Technische Omschrijving At Your Place Two

VERKOOPTECHNISCHE OMSCHRIJVING
Project:
@YourPlace II, 34 woningen De Bron
in Vathorst, Amersfoort
Ontwikkelaar:
033NieuwWonen
Aannemer:
Dura Vermeer Bouw Hengelo BV
Architect:
HFB - Rotterdam
Datum: 17-03-2014
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 1
@YourPlace II - 34 woningen De Bron, Vathorst Amersfoort
TECHNISCHE OMSCHRIJVING.
Algemeen
Het project wordt uitgevoerd overeenkomstig de
eisen van het Bouwbesluit 2012.
Ongeacht hetgeen in deze technische
omschrijving is bepaald, gelden onverkort de
regelingen, reglementen en standaard
voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven
door het SWK. Ingeval enige bepaling in deze
technische omschrijving daarmee
onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht
zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de
bovengenoemde bepalingen van het SWK.
Grondwerken
Hiertoe behoren alle voor de bouw
noodzakelijke ontgravingen en aanvullingen.
Onder de begane grondvloer van de woningen
bevindt zich een bodemafsluiting van zand.
Onder de tegelbestrating wordt een zandbed
aangebracht van circa 100 mm dik.
De tuinen worden aangevuld met uitkomende
grond.
De achtertuin loopt vanaf de woning circa 200
mm af, tot aan het verlaagde deel van de tuin
aan het water. Het verlaagde deel van de tuin
heeft een breedte 2000 mm en loopt over de
hele breedte van de kavel. Het verlaagde deel
van de tuin heeft zowel een hoogteverschil van
circa 600 mm met de tuin als met het
aangrenzend water. De hoogteverschillen
worden opgevangen door twee houten
beschoeiingen. De beschoeiingen worden
geleverd en aangebracht door het
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst.
Optioneel is een vlonderterras mogelijk.
Terreininrichting
Bergingen
Elke woning heeft een buitenberging.
De bouwnummers 1, 16, 17, 32, 33 en 34
hebben een vrijstaande houten berging.
De bouwnummers 2 t/m 6 hebben een
geschakelde houten berging.
De overige bouwnummers hebben een
geschakelde berging in een van de
bergingblokken gesitueerd tussen de
bouwnummers 8 en 9 en tussen de
bouwnummers 24 en 25.
De bergingen hebben een betonvloer.
De buitenwanden van de bergingen bestaan uit
houten stijl en regelwerk met een bekleding van
vurenhouten rabatdelen. De tussenwanden van
de geschakelde bergingen zijn bekleed met
constructiemultiplex.
Bij de bergingblokken wordt een deel van de
gevels gemetseld. Dit zijn de gevel aan de
straatzijde, de eerste 2 m aan het tussenpad en
de gevel aan de waterzijde.
Alle bergingen hebben een hardhouten
deurkoziijn met een houten deur zonder
glasopening. Bij de bouwnummers 8, 9 , 24 en
25, is de bergingsdeur en het paneel ernaast
voorzien van horizontale vuren rabatdelen. De
overige bergingen hebben een vlakke deur.
De vrijstaande en geschakelde houten
bergingen hebben een schuin dak van golfplaat.
De bergingblokken hebben een plat dak
afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking
en een dakrandafwerking met een boeideel en
een aluminium daktrim. Bij gemetselde
berginggevels steekt de dakrand over.
Het gemeenschappelijke tussenpad bij de
bergingsblokken tussen bouwnummers 8 en 9
en tussen 24 en 25 wordt afgesloten met een
draaipoort aan de straatzijde en een spijlenhek
aan de waterzijde.
Elke berging wordt aangesloten op de elektrainstallatie van de betreffende woning.
Bij bouwnummer 1, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 32, 33 en
34 is in plaats van een berging optioneel een
garage mogelijk.
Bestrating
De bouwnummers 2, 7, en 9 t/m 32 worden in
de voortuin voorzien van een pad naar de
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 2
voordeur en aansluitend een opstelplaats voor
afvalcontainers. Het pad heeft een breedte van
1200 mm, de opstelplaats van de
afvalcontainers een breedte van 600 mm. Deze
bestrating wordt uitgevoerd in betontegels van
300x300 mm, in blokverband en met een
betonnen opsluitband.
De bouwnummers 1, 3 t/m 6, 8, 9, 16, 17, 24,
25, 32, 33 en 34 hebben een parkeerplaats op
eigen terrein. Hier worden 2 oprijstroken
aangebracht van elk 600 mm breed, uitgevoerd
in betontegels van 400x600 mm. Lengte van de
oprijstroken zoals aangegeven op de
situatietekening.
In de achtertuinen wordt geen bestrating
aangebracht.
Het gemeenschappelijke tussenpad van de
geschakelde bergingen bij bouwnummers 2,3
en 4 en de gemeenschappelijke tussenpaden
van de bergingsblokken tussen bouwnummers
16 en 17 en tussen bouwnummers 24 en 25,
worden bestraat met betontegels van 300x300
mm, in blokverband en met een betonnen
opsluitband. Deze gemeenschappelijke
tussenpaden sluiten aan op de openbare
bestrating.
Alle overige bestrating op de situatie tekening is
openbare bestrating.
Vlonder
Er wordt geen vlonder geleverd. Een houten
vlonder op het verlaagde deel van de tuin aan
het water wordt als optie aangeboden
Erfafscheidingen
In de voortuin wordt een lage haag aangeplant
langs het trottoir. Waar een zijtuin grenst aan
een gemeenschappelijk tussenpad of aan het
openbare gebied wordt een lage haag
aangeplant of een gaashek aangebracht. E.e.a
volgens de situatietekening.
De bouwnummers 2, 7 en 9 t/m 32 hebben een
opstelplaats voor de afvalcontainers in de
voortuin. Als afscheiding wordt een gaashek
(hoogte 1200 mm) aangebracht van stalen
staanders en bovenbuis, voorzien van
harmoninca gaas. Het hekwerk wordt geplaatst
op de erfgrens tussen de woningen en
aansluitend circa 800 mm langs de haag aan de
troittoirzijde.
In de achtertuin wordt op het verlaagde gedeelte
van de tuin aan het water, een gaashek van
hardhouten staanders en staalmat aangebracht
(hoogte 1800 mm). Dit hekwerk wordt geplaatst
een hoekopstelling: 2 m1 langs de erfgrens en 2
m1 haaks er op.
Tegen alle gaashekken wordt hedera (klimop)
aangeplant.
Hagen, gaashekken, grondkeringen en
beschoeiingen zijn aangegeven op de
situatietekening.
Constructie
Fundering
De fundering van de woningen en de
bergingblokken bestaat uit funderingstroken van
gewapend beton en kalkzandsteeen blokken.
De houten bergingen worden gefundeerd op
een prefabbetonvloer.
