Dorpswijzer 1 oktober

1
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
2
Kopij inleveren VOOR
maandagavond 18.00 uur bij:
Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13,
tel. 371752, e-mail: [email protected]
Belangrijke telefoonnummers:
Bij overlijden of bedienen: 06 23887860
Centraal nummer Pastoraal team 471246
Bereikbaarheid Parochie:
Gerrit Wientjens
371506
Koster Niek v.d. Oever
371286
Joke Peters
371710
e-mail: [email protected]
Bezoektijden Maasziekenhuis:
Verpleegafdelingen open bezoektijden
tussen 11.00 en 20.00 uur
Vrijwillige bijdrage “Dorpswijzer”:
€ 10,- per jaar per gezin
€ 5,- per jaar voor 65+
Rabobankrek: NL32RABO0107114445
Huisartsenpraktijk Rijkevoort
Apotheek St.Anthonis
Centrale Huisartsenpost
Fysiotherapie IHG Schreurs
Maasziekenhuis
Algemeen alarmnummer
Centraal politienummer
381800
383374
0900 88 80
372146
845000
112
0900 88 44
Advertenties:
eenmalig/voor contract vraag info!
een pagina
1/2 pagina
Uitzonderingen:
1/3 pagina
Intensive Care, Kinderafdeling en
1/4 pagina
Moeder/Vrouwafdeling
(overleggen met familie en verpleegkundigen) wijzertje
(svp overleggen vooraf)
€ 15,€ 10,€ 7,50
€ 5,€ 1,50
Familieberichten worden gratis geplaatst
Vertrek/aankomsttijden van de buurtbus:
 Rijkevoort richting Boxmeer:
Rijkevoort
v 07.47 08.47 09.47 10.47 11.47 12.47
Boxmeer Station a 07.53 08.53 09.53 10.53 11.53 12.53
Rijkevoort
v 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47
Boxmeer Station a 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53
 Boxmeer richting Rijkevoort (richting Landhorst)
Boxmeer Station v 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30
Rijkevoort
a 07.36 08.36 09.36 10.36 11.36 12.36
Boxmeer Station v 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30
Rijkevoort
a 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36
 Met het ritkaartje Rijkevoort/Boxmeer kan men doorreizen naar het
Maasziekenhuis met een andere buurtbus, dus wel overstappen!
 Op zaterdagen, zon- en feestdagen worden geen ritten verzorgd.
Avond- nachtPrikpost de Poel
In de ontmoetings- /computerruimte
en weekenddiensten:
Maandag >
Huisartsenpost Boxmeer
Trombosedienst van 08.15 – 08.45
bel 0900 – 8880
(22 eurocent p.m.)
Dinsdag >
Maasziekenhuis van 09.30 – 09.50
Deelparochie Rijkevoort
Woensdagavond 1 oktober 19.00 uur:
Eucharistieviering in Rijkevoort
18.30 uur Uitstelling Allerheiligste
18.40 uur Rozenhoedje
Zaterdag 4 oktober 19.00 uur:
Eucharistieviering in de kerk van Westerbeek
Zondag 5 oktober 27e zondag door het jaar
Geen Eucharistieviering in Rijkevoort
9.00 uur Eucharistieviering in de kerken van Wanroij, Vierlingsbeek en
Landhorst
10.30 uur Eucharistievieringen in de kerken van Oeffelt, St. Anthonis
en Overloon
Woensdagavond 8 oktober 19.00 uur:
Eucharistieviering in Rijkevoort
18.30 uur Uitstelling Allerheiligste
18.40 uur Rozenhoedje
Zaterdag 11 oktober 19.00 uur Eucharistieviering in de kerken van Ledeacker, Beugen en Maashees
Zondag 12 oktober 28e zondag door het jaar 9.00 uur: Eucharistieviering met zang van het gemengd koor
Acolieten: Jo Gerrits en Niek v.d. Oever
Medicijnen ophalen bij de huisartsenpraktijk in Rijkevoort van 16.45 – 17.15 uur
Beheerder Dorpshuis ‘de Poel’:
Eddy en Gerda Blonk, [email protected], Tel: 0485-371907
3
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
4
Inloopuurtje voor gebruikers van tablet en iPad
Steeds meer mensen ontdekken het gemak van een tablet of iPad.
Om spelletjes te doen, boeken te lezen, te mailen en te skypen met
kinderen en kleinkinderen.
Op alle wegen kom je Willems tegen
Problemen met milieu-eisen?
