Elf Gasha 12-pdf - Drieluik Maatschappelijk Actief

Nieuwsbrief nummer 12
december 2014
NIEUWSBRIEF 12
1
Lieve donateurs,
Ethiopië is een arm land met een
groot aantal kwetsbare kinderen,
die ouders en familie verloren
hebben door oorlog, geweld of
het HIV virus.
In Debre Markos (NW-Ethiopië)
staat de kinderwoonboerderij
Elf Gasha, een toevluchtsoord
voor zeer jonge zwerfkinderen
zonder ouders of verzorgers.
Elf Gasha betekent oneindige
bescherming in het Amharic.
Zonder opvang zwerven veel van
deze kinderen op straat, volgen
geen onderwijs en missen de
nodige sociale contacten voor
een gezonde ontwikkeling.
Elf Gasha biedt de kinderen niet
alleen aandacht, veiligheid,
voeding en een slaapplek maar
ook medische verzorging en
scholing.
Mede dankzij onze donateurs en
sponsors kunnen we
zwerfkinderen uit Debre Markos
en omgeving toekomstperspectief
bieden.
De woonboerderij heeft in eerste
instantie een educatieve functie.
Op termijn zullen vanuit de
boerderij ook inkomsten voor het
project gegenereerd kunnen
worden. Op dit moment wordt de
opbrengst van de boerderij zoals
groenten, eieren en melk vooral
benut om in het eigen
levensonderhoud te voorzien.
Traditiegetrouw brengt DMA in december een Nieuwsbrief uit om u op de
hoogte te brengen van de ontwikkelingen bij Elf Gasha. In 2014 is er veel
gebeurd en daarover wil ik u in deze editie graag informeren.
Zo vertrokken de eerste kinderen uit de woonboerderij om zelfstandig te
gaan wonen en kregen nieuwe zwerfkinderen een veilige plek.
plek
Het is goed om te kunnen constateren dat we ons doel: het bieden van
toekomstperspectief
ekomstperspectief aan zwerfkinderen kunnen waarmaken.
Deze zomer ging ik op familiebezoek in
n Ethiopië en heb tevens twee
weken doorgebracht op de kinderwoonboerderij.
kinderwoonboerderij Juist in die periode
vetrokken de kinderen, waardoor ik persoonlijk afscheid van hen heb
kunnen nemen en kennis kon maken met de nieuwkomertjes.
Ook van de huidige de coördinator en medeoprichter mw. Mihiret Limenh
kon ik afscheid nemen. Sinds de oprichting hebben we de nodige
hindernissen moeten overwinnen maar dankzij haar deskundigheid en
doorzettingsvermogen werd het mogelijk om Elf Gasha tot een succes te
maken. Natuurlijk maakte ik ook kennis met de nieuwe coördinator de heer
Worku Gebreselassie. Samen
amen met hem en het bestuur heb ik ons project
geëvalueerd en zijn de toekomstplannen besproken.
besproken
Nu het Educatief Centrum aangesloten is op de elektriciteitsvoorziening
kunnen er meer (ICT) trainingen en cursussen worden gegeven aan
(zwerf) jongeren uit de regio.
Een andere belangrijke gebeurtenis die tijdens mijn werkbezoek plaats
vond was de officiële opening van het nieuwe onderkomen.
Na een vertraging van twee jaar werd het nieuwe onderkomen van de Elf
Gasha Kinderwoonboerderij annex Educatief Centrum eindelijk officieel
geopend door de burgemeester van de stad Debre Markos en konden de
wijkbewoners een kijkje komen nemen.
Mede dankzij de Ethiopische medewerkers en uw donaties werd het een
succesvol jaar en dat hopen we met elkaar in 2015 te kunnen continueren.
Namens het bestuur en de vrijwilligers van Elf Gasha en DMA, de kinderen
en mijzelf wens ik u goede kerstdagen en een gezellige jaarwisseling toe.