Begane grondvloer
De begane grondvloer van de woning is een
vrijdragende geïsoleerde systeemvloer, welke
wordt voorzien van het op tekening aangegeven
kruipluik. De isolatiewaarde Rc bedraagt 3,5
m2K/W.
Verdiepingsvloer
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd met
prefab betonnen vloerelementen, type
kanaalplaatvloer.
De v-naden aan de onderzijde van de
vloerplaten blijven in het zicht
Dak
De schuine daken van de woningen worden
uitgevoerd met geïsoleerde dakelementen.
De onderzijde van de dakelementen op de
zolder, bestaat uit een vochtbestendige
spaanplaat. De isolatiewaarde Rc van de
schuine daken is minimaal 5,0 m2K/W.
De dakelementen worden ondersteund door
houten knieschotten met dezelfde beplating als
de dakplaten. De knieschotten, inclusief de
beplating, zijn onderdeel van de dakconstructie
en mogen daarom niet verwijderd worden. In de
beplating wordt een deel afschroefbaar
uitgevoerd voor (beperkte) bereikbaarheid van
de ruimte achter het knieschot.
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 3
Dragende wanden
De woningscheidende wanden worden
uitgevoerd als spouwmuurconstructie van
kalkzandsteen.
De binnenspouwbladen van de voor- en achteren zijgevels worden eveneens uitgevoerd in
kalkzandsteen.
Staalconstructies
In de verdiepingsvloeren wordt een stalen
raveelijzer opgenomen voor de ondersteuning
bij de trapgaten.
Overige stalen ondersteuningsprofielen zijn
indien nodig thermisch verzinkt en in geval van
zichtwerk voorzien van een kleurcoating.
Gevels en dakrandafwerking
Gevelmetselwerk
De gevels van de woningen worden uitgevoerd
in schoonmetselwerk met een waalformaat
baksteen in halfsteens metselverband. Bij een
aantal woningen wordt het gevelmetselwerk
geheel of gedeeltelijk wit geschilderd. Dit is
aangegeven op de geveloverzichten en in de
kleur- en materiaalstaat
De onderste lagen van het gevelmetselwerk (de
plint) en de accentvlakken naast de entreedeur
worden uitgevoerd in schoonmetselwerk in een
een afwijkende kleur. De accentvlakken naast
de entreedeur liggen circa 20 mm naar buiten.
De plint en de accentvlakken zijn aangegeven
op de verkooptekeningen.
De schoonmetselwerk gevels hebben een
verdiepte voeg. De geschilderde gevels hebben
een platvolle voeg die mee geschilderd wordt.
Onder de kozijnen met een gemetselde
borstwering komt een betonnen raamdorpel. De
neuslateien in de voorgevel zijn van beton. De
lateien in de achtergevel zijn van staal, in kleur
gecoat.
Het metselwerk van de topgevels wordt
voorzien van een metalen afdekkap.
De spouw van de gemetselde buitengevels
wordt bijna geheel gevuld met isolatie van
minerale wol.
De isolatiewaarde Rc van het geïsoleerde
gevelmetselwerk bedraagt 4,2 m2K/W.
Gevelkozijnen, ramen en deuren
Bij de bouwnummers 2, 7 en 9 t/m 32 is het
kozijn in de achtergevel op de begane grond
een aluminium schuifdeurkozijn met
kleurcoating.
De overige buitenkozijnen en ramen van de
woning worden vervaardigd van hardhout met
FSC-keurmerk. Het voordeurkozijn heeft een
lage kunststof onderdorpel.
De kozijnen van de begane grond hebben aan
de binnenzijde een opzetstuk voor aansluiting
aan het plafond.
De entreedeur van de woning is een
geïsoleerde vlakke houten deur, voorzien van
een briefplaat en afhankelijk van het
bouwnummer voorzien van twee of drie
glasopeningen; de bouwnummers en de
bijbehorende entreedeur zijn omschreven in de
materiaal- en kleurenschema.
In een aantal kozijnen worden ventilatieroosters
opgenomen (zie “Mechanische Ventilatie”).
Buitenbeglazing
In alle glasopeningen van de buitenkozijnen,
buitendeuren en ramen wordt isolerende HR++
beglazing aangebracht.
Hang- en sluitwerk
Het hang- en sluitwerk van alle gevelkozijnen,
inclusief de deur van de buitenberging, is van
deugdelijke kwaliteit en voldoet aan de eisen
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
De buitendeuren van de woning en van de
buitenberging, worden voorzien van
gelijksluitende cilinders.
De bouwnummers die een geschakelde berging
hebben aan een gemeenschappelijke
tussenpad, krijgen twee sleutels van het slot van
de betreffende toegangspoort.
Alle bewegende delen in de buitenkozijnen, met
uitzondering die van de buitenberging, worden
voorzien van tochtprofielen.
Buitenschilderwerk
Alle houten buitenkozijnen, buitendeuren en
ramen van de woning en van de buitenberging
worden dekkend geschilderd in een kleur
volgens het materialen- en kleurenschema
Dakafwerking woningdaken
De schuine dakvlakken van de woningen
worden afgewerkt met keramische dakpannen
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 4
met een kleur zoals aangegeven in de kleur- en
materiaalstaat.
Binneninrichting
Binnenwanden/ knieschotten
De lichte scheidingswanden in de woningen
worden uitgevoerd in gipselementen. Eén en
ander zoals op de tekening is aangegeven.
De lichte scheidingswand naast het trapgat op
de tweede verdieping bij de bouwnummers 2, 7
en 9 t/m 32, is een houten systeemwand met
aan de trapzijde een gipsplaatbekleding en aan
de zolderzijde dezelfde spaanplaat als de
dakelementen.
Binnendeurkozijnen en deuren
De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig
afgelakte plaatstalen montagekozijnen,
uitgevoerd met een bovenlicht en een
afgeslankte bovendorpel. De bovenlichten,
worden voorzien van enkel glas. m.u.v. de
meterkast en m.u.v. de trapkast bij de
bouwnummers 2, 7 en 9 t/m 32, waarvan het
bovenlicht wordt voorzien van een dicht paneel,
kleur gebroken wit.
De kozijnen van het toilet en van de badkamer
worden voorzien van kunststeen onderdorpels.
Alle binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte
opdekdeuren, voorzien van deugdelijk hang- en
sluitwerk.
De deuren van het toilet en van de badkamer
worden voorzien van een vrij/bezetslot en
deurkrukken. De overige binnendeuren worden
voorzien van loopsloten en deurkrukken.
Vensterbanken
De borstweringen van de raamkozijnen worden
aan de binnenzijde afgedekt met een
vensterbank van kunststeen, marmercomposiet. Uitzondering vormt het raamkozijn in
de badkamer. Hier wordt de borstwering
afgedekt met wandtegels.
Vloerafwerking
De vloeren in de woning worden voorzien van
een cementdekvloer met uitzondering van de
betegelde gedeelten en de gedeelten achter de
knieschotten.
Wand- en plafondafwerking en overige
binnenbetimmeringen
De betonnen plafonds worden afgewerkt met
structuurspuitwerk.
