Kito in Kawangware - Ghetto Potential Trust

Nieuwsbrief april 2014
Eind februari 2014 was ik wederom in
Kenia. De afgelopen maanden
hebben velen van u MarawaK Boost
Fund financieel gesteund. In deze
nieuwsbrief informeer ik u wat
MarawaK Boost Fund met uw
bijdrage heeft gedaan.
MarawaK Boost Fund geeft een boost door
maximaal € 500,- te schenken aan jeugd- en
onderwijsprojecten, die zich bezighouden met
de ontwikkeling van individuen, groepen
en/of organisaties. “MarawaK Boost Fund” is
geen verstrekker van microkredieten. De
Keniaan blijft eigenaar van zijn of haar
ontwikkeling. We moeten die
verantwoordelijkheid daar ook laten.
Kito in Kawangware
Kito is een jongerengroep in Nairobi die het ondernemerschap bij jongeren willen
aanwakkeren. Zij onderwijzen de jongeren in het “entrepeneurship”, maken hun eigen
producten zoals papieren tassen én begeleiden de jongeren bij het “venten” van hun
spullen. MarawaK Boost Fund heeft 100 papieren tassen besteld en de groep geld gegeven
voor de aanschaf van papier, lijm en inkt.
Kinderfestival in Lungalunga
Op zaterdag 25 januari 2014 hebben jongeren uit Lungalunga een kinderfestival
georganiseerd voor zo’n 500 kinderen in deze sloppenwijk in Nairobi. Deze jongeren hebben
diverse activiteiten gedaan met kinderen uit hun eigen buurt: spelletjes, dans en acrobatiek.
Ook hebben zij een uitgebreide maaltijd voor deze kinderen verzorgd. MarawaK Boost Fund
heeft dit project gefinancierd.
kookgerei
slachten van de geit
snijden van de kool
spelletjes en dans
ECD opleiding voor kleuterleidsters
Aan het begin van 2014 heeft Marawak Boost Fund ongeveer € 500,- betaald voor 4
opleidingsplekken voor jonge kleuterleidsters. Deze dames betalen 50% van de
opleidingskosten zelf. MarawaK Boost Fund de andere helft. De opleiding duurt 2 jaar. Als de
leidsters gecertificeerd zijn kunnen zij gaan werken in een ECD klasje (=Early Child
Development). Dan ontvangen zij een salaris van de overheid.
River Jump Self Help Group
Deze groep doet aan kleinschalige landbouw (zie de vorige nieuwsbrief). De groep heeft
een nieuwe uitdaging: een kippenproject. We hebben met de leden afgesproken dat zij een
kippenverblijf gaan bouwen. Als dat klaar is ontvangen zij van MarawaK Boost Fund € 150,voor het kopen van kippen. In september 2014 hoopt de groep geld te verdienen met hun
kippen.
Shirikishu
In de vorige nieuwsbrief heeft u
kunnen lezen dat deze zeer goed
georganiseerde jongeren groep
van MarawaK een budget heeft
ontvangen voor schoonmaak en
vuilnisophaal activiteiten. Zie
hier enkele foto’s
Nazarin primary school
Deze basisschool is onlangs gehuisvest in een nieuw schoolgebouw in Kibeira. Maar een
nieuw gebouw geeft nog geen garantie voor goed onderwijs. MarawaK Boost Fund heeft
budget vrij gemaakt om de leerkrachten inhoudelijk te ondersteunen bij hun manier van
lesgeven.
Dansgroep Tarumbeta
Op 8 maart 2014 was het wederom
de beurt aan de Tarumbeta
dansgroep uit Kariobangi (Nairobi)
om een geweldige dansvoorstelling
te verzorgen voor ruim 500
Keniaanse onderwijsmensen. Dit
gebeurde aan de Oostkust van
Kenia in samenwerking met de
organisatie Teachers4teachers.
Marawak Boost Fund heeft dit
mogelijk gemaakt. Het was een
groot kleurrijk feest.
Als u het MarawaK Boost Fund financieel wilt steunen, kunt u een bedrag overmaken op
rekeningnummer 15.49.84.167
t.n.v. J.A.M. van Aert
o.v.v. gift MarawaK Kenia
Tot slot wil ik Reikmedehand,de gemeente Hoogstraten en vele individuele schenkers bedanken voor
de support c.q. bijdrage. Asante sana!!!
April 2014
Jan van Aert