Milieubedrijven Oost biedt milieudiensten aan op het gebied
van bodem, lucht, water, grond, asbest en legionella
Kijk voor meer informatie op: www.milieubedrijvenoost.nl
Het inloopuurtje is bedoeld om u op weg te helpen met een tablet,
vragen te beantwoorden enz. Of hebt u nog geen tablet, maar wilt u
vrijblijvend meer weten over de mogelijkheden dan kunt u ook langs
komen. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen.
Het eerstvolgende inloopuurtje is op maandag 6 oktober van 14.00
tot 15.00 uur in de Salamander van de Poel.
MilieubedrijvenOost
Öko-Care Eural Lab Boxmeer Grondbank Oost
Veldweg 11, 5447 BH Rijkevoort t 0485 – 371747
Bedevaart Handel van het Rode Kruis,
Rijkevoort, Wanroij , Landhorst
Woensdag 15 oktober gaan de zieken, gehandicapten en de ouderen
met het Rode Kruis op bedevaart naar Handel.
De aanvang van de viering is om 15.00 uur (3 uur).
Voorganger is Pater den Bonte.
Na afloop drinken we gezamenlijk koffie of thee met een worstenbroodje in hotel Handelia voor hen die zich hebben opgegeven.
Onkosten €3.50 per persoon. Voor vervoer wordt gezorgd.
We doen een vriendelijk verzoek aan degenen die deel willen nemen,
in verband met de organisatie, zich zo spoedig mogelijk op te geven
voor zondag 12 oktober bij:
Tonny Arts, Pleinstraat 30, Telefoon 371350.
5
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
6
Ook goeiendag…
Over dubbele dopvruchten, hutspot en Leids ontzet…….
Openingstijden:
Za. 09.00 tot 16.00 uur
Di.Wo.Vr. 09.00 tot 17.30 uur
Do. 09.00 tot 21.00 uur
Technisch Installatiebureau Theo
Arts
Veldweg 14
5447 BH Rijkevoort
Email: [email protected]
Tel. 0485-371998
Hobby’s?






Biljarten
Sjoelen
Voetbalspel
Baraktafel
Darten
Tafeltennis
Alle toebehoren vindt U bij:
Biljarthandel
Roelofsen van Tienen
Rijkevoort-De Walsert
7
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
We schrijven 1573, het speelt zich af in Leiden. De Spanjaarden belegerden de stad, er was honger, er was dood, er was de pest.
Het was zelfs zo erg dat de burgemeester zijn arm aanbood om op te
eten (was zeker een hele dikke burgemeester…).
Maar (en dit doet de duivenmelkers onder ons vast goed) een van de
schepenen, had nog een (niet opgegeten) duif, afkomstig van de prins
van oranje, die hij losliet met de het verzoek om hulp. Afijn dat gebeurde.
De prins van oranje besloot de dijken rond leiden door te steken en
alles rondom de stad liep dus onder water en de Spanjaarden (slechte zwemmers) vluchtten hals over kop, zeker toen de watergeuzen
met platbodems en een leger naar Leiden kwamen.
Maar de Leidenaren (eigenwijs als ze waren) konden het niet geloven.
Een jongetje echter (Cornelis Joppens) ging op onderzoek uit, en inderdaad, hij zag geen enkele Spanjaard. Wel een grote pot met vlees
uien en pastinaken. Dat alles speelde zich af op 3 oktober 1573, Leiden was bevrijd (ontzet) en sindsdien vieren de Leidenaren op die datum de bevrijding van de Spanjaarden met brood haring en hutspot
( met o.m pastinaak). (Leids ontzet)
De pastinaak…. Een wortelachtige groente (dopvrucht) smaakt naar
anijs en knolselderij. Hartstikke gezond lekker, vol met antioxidanten
vit B en C.
Zo lekker dat veel schilders er een schilderij over hebben gemaakt
(J. Uyttewaal Museum Utrecht, G Dou Mauritshuis den Haag, Maes
Rijksmuseum etc etc.. )
U moet eens een pastinaak in schijfjes snijden, 20 minuten in de oven
bij 200 graden, en ondertussen maakt u een dressing van olijfolie,
honing en mosterd die u dan over de pastinaak - schijfjes smeert en
daarna nog 10 minuten in de oven. U weet niet wat u proeft zo lekker…. 
