Allemannetjes 7 maart 2014 - Jenaplanschool De Alleman

Jenaplanschool de Alleman, bezoekadres: Laan van Oostergeest 4 2361 GA Warmond, 071- 3013131
postadres: Postbus 75, 2360 AB Warmond e-mail: [email protected]
7 maart 2014
Wij feliciteren
Mededelingen
07 mrt
10 mrt
14 mrt
17 mrt
19 mrt
20 mrt
05 apr.
Open dag
Zaterdag is het open dag. Alle ouders en kinderen zijn welkom om te komen.
Afgelopen weken heb ik de school aan meerdere mensen mogen laten zien. Geïnteresseerde ouders, de groep Japanners en afgelopen woensdag op de open dag. Wat ben
ik trots op onze kinderen en de juffen. Wat wordt er goed gewerkt en wat is de sfeer
goed!
Nimah ('03)
Sami ('08)
Juf Kitty
Zara
Juf Margje
Floor ('03)
Vincent ('06)
De tijdelijk huisvesting staat naar verwachting op 1 juli klaar. Waarschijnlijk gaan wij in
de laatste schoolweek verhuizen. Er zal een
grote verhuiswagen voor komen rijden
waarmee alle spullen worden overgebracht.
Wat een mooie ervaring voor kinderen om mee te maken. Alle lokalen in de tijdelijke
huisvesting zijn 54 m². Dat is vergelijkbaar met wat we nu hebben. Alle gangen zijn 3
meter breed. Dat is lekker ruim in vergelijking tot de kleutergang nu. Zodra we meer informatie hebben, lichten we jullie in.
Reünie
Wij zijn van plan om voor de sloop van de Alleman nog een reünie te organiseren. Inmiddels hebben we via de sociale media al veel oud-leerlingen weten te bereiken. Wil
je meedenken in een werkgroep hierover, dan nodig ik jou van harte uit.
Werkdagen Kitty
Vanaf begin maart werkt Kitty in plaats van de vrijdag de dinsdag. Op maandag blijft
Margje aanspreekpunt en op vrijdag wordt Diana het aanspreekpunt.
Met vriendelijke groet,
Kitty Bouwman
De Vlindertuin
Na ons project het letterwinkeltje zijn we nu al druk bezig met een project over beroepen.
Er zijn al een heleboel beroepen langsgekomen. De eerste week hebben we het over
de postbode gehad en daarbij hebben we natuurlijk ook zelf post gestuurd. Maar hoe
werkt dat nou? Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Toevallig kwam er ook een
pakketje die week voor de juf.
1
Afgelopen week hebben we het over dierenverzorgers gehad. Die vind je op een heleboel plekken! In de dierentuin, thuis, in een dierenwinkel en je hebt ook dierenartsen.
Aankomende twee weken gaan we het nog hebben over de kok en de brandweer. Daar
hebben we al ontzettend veel zin in!
Wij krijgen om de week op dinsdag handbal-les van de Combibrug. Daar genieten de
kinderen ook ontzettend van.
Op maandag, dinsdag en woensdag heb je in onze klas misschien al wel juf Kelsey gezien. Zij is een LIO (leerkracht in opleiding) stagiaire. Dit is haar laatste stage en zij
hoopt bij ons af te gaan studeren.
Veel liefs van alle vlinders, juf Margje, juf Melanie en juf Kelsey
Het Poezennest
Het project beroepen is gestart. De kinderen van het Poezennest hebben onder andere
aangegeven te willen leren over de beroepen die met een restaurant te maken hebben.
Natuurlijk willen we dat in de praktijk zien en dat hebben we afgelopen woensdag ook
gedaan bij Hotel van der Valk.
Ook komt Claudia Proost, zij heeft ook wel eens bij ons ingevallen, volgende week op
bezoek. Zij heeft jaren lesgegeven bij ROC Mondriaan horeca en facilitaire dienstverlening en heeft jarenlange werkervaring in de horeca opgedaan. Zij komt ons vooral leren
hoe het er in een restaurant aan toe gaat, wat etiquette is en om alle vragen van de kinderen te beantwoorden. Natuurlijk weten ze straks ook hoe een
tafel gedekt dient te worden. Maak daar straks vooral
gebruik van thuis. Afruimen op een dienblad hoort
daar ook bij, dus denk aan het goede servies!
