Coöperatie informatie

2014
Coöperatie informatie
ICSE Coöperatief U.A.
10-6-2014
INHOUDSOPGAVE
COÖPERATIE INTRODUCTIE ................................................................................................................... 2
COÖPERATIEF ONDERNEMERSCHAP ................................................................................................... 2
ONDERNEMEN ALS ZELFSTANDIG PROFESSIONAL ............................................................................................ 3
ONDERNEMEN ALS PROFESSIONAL ................................................................................................................. 3
ONDERNEMEN ALS BURGER OF VRIJWILLIGER ................................................................................................. 3
COÖPERATIE SERVICES ........................................................................................................................... 3
KENNISDELING & CO-CREATIE ...................................................................................................................... 3
FLEXIBELE ARBEIDSCOMMUNITY ................................................................................................................... 4
COÖPERATIEVE CONTACTEN EN -PROJECTEN .................................................................................................. 6
CO-WORKING SERVICES ................................................................................................................................. 6
BRANDING & POSITIONERING ......................................................................................................................... 8
CLOUD COMPUTING SERVICES ........................................................................................................................ 9
COÖPERATIE CLUSTERS .......................................................................................................................... 9
ENERGY SERVICE COÖPERATIE ...................................................................................................................... 9
HEALTH & CARE SERVICE COÖPERATIE ....................................................................................................... 10
MATERIAL SERVICE COÖPERATIE ................................................................................................................ 10
COÖPERATIE CO-OWNERS..................................................................................................................... 11
ICSE CO-FOUNDERS ................................................................................................................................... 11
ICSE CORE MEMBERS ................................................................................................................................. 12
ICSE CO-CREATIE- EN PROJECT MEMBERS .................................................................................................. 12
LEDENRAADVERGADERING .......................................................................................................................... 12
COOPERATION GUIDELINES ................................................................................................................. 13
Het ICSE is een coöperatieve projectorganisatie waarbij via co-creatie en coöperatief
ondernemerschap gewerkt wordt aan innovatieve, duurzame- en sociale projecten in de
gebieden energy, health & care en materials.
Patrick van Deursen
Co-Founder
Coöperatie introductie
Het ICSE is een coöperatieve projectorganisatie die zelfstandige professionals, professionals
en ondernemende burgers met elkaar verbindt én met opdrachtgevers voor het versterken van
coöperatief ondernemerschap.
ICSE Coöperatief U.A. heeft geen aandeelhouders, maar leden met duurzame- en sociale
ambities die gezamenlijk de coöperatie vormen, ontwikkelen en besturen. Een coöperatie
biedt steeds vaker een uitkomst voor complexere vraagstukken die u alleen niet kunt oplossen.
U kunt gezamenlijk ondernemen zonder dat u uw eigen zelfstandigheid hoeft op te geven.
De ICSE Core leden hebben ieder een specifieke rol binnen de ICSE Coöperatie.
Het ICSE is zelf een coöperatie en heeft bijzondere ervaring op het vlak van coöperaties, cocreatie, duurzame en sociale innovaties. U kunt lid worden van de ICSE coöperatie. Daarnaast
kunt u ook de oprichting en de ontwikkeling van een nieuwe coöperatie laten begeleiden door
de ICSE coöperatie. Wij onderscheiden ons hierbij met een unieke co-creatie werkwijze.
Het ICSE ontwikkelt innovatieve en coöperatieve werkvormen waarbij het delen van kennis,
faciliteiten en middelen belangrijke instrumenten zijn voor waarde creatie. In de praktijk vindt
coöperatie, co-creatie en innovatie steeds vaker plaats in clusters van burgers, bedrijven,
kennis- en overheidsinstellingen die via samenwerking gezamenlijk meer weten te bereiken.
Coöperatief Ondernemerschap
Wie met zijn tijd meegaat, kiest voor coöperatief ondernemerschap. Het ondernemerschap
kenmerkt zich door een houding van zelfstandigheid, durf, initiatief en creativiteit. Want dat
is ondernemerschap volgens ICSE: gedrag dat zich kenmerkt door lef en authenticiteit. Het
coöperatief ondernemen geeft meer mogelijkheden om gezamenlijk te ondernemen. Het ICSE
geeft u hierbij de mogelijkheid om dit vanuit verschillende rollen te doen.