Ook het gedeelte van de binnenwanden van het
toilet en de badkamer boven de wandtegels
wordt afgewerkt met structuurspuitwerk.
De overige binnenwanden in de woning worden
“behangklaar” afgewerkt, m.u.v. de meterkast,
en de systeemwanden en knieschotten op de 2e
verdieping.
NB. ‘Behangklaar betekent dat de wanden
voldoende vlak zijn t.b.v. het aanbrengen van
behang. Er wordt geen behang aangebracht.
De meterkast wordt voorzien van een multiplex
meterkastbord.
Voor de bereikbaarheid van de douchepijp-wtw
(zie bij “binnenriolering”) wordt de
installatieschacht op de begane grond
demontabel afgetimmerd: bij de bouwnummers
2, 7 en 9 t/m 32 geldt dit voor de schacht in de
hal naast de voordeur en bij de bouwnummers
1, 3 t/m 6, 8, 33 en 34 voor de schachtwand aan
de woonkamerzijde.
Verder worden de nodige houten aftimmeringen.
aangebracht bij de kozijnen, trappen, trapgaten
e.d.. De dakelementen en de knieschotten
worden afgetimmerd in het materiaal van de
dakbeplating.
Er worden geen vloerplinten geleverd of
aangebracht.
Tegelwerk
De vloeren van het toilet en van de badkamer
worden voorzien van donkergrijze vloertegels.
De wanden van het toilet en de badkamer
worden voorzien van witte wandtegels. In het
toilet tot 1200 mm boven de vloer en in de
badkamer tot 2100 mm boven de vloer; een en
ander overeenkomstig de “Staat van afwerking”.
Dura Vermeer Bouw Hengelo BV biedt u de
mogelijkheid om de keuze van het tegelwerk in
de badkamer en in het toilet naar eigen wensen
aan te passen. Hiervoor kunt u terecht bij onze
projectleverancier.
Keuken
De woning wordt standaard zonder
keukeninrichting opgeleverd; de basis
aansluitpunten worden afgedopt en
overeenkomstig de tekening aangebracht. Het
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 5
leidingwerk ter plaatse van de opstelplaats van
het aanrechtblok wordt als ‘opbouw’ uitgevoerd.
Trap
De trap naar de eerste verdieping bij de
bouwnummers 2, 7 en 9 t/m 32 is een dichte
trap met stootborden van spaanplaat.
Alle overige trappen zijn open trappen.
De trappen zijn van vurenhout en worden
voorzien van een grondverflaag.
De in het zicht blijvende delen van de
trapbomen en van de spil worden dekkend
afgeschilderd. Dit geldt ook voor de onderzijde
van de open trappen.
Langs het trapgat en op de trapboom langs de
open zijde van de trap, wordt een houten
spijlenhek aangebracht en dekkend
afgeschilderd.
Aan de wand aan een zijde naast de trap wordt
een hardhouten muurleuning bevestigd. Deze
leuning wordt blank afgelakt.
Installaties
Buitenriolering
De buitenriolering voor vuilwater wordt in
kunststof uitgevoerd en wordt aangesloten op
het gemeenteriool.
De buitenriolering voor regenwater van de
daken loost rechtstreeks op het
oppervlaktewater achter de woningen.
Hemelwaterafvoeren en goten
De hemelwaterafvoeren zijn rond en van
kunststof. Ze worden met beugels gemonteerd
op het metselwerk.
De dakgoot van de woning is een aluminium
bakgoot.
De dakgoot van de houten bergingen is van
kunststof.
Het water vanuit de verholen goten en kilgoten
van de topgevels wordt via een vergaarbak
geloosd op de naastgelegen pannen.
Binnenriolering
De leidingen van de binnenriolering zijn van
kunststof. Als energiebesparende maatregel
worden de woningen voorzien van een
douchepijp-WTW (Warmteterugwinning). Hierin
wordt de warmte van het wegstromende
douchewater opgenomen en doorgegeven aan
de koud water toevoer naar de douchekraan en
de cv-ketel. Deze douchepijp- WTW wordt
geplaatst in de leidingkoker op de begane
grond. T.b.v. onderhoud en inspectie van deze
douchepijp- WTW, wordt de buitenzijde van de
leidingkoker uitgevoerd als demontabel paneel (
zie “binnenbetimmeringen”).
Sanitair
Het sanitair wordt geleverd in de kleur wit.
Overzicht toe te passen sanitair:
- Toilet:
o duoblok, type Sphinx 300 bij de
bouwnummers 9 t/m 32
o wandcloset type Sphinx 300 met
inbouwreservoir bij de bouwnummers 1
t/m 8, 33 en 34
o closetzitting met deksel
o fontein Sphinx 300, 360mm met Grohe
Costa L toiletkraan
o chroom sifon met vloerbuis en rozet;
- Badkamer:
o wandcloset Sphinx 300 met
inbouwreservoir bij de bouwnummers 1
t/m 8, 33 en 34
o wastafel Sphinx 300, 600mm
o glazen planchet
o ééngats wastafel mengkraan Grohe Costa
L met perlator
o chroom plugbekersifon met vloerbuis en
rozet
o spiegel 570x400mm
o thermostatische douchemengkraan Grohe
Grohtherm 1000
o waterbesparende handdouche met
glijstang;
- Wasmachine-opstelling 2e verdieping:
o wasmachinekraan;
Zie verder ook de “Staat van afwerking”.
Mechanische ventilatie (MV)
De woning ventileert op basis van natuurlijke
luchtaanvoer en mechanische luchtafvoer. De
aanvoer vindt plaats via zelfregelende
aluminium ventilatieroosters in kozijnen van de
woonkamer/ keuken en de slaapkamers. De
roosters worden geplaatst in een of meer
kozijnen, boven het vaste glas en/of op het
glas van het draaiende of schuivende deel.
Positie en aantal van de roosters worden
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 6
bepaald aan de hand van definitieve
ventilatieberekeningen.
De luchtafvoer vindt plaats via afzuigpunten in
het plafond van de keuken, toiletruimte en
badkamer en een afzuigpunt op de mv-unit
voor de opstelplaats van de wasmachine.
Op de 2e verdieping waar de mv-unit hangt,
lopen de afvoerkanalen in het zicht. Het
afvoerkanaal van de ventilatie-unit naar buiten
wordt aangesloten op de dakdoorvoer.
De hoofdbediening van de MV-installatie wordt
geplaatst in de woonkamer naast de CVthermostaat en wordt gestuurd door de
ingebouwde CO2-sensor voor de
woonkamer/keuken en door de CO2-sensor in
de slaapkamers.
Centrale verwarming (CV)
De woning heeft een gasgestookte HR-combi
Cv-ketel met warmtapwater voorziening.
De woning wordt voorzien van lage temperatuur
vloerverwarming op de begane grond en de 1e
verdieping d.m.v. verwarmingsleidingen in de
dekvloer. In de badkamer wordt
vloerverwarming en een lage temperatuur
radiator aangebracht.
