Studierichtingsprofiel Boekhouden-informatica

3de graad – BOEKHOUDEN-INFORMATICA
Instapvereisten
Meestal stap je in na een 2de graad Handel, wat een logische overgang is.
Je beschikt over een bijzondere interesse voor boekhouden en informatica,
een stevige basis wiskunde en een voldoende analytisch denkvermogen om
te kunnen slagen in deze studierichting.
Het is ook haalbaar om vanuit de 2de graad ASO of een andere studierichting
van de 2de graad TSO in te stromen. Wij verwachten dan van jou heel veel
inzet om de achterstand in boekhouden en informatica bij te benen via een
aangepast inhaalprogramma.
Bedrijfsbeheer behaal je uiteindelijk ook dit getuigschrift op het einde van
het 6de jaar.
Omdat de richting Boekhouden-informatica toch vooral gericht is op
doorstroming naar een professionele bachelor wordt naast kennis en
inzicht ook bedrijfsgericht gewerkt rond attitudes en vaardigheden.
Toekomstmogelijkheden


Omschrijving
De derde graad Boekhouden-informatica TSO steunt op twee hoofdpijlers:
toegepaste informatica en bedrijfseconomie. De richting biedt de geschikte
opleiding voor verdere studies in hoger onderwijs of tewerkstelling als
hulpboekhouder of in de informaticasector.
Daarom kiezen wij voor een brede en veelzijdige vorming met drie
componenten:



een stevige algemene vorming,
voldoende talenvorming: Nederlands, Frans en Engels met specifieke
aandacht voor de praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische
context,
een bedrijfsgerichte vorming, bestaande uit:
 een bedrijfseconomisch gedeelte met aandacht voor het beleid van
een onderneming en de boekhouding als beleidsinstrument (de
dubbele
boekhouding,
de
kostprijsberekening,
de
jaarrekeninganalyse en investeringsanalyse in een onderneming).
 een gedeelte toegepaste informatica met aandacht voor de analyse en
het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve
problemen; de leerlingen leren hier programmeren, databankbeheer
en de ontwikkeling van een webtoepassing (webdesign)
In het vak Toegepaste Informatica is er aandacht voor de ontwikkeling van
software voor bedrijfsadministratieve toepassingen (programmeren), databankbeheer en de ontwikkeling van een webtoepassing (webdesign).
De bedrijfsgerichte vorming komt aan bod in het vak Bedrijfseconomie
waarin boekhoudkundige, juridische en economische leerinhouden en
toepassingen geïntegreerd aan bod komen via een concrete en
praktijkgerichte aanpak met accent op actieve en zelfstandige werkvormen.
Via bedrijfsbezoeken, gastcolleges en een blokstage (twee weken vlak vóór
de herfstvakantie in het 2de leerjaar) maak je kennis met de bedrijfswereld.
De leerlingen werken in de loop van de twee jaren aan een geïntegreerde
proef waarin verschillende projecten en de stage aan bod komen. Als je slaagt
voor alle doelstellingen van het Getuigschrift over de basiskennis van

professionele bachelor in toegepaste informatica, elektronica-ICT,
bedrijfsmanagement …
zich specialiseren en/of vaardigheden verbreden via verschillende
7de specialisatiejaren in het studiegebied Handel TSO
(vb. webdesign, KMO-administratie, …)
tewerkstelling als hulpboekhouder (vb. in boekhoudkantoor),
medewerker helpdesk, webdesigner … of starten met een eigen zaak.
Lessentabel
1ste lj.
2de lj.
Aardrijkskunde
1u
1u
Geschiedenis
1u
1u
Godsdienst
2u
2u
Lichamelijke opvoeding
2u
2u
Wiskunde
4u
4u
Engels
3u
3u
Frans
3u
3u
Nederlands
3u
3u
Bedrijfseconomie
7u
6u
Toegepaste informatica
6u
6u
(*) Stage
-
2u
TOTAAL
32 u
33 u
Algemene vorming
Talenvorming
Specifieke vorming
* Stage wordt ingericht in 1 periode van 2 aaneensluitende weken
Sint-Jozefinstituut - Wegvoeringstraat 59 a – 9230 WETTEREN
Tel. 09 369 04 09 - Fax 09 368 20 25 – www.sjiwetteren.be – [email protected]