Ondernemen als zelfstandig professional
Veel zelfstandige professionals (ZP-ers) vinden het prettig om samen te werken met ZP-ers.
Dit kan vanuit de ICSE coöperatie waarbij u tevens de mogelijkheid heeft om richting
opdrachtgever een sterkere propositie te realiseren. Voor de startende ZP-er kan het een
unieke mogelijkheid zijn om een steilere groeicurve te doorlopen. Het ondernemerschap kent
immers diverse uitdagingen waarbij er veel van u verwacht wordt. Het ICSE biedt u
mogelijkheden voor intervisie waardoor leden van elkaar leren.
Ondernemen als professional
Het ondernemerschap beperkt zicht niet uitsluitend tot de zelfstandig professionals. U kunt
ook als medewerker voor een organisatie in een ondernemende rol actief zijn. Het
ondernemende gedrag speelt een belangrijke rol in het omzetten van ideeën in concrete
vernieuwingen. Het ondernemerschap kan gaan over innovaties in het aanbod van producten
en diensten. Het kan ook een belangrijke rol spelen bij veranderingen in het werkproces in de
organisatie. Het ICSE geeft specifieke mogelijkheden voor ondernemende professionals.
Ondernemen als burger of vrijwilliger
De ICSE Coöperatie geeft ondernemende burgers die als vrijwilliger actief zijn
mogelijkheden voor persoonlijke- en organisatieontwikkeling. Het geeft u de mogelijkheid
om actief kennis te delen rondom specifieke gebieden waarbij zowel lokaal als bovenlokaal
samengewerkt kan worden. Het geeft ondernemende burgers meer verbindingen met
professionals waardoor bijzondere kruisbestuiving kan ontstaan.
Coöperatie Services
Kennisdeling & Co-Creatie
Co-creatie is een creatief- en sociaal proces gebaseerd op samenwerking en multiple
stakeholders die gezamenlijk gericht zijn op waarde creatie. Co-creatie is een steeds
belangrijker instrument voor het ontwikkelen van organisaties, strategie, producten, services
en samenwerkingsverbanden.
Het ICSE faciliteert co-creatie via laagdrempelige co-creatie meetings en specifiek op maat
voor individuele opdrachtgevers. Co-creatie is gericht op de onderling interactie tussen
interne en externe deelnemers rondom specifieke thema's en vraagstukken die zorgvuldig
geselecteerd worden.
Bij co-creatie staan de deelnemers centraal waarbij er vanuit diverse dimensies
kruisbestuiving kan plaatsvinden. De deelnemers hebben een gemeenschappelijke interesse in
het onderwerp bijvoorbeeld de gezondheidszorg echter kunnen verschillende en diverse
belangen hebben. Co-creatie geeft bijzondere mogelijkheden voor nieuwe ontwikkeling die op
diverse dimensies tegelijkertijd kan plaatsvinden.
Het ICSE geeft mogelijkheden om deel te nemen aan co-creatie meetings voor het
ontwikkelen van je coöperatie netwerk en het verhogen van je kennis rondom actuele thema’s
en duurzame- en sociale innovatie vraagstukken. Co-Creatie meetings kennen een
laagdrempelig karakter waarbij open innovatie co-creatie tussen coöperatieleden en de
community gestimuleerd wordt. Voor coöperatie-leden zijn co-creatie sessies een integraal
onderdeel van het service pakket. Geïnteresseerde relaties uit de community kunnen via het
open ticket systeem per co-creatie sessie participeren.
Flexibele arbeidscommunity
Het ICSE biedt een flexibele arbeidscommunity die u meer mogelijkheden geeft voor
innovatie, flexibiliteit en risico afdekking. Het aantal vaste arbeidsplaatsen fluctueert in de
tijd waarbij met name de flexibele arbeidsmarkt de laatste jaren sterk toeneemt. Het aantal
zelfstandige professionals (ZP-ers) groeit.
