gevarieerd assortiment, gerelateerd aan
het seizoen, zoals de naam al zegt,
maar er zijn ook gerechten die het
hele jaar door verkrijgbaar zijn.
Eigenaren Ron Kuzenga en echtgenote Erica Kuzenga-Punt zijn blij
met hun nieuwe zaak. Ook met de
manier hoe ze door de andere middenstanders van Martenshoek zijn
ontvangen. ,,Allemaal heel positief’’, zeggen beiden.
Het idee ontstond in hun woonplaats Scharmer waar het echtpaar
een grote moestuin bij haar woning
heeft. De vele soorten onbespoten
groenten, zouden eigenlijk ook nog
een andere bestemming moeten
hebben en zo werd het idee van
een ‘Eterij’ geboren. Als locatie
werd Hoogezand gekozen en daar
hebben ze geen spijt van.
De openingsdag was het al gezellig
druk en ook het daarop volgende
weekend is het er druk geweest
met alleen maar positieve reacties.
Is de zaak bedoeld om maaltijden,
warm of koud om thuis zelf in de
magnetron te zetten, mee te ne-
■ De heer en mevrouw Kuzenga in hun Eterij de 4 seizoenen, met
links mevrouw Albertje Pinkster-Haaijer, de bedenker van het concept.
men, er is ook een aantal zitjes, van
stevig steigerhout met tevens een
bar voor het raam met uitzicht op
bedrijvig Martenshoek. Dus wie
daar even wat wil eten kan ook.
Er is een uitgebreide keuze aan
menu’s. Kleine vleesgerechten, vis,
aardappelpuree, maar ook Thaise
en Indiase gerechten kan men er
bestellen, er verder onder andere
chili con carne, paksoi met spekjes
en niet te vergeten heerlijke nasi.
En er zijn zoals de naam al zegt, per
seizoen steeds wisselende gerechten.
De Eterij is elke dag geopend. Op
werkdagen van 14.00 tot 19.00 uur
en op de zondag van 15.00 tot 19.00
uur. Bovendien kunnen ook gerechten telefonisch worden besteld en
is er catering, ook voor bedrijven.
Daartoe kan men bellen 0598853390.
Diensten- en dagbestedingscentrum open
Feest in Ferdinand Bolstraat
HOOGEZAND - In Hoogezand
zijn woensdag het nieuwe dienstencentrum en het centrum
voor dagbesteding aan de Ferdinand Bolstraat feestelijk geopend. De officiële openingshandeling werd verricht door wethouder Jaap Velema, samen met
mevrouw A. Andelbeek en de
heer M. Grafthuis, cliënten van
NOVO.
Die cliënten werken en wonen al
vanaf de herfst in deze nieuwe locatie. Zo konden ze alvast even wennen voordat ze met trots woensdag
hun nieuwe onderkomen presenteerden. De opening was dan ook
een feestelijke en bijzondere gebeurtenis. Tijdens de rondleiding
door het gebouw, lieten een aantal
bewoners hun appartementen zien
aan de genodigden. Onder muzikale begeleiding werd er een gezelli-
ge middag van gemaakt, waarbij
ook de inwendige mens niet werd
vergeten.
In de locatie bevinden zich 29 appartementen waar mensen wonen
met een AWBZ-indicatie verstandelijk gehandicapten. Voorheen
woonden ze in Huize Eikendal in
de wijk Boswijk in Sappemeer.
Daar had ieder een kamer met gemeenschappelijk gedeeld sanitair
op de gang. In de Ferdinand Bolstraat hebben ze allemaal een eigen volwaardige woning van twee
of drie kamers en dat is voor zorgbegrippen, flink groot.
Dit is allemaal tot stand gekomen
door een uitstekende samenwerking met Lefier. Het complex was
ooit een begeleid wonen project,
waarbij mensen moesten aantonen
dat ze met verschillende problematische achtergronden, nu in staat
bleken zelfstandig te kunnen wonen, en als dat zo was, konden uitstromen naar normalen woningen in
de diverse wijken. Dat project
bleek achteraf, te groot te zijn opgezet en dat project is nu verplaatst
naar en ander onderkomen in het
zelfde complex, met de ingang aan
de Paulus Potterstraat.
Naast de eigen woningen hebben
de 29 bewoners ook de beschikking
over een algemene ruimte op de
begane grond, een zogenaamd
dienstencentrum waar bewoners
hun maaltijd krijgen uitgereikt en
er ook terecht kunnen voor gezelligheid. Er is een keuken en een
bar.
Overdag krijgen 26 mensen er een
dagbesteding en daarbij gaat het
om merendeels weer anderen uit
dezelfde doelgroep. De andere bewoners van het complex hebben
hun dagbesteding elders in deze gemeente.
Wethouder Velema is enthousiast
over de opzet, die hij een voorbeeldproject noemt. Zo is er een
‘open verbinding met de wijk’ en is
de ruimte op de begane grond ook
toegankelijk voor de wijk en andere instellingen. ,,En die opzet is als
maatschappelijk project uniek’’, aldus Velema.
Dit is volgens hem al op een positieve manier vooruitlopen op de
veranderingen binnen de AWBZ
die per 1 januari van het komend
jaar op de gemeenten afkomen. En
de wethouder vindt het ook positief
dat mensen daar nu meer met elkaar gaan ondernemen, als groep
en dat kan ook weer een bezuiniging opleveren voor de gemeente
en wat bovenal belangrijk is: iedereen is bijzonder tevreden en enthousiast met deze nieuwe opzet.
