DELF JUNIOR

DELF JUNIOR
- een internationaal erkend dipoma Frans - Cursus Frans op niveau (Info januari 2015)
Zoals in een eerder bericht gemeld willen wij volgend schooljaar
starten met een cursus Frans dat voorbereidt op het DELF-JUNIOR examen.
(Diplôme d’études en langue française). Dat is een door het Franse ministerie van
Onderwijs erkend internationaal diploma.
Leerlingen uit klas 5 (2015-2016) kunnen vanaf de Herfstvakantie tot aan het
examen in maart 2016 extra lessen volgen (op 9e uren).
In principe doe je examen op B1 niveau van het Europees Referentie Kader (ERK).
Dat is het zgn. ‘niveau indépendant’. Voor een enkeling is misschien niveau B2
weggelegd. Dit B2 niveau vervangt een meestal verplichte taaltoets bij het studeren
aan een Franse universiteit. Je niveau wordt in overleg bepaald met je docent.
Het examen vindt deels op school plaats (lezen, luisteren, schrijven) en deels elders
(spreekvaardigheid).
De boeken voor deze cursus krijg je in bruikleen van school. Het examengeld en evt.
reiskosten zijn voor eigen rekening.
De kosten van het examen zijn 110 euro voor niveau B1 (informatie januari 2015).
Zit je nu in klas 4 en heb je hiervoor belangstelling?
Meld je dan alvast via een mail aan bij Mw. De Jong. ([email protected])
Kort na de zomervakantie komt al gauw de deadline waarna je je niet meer aan kunt
melden.
Voor een paar leerlingen die nu in klas 4 of klas 5 zitten willen we nog dit jaar met
een pilot-groep beginnen.
Dat wil zeggen dat je vanaf de voorjaarsvakantie tot aan het examen in juni 2014
extra lessen volgt op een 9e uur (in overleg te bepalen).
Het niveau waarop je examen doet wordt in onderling overleg met JGM bepaald. Een
eerste inschatting is dat voor de 4e klas niveau A2 haalbaar is en voor de 5e klas
niveau B1. De examenkosten voor niveau A2 bedragen 80 euro. (informatie januari
2015). Verder gelden dezelfde condities als voor de DELF-groep van volgend
schooljaar.
Een enkele leerling heeft zich al aangemeld. Er is nog ruimte voor 1 of 2 extra
leerlingen.
Voor deze leerlingen is er een informatie bijeenkomst op donderdag 29 januari
2015 om 9.30 (eerste pauze) in lokaal 007.
Kom hier gerust naar toe als je overweegt om nog dit jaar mee te doen met het DELF
examen.
Voor verdere informatie over DELF zie ook www.institutfrancais.nl
M. de Jong (JGM)
Januari 2015