Welkom op afdeling B3 (Dordwijk).

Welkom op
verpleegafdeling B3
Interne geneeskunde, oncologie en
haematologie, locatie Dordwijk
Albert Schweitzer ziekenhuis
augustus 2014
pavo 0220
Welkom op verpleegafdeling B3
U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie
Dordwijk op verpleegafdeling B3. Bij Bureau Opname heeft u het
boekje ‘Welkom in ons ziekenhuis’ ontvangen, waarin algemene
informatie staat over ons ziekenhuis. Als u het boekje nog niet
ontvangen heeft, kunt u dit alsnog op de verpleegafdeling krijgen.
In deze folder willen wij u informeren over de gang van zaken op
verpleegafdeling B3.
Afdeling B3
Afdeling B3 is een afdeling voor oncologie en hematologie. Op deze
afdeling liggen patiënten met kwaadaardige aandoeningen (kanker/oncologie) of met een aandoening van het bloed (hematologie).
Op onze afdeling is ook een unit ingericht voor palliatieve zorg. Hier
liggen patiënten die geen uitzicht meer hebben op genezing. De
zorg is gericht op het verlichten van klachten en verbeteren van de
kwaliteit van leven.
Afdeling F3 is een onderdeel van onze afdeling. Hier komen
patiënten die poliklinisch een chemokuur of bloedtransfusie krijgen.
Medewerkers
Het team
Het team van medewerkers op deze verpleegafdeling bestaat uit
een afdelingshoofd, verpleegkundigen, oncologie verpleegkundigen,
leerlingverpleegkundigen, stagiaires, ziekenverzorgenden, verpleeghulpen, voedingsassistenten, afdelingsassistent en secretaresses.
De medewerkers streven ernaar uw verblijf op onze afdeling zo
aangenaam mogelijk te laten verlopen. Zij zijn dan ook aanspreekbaar op hun dienstverlening. Mocht u vragen, klachten, op- of
aanmerkingen hebben dan horen zij dat graag van u.
1 van 6
Op de verpleegafdeling wordt gewerkt met patiëntentoewijzing. Dit
houdt in dat één verpleegkundige gedurende een aantal dagen de
zorg voor u heeft. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij de verpleegkundige die op dat tijdstip voor uw kamer verantwoordelijk is.
Artsenvisite
De zaalarts komt elke dag bij u langs, behalve in het weekend. Dit is
een arts die onder verantwoording van een specialist werkt.
De specialisten lopen twee keer per week visite, op maandag- en
donderdagochtend. De specialist die bij u langskomt hoeft niet per
definitie uw behandelend specialist te zijn. Het kan dus zijn dat uw
eigen specialist niet bij u langs komt tijdens uw verblijf in het
ziekenhuis.
In het weekend komt de dienstdoende specialist alleen bij problemen langs.
Iedere week (op maandag) is er op de afdeling een multidisciplinair
overleg. Bij dit overleg zijn bijvoorbeeld; uw behandelend arts, de
verpleegkundige, een maatschappelijk werkster, een liaisonverpleegkundige, een diëtiste en een fysiotherapeut aanwezig.
Tijdens dit overleg kunnen uw problemen besproken worden. Dit
gebeurt altijd in overleg met u en/of uw familie. U wordt altijd op de
hoogte gesteld van wat er besproken is.
Het opnamegesprek
Het opnamegesprek vindt plaats op de kamer of, als het mogelijk is,
in een aparte ruimte. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van
het anamneseformulier.
Er worden vragen gesteld die van belang zijn voor uw verblijf in het
ziekenhuis, zoals uw ziektevoorgeschiedenis, medicijngebruik en
thuissituatie. Daarnaast legt de verpleegkundige u de gang van
zaken op de afdeling uit.
2 van 6
Contactpersoon
Bij het opnamegesprek vraagt de verpleegkundige of u een contactpersoon heeft. Uw contactpersoon kan u begeleiden bij sommige
onderzoeken. Uw contactpersoon kan u ook helpen bij uw dagelijkse
activiteiten zoals bij uw persoonlijke verzorging en uw maaltijd.
Uw contactpersoon kan altijd bellen naar de afdeling als er vragen
zijn. Bij voorkeur tussen 11.30 - 12.00 uur of tussen 14.00 - 14.30
uur. Wij gaan er vanuit dat uw contactpersoon eventuele bijzonderheden doorgeeft aan de verdere familie. Ook voor de verpleging is
het prettig om met één persoon (naast de patiënt) contact te onderhouden. Meer informatie hierover leest u in de folder
‘Contactpersoon van de patiënt’.
Uw kamer
Op de afdeling zijn één-, twee- en vierpersoonskamers. Op welke
kamer u komt is afhankelijk van uw gezondheidstoestand.
Er wordt in dit ziekenhuis gemengd verpleegd, dit betekent dat
mannen en vrouwen op dezelfde kamer liggen. We proberen zoveel
mogelijk rekening te houden met uw wensen.
Belsysteem
Ieder bed heeft een bel, waarmee u de verpleegkundige kunt oproepen. De verpleegkundige komt dan vervolgens zo snel mogelijk
bij u langs.
