Vacature Fellow Device Therapie

Vacature Fellow Device Therapie
Informatie over de afdeling elektrofysiologie
Device therapie speelt een belangrijke rol binnen het speerpunt ‘de falende circulatie’ van het
UMC Utrecht. De cardiologen binnen de groep elektrofysiologie zijn gespecialiseerd in de
aandachtsgebieden ‘behandeling van complexe ritmestoornissen’, ‘cardiogenetica’, ‘hartfalen’ en
‘device-therapie’. De uitdaging voor de implanterende elektrofysioloog (device-cardioloog) ligt in
de adequate selectie en behandeling van patiënten met hartfalen en (kans op) ventriculaire
ritmestoornissen. Vanwege de toenemende professionalisering, complexiteit van de patiëntenzorg,
en de noodzakelijke vaardigheden die voor het leveren van ICD therapie en CRT nodig zijn, is er
een belangrijke rol weggelegd voor een cardioloog die specifiek getraind is in alle aspecten van
device therapie.
Voor de ruim 300 ICD implantaties per jaar beschikken wij over twee moderne
catheterisatiekamers, die volledig beschikbaar zijn voor elektrofysiologische procedures. Laserassisted leadextracties worden op een hybride kamer verricht in samenwerking met de cardiothoracale chirurgie. Nauw verbonden met de groep elektrofysiologie zijn twee physician assistants
en meerdere device technici. Wetenschappelijke projecten zijn gericht op fundamentele
electrofysiologie, cardiogenetica, mechanismen van dys-/resynchronisatie, verbetering van de
levenskwaliteit van ICD patienten en nieuwe device concepten in de behandeling van hartfalen
(waaronder vagale neurostimulatie).
Functieomschrijving
U zult voornamelijk betrokken zijn bij de indicatiestelling en implantatie van ICD’s/CRT-D’s,
poliklinische en klinische zorg voor hartfalen-patiënten met een ICD en U hebt de bereidheid actief
mee te werken aan de lopende wetenschappelijke projecten. Tevens zult U betrokken worden bij
de indicatiestelling en het verrichten van transveneuze leadextracties.
Hiernaast zult u participeren in algemene taken zoals het doen van achterwacht diensten,
onderwijs geven, en afdelingssupervisie.
Functie-eisen/doelgroeppersoon
U bent Cardioloog met aantoonbare belangstelling voor device-therapie en hartfalen, en hebt de
ambitie om u in dit aandachtsgebied te verdiepen.
Wij bieden
 Een aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een verlenging naar 2 jaar.
 U zult binnen twee jaar aan de EHRA volumen-eisen voor “Cardiac Pacing and Implantable
Cardioverter Defibrillators” kunnen voldoen:
 100 device implantations as a first operator including at least 25 ICDs and 30 CRTs
 200 device follow-ups as a first operator including at least 100 high energy devices
(ICDs/CRT-D) and 50 CRT (CRT-D/P).
 Naarst device-implantaties heeft u de mogelijkheid leadextracties met behulp van
moderne technologie te leren.
 U zult voornamelijk betrokken zijn bij de poliklinische en klinische zorg voor patiënten met
een ICD/CRT.
 De mogelijkheid tot verdieping in de basale klinische elektrofysiologie
Wij vragen
U bent Cardioloog met aantoonbare belangstelling voor device-therapie en de behandeling van
hartfalen. Wetenschappelijke ervaring in een van deze gebieden strekt tot aanbeveling
Eerste Contactpersoon Afdeling ____________________________________
Geslacht
Titulatuur
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Functie
Telefoon
Zoemer
Email
Huispostnummer
de heer
Prof.dr.
P.A.F.M.
Doevendans
hoogleraar
088 75 59801
1851
[email protected]
E03.511
Tweede Contactpersoon Afdeling
naam 2e contactpersoon
telefoon 2e contactpersoon
Email 2e contactpersoon
_______________________________
De heer dr. M. Meine, Cardioloog-Electrofysioloog
088 75 59524
[email protected]
Contactpersoon Personeel & Organisatie
Voornaam
Achternaam
Tineke
Cremers
__________________________