Elf burgemeesters ontvangen kalender met verongelukte

Gazet van Antwerpen – 12/2/2014
Elf burgemeesters ontvangen kalender met verongelukte kinderen
De vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen zal scheurkalenders naar elf Vlaamse
burgemeesters sturen. De scheurkalenders zijn blijven stilstaan op een datum waarop in die
gemeente een kind is omgekomen in het verkeer.
De vereniging nodigde eerst bijna 600 burgemeesters uit om het SAVE-charter te tekenen. Door
dat charter verbinden gemeenten zich onder andere tot het veiliger maken van plaatsen waar veel
kinderen en jongeren komen, meer controle op dronkenschap en hardrijders en een betere opvang
van verkeersslachtoffers. Slechts 30 burgemeesters ondertekenden het charter. "Het SAVEcharter is een engagement en daar schrikken veel burgemeesters voor terug", zegt Koen Van
Wonterghem, gedelegeerd bestuurder van Ouders van Verongelukte Kinderen.
Niet viseren
"Uit de overige burgemeesters hebben we er lukraak elf gekozen. We willen die burgemeesters
niet viseren, maar de term 'onveilig verkeer' moet een gezicht, een naam en een datum krijgen",
aldus Van Wonterghem.
TJFoto:Archief