Mulu Gashaw
Contactadres Kievit 11 3371 JP Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld
- Telefoon 0184613684 - Email [email protected] - Website www.dmazh.nl
Nieuwsbrief nummer 12
december 2014
OPENING DOOR DE BURGEMEESTER TREKT VEEL BELANGSTELLING
Na ruim twee jaar werd afgelopen augustus eindelijk de Elf Gasha Kinderwoonboerderij annex Educatief Centrum
C
officieel geopend. Dit gebeurde door de burgemeester van Debre Markos en onder grote belangstelling
b
van de
wijkbewoners en maatschappelijke organisaties uit de regio. Het werd een informatieve en feestelijke dag waarop
belangstellenden kennis maakten met de medewerkers en de doelstelling van de stichting Elf Gasha en ze een
kijkje konden nemen
men in het mooie gebouw. Ook de plaatselijke pers was aanwezig.
.
Niet alleen voor de medewerkers en vrijwilligers was het een spannende dag, ook de kinderen van Elf Gasha waren
behoorlijk zenuwachtig. Iedereen had zich al weken lang ingespannen en voorbereidingen getroffen om deze dag
goed te laten verlopen. Na de officiële opening en toespraken door de burgemeester, maatschappelijke
m
organisaties
en het bestuur van Elf Gasha was het de beurt aan de kinderen. In een zelfbedacht optreden (onder leiding Hiwot
die erg goed is in het schrijven van toneelstukjes en liedjes) lieten zij de vele aanwezigen door middel van verhalen,
toneel, zang en dans zien wat het leven van een zwerfjongere kan inhouden en op welke manier zij in de afgelopen
jaren zijn opgevangen in de kinderwoonboerderij.
kinderwoonboerderij Dit optreden werd professioneel uitgevoerd en maakte grote
indruk op de aanwezigen.
Contactadres Kievit 11 3371 JP Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld
- Telefoon 0184613684 - Email [email protected] - Website www.dmazh.nl
Nieuwsbrief nummer 12
december 2014
AFSCHEID
Afscheid te moeten nemen van
mw. Mihiret Limenh viel de
kinderen erg zwaar. Zij was
immers jarenlang hun steun en
toeverlaat.
Ter gelegenheid van haar
vertrek boden zij leuke
zelfgemaakte presentjes aan en
werden er herinneringen
opgehaald uit de afgelopen
jaren.
Eyasu en Yeshe droegen een zelfgemaakt gedicht voor om Elf Gasha te
bedanken en vertelden het verhaal over hun verleden.
De burgemeester had voor een van de kinderen een verrassing. Azebe
kreeg een cadeau omdat zij op school een uitstekende
uitstekend leerling is en de
hoogste score
scor behaalde van haar klas.
Hierna volgde een rondleiding door het gebouw waarbij een bezoek werd
gebracht aan het woongedeelte, de kindervertrekken, de recreatiezaal, de
stallen, het Educatief Centrum, de moestuin en het sportveld.
sportveld Na afloop
spraken de aanwezigen vol lof over Elf Gasha en werd deze succesvolle
dag besloten met een maaltijd.
Ook voor de medewerkers en
vrijwilligers was het een
emotionele gebeurtenis. Het
stichtingsbestuur prees haar
betrokkenheid bij de kinderen
en jarenlange inzet, ondanks
haar zwakke gezondheid. En
natuurlijk hadden ook zij een
verrassing voor haar.
Contactadres Kievit 11 3371 JP Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld
- Telefoon 0184613684 - Email [email protected] - Website www.dmazh.nl
Nieuwsbrief nummer 12
december 2014
OP WEG NAAR EEN NIEUWE TOEKOSMST
Drie kinderen, die bij de oprichting van Elf Gasha werden geplaatst,
geplaatst hebben de woonboerderij verlaten.
Dit zijn Hiwot en haar broertje Eyasu.. Ze zijn eindelijk weer zijn herenigd met hun oudere broer. Beiden
kwamen op zeer jonge leeftijd bij Elf Gasha,
Gasha terwijl de overige kinderen uit het ouderloze gezin elders werden
ondergebracht. Inmiddels heeft de oudste broer zijn opleiding afgerond en betaald werk gevonden. Hierdoor
kan hij in de toekomst voor hen zorgen.
Abraham woont inmiddels op zichzelf. Zoals u weet is hij erg creatief en had graag een opleiding in die richting
gevolgd. Helaas lukte het hem niet om toegelaten te worden in het hoger beroepsonderwijs. Daarom is hij gestart
met een technische opleiding en loopt nu stage in een garage. Daarnaast heeftt hij een baan bij een kleinschalig
klein
bedrijf waar ze houten meubels maken. Hier heeft hij het gelukkig erg naar zijn zin.
