Patienttevredenheid verpleegafdelingen jan juni 2014

Patiënttevredenheid klinisch
Januari- Juni 2014
Havenziekenhuis
Postbus 70031
3000 LN Rotterdam
Deze rapportage is gemaakt met Explora van de NVZ
datum: 20-8-2014, tijd: 15:32
Rapportage 'Wat is uw mening 2014 Klinisch Januari Juni 2014', pag. 1
Inleiding
Dit tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd op de verpleegafdelingen van het Havenziekenhuis van 1 januari tot en
met 30 juni 2014. In de enquête geeft de patiënt een rapportcijfer en kunnen positieve en negatieve ervaringen
worden vermeld. Bij de balie van de verpleegafdeling is een brievenbus geplaatst, waarin het formulier na de
opname gedeponeerd wordt. Na een screening door de verantwoordelijke van de verpleegafdeling zijn de enquêtes
digitaal verwerkt. Ook bestaat de mogelijkheid, dat de enquête door de patiënt direct via internet wordt ingevuld.
Verdeling per verpleegafdeling
Op welke verpleegafdeling was u opgenomen?
(N=763)
Op welke verpleegafdeling bent u opgenomen
Aantal
Respons (%)
Cardiologie
126
16
Longgeneeskunde
56
11
Medisch zorgbedrijf Cardio Long/KinderHaven
Medisch Zorgbedrijf Interne Geneeskunde, Geriatrie en Neurologie
Interne geneeskunde
36
6
Interne Geneeskunde Dagbehandeling
1
<1
148
33
Chirurgie/orthopedie
116
14
Kort verblijfafdeling/Dagbehandeling
280
14
Geen verpleegafdeling ingevuld
15
Totaal
778
Neurologie
Medisch Zorgbedrijf Snijdend
De afdeling Geriatrie neemt niet deel aan dit tevredenheidsonderzoek
Bron: www.nvz-onderzoek.nl
15
Rapportage 'Wat is uw mening 2014 Klinisch Januari Juni 2014', pag. 2
Rapportcijfer en NPS
Welk rapportcijfer geeft u uw verblijf in ons ziekenhuis?
(N=761)
Gemiddelde waarde: 8,63
Uit de rapportcijfers is de NPS (Netto Promotor Score) berekend. De NPS methode onderscheidt drie verschillende
groepen respondenten: “Promotors” (9-10), “Passief Tevredenen” (passives) (7-8) en “Criticasters” (detractors)
(0-6). Het percentage Promotors wordt vervolgens verminderd met het percentage Criticasters. Het resultaat is de
Netto Promotor Score (NPS).
Bron: www.nvz-onderzoek.nl
Rapportage 'Wat is uw mening 2014 Klinisch Januari Juni 2014', pag. 3
Zou u het Havenziekenhuis bij anderen aanbevelen?
Bron: www.nvz-onderzoek.nl
(N=707)
Rapportage 'Wat is uw mening 2014 Klinisch Januari Juni 2014', pag. 4
Opmerkingen
Positief opgevallen
Percentage positief opgevallen
80
69
70
66
57
60
50
43
40
30
23
23
20
20
21
10
1
0
Categorie
Percentage t.o.v. aantal
respondenten
Aantal
Wachttijd
23
181
Ontvangst
57
446
Voorlichting en Informatie
43
337
Deskundigheid medische behandeling
69
537
Omgang
66
511
Schoonmaak sanitair
23
179
Maaltijden
20
153
Vertrek en Nazorg
21
163
anders
1
4
Bij anders werd aangegeven:
 Menselijkheid
 Personeel
 Verpleging
Bron: www.nvz-onderzoek.nl
Rapportage 'Wat is uw mening 2014 Klinisch Januari Juni 2014', pag. 5
Verbeterpunten
Categorie
Percentage t.o.v. aantal
respondenten
Aantal
Wachttijd
12
91
Ontvangst
2
13
Voorlichting en Informatie
6
45
Deskundigheid medische behandeling
2
19
Omgang
2
19
Schoonmaak sanitair
12
96
Maaltijden
9
69
Vertrek en Nazorg
4
32
anders
2
18
Bij anders werd aangegeven:
 bed
 bezoek
 communicatie
 dagblad verkoop
 gebouw
 krantje
 luchtbehandeling / airco
 Medicijnvoorziening
 nachtverpleging 1e en 2e nacht
 Parkeergelegenheid.
 taal
 TV
 uitleg
 vegetarische maaltijd
Bron: www.nvz-onderzoek.nl
Rapportage 'Wat is uw mening 2014 Klinisch Januari Juni 2014', pag. 6
Contact opnemen
Heeft u behoefte aan een (persoonlijk) gesprek over uw ervaringen?
(N=715)
Met de patiënten, die hebben aangegeven behoefte te hebben aan en persoonlijk gesprek, is contact opgenomen
door de teamleider van de verpleegafdeling.
Mogen we u eventueel bellen of mailen over uw ervaringen in het Havenziekenhuis zodat
wij de zorg verder kunnen verbeteren? (N=717)
Bron: www.nvz-onderzoek.nl