Sprekers Symposium toegang tot plantgerelateerde octrooien 13

Sprekers Symposium toegang tot plantgerelateerde octrooien
13 november 2014
Paul van der Kooij
Universitair hoofddocent intellectueel eigendomsrecht (IE) aan de
Universiteit Leiden en voorzitter van de Kamer van Beroep van het
Communautair Bureau voor Plantenrassen.
Ben Tax, CEO Rijkzwaan
Ben Tax is geboren in Amsterdam en heeft daar economie en
accountancy gestudeerd. Na ruim zes jaar als accountant gewerkt te
hebben, is hij directeur van Rijk Zwaan geworden. In 1989 is hij
middels een management buy out samen met de andere toenmalige
twee directieleden aandeelhouder van de onderneming geworden.
Momenteel vormt Ben Tax de directie van Rijk Zwaan samen met Kees
Reinink en Marco van Leeuwen.
Bert Scholte, Technisch directeur European Seed Association (ESA)
Bert Scholte studeerde Plantveredeling aan de universiteit van
Wageningen. Hij werkte bijna 20 jaar bij een Nederlands zadenbedrijf
actief in de landbouwgewassen, rassenontwikkeling en registratie,
plantverdelingsrechten en het in de handel brengen van zaad. In oktober
2004 trad Scholte in dienst als technisch directeur bij de European Seed
Association (ESA). Bert is verantwoordelijk voor alle landbouw- en
groententeelt en vertegenwoordigd de organisatie bij technische
overleggen richting de Europese Unie en internationale instellingen.