Langhenkel Matching - De Langhenkel Groep

UITZENDEN / WERVING & SELECTIE
De uitzendkrachten van
De Langhenkel Groep
Net dat beetje extra!
Langhenkel Matching
Nederland – de uitzendtak
van De Langhenkel Groep
Langhenkel Matching Nederland
is het landelijk opererende
uitzendbureau van De Langhenkel
Groep. De Langhenkel Groep
is al meer dan 20 jaar actief
als detacheerder, opleider
en adviseur. Wij scholen en
detacheren specialisten op HBO en
academisch niveau op het gebied
van werk, inkomen, (jeugd)zorg,
omgevingsrecht, burgerzaken
en juridische en financiële
dienstverlening.
Om onze opdrachtgevers over de
hele linie optimaal van dienst te
kunnen zijn, zorgen wij ook voor
ondersteunend tijdelijk personeel op
uitzendbasis.
Onze opdrachtgevers
Onze opdrachtgevers opereren
in een dynamische sector.
Hun organisaties, taken en
bevoegdheden zijn voortdurend aan
verandering onderhevig. Deze
(rijks)overheden, gemeenten en
bedrijven hebben steeds meer
behoefte aan een flexibele schil,
waaruit ze de professionals kunnen
putten die ze op dat moment nodig
hebben. Langhenkel Matching zorgt
ervoor dat de juiste mensen op
de juiste plek komen. Dit doen we
door een innovatief aanbod, dat
aansluit op de realiteit van de dag
en de ambities van de toekomst. Wij
zorgen ervoor dat het werk wordt
gedaan en dat het goed wordt
gedaan.
Onze uitzendkrachten – net
dat beetje extra
De uitzendkrachten van Langhenkel
Matching zijn uniek. Door de inzet
van onze brede opleidingstak
Langhenkel Opleiding, Training &
Advies en door de ondersteuning
van ons expertisecentrum en
commerciële team, zijn onze
medewerkers optimaal voorbereid
op hun werkomgeving. Hierdoor
zijn ze zich meer dan reguliere
uitzendkrachten bewust van de
doelstellingen, het beleid en de
taken en bevoegdheden van onze
opdrachtgevers. Kennis, kunde en
een correcte attitude staan hierbij
centraal. Wij zorgen ervoor dat ze
naadloos inpassen in uw organisatie
en net dat beetje extra meebrengen.
net dat beetje extra
Langhenkel Matching
Ook voor werkzoekenden
vanuit een uitkeringssituatie
biedt tijdelijke krachten op
De Langhenkel Groep biedt
organisaties op het gebied van
arbeidsre-integratie de mogelijkheid
om werkzoekenden een voorziening
te bieden. Zo kunnen wij
uitkeringsgerechtigden scholen voor
een baan binnen de overheid of het
bedrijfsleven. Bent u bezig met een
project in dit kader of wenst u eens
hierover van gedachten te wisselen,
neem dan gerust contact met ons
op.
payrolling) voor uiteenlopende
uitzendbasis (of middels
functies. Voorbeelden zijn:
Hetty van der Vegte
Manager
T 06 251 639 79
[email protected]
•Receptionisten
• Medewerkers archief
• Administrateurs (salaris,
financiën)
• Secretaresses (alle niveaus)
• Medewerkers facilitaire
dienstverlening
•Bodes
•Magazijnbeheerders
Een opdracht bij Langhenkel
Matching uitzetten?
•Restaurantmedewerkers
Bent u op zoek naar een
uitzendkracht met net dat beetje
extra? Neem dan contact op
met uw vaste contactpersoon bij
De Langhenkel Groep of wendt
u rechtstreeks tot Langhenkel
Matching:
• Database administrators
Langhenkel Matching
www.langhenkelmatching.nl
•Schoonmakers
• Baliemedewerkers bij een
van de gemeenteloketten
• Baliemedewerkers Centra
Jeugd en Gezin
•Thuishulpen
• Medewerkers onderhoud
en beheer
•Installatietechnici
•Monteurs
De Langhenkel Groep
www.langhenkel.nl
•Vuilnismannen
•Stratenmakers
•Medewerker
personenvervoer
• Helpenden (zorg)
•Keukenmedewerkers
www.langhenkelmatching.nl
Langhenkel Matching
Noordzeelaan 62
8017 JW Zwolle
T (038) 468 27 90
F (038) 468 27 99
[email protected]
Langhenkel Matching is onderdeel van De Langhenkel Groep