De verdeler van de vloerverwarming van de 1e
verdieping wordt geplaatst bij de Cv-ketel op de
2e verdieping. De verdeler voor de begane
grond wordt bij de bouwnummers 2, 7 en 9 t/m
32 geplaatst in de trapkast en bij de overige
bouwnummers in de hal onder de trap. De
verdeler in de hal wordt voorzien van een
omkasting.
De capaciteit van de installatie is berekend
volgens de eisen van het SWK, waarbij de
vertrektemperaturen zoals genoemd in de “Staat
van afwerking”, bereikt en behouden kunnen
worden bij een gelijktijdige verwarming van alle
vertrekken, bij gesloten ramen en deuren en een
in werking zijnde mechanische ventilatie, met
als uitgangspunt dat geen nachtverlaging wordt
toegepast.
De temperatuurregeling van de vloerverwarming
vindt plaats door middel van een thermostaat in
de woonkamer. De temperatuur van de overige
ruimtes kan worden begrensd met de
handregelaars op de verdelers.
Warmwatervoorziening
De warmwatervoorziening van de woning is
onderdeel van de Cv-installatie.
De warmwatervoorziening van de woning
voldoet aan de eisen van het SWK.
Elektrische installatie
De elektrische installatie wordt uitgevoerd
volgens het zogenaamde centraal dozen
systeem.
Schakelaars, wandcontactdozen e.d. worden
uitgevoerd met wit kunststof inbouwmateriaal,
met uitzondering van buitenberging, meterkast
en bij de CV, MV en wasmachineopstelling,
waar opbouwmateriaal en -leidingwerk wordt
toegepast. De aansluitpunten zijn aangegeven
op de verkooptekening en omschreven in de
afwerkstaat.
Hoogte boven de vloer:
- wandcontactdozen in verblijfsruimten: 300
mm
- wandcontactdoos wasemkap: 2400 mm
- wandcontactdozen boven / onder
aanrechtniveau: 1200 mm / 650 mm
- overige wandcontactdozen:1050 mm.
- lichtschakelaars: 1050 mm
- telefoon- en cai-aansluitdozen: 300 mm
- wandlichtpunt in de badkamer: 1800 mm
- wandlichtpunt op de 2e verdieping: 2100 mm
De installatie voldoet aan de voorschriften van
het Energiebedrijf en de NEN 1010, versie 2005.
Alle woningen worden voorzien van een
deurbelinstallatie bij de voordeur.
Veiligheid
In de hal en op de overloop van de eerste en de
tweede verdieping worden rookmelders
geplaatst. Deze worden op de elektrische
installatie van de woning aangesloten. De
rookmelders worden onderling gekoppeld,
waardoor alle rookmelders een signaal afgeven
zodra één van de rookmelders rook detecteert.
Telefoon en Centrale Antenne inrichting
(CAI)
Zowel in de woonkamer als in slaapkamer 1
bevinden zich twee loze leidingen met
inbouwdoos en afdekplaat ten behoeve van
telefoon- of CAI-aansluiting.
Buitenverlichting
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 7
Bij alle buitendeuren worden lichtpunten met
een armatuur aangebracht volgens de eisen van
het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
De buitenlichtpunten van de woning worden
geschakeld met een handschakelaar binnen.
De buitenlichtpunten bij bergingsdeuren worden
voorzien van een automatische
schemerschakelaar.
Terminologie bouwbesluit
In het Bouwbesluit worden andere ruimte
benamingen gebruikt dan in deze technische
omschrijving:
Verblijfsruimte :
Verkeersruimte :
Toiletruimte :
Badruimte :
Bergruimte:
Onbenoemde ruimte :
Woonkamer / keuken
Slaapkamer
Hal en overloop
Toilet
Badkamer
Buitenberging /
Trapkast
Zolder
onderdelen, geldt een kortere termijn dan zes
jaar. Zo is het verfwerk bijvoorbeeld
gegarandeerd voor één jaar. Schade, die het
gevolg is van onvoldoende onderhoud, valt
vanzelfsprekend niet onder de garantie.
Als de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde
van deze bouwkundige garantie niet nakomt,
kan een koper in de volgende twee gevallen een
beroep op de zogenaamde gebrekenwaarborg
bij SWK doen:
1. bij faillissement van de ondernemer na het
ingaan van de garantietermijn;
2. indien de ondernemer verzuimt om (tijdig)
een arbitraal vonnis, waarin hij is veroordeeld
om een garantiegebrek te herstellen, na te
komen.
SWK zorgt er dan in samenspraak met de
betrokken verzekeringsmaatschappij voor dat
het gebrek kosteloos wordt hersteld. Er geldt
wel een maximumdekking per woning. Tevens
geldt dat ingeval van geschillen SWK kan
bemiddelen tussen koper en ondernemer en
daarnaast biedt de Garantie- en
waarborgregeling een laagdrempelige
geschillenregeling.
Garantie- en waarborgregeling
Op de woningen in dit bouwplan is de SWK
Garantie- en waarborgregeling van toepassing.
Wat betekent dit voor de koper? Dat kan als
volgt kort worden samengevat.
In het geval de ondernemer tijdens de
aanbouwperiode van het huis in financiële
moeilijkheden komt, wordt de woning zonder
meerkosten voor de koper afgebouwd. SWK
regelt dit voor de koper in samenspraak met de
betrokken verzekeringsmaatschappij.
Deze waarborg heet de insolventiewaarborg.
Daarnaast wordt door de ondernemer vanaf drie
maanden na de oplevering een zekere
bouwkundige kwaliteit van de woning
gegarandeerd. Doen zich binnen de
garantietermijn bepaalde bouwkundige
gebreken voor, dan is de ondernemer verplicht
deze te herstellen. Deze garantie geldt in
beginsel voor zes jaar. In zeer ernstige gevallen
geldt er zelfs een garantietermijn van tien jaar.
Dit is de SWK garantie. Voor bepaalde, in de
garantieregeling genoemde specifieke
Bij verkoop van de woning wordt gebruik
gemaakt van een modelcontract. Dit biedt de
zekerheid, dat de afspraken tussen de koper en
de ondernemer evenwichtig zijn vastgelegd.
Kortom: het kopen van een woning met
toepassing van een garantie- en
waarborgregeling biedt de koper meer
zekerheid!
SWK
Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK)
is in 1978 opgericht op initiatief van de
Vereniging van Nederlandse
Projektontwikkelingsmaatschappijen (Neprom)
en de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid
(VGBouw). Bij SWK zijn veel van de grote en
bekende aanbieders van koopwoningen
in Nederland aangesloten.
SWK is opgericht om tijdig in te kunnen spelen
op de ontwikkelingen op het gebied van
consumentenbescherming en in het bijzonder in
die gevallen, waarbij de koper van een woning
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 8
het financiële risico loopt wanneer de
ondernemer failliet zou gaan.