Televisie, telefoon en internet
We willen uw verblijf in ons ziekenhuis zo aangenaam mogelijk
maken. Daarbij hoort ook gratis televisie kijken.
U mag op uw kamer ook uw eigen mobiele telefoon gebruiken. Wij
bieden geen vaste telefoonservice meer aan.
U kunt eventueel ook uw eigen laptop meenemen. De afdeling
beschikt over een gratis draadloze internetverbinding.
3 van 6
Wij vragen u bij het gebruik van de televisie, telefoon en internet
rekening te houden met anderen en te zorgen dat zij hier geen last
van hebben.
Dagindeling
‘s Morgens rond 06.00 uur komt de nachtdienst voor de eerste
ronde en controleert zo nodig uw bloeddruk, pols en temperatuur.
Deze verpleegkundige deelt ook de medicijnen rond. Daarna komt
het ontbijt.
Na 07.45 uur krijgt u zo nodig hulp bij het wassen en aankleden.
Iemand van het verpleegkundig team komt vanzelf bij u langs. In de
loop van de ochtend wordt uw bed opgemaakt. Aan het einde van
de ochtend of na het middageten wordt uw temperatuur opgenomen
en wordt u eventueel voorbereid op het onderzoek van de volgende
dag.
Onderzoeken kunnen op ieder moment van de dag plaats vinden.
Uw dagindeling wordt hierop aangepast. Soms kan een onderzoek
tijdens het bezoekuur plaatsvinden. We proberen dit van tevoren
aan te geven.
Als u niet op bed hoeft te blijven, kunt u van de afdeling af. Wilt u,
als u van de afdeling af gaat, dit melden aan iemand van het
verpleegkundig team.
’s Avonds kunt u vanaf 20.00 uur verzorging krijgen voor het klaarmaken voor de nacht.
Eten en drinken
 07.00 uur
Ontbijt
09.45 uur
Koffie-/theeronde
12.00 uur
Maaltijd
14.00 uur
Koffie-/theeronde
16.45 uur
Maaltijd
19.00 uur
Koffie-/theeronde
4 van 6
Er is één koffie-/theeronde per dagdeel. U kunt tijdens deze ronde
meerdere drankjes bestellen.
Medicijntijden
Afhankelijk van de voor u voorgeschreven medicijnen, komen we die
rond de volgende tijden uitdelen: 07.00 uur, 12.00 uur, 17.00 uur en
22.00 uur.
Bezoek
Uw bezoek is van 12.15 - 13.30 uur en van 18.30 - 20.00 uur van
harte welkom.
Bij verhindering kan uw bezoek met de verpleging bellen en
overleggen of u op een andere tijd bezoek kunt ontvangen.
We willen u vragen uw bezoek op elkaar af te stemmen, zodat er
niet meer dan twee personen tegelijk bij u komen.
Familiekamer
Afdeling B3 heeft een zogenaamde familiekamer. Als familieleden
buiten de reguliere bezoektijden bij de patiënt aanwezig (moeten)
zijn, kunnen zij van deze kamer gebruik maken. U kunt dit met de
verpleegkundigen bespreken.
In de kamer is een radio en televisie aanwezig. Verder is er een
kleine keuken. In de kamer staan comfortabele (slaap)stoelen. Ook
is er met kinderen rekening gehouden.
Bij de familiekamer is ook een balkon met tuinstoelen. U mag hier
niet roken.
Roken
Op de afdeling mag niet gerookt worden. Er mag op deze locatie
alleen gerookt worden in de daartoe bestemde ruimte.
5 van 6
Afdeling Patiëntenvoorlichting
Voor meer (algemene) informatie over de gang van zaken in het
Albert Schweitzer ziekenhuis kunt u terecht bij de afdeling
Patiëntenvoorlichting. U kunt hier ook informatie krijgen over
patiëntenverenigingen, lotgenotencontact of patiëntenrechten.
De afdeling Patiëntenvoorlichting is van 08.30 - 16.00 uur bereikbaar via tel. (078) 652 36 64. U kunt uw vraag ook mailen naar:
[email protected]
Tot slot
Als u een recept meekrijgt voor medicijnen, dan kunt u deze ophalen
bij uw eigen apotheek of u kunt uw medicijnen direct meenemen bij
de apotheek van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hieraan zijn voor
u geen extra kosten verbonden. Uw eigen apotheek krijgt bericht
over de medicijnen die aan u zijn geleverd. Zo blijft uw medicatiedossier altijd actueel.
Als u na het lezen van deze folder nog vragen, opmerkingen of
suggesties heeft, aarzelt u dan vooral niet om deze met de verpleegkundige te bespreken. Uw reactie is van harte welkom. Er
hangt een witte brievenbus bij de balie van de secretaresse, waar u
ook uw suggesties in kunt doen.
De medewerkers van afdeling B3 wensen u een prettig verblijf toe.
Afdeling B3 is rechtstreeks te bereiken via de tel. (078) 652 34 93 en
(078) 652 34 94.
6 van 6