Verslag : 1 Datum : 9 september 2014 Gegevens

FAILLISSEMENTSVERSLAG
Verslag
Datum
: 1
: 9 september 2014
Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris
:
:
:
:
:
Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
: beheervennootschap
:
: 1 (dga)
Guy Sarlemijn Beheer B.V.
F.15/14/362
19 augustus 2014
mr. J.B. Biezen
mr. J. Snitker
Verslagperiode
: 19-08-2014 t/m 31-08-2014
Bestede uren in verslagperiode : 02 uren en 06 minuten
Bestede uren totaal
: idem
1.
INVENTARISATIE
:
1.1
Directie en organisatie
1.2
1.3
1.4
1.5
Winst en verlies
Balanstotaal
Lopende procedures
Verzekeringen
1.6
1.7
Huur
Oorzaak faillissement
: directeur: de heer R.W.C.M. Sarlemijn
aandeelhouder: stichting Administratiekantoor
Guy Sarlemijn Beheer
: 2014 eerste kwartaal € 46.000,-- verlies
: € 2.875.000,-: : De verzekering van de onroerende zaken bij
Aegon is opgezegd; hypotheekhouder ING heeft
de onroerende zaken in eigen beheer verzekerd.
: : faillissement dochtervennootschap Guy
Sarlemijn Interior Design B.V. (F.15/14/291)
2.
PERSONEEL
2.1
2.2
2.3
Aantal ten tijde van faillissement : 1 (dga)
Aantal in jaar voor faillissement : 1 (dga)
Datum ontslagaanzegging
: 21 augustus 2014
:
Werkzaamheden
: -
3.
ACTIVA
:
3.1
3.2
3.3
Onroerende zaken
Bedrijfsmiddelen :
Andere activa
: bedrijfspand aan het Netwerk 136 te Purmerend
: : de aandelen in de gefailleerde vennootschap
Guy Sarlemijn Interior Design B.V.
(F.15/14/291)
Werkzaamheden
: bezien hoe hypotheekhouder de onroerende
zaken wil verkopen.
2
4.
DEBITEUREN
:
4.1
Omvang debiteuren
4.2
4.3
Opbrengst
Boedelbijdrage
: geen handelsdebiteuren
vordering van circa € 225.000,-op Guy Sarlemijn Interior Design B.V.
ogenschijnlijk een rekening-courantvordering op
de directeur
:
:
Werkzaamheden
: uitzoeken rekening-courant directie
5.
BANK/ZEKERHEDEN
:
5.1
5.2
5.3
Vordering van bank(en)
Leasecontracten
Beschrijving zekerheden
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Separatistenpositie
Boedelbijdragen
Eigendomsvoorbehoud
Reclamerechten
Retentierechten
: ING Bank N.V., 1.584.230,78
: : hypotheek onroerende zaken Netwerk 136
Purmerend, pandrecht op roerende zaken en
vorderingen
: zie 5.3
: separatistenregeling
: : : -
6.
DOORSTART/VOORTZETTEN
: n.v.t.
7.
RECHTMATIGHEID
:
7.1
7.2
Boekhoudplicht
Goedkeurende verklaring
accountant
Stortingsverplichting aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen
: op het eerste gezicht goed op orde
:
:
:
:
Werkzaamheden
: inventarisatie
8.
CREDITEUREN
:
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
Boedelvorderingen
Preferente vordering fiscus
Preferente vordering UWV
Andere preferente crediteuren
Aantal concurrente crediteuren
Bedrag concurrente crediteuren
Verwachte wijze afwikkeling
:
:
:
:
:
:
:
Werkzaamheden
: inventarisatie
9.
OVERIG
:
9.1
Termijn afwikkeling faillissement : afhankelijk van verkoop onroerende zaken
7.3
7.4
7.5
n.v.t.
vennootschap uit 2008
thans geen aanwijzingen
thans geen aanwijzingen
€ 46.887,-geen handelscrediteuren
€
opheffing
3
9.2
Plan van aanpak
: inventarisatie, controle
verkoop onroerende zaken
9.3
Indiening volgend verslag
: 9 december 2014
Werkzaamheden
: zie onder 9.2
Bijlagen
:- (het Kas bank saldo is nihil)