Door een waarborgcertificaat van SWK is de
koper gedekt tegen deze risico’s tijdens de
bouw van de woning, maar ook worden onder
bepaalde voorwaarden klachten opgelost
wanneer de aannemer failliet gaat tijdens
bewoning.
In opdracht van de verzekeringsmaatschappij
HDI-Gerling Verzekeringen N.V. waarborgt
SWK de garantie dat een woning voldoet aan
bepaalde garantienormen, zoals die zijn
vastgelegd in de Garantie- en waarborgregeling.
De bij SWK aangesloten ondernemingen
(deelnemers) onderscheiden zich in de
koopwoningenmarkt door het hebben van een
eigen kwaliteits- en kopersbegeleidingsafdeling.
Daarnaast heeft een groot aantal bedrijven een
gecertificeerd kwaliteitssysteem.
De deelnemers worden jaarlijks op hun
financiële positie onderzocht door een extern
accountantskantoor, terwijl SWK periodiek in
samenwerking met een extern technisch bureau
steekproefsgewijs de kwaliteit en de
serviceverlening van de aangesloten
organisaties controleert.
Tevens houdt SWK zelf nauwgezet de
kwaliteitsontwikkeling in de gaten aan de hand
van een geautomatiseerd klachtensysteem.
Daarenboven kan SWK bemiddelen, indien zich
onverhoopt problemen mochten voordoen
tussen kopers en ondernemingen.
Dura Vermeer Bouw Hengelo BV staat
ingeschreven bij SWK onder nummer SE 65.04
Let op! Aan deze Technische Omschrijving
kunnen voor wat betreft de inhoud van de SWK
regeling geen rechten worden ontleend. Alleen
de tekst van de officiële SWK Garantie- en
waarborgregeling is bindend.
ALGEMEEN
Verkoopdocumentatie en illustratie
Deze brochure is nauwkeurig en met zorg
samengesteld aan de hand van gegevens en
tekeningen, welke onder andere zijn verstrekt
door de architect en de adviseurs van dit plan
alsmede gemeentelijke instanties. Ondanks het
bovenstaande moeten wij een voorbehoud
maken ten aanzien van wijzigingen
voortvloeiende uit de eisen van de overheid
en/of nutsbedrijven. Dura Vermeer Bouw
Hengelo BV is gerechtigd tijdens de (af)bouw
die wijzigingen in het plan aan te brengen,
waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering
blijkt mits deze wijzigingen geen afbreuk doen
aan de kwaliteit van de woning. Deze
wijzigingen zullen geen der partijen recht geven
tot het vragen van verrekening van mindere of
meerdere kosten.
Het ontwikkelen van een woningbouwproject is
een voortdurend proces waarbij, naarmate dit
proces vordert, een steeds verdere verfijning en
bijstelling van het ontwerp plaatsvindt.
De situatietekeningen die in de brochure zijn
opgenomen, betreffen in nagenoeg alle gevallen
een momentopname. Wijzigingen met
betrekking tot de situering van groenstroken,
voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen,
bovengrondse nutsvoorzieningen, huisvuil
(opstel) plaatsen, speelplaatsen en dergelijke
kunnen zich dan ook voordoen.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan
de in de brochure opgenomen
perspectieftekeningen van de woningen. Deze
tekeningen dienen enkel ter illustratie: om u een
idee te geven van het uiterlijk en de
indelingsmogelijkheden van de woning.
De op de tekeningen aangegeven maten zijn
“circa maten”. Indien deze maatvoering tussen
wanden is aangegeven, is daarbij nog geen
rekening gehouden met enige wandafwerking.
De plaatsbepaling van de elektra
(wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars
e.d.) op de verkooptekening is niet
gemaatvoerd. In verband met de nadere
uitwerking van de details en maten kunnen er
kleine afwijkingen ontstaan in de plaatsbepaling
van de elektra.
Plaats en afmetingen van de cv-radiatoren op
de verkooptekeningen zijn indicatief en worden
nader bepaald aan de hand van berekeningen
van de installateur.
Algemene kopersinformatie
U kunt ervan overtuigd zijn dat wij, indien u
besluit een woning van ons te kopen, alles in het
werk stellen om het vertrouwen dat u ons geeft
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 9
waar te maken. De woningen worden
(af)gebouwd conform de desbetreffende
technische omschrijving en tekeningen naar de
eis van goed en deugdelijk werk, met
inachtneming van de voorschriften van overheid
en nutsbedrijven. Onderstaand geven wij u een
overzicht van de gang van zaken volgend op het
tekenen van de koopovereenkomst en de
aannemingsovereenkomst.
Koopovereenkomst en
aannemingsovereenkomst
Door ondertekening van de koopovereenkomst
gaat u met de ontwikkelaar een overeenkomst
aan voor de levering van de grond en door
ondertekening van de
aannemingsovereenkomst gaat u met de
aannemer een overeenkomst aan voor de bouw
van de woning.
Nadat u beide overeenkomsten en heeft
getekend ontvangt u binnen enkele dagen
bericht dat de koopovereenkomst door de
ontwikkelaar mede is ondertekend en dat de
aannemingsovereenkomst door de aannemer
mede is ondertekend.
De originele overeenkomsten (dus het door
beide partijen ondertekende exemplaar) worden
naar de notaris gezonden, die dan de notariële
akte kan voorbereiden. De notaris nodigt u uit
voor het tekenen van de transportakte, nadat
(eventueel) uw hypotheekstukken door uw
geldgever in zijn bezit zijn gesteld en aan de
voorwaarden gesteld in de koop- en
aannemingsovereenkomst is voldaan.
Vrij op naam (V.O.N.)
De woning wordt ”Vrij op naam” aan u verkocht.
Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder
genoemde kosten, die met het kopen van de
woning gemoeid zijn, in de koop- en
aanneemsom zijn opgenomen:
• De notariskosten inzake levering/eigendomsakte;
• BTW, thans 21%, eventuele wijzigingen
worden conform de wettelijke voorschriften
doorberekend;
• De kosten van kadastrale inmeting.
Tevens zijn in de “Vrij op naam”-prijs de
volgende kosten opgenomen:
• de grondkosten;
•
•
•
•
•
•
de bouwkosten;
het architectenhonorarium;
de verkoopkosten;
de gemeentelijke leges;
de aansluitkosten ten behoeve van gas,
water, elektra, telefoon en CAI, tot in de
meterkast.
kosten ten behoeve van het
garantiecertificaat (SWK).
De met de financiering van uw woning verband
houdende kosten zijn niet in de koop- en
aanneemsom begrepen. Deze eenmalige
kosten kunnen zijn:
• de kosten verbonden aan het sluiten van
een hypothecaire lening (afsluitkosten,
taxatiekosten, etc.);
• rente over de grondkosten en eventueel
reeds vervallen termijnen van de
aanneemsom;
• notariskosten voor de (eventuele)
hypotheekakte;
• eventueel de vooruit verschuldigde premie
levensverzekering.
