Samenwerkingsverbanden Stedelijk Gymnasium Breda

Het Stedelijk Gymnasium neemt deel aan enkele samenwerkingsverbanden.
1.
Belangrijkste samenwerkingsverband is dat van SHZG (Stichting Het Zelfstandig Gymnasium). Hierin participeren de 38
zelfstandige gymnasia van Nederland. Onderwerp van de samenwerking:
Het bundelen en uitwisselen van expertise en ervaringen rond onderwijs en bedrijfsvoering, rond (actuele)
thema’s.
Het samen ontwikkelen en uitwisselen van leermiddelen voor gymnasiaal onderwijs.
Het middels themawerkgroepen uitdiepen van actuele onderwerpen, zowel op niveau van de schoolleiding als
van de docenten van de gymnasia.
Het ontwikkelen en voeren van gezamenlijk kwaliteitsbeleid middels enquêtes en onderlinge visitatie.
Waar mogelijk gezamenlijke offerteaanvraag / inkoop.
Het innemen van gezamenlijke standpunten richting VO-raad en politiek.
Het organiseren van een aantal inter-gymnasiale activiteiten/wedstrijden voor scholieren van gymnasia.
2.
Als school in Breda maken we deel uit van het overleg in VO Breda.
3.
Daarnaast is er regelmatig ZeeBra overleg. Hierbij zijn scholen uit Zeeland en Brabant betrokken.
4.
Netwerk VO-HO: samenwerkingsverband ter bevordering van de aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs.
5.
BOVO: overlegorgaan tussen primair en voortgezet onderwijs
Stedelijk Gymnasium Breda
Nassausingel 7
4811 DE Breda
Tel.: 076-5225040
Fax: 076-5200087
Bankrekening: 659939029
[email protected]
www.gymnasiumbreda.nl