Nieuwsbrief 1 december - Vlaardingse Dagschool Erasmus

BSO Erasmus
Per 1 december gaat Stichting Kinderopvang Maassluis
(SKM) op de Vlaardingse
Dagschool op de Huijgenstraat 64 van start met de
voor-, tussen- en naschoolse
opvang. De naam BSO Erasmus blijft bestaan.
Tot 28 november heeft Mundo de opvang verzorgd en er is helaas weinig tijd om de inrichting
goed ter hand te nemen. We zullen daarom de
eerste weken tot de kerstvakantie een picknicken kampeersfeer maken en samen met
de kinderen invulling gaan geven aan de ruimte.
Danielle Hofman-Brabander, een enthousiast en
ervaren BSO medewerkster, zal samen met
Jolanda Heezen de kar op deze locatie gaan
trekken.
De locatie krijgt een nieuw
LRKP nummer die ouders
moeten doorgeven aan de
belastingdienst. Dit is nodig
voor het aanvragen van de
kinderopvang toeslag per 1
januari 2015. Ouders die
voor- en naschoolse opvang afnemen krijgen
hiervan zo spoedig mogelijk bericht. U krijgt van
ons deze week uw contract en de gegevens
waar u terecht kunt voor het aan/afmelden van
uw kind.
Zoals ook op de informatieavond voor ouders is
gemeld gaan Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis op 1 januari 2015 bestuurlijk fuseren. Dat doen zij om hun visie op integrale kind centra uit te kunnen voeren en vorm te
geven. In afwachting van besluitvorming zullen
vanaf 1 januari 2015 beide organisaties samen
verder gaan onder de nieuwe naam: Wijzer in
Opvang & Onderwijs.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd en gaan uit van een
goede relatie in de toekomst. Wij zullen er alles aan doen om deze overgang voor u en uw
kind zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Data om
5 dec
12 dec
18 dec
19 dec
Verlof
Maandag 1 december heeft juffrouw
Lia Tabeling verlof. Zij wordt vervangen door juffrouw Wilma den Boer.
Dinsdag 2 december heeft juffrouw
Miranda Flipse verlof. Zij wordt dan
vervangen door juffrouw Mariska Petersen.
Welkom
Deze week mochten we in groep 1/2B Dave
Rijsdijk verwelkomen. We vinden het fijn dat hij
bij ons op school is gekomen.
Zusje
Maryam de Graaf die in groep 1/2B aan het
wennen is, heeft een zusje gekregen. Ze heet
Jannah. Van harte gefeliciteerd!
Onze jarigen
Rody Thomas
Midhad Cikotic
1 dec 5 jaar
2 dec 11 jaar
te noteren
Sinterklaasviering 12.15u vrij
Groepen 1 t/m 8 vrij
Kerstviering aanvang 17.30u
‘s middags vrij
12.15u start kerstvakantie
Loodgietersbedrijf
Ron van Uffelen B.V.
Gas, water, CV,
zink en
dakwerken
Jaargang 17
1 t/m 7 december 2014
AF Dadeco Decoratie
Sportprijzen & relatiegeschenken
U belt Ron snelt!
06 - 53 40 41 37
[email protected]
www.af-dadeco-decoratie.nl
06-14663540 / 0162-423382
Hij komt, hij komt,
die goede beste Sint ........
Nog een paar dagen goed oefenen op al die Sinterklaasliedjes en dan is het zover. Vrijdag
5 december komen Sinterklaas
en zijn pieten op school. Zoals
ieder jaar komen ze in de ochtend bij ons op bezoek. Met
presentjes èn het grote boek!
In de groepen 5 tot en met 8
zijn lootjes getrokken voor de
Sintsurprise. Het is de bedoeling
dat de leerlingen iets kopen voor
het kind dat op hun briefje staat.
Pontier
Veerplein 33-35
3131CX Vlaardingen
 010-4358822
 [email protected]
Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68
Dit voor een bedrag van 5 euro.
Natuurlijk is een surprise pas
compleet met een leuk gedicht
en een mooie geknutselde verrassing er omheen.
Dit jaar zullen alle surprises beoordeeld worden en de makers
van de 3 allerleukste creaties
winnen een Sint Surprise
Award. Een extra reden om heel
erg goed je best te doen!
Op 5 december zijn we om
12.15 uur uit. ’s Middags zijn alle leerlingen vrij.