• kosten voor levering van telefoon en CAI.
Leveringsakte
De levering van de grond geschiedt door middel
van een zogenaamde “Akte van levering” (akte
van overdracht) bij de notaris.
In de koopovereenkomst wordt aangegeven op
welke termijn de eigendomsoverdracht in
principe kan plaatsvinden. U dient hiermee
rekening te houden met de geldigheidsduur
van de hypotheekofferte.
Voor de datum van notarieel transport stuurt de
notaris u een afrekening, waarop het totale, op
die datum verschuldigde bedrag is aangegeven
(inclusief bijkomende kosten).
Termijnen en betalingen
In uw koopovereenkomst staat per wanneer u
de termijn grondkosten bent verschuldigd
(peildatum). Zodra u de leveringsakte tekent,
wordt deze termijn (met eventueel
verschuldigde rente) met u verrekend.
De termijnen van de aanneemsom zoals
opgenomen in de aannemingsovereenkomst
“vervallen” al naar gelang de bouw vordert.
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 10
U heeft echter recht op uitstel van betaling tot de
notariële overdracht bij de notaris heeft
plaatsgevonden en aan de opschortende
voorwaarden is voldaan.
Dit geldt zowel voor de termijn van de
grondkosten als voor de termijnen van de
aanneemsom. U hoeft dus geen betalingen te
doen tot de notariële overdracht. U dient wel
rekening te houden met zogenaamde
uitstelrente. Vanaf de peildatum dat de grond
rentedragend wordt, is rente verschuldigd.
Voor de termijnen die vervallen na de datum van
overdracht, moet u er zelf op toezien dat uw
eventuele geldverstrekker er voor zorgdraagt
dat het factuurbedrag binnen 14 dagen na
factuurdatum op onze bankrekening is
bijgeschreven. Wij adviseren u erop toe te zien
dat deze periode niet overschreden wordt.
Zo voorkomt u, dat wij rente in rekening
brengen.
Op de transportdatum worden in de meeste
gevallen twee akten getekend, te weten:
1. de akte van levering van de grond en de
woning van de ondernemer aan de
verkrijger; en
2. de hypotheekakte met betrekking tot de
lening die u van de geldgever ontvangt.
Aanvraag hypotheek
De makelaar kan u desgewenst behulpzaam
zijn bij uw aanvraag voor een hypothecaire
geldlening.
Uw huidige woning
Bij verkoop van uw huidige woning adviseren wij
u in de koopakte een clausule op te nemen,
waarin de datum van leegkomen variabel wordt
gesteld. Ook terzake van de opzegtermijn van
uw huurwoning raden wij aan de grootst
mogelijke voorzichtigheid te betrachten.
Gedurende de bouw van uw nieuwe woning
wordt u geïnformeerd over de prognose van
oplevering van uw nieuwe woning. Wacht u,
voor het maken van definitieve afspraken, onze
brief af waarin de exacte datum van oplevering
wordt vermeld. Natuurlijk streven wij ernaar de
prognose voor de oplevering zo nauwkeurig
mogelijk te maken. Tal van onvoorziene
omstandigheden (zoals vorst en regen) kunnen
echter de bouwwerkzaamheden vertragen.
Strikt juridisch gezien is de
aannemingsovereenkomst slechts een leidraad
ten aanzien van het oplevertijdstip.
Verzekeringen
Op de dag van oplevering van uw woning dient
de woning voor uw rekening te worden
verzekerd middels een opstalverzekering.
Gezien de eventuele werkzaamheden die u in
uw woning wenst te gaan uitvoeren direct na
oplevering, is het verstandig tevens een
inboedelverzekering af te sluiten.
Opleveringsprognose
Op het moment van verkoop wordt een globale
opleveringsprognose gegeven, gerekend vanaf
start bouw. Wij moeten daarbij de nodige
reserve in acht nemen, omdat het bouwen van
een huis veel ambachtelijk werk met zich
meebrengt. Als het hard vriest, kan er
bijvoorbeeld niet worden gemetseld, als het
regent kan er niet worden geschilderd, etc.
U zult begrijpen dat wij een slag om de arm
moeten houden bij het noemen van een
opleverdatum. In een later stadium zullen die
prognoses natuurlijk steeds gedetailleerder en
beter worden.
Oplevering, sleuteloverdracht en betalingen.
Bij de uitnodiging voor de oplevering van uw
woning ontvangt u tevens de eindafrekening.
Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft
voldaan en de betalingen uiterlijk een dag voor
de oplevering op onze bankrekening zijn
bijgeschreven, ontvangt u direct na oplevering
de sleutels van uw woning
Een bouwkundig opzichter zal aan u de woning
opleveren c.q. de sleutels overdragen en tegelijk
inspecteren. Eventuele zichtbare
onvolkomenheden worden in een “Proces
Verbaal van Oplevering” genoteerd. Het Proces
Verbaal van Oplevering wordt zowel door de
ondernemer als door de verkrijger ondertekend.
De op het Proces Verbaal genoteerde
onvolkomenheden dienen binnen de daarvoor
gestelde termijn te worden opgelost.
Gevolgen van liberalisering elektriciteit- en
gasmarkt
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 11
Wat is er veranderd? Per 1 juli 2004 is de markt
voor de levering van elektriciteit en gas
geliberaliseerd. In de vrije markt is door de
overheid onderscheid gemaakt tussen het
transporteren van energie en het leveren ervan.
Wat betreft de levering van elektriciteit en gas in
uw nieuwe woning, neemt u het contract met de
huidige leverancier van de oude woning mee.
Het netwerk waarover elektriciteit of gas wordt
getransporteerd blijft bij die partij die het netwerk
heeft aangelegd en beheert (hierin heeft u dus
geen keuzevrijheid). Indien u nog geen
leveringscontract heeft, omdat u bijvoorbeeld uit
een huurwoning vertrekt waarbij de huurprijs
inclusief elektriciteit en gas is, dient u zelf een
contract af te sluiten met een leverancier naar
keuze.
Aangezien een nieuwbouwwoning uitsluitend
opgeleverd kan worden indien de woning op dat
moment is voorzien van gas, water en elektra,
hebben wij met een Nutsbedrijf een tijdelijk
contract afgesloten voor de levering van
elektriciteit en gas. Op deze manier zijn alle
woningen tot en met de dag van de oplevering
voorzien van elektriciteit en gas. LET OP: deze
levering is tijdelijk, u dient zelf onderstaande
procedure te volgen.
Wat betekent dit voor u?
Minimaal 14 dagen (het liefst eerder) voor de
dag van oplevering moet u dit doorgeven aan de
leverancier van elektriciteit en gas van uw
huidige woning. U neemt het contract met
leverancier van uw huidige woning mee naar uw
nieuwe woning. Pas op het moment dat uw
contract met uw huidige elektriciteit- of
gasleverancier afloopt, kunt u er voor kiezen om
naar een andere leverancier over te stappen.