Ook komt Bas (vader van Noa en Zara) bij ons langs om te vertellen over zijn beroep
chef-kok, daar kijken we erg naar uit. Natuurlijk hopen we nog meer gasten te mogen
ontvangen. Het maakt niet uit welk beroep, we willen van alles leren!
Groetjes uit het Poezennest
De Dolfijnenbaai
We zijn gestart met het beroepenproject, maar we blijven het zo nu en dan over de geschiedenis hebben. Zo hebben we laatst op het digibord gezien wat de beeldenstorm
was. Ook hebben we een prachtige geschiedenisles gehad van de vader van Bruno
over Warmond.
Er is veel reactie gekomen van ouders op de vraag om iets te komen vertellen over hun
eigen beroep in de klas. Zo krijgen we een gastles van Monique (de moeder van Fabienne), Peek (de vader van Mijlan), Robbert (de vader van Floris) en John (de vader van
Bryan) laat zelfs zien wat hij doet bij Koudehoorn.
2
Er zijn nog meer ouders die hebben aangegeven ook iets te willen vertellen, deze lessen staan echter nog niet ingepland. Ontzettend fijn om zoveel professionele kennis in
de groep te krijgen. Dank allen hiervoor!
We zijn druk met het voorbereiden van onze presentaties voor de avond van 20 maart.
Van 18.00 tot 19.00 uur zullen alle kinderen dan beroepen gaan presenteren die ze
hebben onderzocht.
De verslagavond is ook achter de rug en we gaan aan de slag met de nieuwe groepshandelingsplannen. Zo kunnen we alle kinderen instructie en begeleiding geven passend bij hun niveau.
Groetjes uit de Dolfijnenbaai
Het Vossenhol
Ook in het Vossenhol zijn wij van start gegaan met het project 'beroepen'. Wij zijn begonnen met het invullen van een beroepentest. Voor sommige kwam er een verrassende uitslag uit. Want het beroep 'leerkracht', zou voor jou toch maar het juiste beroep
zijn! Naar deze beroepen hebben we verder onderzoek gedaan. En hebben dit verwerkt
in een collage.
3
Deze week kwam het beroep 'binnenhuisarchitect' aan de orde. En zijn wij begonnen,
met het tekenen van onze droomkamer, in perspectief. Dat was voor ons een behoorlijke uitdaging.
De komende weken gaan wij ons bezig houden met de gezondheidzorg. Wij zullen, in
het kader daarvan, een bezoek brengen aan museum Boerhaave, en een dier van de
binnenkant gaan bekijken met Ilse Jannink. Een EHBO-les zal ook deel zijn van ons
programma.
Tot slot gaat het Vossenhol ook nog op bezoek bij de tweede kamer. Zodat wij een kijkje kunnen nemen in het leven van een minister.
Groetjes uit het Vossenhol
4
Vlindertuin: Postbode, Dierenwinkel,
Kok en Brandweer.
Poezennest: Horeca; restaurant.
Dolfijnenbaai: Verschillende beroepen.
Vossenhol: Zorgsector en Overheid.
Zou je graag willen vertellen over je beroep of misschien een demonstratie geven.
Ken je iemand die dat zou willen! Jullie zijn tijdens dit project van harte welkom bij
ons in de groepen!
5
Voor in de agenda / niet vergeten
za. 8 mrt
do. 20 mrt
di. 1 apr.
di. 1 apr.
wo. 2 apr.
vr. 4 apr.
Informatieochtend, 10.30 tot 12.30 uur
Projectavond, 18.00 tot 19.00 uur
Spelletjesochtend Vlindertuin
Deadline Allemannetjes
Grote Rekendag
Allemannetjes
zie ook de on-line kalender op www.dealleman.nl
De Allemannetjes staat ook op de website van De Alleman www.dealleman.nl onder het kopje "Nieuws" en dan
"Allemannetjes".
Kopij voor de Allemannetjes kan gestuurd worden naar [email protected]
6