Het eerste jaar na hun vertrek worden de kinderen nog begeleid vanuit Elf Gasha.
Tenslotte wil ik u iets vertellen over Yese en Meron. Yeshe is nu 16 jaar en net met de middelbaar school
begonnen. Meron is 15 en zit nog in groep 6. Beiden wonen nog bij Elf Gasha. Dit is om hen de mogelijkheid te
geven om hun opleiding af te maken. Voordat ze bij Elf Gasha kwamen zwierven ze rond en volgden geen
onderwijs. Hierdoor hebben ze een leerachterstand ten opzichte van hun leeftijdsgenoten.
leeftijdsgeno
Beiden zijn echter enthousiaste en goede leerlingen met een niveau dat een universitaire studie in de toekomst
mogelijk zou maken. Toch zullen ze binnenkort de woonboerderij moeten verlaten om zelfstandig hun leven op
te bouwen. Daarom lopen ze in hun vrije
vrij tijd stage in een kapperszaak. In de toekomst willen ze zelf een kapsalon
beginnen, of mensen aan huis kappen.
kappen Het plan is om daarnaast (b.v. in de avonduren
uren) te studeren.
Elf Gasha gaat hen helpen om deze toekomstplannen te realiseren.
Contactadres Kievit 11 3371 JP Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld
- Telefoon 0184613684 - Email [email protected] - Website www.dmazh.nl
Nieuwsbrief nummer 12
december 2014
BIJZONDERE
ZONDERE ACTIES VOOR ELF GASHA
DONATEURS HOUDEN EEN INZAMELINGSACTIE BIJ HUN 50-JARIG
JARIG HUWELIJKSJUBILEUM
De heer en mevrouw Verdonk, donateurs van het eerste uur, vierden onlangs hun 50--jarig huwelijksjubileum.
Ter gelegenheid hiervan
an hielden zij onder familie en vrienden een inzameling voor Elf Gasha.
Deze actie bracht maar liefs 500,- Euro op.
MARTHE VAN RIJSWIJCK FOUNDATION FINANCIERT
KEUKENINRICHTING EN KOOKLESSEN
De keuken van Elf Gasha biedt voldoende ruimte om cursussen en
kooklessen te kunnen geven aan groepen van 10 tot 15 personen.
Door gebrek aan budget kon de inrichting daar echter niet op worden
aangepast. Dankzij de Marthe van Rijswijck Foundation kwam
k
daar dit
jaar verandering in. De volgende apparatuur kon worden aangeschaft:
een ruime koelkast en vriezer, een elektrisch fornuis met oven, een
elektrische oven voor Engera en brood en een (zuinig) model houtvuurhoutvuur
stoomoven geschikt om per keer vier grote
grot Ethiopische Defodabo te
kunnen bakken. Verder plaatste men in de keuken een werktafel met
roestvrij stalen werkblad en een wand met rekken voor extra
opbergruimte.
Inmiddels heeft een eerste
rste kookcursus plaatsgevonden voor vrouwen uit de Amba Mariam parochie in Debre
Markos. Het doel hiervan is om alleenstaande werkeloze moeders zelfredzaam te maken.
maken Met gebruik van de
nieuwe stoomoven leren de jonge vrouwen om Ethiopische
Ethiopisch Defodabo broden te bakken. Deze
D
broden kunnen zij
op de markt verkopen. Het zijn vrouwen
rouwen met weinig sociale vaardigheden en een zeer laag opleidingsniveau die
kunnen profiteren van dit project. Daarnaast kunnen de lessen en contacten bijdragen aan versterking van de
betrokkenheid met de wijkbewoners. Van de cursisten wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.
gevraagd
KLEDING INZAMELING
De meeste kinderen zien er graag leuk uit en dit is ook
het geval bij de kinderen van Elf Gasha. Ondanks het
beperkte budget gaan zij praktisch en modern gekleed.
Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij kleding inzameling
door een vrijwilligersorganisatie uit Sacramento USA.
EEN VERRASSING VOOR DE KINDEREN
Van familie
den Elzen uit
Voorburg kreeg ik een extra verrassing voor de kinderen mee.
Sportkleren, schriften, pennen en chocolaatjes. Ze waren erg blij
met die mooi verpakte presentjes en vooral de met chocolade.