Voor meer informatie hierover adviseren wij u
contact op te nemen met uw huidige
energieleverancier. Indien u nog geen
leveringscontract heeft dient u zelf een contract
af te sluiten met een leverancier naar keuze.
Onderhoudsperiode met garantie / Garantie–
en Waarborgregeling
Nadat u de sleutels van uw woning heeft
ontvangen, gaat een onderhoudsperiode van
drie maanden in. Tijdens deze periode hebt u de
gelegenheid ons te berichten over eventueel
nieuwe geconstateerde tekortkomingen, die niet
het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het
‘werken’ van materialen, die na de oplevering
zijn ontstaan. Deze tekortkomingen dient u
conform de SWK regeling schriftelijk te melden.
Na de genoemde periode wordt de ondernemer
geacht aan zijn verplichtingen te hebben
voldaan en gaan de verplichtingen en garanties
op nakoming, voortvloeiende uit de Garantie–
en Waarborgregeling, van de in de
overeenkomst genoemde waarborgende
instelling in.
Mogelijkheden meerwerk
Bij al onze woningen worden de kopers in de
gelegenheid gesteld te kiezen uit wijzigingen,
zoals vermeld op de standaard kopersoptielijst
en de keuzelijst sanitair en tegelwerk. Alhoewel
het onze intentie is om zoveel mogelijk met
ieders individuele wensen rekening te houden,
is het helaas niet altijd mogelijk alle verzoeken
te honoreren, omdat de woning deel uitmaakt
van een seriematig bouwproces en de woning
bij oplevering dient te voldoen aan onder andere
het bouwbesluit, de installatievoorwaarden
(NEN–normen), de eisen van de nutsbedrijven
en de garantieregelingen van het SWK.
Sanitair en tegelwerk
Ten aanzien van individuele verzoeken met
betrekking tot wijzigingen van sanitair en
tegelwerk kunt u zich in verbinding stellen met
onze projectleverancier, alwaar men u graag
van dienst is bij het eventueel invullen van de
keuzelijst sanitair en/of tegelwerk.
Meer informatie aangaande meer- en
minderwerk staat vermeld op de algemene
toelichting meer- en minderwerk behorende bij
de betreffende keuzelijsten.
Wet bescherming persoonsgegevens
033NieuwWonen en Dura Vermeer Bouw
Hengelo BV respecteren uw privacy en draagt
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Tenzij u ons meedeelt dat u daarop geen prijs
stelt, zullen wij uw NAW-gegevens verwerken
om u te kunnen informeren over producten en
diensten van ons bedrijf. Daarnaast verstrekken
wij uw gegevens aan derden zoals de
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 12
keukenleverancier, sanitair- en tegelleverancier
zodat zij in staat worden gesteld u te benaderen
met en te interesseren voor producten die op uw
persoonlijke situatie zijn toegesneden.
U hebt het recht zich kosteloos te verzetten
tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
Op uw verzoek zullen wij uw gegevens
verbeteren, aanvullen, verwijderen of
afschermen ingeval de gegevens bijvoorbeeld
feitelijk onjuist zijn. U kunt zich wenden tot Dura
Vermeer Bouw Hengelo BV.
Onze kopersadviseur voor dit project is Ronald
Krommendijk, bereikbaar onder
telefoonnummer 074-2550255 of per email:
[email protected]
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 13
MATERIAAL- EN KLEURENSCHEMA
Onderdeel
Materiaal
Kleur
Metselwerk opgaand werk,
Bouwnummers 1 t/m 3, 5, 17 t/m 24 en 34
Geschilderd metselwerk
Wit
Bouwnummers 6 t/m 8 en 25 t/m 32
Bouwnummers 4, 9 t/m 16, 33
m.u.v.
- voorgevel bouwnummer 7, 12 en 29
- kopgevel bouwnummer 9, 16, 25 en 32
Schoonmetselwerk
Schoonmetselwerk
Geel genuanceerd
Rood
Geschilderd metselwerk
Geschilderd metselwerk
Wit
Wit
Metselwerk aan bergingblokken
Metselwerk plint en accentvlakken naast
entreedeuren, alle woningen
Voegwerk, bij rood en antraciet metselwerk
Voegwerk, bij geel metselwerk
Voegwerk geschilderd metselwerk
Lateien voorgevel
Lateien achtergevel
Houten bergingsgevels
Houten kozijnen incl. draaiende delen (m.u.v.
schuifpui)
Onderdorpel houten deurkozijn aan maaiveld
Entreedeuren
- bouwnummers 1 t/m 3, 5, 34
- bouwnummers 4, 6, 8, 33
- bouwnummers 12, 18, 22, 29
- overige bouwnummers
Bergingsdeur bouwnummers 8, 9, 24, 25
Overige bergingsdeuren
Schuifdeurkozijn achtergevel
bouwnummers 2, 7, 9 t/m 32
Waterslagen onder buitenkozijnen met borstwering
Dakpannen bouwnummers 6 t/m 8 en 25 t/m 32
Dakpannen overige bouwnummers
Dakgoten woningen
Gootaftimmering
Muurafdekkers
Hemelwaterafvoeren
Dakbedekking bergingblokken
Daktrim plat dak
Armatuur bij entreedeur
Bestrating entreepad en containeropstelling
Bestrating tussenpad bergingen
Oprijstroken op eigen terrein
Gaashek containeropstelling
bouwnummers 2, 7, 9 t/m 32
Gaashek zijerfgrens (vanaf kopgevelkozijn)
Bouwnummers 1,16, 17, 32, 33
Gaashek achtertuin
Schoonmetselwerk
Schoonmetselwerk
Antraciet
Antraciet
Metselmortel, uitgekrabd
Metselmortel, uitgekrabd
Voegmortel, platvol, geschilderd
Prefab beton, neuslatei
Verzinkt staal, gecoat
Verduurzaamd vurenhout
Hardhout
Antraciet
Grijs
Wit
Grijs
Gebroken wit
Naturel
Gebroken wit
Kunststof
Geïsoleerde vlakke deur
3 glasopeningen
3 glasopeningen
2 glasopeningen
2 glasopeningen
Deur en paneel met rabatdelen
Vlakke dichte deur
Aluminium, gecoat
Antraciet
Prefab beton
Keramisch
Keramisch
Aluminium bakgoot,
Rockpanel
Aluminium zetwerk, gecoat
Kunststof, rond
Bitumineus, zonder grind
Aluminium, gemoffeld
Staal
Betontegel 300x300 mm
Betontegel 300x300 mm
Betontegel 400x600 mm
Stalen staanders met bovenbuis en
harmonicagaas, hoogte 1200 mm
Stalen staanders met bovenbuis en
harmonicagaas, hoogte 1800 mm
Hardhouten staanders met verzinkte
staalmat, hoogte 1800 mm
Hedera (4 st/m1, ca. 800mm hoog)
Haagbeuk, planthoogte ca. 600 mm
Grijs
Rood
Antraciet
Gebroken wit
Gebroken wit
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Donkergroen
Beplanting tegen gaashekken
Haag
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Blauw
Groen
Blauw
Groen
Gebroken wit
Groen
Gebroken wit
Donkergroen
Naturel
Pagina 13
STAAT VAN AFWERKING
Het aantal lichtpunten, schakelaars, wandcontactdozen, rookmelders, radiatoren, afvoerventielen
mechanische ventilatie in de diverse ruimtes kunnen per woningtype verschillend zijn; voor de juiste
aantallen zie de tekening van het desbetreffende woningtype.