In toenemende mate organiseren ZP-ers zichzelf middels netwerken en coöperaties. Op een
organische wijze ontstaat hier ruimte voor een nieuwe vorm tussen vaste medewerkers en de
flexwerkers, zijnde de coöperatieve vorm.
Een coöperatie geeft u de mogelijkheid om duurzaam de juiste balans te ontwikkelen tussen
flexibiliteit in de arbeidspool en zekerheid over de geleverde kwaliteit.
Vast Personeel
Loyaliteit & Cultuur
Vast contract
Coöperatie(s)
Innovatie & Fexibiliteit
Co-Creatie Methodiek
Delen kennis, faciliteiten
en middelen
Flexibel Personeel
Éénpitters
Uitzendkrachten
ZP-ers
Opdrachtbasis
Een coöperatie geeft u tevens de mogelijkheid om meer kruisbestuiving te realiseren tussen
vaste werknemers en flexwerkers. De coöperatie geeft u nieuwe mogelijkheden om uw
capaciteit flexibeler te organiseren waarbij u diverse mogelijkheden heeft om kennis,
faciliteiten en middelen te delen.
Gerard Brands docent bij Fontys Toegepaste Natuurwetenschappen demonstreert het
Laboratorium tijdens de Co-Creatie Meeting Duurzame Winst met Plastic.
Coöperatieve contacten en -projecten
Via het ICSE krijg je toegang tot coöperatieve contacten voor het maken van nieuwe
verbindingen en het genereren van opdrachten die met andere professionals uitgevoerd
kunnen worden. Samen sterker, dat is het idee! Multidisciplinaire professionals die elkaar in
de praktijk aanvullen en versterken bij het ontwikkelen van duurzaam ondernemerschap. Bij
ieder project wordt met de betrokken coöperatie leden gezamenlijk besproken op welke wijze
het project georganiseerd wordt. De projecteigenaar kan gedurende het gehele project zelf aan
het roer blijven staan of de regie over dragen aan een projectmanager.
Co-working services
Kenniswerkers kunnen op allerlei plekken werken. En op verschillende plaatsen tegelijkertijd
aanwezig zijn. Fysiek op de ene, virtueel op de andere. Digitale informatie is overal
beschikbaar. Het ICSE werkt met co-working services vanuit diverse locaties in Eindhoven en
's-Hertogenbosch. Het delen van kennis, faciliteiten en middelen staat centraal binnen het
coöperatieve samenwerkingsmodel. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden kiezen
professionals een werklocatie.
Strijp-S
Werken op Strijp-S, het creatieve kloppende hart van Eindhoven, betekent werken in een
levendige en innovatieve omgeving! Een van oudsher inspirerende plek, waar ook nu nog
volop ontwikkeld wordt en nieuwe initiatieven door kruisbestuivingen als paddenstoelen uit
de grond schieten. Een living lab op het snijvlak van technologie, innovatie, duurzaamheid,
creativiteit en design. Het ICSE werkt op Strijp-S vanuit S-Clusiv. De kracht van S-CLUSIV
zit in de karakteristieke beeldwaarde van de locaties, oude Philips fabrieken met loft-achtige
ruimten. Daarnaast biedt het een open werkstructuur met als doel synergie tussen huurders te
bevorderen. S-CLUSIV heeft er variatie aan werkplekken die op maandbasis (of langer)
gehuurd kunnen worden.
S-CLUSIVE op de begane grond van het gebouw de Videolab op Strijp-S
S-CLUSIV is bedoeld om jonge ondernemers, die elkaar versterken in verschillende
disciplines, te faciliteren in de behoefte om in een professionele omgeving klanten en relaties
te ontvangen. Dit vertaalt zich in het beschikbaar stellen van exclusieve, volledig ingerichte
werkplekken voorzien van een uitgebreid en flexibel servicepakket tegen een aantrekkelijke
prijs.
