Rooster van aftreden leden Raad van Toezicht TBV Wonen

969439
PROCEDURE ROOSTER VAN AFTREDEN LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
Gronden voor aftreden
− Leeftijd: een lid van de Raad van Toezicht treedt uiterlijk af op de laatste dag van het jaar waarin hij de leeftijd van twee en zeventig jaar
bereikt (artikel 19 lid 1 Stichtingsstatuten);
− Tijd: na afloop van de zittingsperiode van vier jaar uiterlijk na acht jaar, zijnde de maximale zittingsperiode (art. artikel 19 lid 2 en 3 Stichtingsstatuten);
− In geval van onverenigbaarheden, zie art. 16 Stichtingsstatuten;
− Indien er bij een lid van de Raad van Toezicht sprake is van verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende
wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd (art. 17 lid 1 Stichtingsstatuten).
Van belang voor de continuïteit: bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Toezicht
tegelijkertijd aftreden (artikel 5 lid 1 Reglement Raad van Toezicht TBV Wonen).
Leden Raad
Naam
Drs. J.F.M. Janssen
Geb. datum/
leeftijd
06-05-1964
49
Benoemd per
Herbenoembaar
Nevenfuncties
01-01-2009
Zittingsduur
per 2014
5 jaar
nee
13-02-2007
7 jaar
nee
Burgemeester Oisterwijk
Lid comité van de regio’s van de EU
Penningmeester landelijk parochie
kermisexploitanten en binnenschippers
Voorzitter ledenraad Willem II
Voorzitter Raad van Toezicht Kleine Meierij
Lid bestuur Willem II en Beatrix college
Lid Raad van Toezicht woonzorgcentrum
De Annenborch
Voorzitter bestuur Vrienden Natuurmuseum
Voorzitter
Mevr. A.C.M.
Schwartzmans
Voordracht HBO
17-2-2014
19-06-1945
68
Aftredend
per
01-01-2017
13-02-2015
1 van 2
969439
Naam
Mevr. drs. S.P.I.
Lohf
Geb. datum/
leeftijd
07-01-1957
56
Benoemd
per
01-01-2009
Zittingsduur
per 2014
5 jaar
Herbenoembaar
Nevenfuncties
nee
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Revant
(Revalidatie West Brabant Zeeland)
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Geestelijke
Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting
Dyade, Nieuwegein
Voorzitter De MEEnt groep, ‘s- Hertogenbosch
Lid Raad van Commissarissen ABAB
Eigenaar Bright Side Management & Advies B.V.
Lid Raad van Toezicht Berkel- Enschot
Energiecoöperatie
Voorzitter Mixed Hockeyclub Berkel-Enschot
Lid Light House Club Midden Brabant
Lid studieclub BZW
Extern begeleider Jong Ondernemen bij de Rooi
Pannen
Lid Vereniging voor arbeidsrecht Advocaten
Nederland Vaan
Lid Verenging voor arbeidsrecht Advocaten
Breda/
’s-Hertogenbosch
Lid BORT/HRM Tilburg
Lid Oudercommissie Humanitas
Bestuurslid Stichting Business Club Goolse
Zaken
Lid Raad van Toezicht LEV Groep Helmond
Dhr. ir. J.C.M. Kleijn
MBA
20-08-1963
50
01-01-2014
ja
13-12-1975
38
01-01-2014
ja
Voordracht
HBO
Mevr. mr. E.M.C.
Melis
17-2-2014
Aftredend
per
01-01-2017
01-01-2022
01-01-2022
2 van 2