Contactadres Kievit 11 3371 JP Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld
- Telefoon 0184613684 - Email [email protected] - Website www.dmazh.nl
Nieuwsbrief nummer 12
december 2014
FONDSWERVING
DONATEURS GEZOCHT
De afgelopen jaren hebben donateurs,
scholen, kerken, vermogensfondsen en
andere organisaties een inhoudelijke
en/of financiële bijdrage geleverd aan
aa
de ontwikkeling van de Elf Gasha
kinderwoonboerderij. voorbeelden
hiervan zijn:
Naast de ontwikkelingskosten voor de Elf Gasha woonboerderij blijft er
ook voor de lopende zaken geld nodig.. Bijvoorbeeld
B
voor:
Medefinanciering
nieuwe woonboerderij en Educatief
Centrum
Ambassador and Heads of Mission
Spouses Group (AHMSG) in Addis
Abeba
Mede
ede financiering
veestapel, stallen en moestuin
tijdelijke opvang van extra kinderen in de woonboerderij
tijdelijke opvang van zwerfkinderen buiten de woonboerderij
medische zorg van de kinderen
extra cursussen voor getalenteerde kinderen (b.v. tekenen / sport)
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en stafleden
Daarom wil de stichting DMA het aantal donateurs graag
uitbreiden.
U kunt ons helpen door familie of vrienden van dit initiatief op de hoogte
te brengen.
ngen. Zij kunnen ook donateur worden, een fondswervingsactie
voor Elf Gasha organiseren of eenmalig een bedrag storten voor dit
goede doel. Elke bijdrage wordt door ons op prijs gesteld.
Belangstellenden kunnen gebruik maken van het onderstaande
formulier en dit opsturen naar ons secretariaat.
secretariaat
Nieuwe donateurs ontvangen een leuke verrassing!
Donateurs krijgen twee keer per jaar de digitale Nieuwsbrief
N
en
worden uitgenodigd voor de donateurbijeenkomsten.
donateurbijeenkomsten
Marthe van Rijswijck
Foundation Medefinanciering
nieuwe woonboerderij, aanpassing
anpassing
keuken en kooklessen voor jonge
alleenstaande vrouwen
Donateurs Elf Gasha
Medefinanciering
dagopvang en culturele activiteiten
Dr. Hofsteestichting
Medefinanciering
dagopvang en culturele activiteiten
Parochie van de
Verrezen Christus te Voorburg
Medefinanciering
dagopvang en culturele activiteiten
Programma voorjaar 2015
Elf Gasha Kinderwoonboerderij:
⫸Begeleiding zelfstandig wonende
jongeren
Elf Gasha Educatief Centrum:
⫸Training computervaardigheden voor
zwerfjongeren uit de regio
⫸Kooklessen voor alleenstaande
jonge vrouwen uit de wijk Kebele 04
⫸Sport- en muziek
Drieluik Maatschappelijk Actief heeft een ANBI status (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat u de
gift - onder voorwaarden - geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen
op uw belastbaar inkomen.
Kijk voor meer informatie op: http://www.belastingdienst.nl/giften.
______________________________________________________
Ja, ik steun de Elf Gasha kinderwoonboerderij!
Naam en voorletters dhr/ mw: .........................................................
............................
Straat en huisnummer: ....................................................................
...........................................
Postcode:…… ..................................................................................
..........................................................
Plaats:………. ...................................................................................
................................................
Telefoon:……. ..................................................................................
.......................................................
E-mail:………. ..................................................................................
........................................................
Ik word donateur voor een bedrag van:
O 5,- Euro per maand
O 10,- Euro per maand
O 25,- Euro per maand
Euro per...
per
O een ander bedrag te weten ………Euro
O eenmalig een gift over te maken van ………...
Stichting DMA onder vermelding van: Elf Gasha kinderwoonboerderij
Bankrekeningnummer: NL29 RABO 0135
135 2097 73
Adres:
Kievit 11, 3371 JP Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld
Telefoon:
0184613684
E-mail:
[email protected]
Kamer van koophandel nr.55177220
Contactadres Kievit 11 3371 JP Hardinxveld-Giessendam
Hardinxveld
- Telefoon 0184613684 - Email [email protected] - Website www.dmazh.nl