Leiderschap en Communicatie

Leiderschap en Communicatie
Clement Saaltink – terminal manager VTTI-ETT
Hoe ‘verkoop’ je veiligheid binnen een organisatie, hoe krijg
je het in het systeem van de mensen?
ETT
The favourite gateway to energy markets
Leiderschap en Communicatie
2
VTTI values
Leiderschap en Communicatie
3
VTTI values
Leiderschap en Communicatie
4
VTTI values
Leiderschap en Communicatie
5
VTTI
Values
Levend
houden
VTTI values
VTTI
Values
Verdiepen
VTTI
Values
Bekend
maken
VTTI
Values
bepalen
Leiderschap en Communicatie
6
VTTI values
• Risk savvy – Risico bewust
•
•
•
•
Productive people – Effectieve en efficiente mensen
Creative ownership – Vindingrijk zijn
Dynamic strategy – Flexibele strategie
Collective leadership – Gezamenlijk verantwoordelijk
Leiderschap en Communicatie
7
Risico bewust - Risk savvy
VTTI values
Onze business is niet zonder risico’s. Bewust zijn van
de risico’s en deze zo laag mogelijk houden in
tegenstelling tot volledig vermijden van deze risico’s,
zal helpen bij het realiseren van onze strategie. We
nemen berekende risico’s maar alleen wanneer we de
aard en de consequenties van onze acties volledig
begrijpen.
Maar risico’s begrijpen
is nog iets anders dan
risico’s nemen
Leiderschap en Communicatie
8
Effectieve en efficiente mensen – Productive people
VTTI values
Onze strategie kan alleen gerealiseerd worden door
onze mensen, welke we als het hart van onze
business zien. We creëren een omgeving die de
individuele mogelijkheden om te groeien en te bloeien
aanmoedigd. Onze mensen zijn productief en de
sleutel tot ons succes.
Waarderen van
individueel potentieel is iets
anders dan enthousiasmeren
Leiderschap en Communicatie
9
Vindingrijk zijn - Creative ownership
VTTI values
We nemen verantwoordelijkheid voor onze acties: we
streven naar het creëren van ruimte voor creativiteit
en het gezamenlijk oplossen van problemen, en
moedigen nieuwe ideeën en vernieuwingen aan.
Eerlijk en snel zijn in beoordelen nieuwe ideeën,
niet in de la laten liggen.
Leiderschap en Communicatie
10
Dynamische strategie – Dynamic Strategy
VTTI values
We worden gedreven door een flexibele strategie,
geïnspireerd door een doel en mogelijkheden: Want
als bedrijf moeten we precies weten waar we heen
gaan. Maar we zijn ook voorbereid om kansen met
beide handen aan te pakken wanneer deze voorbij
komen. We kunnen direct bewegen en snel
beslissingen nemen.
Dynamisch moet geen
“zwabberen” worden
Leiderschap en Communicatie
11
Gezamenlijk verantwoordelijk – Collective leadership
VTTI values
We streven naar gelijkgestemd zijn met elkaar en het
bedrijf gezamenlijk te leiden naar het zelfde doel. We
werken als een team, natuurlijk gedrag in harmonie
met elkaar en de doelen van het bedrijf als geheel.
Maar laten we elkaar
wel aanspreken op ons
gedrag
Leiderschap en Communicatie
12
VTTI values
• VTTI booklet
•
•
•
•
M3 magazine (2 maandelijks)
Werkoverleggen (alle)
Nieuwsbrieven
Functionerings- / Beoordelingssysteem
Leiderschap en Communicatie
13
VTTI values
Leiderschap en Communicatie
14
VTTI values
Leiderschap en Communicatie
15
VTTI values
Leiderschap en Communicatie
16
VTTI values
Leiderschap en Communicatie
17
VTTI values
Leiderschap en Communicatie
18
VTTI values
Leiderschap en Communicatie
19
VTTI values
Leiderschap en Communicatie
20
VTTI values
Leiderschap en Communicatie
21
VTTI values
Leiderschap en Communicatie,
U bent aan zETT !
Leiderschap en Communicatie
22