DMA nieuwsbrief 02-pdf

DRIELUIK MAATSCHAPPELIJK ACTIEF
NIEUWSBERICHT 2 - 2014
DMA komt graag bij u langs!!
Onze vrijwilligers hebben veel te vertellen. Niet alleen over de projecten in Ethiopië en Georgië, maar ook
over het land en de cultuur. Daarom organiseert DMA elk jaar een bijeenkomst voor donateurs en sponsoren.
Daarnaast worden er regelmatig informatiebijeenkomsten gehouden.
In juni van dit jaar organiseerden we bijvoorbeeld een informatieavond over Zrunva.
Zrunva Tijdens een informele
bijeenkomst zijn belangstellenden
elangstellenden op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen bij dit project,
werd genoten van de Georgische hapjes en was er volop gelegenheid om meer te weten te komen over
het land en de cultuur. U kunt ons ook regelmatig vinden bij grote culturele activiteiten zoals dit jaar tijdens
de Haagse Culturele Parade.
Op aanvraag geeft DMA voorlichting
chting over haar activiteiten en projecten. Bedrijven, instellingen,
instellingen
kerken en scholen die meer willen weten over de goede doelen van onze stichting kunnen op
deze manier kennis maken met ons werk en het land waarin we actief zijn.
Belangstellenden kunnen ons benaderen via ons
on contactadres
adres en vragen naar Frans Smeenk.
Giften en Fondswervingsactiviteiten
In het voorjaar van 2014 hebben verschillende
organisaties en personen sponsoracties gehouden
ten behoeve van de Elf Gasha kinderwoonboerderij
in Ethiopië en Zrunva – ouderenhulp in Georgië.
Daarnaast ontvingen wij een aantal giften. We zijn
enorm dankbaar voor deze inzet en de ontvangen
bedragen. Het geld gaat rechtstreeks naar de
projecten en wordt besteed aan het doel waarvoor
het bedrag bijeen is gebracht. Het kerkblad van de
Christus Triumfatorkerk schreef hier onder meer
over : “Er blijft niets aan de strijkstok
stri
hangen” .
Een overzicht.
- Een van onze donateurs
rs hield ter gelegenheid van haar
h
50-jarig
jarig huwelijksjubileum een actie onder
familie en vrienden voor de dagopvang van zwerfkinderen bij de Elf Gasha kinderwoonboerderij.
- Van de Dr. Hofsteestichting
stichting te Alkmaar ontvingen wij eveneens een gift voor dit doel.
d
- Ook de jongeren van de Parochie van de
Verrezen Christus te Voorburg hebben zich
ingezet voor Elf Gasha.. Net als vorig jaar
zijn er door hen verschillende activiteiten
uitgevoerd tijdens de vastenperiode.
stenperiode.
- Van de Marthe van Rijswijck Foundation
ontvingen wij een gift voor aanpassing van
de inrichting van de keuken
en van Elf Gasha.
Deze wordt dit najaar geschikt gemaakt
voor en het geven van kooklessen aan
jonge alleenstaande moeders uit de
omliggende wijk. Ook de kinderen en de
leiding hebben baat bij een vernieuwing
van de keukeninrichting.
Mede
ede dankzij een bijdrage van de leden van de Christus
Triumfatorkerk,, aan de Zrunva Pinksteractie hebben een
aantal ouderen en gehandicapte mensen uit Georgië dit
jaar Pinksteren op een feestelijke en traditionele manier
kunnen beleven. Zij kregen bezoek van een van de
vrijwilligers van Zrunva, namen
men deel aan een maaltijd en
ontvingen een praktisch persoonlijk presentje en een
voedselpakket.
Hardinxveld-Giessendam - Telefoon 0184
1352.09.773 - IBAN NL 29 RABO 0135
E-Mail [email protected]
DMA contactadres: Kievit 11 - 3371 JP
613 684
RABOBANK
209 773 - BIC RABONL2U
Website http://www.dmazh.nl