Stichting Bezinnings- en Ontmoetingscentrum, SBO St. Joseph
Bezinning is van oudsher ingeweven in de kloostertraditie - ora et labora - bidden en werken
in een vruchtbare balans. SBO St. Joseph wil die traditie voortzetten op een eigentijdse
manier door ruimte te bieden voor bezinning en ontmoeting aan iedereen die gebruik wil
maken van de mogelijkheden van ons gebouw en het park.
De ontvangstruimte bij Stichting Bezinnings- en Ontmoetingscentrum, SBO St Joseph in Eindhoven
Branding & positionering
De mogelijkheid om jezelf persoonlijk en/of jouw product en/of dienstverlening en/of
organisatie direct in de markt te positioneren en te ontwikkelen op het vlak van duurzame- en
sociale innovatie. Het ICSE heeft op het vlak van duurzame innovatie een positie opgebouwd
waar coöperatie leden zowel als collectief als individueel van kunnen profiteren. In de
praktijk kost het veel tijd en geld om een merk te ontwikkelen en te onderhouden. Faciliteiten
hierbij zijn onder meer het gebruik van e-mail, website en de huisstijl voor enkele basis zaken
zoals visitekaartjes, briefpapier en diverse overige bedrijfsfaciliteiten.
Cloud computing services
Ieder coöperatie lid heeft de beschikking over professionele cloud computing services van
eenvoudige communicatie functionaliteiten tot geavanceerde CRM faciliteiten, project
management- en financiële tools. Een coöperatie lid heeft 24 uur per dag in the cloud toegang
tot het ICSE Social Enterprise systeem. Sales Force Chatter is voor actieve coöperatieleden
gratis toegankelijk. Core Members hebben de mogelijkheid om up te graden waarmee zij
toegang krijgen tot uitgebreidere functionaliteiten.
Coöperatie Clusters
Het ICSE biedt mogelijkheden om mee te werken aan coöperatieclusters die met bedrijven,
kennis- en overheidsinstellingen ontwikkeld worden. U kunt lid worden van de ICSE
Coöperatie en participeren in het door u gewenste cluster. De diversiteit van de partijen geeft
bijzondere innovatie mogelijkheden voor de participerende partijen.
De ondertekening van de Green Deal Brabant op de Technische Universiteit Eindhoven op maandag 4 februari 2013
waarbij partijen een gezamenlijke visie ondertekenen.
Energy Service Coöperatie
Projecten worden ontwikkeld vanuit coöperatieclusters, de participerende partijen én
strategische overeenkomsten. Een voorbeeld van een strategische overeenkomst is de Green
Deal Brabant die gaat over de energietransitie in Brabant. Op 4 februari 2013 is de Green
Deal Brabant getekend op de Technische Universiteit Eindhoven. Een coöperatiecluster kan
bestaan uit co-creatie activiteiten, projecten, producten en services die in een samenhangend
geheel flexibel georganiseerd wordt door de ICSE Coöperatie.
In de praktijk kan een coöperatie leiden tot de oprichting van een nieuwe coöperatieve entiteit.
Bijvoorbeeld lokale energiecoöperaties op bedrijven terreinen of burgers die gezamenlijk hun
energie behoeften decentraal gaan organiseren op wijkniveau.
Health & Care Service Coöperatie
Op het gebied van sociale innovatie is Health & Care een belangrijk domein voor de komende
jaren. De maatschappij is sterk aan het veranderen waarbij diverse zorgtaken om een nieuwe
manier van organiseren vragen. Het dichter bij de mens organiseren en het vergroten van de
betrokkenheid van burgers en professionals speelt hierbij een langrijke rol. Dit past uitstekend
bij de coöperatieve manier van organiseren waarbij burgers en professionals samenwerken en
meer gelegenheid hebben om zelf aan het roer te kunnen staan.
Material Service Coöperatie
Er is een transitie gaande richting een circulaire economy waarbij we slimmer met materialen
omgaan. Er wordt bij het ontwerpen van producten en het gebruik van materialen beter
nagedacht over hoe we duurzaam kunnen omgaan met de natuurlijke hulpbronnen, door
grondstoffen zoals bijvoorbeeld plastic slimmer te gebruiken. Het lectoraat Thinn Films &
Funtional Materials van Fontys Hogescholen Toegepaste Natuurwetenschappen levert een
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Material Service Coöperatie.
De Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM) heeft in 2009 in samenwerking met de
Limburgse Investering en Ontwikkel Federatie (LIOF) en de Economische Impuls Zeeland
(EIZ) een plastic community opgericht. In het jaar 2012 is deze community voor
doorontwikkeling overgedragen aan het ICSE die vanuit plastics een bredere ontwikkeling
doormaakt naar materialen in de vorm van een Material Service Coöperatie.
Coöperatie Co-Owners
De ICSE Coöperatie bestaat uit zelfstandige professionals, ondernemende burgers en
professionals uit het bedrijfsleven, kennis- en overheidsinstellingen. Het typische van een
coöperatie is dat het eigenaarschap verdeeld is onder de leden die gezamenlijk eigenaar zijn
oftewel bij ICSE de Co-Owners vormen. De coöperatie is multidisciplinair, heeft een open-,
laagdrempelige structuur met diverse participatielevels. Afhankelijk van het participatie level
heeft een coöperatie-lid zeggenschap en krijgt zij toegang tot shared services. Het ICSE kent
diverse type coöperatieleden die aansluiten bij de diversiteit aan ambities en participatie.
ICSE Co-Founders
De ICSE Co-Founders ondernemen vanuit ICSE Coöperatief U.A. en zijn gericht op de lange
termijn ontwikkeling van ICSE Coöperatief U.A. Zij brengen actief ondernemende
activiteiten in en zijn verantwoordelijk voor kwaliteit, project management alsmede
strategievorming. Het bestuur van ICSE Coöperatief U.A. is samengesteld vanuit de kring van
Co-Founders eventueel aangevuld met Core Members. Per project wordt er afhankelijk van de
complexiteit, omvang en impact een projectbestuur samengesteld.
Co-Founders
Ontwikkeling ICSE
Business Creation
Burgers, Professionals
Zelfstandige Professionals
Bestuur
Core Members
Delen ICSE kennis,
faciliteiten en middelen
Ontwikkeling Energy,
Health & Care en
Materials.
Burgers, Professionals,
Zelfstandige Professionals
Co Creatie- en Project
Members
Delen kennis, faciliteiten
en middelen
Laagdrempelige
samenwerkingsvormen
Coöperatieleden en
Aspirant Coöperatieleden
Burgers, Professionals en
Zelfstandige Professionals.
ICSE Core Members
In de Core delen zelfstandige professionals, professionals en burgers kennis, faciliteiten en
middelen die gezamenlijk garant staan voor een bijzondere kruisbestuiving. Vanuit de Core
wordt Energy, Health & Care en Materials ontwikkeld. Vanuit persoonlijke ambities en
ondernemerschap weten core members een goede combinatie te vinden in hun persoonlijke
ontwikkeling en de ontwikkeling van de ICSE coöperatie. De Core heeft een open structuur
en kent een laagdrempelig karakter voor wat betreft de deelnamen mogelijkheden.
ICSE Co-Creatie- en Project Members
De ICSE coöperatie werkt met een open en laagdrempelig structuur voor wat betreft de
participatiemogelijkheid. Deze structuur geeft de coöperatie extra innovatie mogelijkheden
voor de ontwikkeling van nieuwe coöperatieve- en projectmatige samenwerkingen. Hierbij
staat co-creatie en het ontwikkelen van bijzondere duurzame relaties centraal.
Aansluiting bij de ICSE coöperatie ontstaat door deelname aan co-creatie activiteiten of via
projectactiviteiten die vanuit de coöperatie uitgevoerd worden. Het coöperatief ondernemen
gaat buiten de bestaande grenzen waarbij het gebruik en de performance centraal staat.
In de praktijk is het voor een ieder een zoektocht naar de balans tussen investeren en
rendement behalen. U heeft als coöperatie-lid de mogelijkheid om een steilere groeicurve te
doorlopen wanneer u investeert in coöperatief ondernemerschap. Na uw inschrijving als
coöperatie-lid krijgt u afhankelijk van uw participatielevel toegang tot de centrale kennis,
faciliteiten en middelen van ICSE Coöperatief U.A.