Afwerking
Ruimte
Vloer
wand
Temp.
c.v.
plafond
Elektrische
installatie
lichtpunten
Voorzieningen en installaties
wandcontactdozen
enkel dub
bel
Hal
afwerkvloer
behangklaar
structuur
spuitwerk
15°C
1
1
-
Toilet
Woonkamer
vloertegels,
200x200 mm,
donkergrijs,
mat
wandtegels
structuur
(bxh) 150x200 spuitwerk
mm, wit, glans
afwerkvloer
behangklaar
15°C
1
20°C
2
- bouwnummers 2, 7, 9 t/m 32:
duoblok closet met toiletbril en
deksel
- bouwnummers 1,3 t/m 8, 33, 34:
wandcloset met inbouwreservoir
en toiletbril met deksel
- fonteincombinatie met
verchroomde vloerbuis en
sifon
- afzuigpunt t.b.v. de mechanisch
ventilatie
- schakelaar voor lichtpunt
- plafondlichtpunt
tot een hoogte
van 1200 mm,
daarboven
structuur
spuitwerk
structuur
spuitwerk
belinstallatie
schakelaar voor lichtpunt
plafondlichtpunt
wisselschakelaar voor lichtpunt
e
overloop op 1 verd
meterkast
rookmelder
vloerverwarming
verdeler van de vloerverwarming
schakelaar buitenlichtpunt
buitenlichtpunt met armatuur
naast voordeur
4
-
loos aansluitpunt voor telefoon
loos aansluitpunt voor CAI
kamerthermostaat CV
vloerverwarming
hoofdbediening mechanische
ventilatie, met sensor
2 plafondlichtpunten
dubbele schakelaar voor
beide plafondlichtpunten
enkele schakelaar voor
buitenlichtpunt
buitenlichtpunt met eenvoudig
armatuur op achtergevel
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 14
Afwerking
Ruimte
Vloer
wand
Temp.
c.v.
plafond
Elektrische
installatie
lichtpunten
Voorzieningen en installaties
wandcontactdozen
enkel dub
bel
Trapkast afwerkvloer
(beperkte
hoogte)
behangklaar
onderkant
houten
trap in de
grondverf
behangklaar
structuur
spuitwerk
Alleen bij
bouwnum
mers 2, 7
en 9 t/m
32
Keuken
afwerkvloer
20°C
1
1
1
1
op
2250
mm+
Overloop afwerkvloer
behangklaar
structuur
spuitwerk
15°C
1
wandtegels
structuur
(bxh) 150x200 spuitwerk
mm, wit, glans
22°C
2
e
1 verd.
Badkamer
vloertegels,
200x200 mm,
donkergrijs,
mat
tot 2100 mm,
daarboven
structuur
spuitwerk
1
- wandlichtpunt met enkele
schakelaar, gecombineerd
met een enkele w.c.d.
- verdeler van de vloerverwarming
3
- loze leiding t.b.v. elektrische
boiler / vaatwasser
- loze leiding t.b.v. elektrisch
koken
- 2 afzuigpunten t.b.v. de
mechanische ventilatie
- aansluiting warm- en koud water
(afgedopt)
- rioolaansluiting (afgedopt)
- gasaansluitpunt (afgedopt)
- vloerverwarming (niet onder de
opstelplaats voor het keukenblok)
- schakelaar voor lichtpunt
- plafondlichtpunt
- vloerverwarming
- een wisselschakelaar voor
lichtpunt, gecombineerd met
enkele w.c.d.
- plafondlichtpunt
- een wisselschakelaar voor
e
lichtpunt op de 2 verdieping
- rookmelder
- bouwnummers 1 t/m 8, 33 en 34:
wandcloset met inbouwreservoir
en toiletbril met deksel
- wastafel met mengkraan,
verchroomde vloerbuis en sifon,
spiegel en glazen planchet
- een douchecombinatie met
handdouche, glijstang en een
thermostatische
douchemengkraan
- een afzuigpunt t.b.v de
mechanische ventilatie
- vloerverwarming + radiator
- een dubbele schakelaar voor
plafondlichtpunt en wandlichtpunt
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt boven de wastafel
- centraal aardingspunt
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 15
Afwerking
Ruimte
Vloer
wand
Temp.
c.v.
plafond
Elektrische
installatie
lichtpunten
Voorzieningen en installaties
wandcontactdozen
enkel dub
bel
afwerkvloer
behangklaar
structuur
spuitwerk
20°C
1
3
- loze leiding met inbouwdoos voor
telefoon
- loze leiding met inbouwdoos
voor CAI
- vloerverwarming
- enkele schakelaar
- plafondlichtpunt
- sensor voor mechanische
ventilatie
afwerkvloer
Slaapkamer 2
behangklaar
structuur
spuitwerk
20°C
1
2
-
vloerverwarming
enkele schakelaar
plafondlichtpunt
sensor voor mechanische
ventilatie
afwerkvloer
Slaapkamer 3
behangklaar
20°C
structuur
spuitwerk /
1
2
-
vloerverwarming
enkele schakelaar
plafondlichtpunt
sensor voor mechanische
ventilatie
Zolder
wanden
behangklaar,
onderzijde
dakplaten,
niet nader
afgewerkt
1
1
- rookmelder
- een c.v.- ketel met warmtapwatervoorziening, incl. aansluitpunten voor riolering,
water, gas en w.c.d. voor
elektra aansluiting
- verdeler voor de vloerverwarming
- een mechanische ventilatie
unit, incl afzuigpunt voor
wasmachineopstelling en incl.
w.c.d. voor elektra aansluiting
- wandlichtpunt met
wisselschakelaar
- wasmachineaansluiting
bestaande uit:
* een wasmachine kraan,
* enkele w.c.d op een aparte
groep
* een rioolaansluiting
onderkant
dakconstructie,
niet nader
afgewerkt
1
1
- enkele schakelaar
- wandlichtpunt
- buitenlichtpunt met een eenvoudig
armatuur en schemerschakelaar
Slaapkamer 1
afwerkvloer
knieschotten
niet nader
afgewerkt
bouwnummers
2, 7, 9 t/m 32:
wand langs
het trapgat,
aan de
zolderzijde
niet nader
afgewerkt
Buitenberging
betonvloer
houten
rabatdelen of
multiplex, niet
nader
afgewerkt
Technische omschrijving - 34 woningen @YourPlace II – De Bron Vathorst – 10-03-2014
Pagina 16