Open huis
Vrijdag konden ouders en buurtbewoners tijdens een open huis van
13.00 tot 16.00 uur een kijkje nemen in de nieuwe appartementen.
Ook toen ontbraken een hapje en
een drankje niet. En veel plezier
was er ook met de oud-Hollandse
spelencarrousel en gezellige livemuziek. Er werd druk gebruik gemaakt van het Open Huis en de reacties waren ook op die dag allemaal bijzonder positief.
Bij het dienstencentrum krijgen de
29 cliënten dus zorg en ondersteuning van NOVO, de organisatie die
ondersteuning, begeleiding en zorg
biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, zodat zij hun
mogelijkheden en kwaliteiten zo
optimaal mogelijk kunnen benutten en zo zelfstandig mogelijk en
geïntegreerd kunnen meedoen in
de maatschappij.
Muziekcafé
in de Tibbe
SAPPEMEER - In verband met
Pasen is het Muziekcafé in de
Tibbe in Sappemeer verplaatst
naar zondag 13 april. Dan speelt
de band Factory, blues en rock.
Aanvang 16.00 uur, toegang gratis.
De Regiokrant
8 - Woensdag 9 april 2014
■ Tuinieren
in 3D met verschillende soorten en kleuren clematis.
3D in de tuin met
klimmers
HOOGEZAND - Het echte 3D-tuinieren lukt in kleine tuinen alleen goed met
klimplanten. Klimplanten kleuren en camoufleren makkelijk hele muren,
schuttingen, schuurtjes en nog veel meer. Klimplanten tegen gevels zorgen
voor extra isolatie. Ze staan stevig geworteld in de grond, maar vragen in de
tuin bijna geen bodemruimte.
Er zijn er honderden om uit de kiezen: rijke bloeiers, groenblijvers, zelfhechters,
slingeraars en winders, vaste planten en heesters, soorten die verrukkelijk kunnen
geuren en andere die dichte groene wanden kunnen vormen en minder esthetische
zaken moeiteloos aan het oog onttrekken en verfraaien. Er zijn er die makkelijk
tien meter of meer klimmen, maar ook klauteraars die met hun bloemen hooguit op
een bescheiden 2 à 3 meter pronken. Er zijn ook prachtige combinaties te maken,
bijvoorbeeld rozen met clematis, blauweregen met druif, klimop met kamperfoelie,
of kiwi met hop of passieflora.
Groenblijvende clematis (Clematis armandii) komt uit West-China. Deze exotisch
aandoende plant heeft smal, langwerpig, leerachtig blad dat in zachte winters aanblijft. Vanwege de matige winterhardheid moet hij op een beschutte plek tegen een
zuidmuur groeien of -nog beter -in een grote pot of kuip en ’s winters worden beschermd. Hij bloeit in april-mei met grote trossen kleine roomwitte bloemen die net zoals Akebia- naar vanille geuren. Er zijn verschillende cultivars, onder andere
‘Apple Blossom’ met lichtroze bloemen en bronskleurig uitlopend blad, en ‘Snowdrift’ met witte, sterker geurende bloemen.
Het grote plantengeslacht Clematis telt ruim 500 soorten en wel 1500 cultuurvormen. De meeste verliezen hun blad in de herfst en zijn zeer winterhard. De bloeitijden lopen uiteen van heel vroeg in het jaar (bijvoorbeeld C. alpina met blauwe,
knikkende klokjesbloemen), via zomerbloeiers met massa’s grote witte, roze, rode,
gele, blauwe of paarse bloemen, tot herfstbloeiers zoals C. flammula die van augustus tot oktober is overdekt met kleine witte, heerlijk geurende bloemen. Daarna
volgt prachtig, lang aanblijvend, zijdeachtig vruchtpluis (ook bij veel andere soorten). Deze soort werd al in de 16e eeuw gekweekt. Wie goed kiest, kan van het vroege voorjaar tot laat in de herfst van bloeiende clematissen genieten.
Klimplanten groeien graag in voedzame, humusrijke, diep losgemaakte, iets vochtig
blijvende grond. Sommige, zoals klimop (Hedera) of wingerd (Parthenocissus) hechten zichzelf vast, andere hebben een klimsteun nodig. De voet van clematissen tegen fel zonlicht beschermen.
De Regiokrant
UIT IS
GOED
VOOR U!!!
Woensdag 9 april 2014 - 9
10 - Woensdag 9 april 2014
De Regiokrant
Kinderen in de moestuin
HOOGEZAND - Kinderen van groep 4 van de basisschool het Ruimteschip in
Hoogezand maken voor het eerst kennis met het fenomeen ‘groentetuin’. Tot de
zomervakantie komen ze wekelijks in de grote moestuin achter het NME in het
Gorechtpark leren hoe je diverse soorten groente moet verbouwen zoals aardappelen, spinazie, radijs, enz. Tijdens de eerste les werden de aardappelen gepoot (foto). Dat het enthousiasme er werkelijk afdroop tijdens die eerste les
bleek duidelijk. De jongste tuinders uit Hoogezand-Sappemeer lijken te zijn geboren.
De Regiokrant
Woensdag 9 april 2014 - 11
12 - Woensdag 9 april 2014
De Regiokrant