Bingo/Tombola getallen generator

Bingo/Tombola getallen generator
De getallengenrator komt het beste tot zijn recht met een beamer. Ook slechthorenden kunnen dan
goed meedoen.
Klik hier voor de bingo getallengenerator http://www.Cybertheek.nl/Bingo.aspx?bis
Deze voorziening genereert willekeurige getallen voor het spel Bingo of Tombola.
Bij Bingo zijn er op de kaarten 5 kolommen en 15 rijen. Het middelste vakje is vrij.
Bij Tombola zijn er 9 kolommen en 3 rijen. Slechts 5 van de 9 kolommen hebben een nummer.
Gebruiksaanwijzing
Standaard start Bingo. Kies voor bij 'Actie' de menuoptie ‘Tombola’.
Als u zelf wil bepalen wanneer er een nieuw getal komt, kies dan in het actiemenu de menuoptie
'handmatig'. Klik op de druktoets 'OK" voor een nieuw getal, deze wordt groot getoond en in het
rood in de tabel. De eerder gekozen getallen zijn in de tabel geel en de rest is wit.
De getallen kunnen ook automatisch doormiddel van een timer verschijnen.
Kies hiertoe de actie 'Automatisch'. Hierna verschijnt de menuoptie 'Pauze'.
Klik op de druktoets OK om te pauzeren of om weer verder te gaan.
De interval is standaard 3 seconde. Kies de menuoptie 'Interval' om een andere waarde in te stellen.
Het genereren van de getallen stopt als alle getallen gekozen zijn.
Kies de menuoptie 'Start Bingo' of 'Start Tombola' om weer opnieuw te beginnen.
Bingokaarten
Er zijn websites die bingokaarten afdrukken. B.v. http://Print-Bingo.com
Zie voor Tombola http://www.bingoprinter.com/print/cards90.html
Disclaimer
Deze webapplicatie wordt gratis ter beschikking gesteld door Cybertheek. Cybertheek
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die uit het gebruik (kunnen) voortvloeien.
Spelregels Tombola
Tombola is de Italiaanse versie van Bingo. Echter, in tegenstelling tot de Amerikaanse versie,
waar je Bingo horizontaal, verticaal of diagonaal kan maken, telt in Tombola, alleen
horizontaal. Slechts 5 van de 9 kolommen hebben een nummer.
•
•
•
•
Kolom 1 bevat de getallen 1-10,
Kolom 2 bevat de getallen 11-20,
Kolom 3 bevat de getallen 21-30,
Kolom 9 bevat de getallen 81-90.
Degene die de getallen trekt heet de tombolone. De tombolone maakt gebruik van een
master-kaart, waarop in de juiste volgorde de getallen 1-90 zijn geschreven.
De tombolone trekt de getallen en leest deze op, soms met een bijbehorende tekst of
rijmpje. B.v. bij 25 hoort ‘kerstmis’. De spelers kruisen het getal aan op hun kaart of dekken
deze af met b.v. met (plastic) bonen.
Tombola wordt traditioneel gespeeld voor geld. Elke kaart kost een bepaald bedrag (10 of
25 cent). Spelers kunnen zoveel kaarten kopen als ze willen, met uitzondering voor de
tombolone, die 6 kaarten moeten aanschaffen. De totale pot wordt verdeeld in 5 kleinere
prijzen. Elke prijs gaat naar de winnaar van de 5 individuele rondes die samen een compleet
tombola spel vormen.
De 5 spelrondes van een tombola spel zijn:
1. Ambo: 1 persoon 2 getallen in een rij.
2. Terno: 1 persoon 3 getallen op een rij .
3. Quaderno: 1 persoon tot 4 getallen op een rij .
4. Quinto: 1 persoon 5 getallen op een rij.
5. Tombola: 1 persoon om alle 15 getallen.
Wanneer een persoon 2 van de 5 getallen in een horizontale rij heeft, roept hij of zij Ambo.
Dan pauzeert het spel en de persoon ontvangt zijn of haar prijs. Het spel gaat verder, met de
prijzen voor de winnaars van de Terno, Quaderno en Quinto spelrondes.
De persoon die uiteindelijk alle van de getallen op zijn of haar kaart heeft, roept Tombola,
en wordt beschouwd als de winnaar van het spel. Gewoonlijk is iedere prijs meer waard dan
de voorgaande.