Ledenraadvergadering
Tijdens de ledenraadvergadering “de algemene kernleden vergadering” worden de
coöperatieontwikkelingen met de kernleden gedeeld. De algemene kernleden vergadering is
het orgaan voor de behandeling en besluitvorming ten aanzien van diverse officiële stukken.
Afhankelijk van de behoefte vindt de ledenraadvergadering plaats. De ledenvergadering vindt
minimaal twee keer per jaar plaats.
Cooperation Guidelines
Coöperatie leden nemen in aanmerking dat
dat ICSE Coöperatief U.A. haar dienstverlening ontwikkelt voor haar leden voor het
versterken van coöperatief ondernemerschap;
dat het coöperatie lid bereid is coöperatief te ondernemen met de ICSE coöperatie en bij de
uitoefening van haar ondernemersactiviteiten de cooperation guidelines respecteert;
1.
Duurzaam Ondernemen
1.1
Duurzaam ondernemen is voor de moderne onderneming een belangrijke
randvoorwaarde om maatschappelijk én economisch gezien succesvol te zijn.
1.2
Duurzame en sociale innovaties zijn van vitaal belang voor de mens en de
maatschappij waarin zij leeft.
1.3
Het is noodzakelijk dat wij onze hoge kwaliteit van leven en de basisvoorzieningen
veiligstellen zoals schone lucht, energie, vers drinkwater en voedsel.
2.
ICSE Coöperatie
2.1
Het ICSE is een coöperatieve projectorganisatie die zelfstandige professionals,
professionals en ondernemende burgers met elkaar verbindt én met opdrachtgevers
voor het versterken van coöperatief ondernemerschap.
2.2
Het ICSE heeft geen winstoogmerk. De behaalde resultaten worden gebruikt voor de
ontwikkeling van de coöperatie en haar dienstverlening.
2.3
Het ICSE werkt met shared innovation en co-creation met clusters van burgers,
bedrijven, kennis- en overheidsinstellingen aan specifieke thema's.
2.4
Het ICSE werkt aan duurzame en sociale innovaties voor individuele opdrachtgevers
waarbij shared innovation en co-creation belangrijke instrumenten zijn.
2.5
Het ICSE is een multidisciplinaire groep van zelfstandige professionals , professionals
en burgers die zich verenigd hebben om hun individuele en collectieve vaardigheden,
vakmanschap en ervaringen te delen met elkaar en met opdrachtgevers. Omdat de
kracht van de coöperatieleden gezamenlijk sterker is dan de som der delen en meer
impact heeft dan van elk lid individueel.
2.6
Op diverse specialismen werken wij samen met relaties in het bedrijfsleven, kennis- en
overheidsinstellingen bij duurzame en sociale ontwikkeling van de mens, de
organisatie en haar dienstverlening.
2.7
Er wordt periodiek een coöperatie meeting georganiseerd. Hier bespreken de leden de
ontwikkeling van de coöperatie, haar activiteiten en projecten.
2.8
ICSE coöperatieleden krijgen via de ICSE website toegang tot "The Social
Enterprise". Een CRM applicatie specifiek voor coöperatieleden voor digitale contact,
opslag en uitwisseling van informatie omtrent projecten en activiteiten.
2.9
ICSE coöperatie core members hebben de mogelijkheid om ICSE faciliteiten te
gebruiken zoals onder meer de website, visite kaartjes, e-mail, briefpapier en logo.
3
Inschrijving coöperatie-lidmaatschap
3.1
De inschrijfprocedure kan opgestart worden door het coöperatieinschrijfformulier in te
vullen en deze te mailen naar [email protected]
3.2
Het coöperatie inschrijfformulier vindt u op de ICSE website onder het hoofdmenu
lidmaatschap.
3.3
Wij nemen hierna contact met u op voor het maken van een introductieafspraak.
3.4
Tijdens het introductiegesprek bespreken wij graag uw persoonlijke ambities en geven
wij graag meer toelichting over het coöperatie lidmaatschap.
3.5
Tijdens dit introductiegesprek kunt u afspraken maken over uw inschrijving als
coöperatie-lid en uw persoonlijke invulling van het coöperatielidmaatschap.
3.6
Op het moment dat u gaat participeren in co-creatie bestaat de mogelijkheid om toe te
treden tot de coöperatie waarmee u een volwaardig coöperatie-lid wordt.
3.7
Indien u actief gebruik wenst te maken van de beschikbare centrale ICSE kennis,
faciliteiten en middelen zijn aanvullende voorwaarden van toepassing.
4
Lidmaatschapsvoorwaarden
4.1
Het ICSE gaat uit van co-creatie waarbij waarde creatie tot stand komt door de inbreng
en onderlinge kruisbestuiving tussen de diverse leden van de coöperatie.
4.2
Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd geldig en kan indien wenselijk op ieder
moment opgezegd worden.
4.3
Het éénmalige inlegbedrag voor de coöperatie bedraagt € 24,50 ex btw.
4.4
Het éénmalige inlegbedrag voor de coöperatie wordt voor Co-Creatie Members met de
betaling van de geleverde ICSE Co-Creatie Services verrekend.
4.4
Het éénmalige inlegbedrag voor de coöperatie wordt voor Project Members en Core
Members verrekend met het coöperatie lidmaatschapstarief.
4.5
Afhankelijk van uw coöperatielidmaatschap van Core Member, Project Member en
Co-Creatie Member krijgt u toegang tot specifieke services.
ICSE Services
Core
Member
•
•
•
•
•
•
Kennisdeling en Co-Creatie
Flexibele Arbeidscommunity
Coöperatieve contacten en -projecten
Co-Working Services
Branding & Positionering
Cloud Computing Services
4.6
Project
Member
Co-Creatie
Member
•
•
•
•
•
Het ICSE coöperatie lidmaatschapstarief voor Project Members en Core Members
wordt vastgesteld op basis van het aantal werknemers dat bij de aangesloten
organisatie werkzaam is.
Tabel 1 Project Member lidmaatschapstarieven
Bedrijfsomvang in werknemers
Jaartarief
Maandtarief
1
2 t/m 5
6 t/m 25
25 t/m 100
100/ 500
500 t/m 1000
Meer dan 1000
€ 250
€ 300
€ 350
€ 400
€ 450
€ 500
€ 625
€ 25
€ 30
€ 35
€ 40
€ 45
€ 50
€ 62,50
Tabel 2 Core Member lidmaatschapstarieven
4.7
Bedrijfsomvang in werknemers
Jaartarief
Maandtarief
1
2 t/m 5
6 t/m 25
25 t/m 100
100/ 500
500 t/m 1000
Meer dan 1000
€ 500
€ 600
€ 700
€ 800
€ 900
€ 1000
€ 1250
€ 50
€ 60
€ 70
€ 80
€ 90
€ 100
€ 125
De coöperatie lidmaatschapstarieven zijn exclusief btw.
4.8
Het éénmalige inlegbedrag en lidmaatschapsgelden voor de coöperatie wordt voor CoFounders opgenomen in een specifiek op te stellen overeenkomst.
4.9
Voor zowel burgers als stichtingen is een korting van 21% van toepassing.
4.10
Het jaartarief van het coöperatie lidmaatschap wordt ieder jaar vooraf gefactureerd.
4.11
Het maandtarief van het coöperatie lidmaatschap wordt per kwartaal vooraf
gefactureerd.
4.12
Bij een opzegging van het lidmaatschap vindt er geen restitutieplaats van het
éénmalige inleggeld en/of van de coöperatielidmaatschapsgelden.
5
Contactgegevens
ICSE Coöperatief U.A.
Strijp-S, Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
Tel: 040 7877777
E-mail: [email protected]
KvK: 527992617
BTW nr. NL850599647B01
Triodos Bank: 019.85.32.164
IBAN: NL38TRIO0198532164
BIC: TRIONL2U