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
8
Op Google is een foto te vinden van een chagrijnig kijkende kok met 5
pastinaken voor zijn neus (dat was voor hij dit recept las…..)
U kunt de pastinaken zaaien van februari tot juli. Ze zijn weinig gevoelig voor ziektes dus leuk als u een (volks) of andere tuin hebt.
Tot een volgende keer
Wim (v/h) uit de pleinstraat
www.webshopbonbini.nl
Leuke cadeautjes voor alle
leeftijden
Kopen via internet
of rechtstreeks in het magazijn!
Zelf ophalen of laten bezorgen.
Het magazijn is open op:
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
en op afspraak: 0485-371653
LAAGEINDSEDIJK 51 5447PB RIJKEVOORT
Geachte Ballo’s en Kakwijven van het landgoed Het Hoogeind
Enkele weken geleden hebben wij een oproep gedaan om u op te geven
voor de jaarlijkse feestavond op 11 oktober aanstaande. Velen van u hebben hier inmiddels gehoor aan gegeven, blijkens de aanmeldingen die wij in
onze mailbox hebben aangetroffen. Er is echter nog een aantal personen
onder u, wier aanwezigheid nog niet is aangekondigd, echter waarvan wij
zulks het sterke vermoeden hebben dat zij hunner aanwezigheid wel degelijk zouden willen bevestigen.
In dier voege vragen wij daarom van iedereen van het Landgoed het Hoogeind alsmede de belendende straten, zoals daar zijn Dijk, Spiek en Sas, zich
alsnog de moeite te nemen om hunner aanwezigheid per ommegaande te
willen aanmelden via [email protected] , met daarbij vermelding
volledige namen van den feestgangers.
Tevens het verzoek om alsdan € 15,00 euro per persoon over te maken op
rekeningnummer NL75RABO 0145205959 t.n.v. JGM Gerrits onder vermelding van Buurtfeest 2014.
Inmiddels verblijvend en met de meeste hoogachting,
Claire, Marie-Sophie, Isabelle, Valentijn, Diederick en Albert-Jan
EHBO-cursus: Eerste Hulp aan Kinderen
Spreuk van de week…
Elke minuut die je boos bent
verlies je zestig seconden aan geluk
Weet jij wat je moet doen als een baby of kindje een ongelukje krijgt?
Zich verslikt en in nood is? Nee?
Volg dan deze EHBO-cursus, start maandag 27 oktober.
Deze cursus richt zich in het bijzonder op (jonge) ouders, opa’s,
oma’s, oppas- en gastouders.
Info: [email protected] of tel. 0485-382595
9
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
10
Vrouw Actief Rijkevoort
Beste leden,
Op zaterdag 22 november zal er
weer gestreden worden om de
CARNAVALSSCHLAGER 2015
tijdens de
LIEDJESAVOND
Woensdag 15 oktober verzorgt Remedica weer een
presentatie voor ons met als titel:
"langer vitaal blijven"
De presentatie omvat 3 thema's: beweging, gezondheid en verzorging. Een leuke en informatieve avond.
Aanvang 20.00 uur in zaal Salamander
Je kunt je opgeven t/m. 7 oktober via [email protected]
of via een briefje in de bus bij Ivonne Kersten, Parkweg 10.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.
Groetjes, Het bestuur
Iedereen is welkom.
Meer info / aanmelden: voor 16 november via
[email protected]
of via een briefje naar Hoogeindsestraat 7,
5447 PD Rijkevoort
of bel 06 10299011 (Lieke Huijbers)
11
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
12
Muziekband DMR
viert 5 oktober het 25 jarig jubileum!
Nieuwbouw
Achter de Molen 3
Aanvankelijk als "De Bellebloazers" heeft DMR in de afgelopen 25 jaar
diverse stijlen muziek ten gehore gebracht.
DMR werd opgericht in 1989, met nu een nieuwe weg als swingende
big band, jazz tot pop. Onze muzikanten komen natuurlijk grotendeels uit Rijkevoort, maar ook uit Overloon, Sint Anthonis, Beers,
Gassel, Boxmeer, Heumen, en zelfs Oss.
Op deze jubileummiddag zijn er verschillende optredens o.a.;
BBC, Goldfish, Allyway en het Metropeel orkest en uiteraard DMR.
De bouw van nieuwe woningen in plan Achter de Molen fase 3 werd
aanvankelijk door de provincie Noord Brabant geblokkeerd. Men gaf
de voorkeur aan verdere uitbreiding aan het Laageindsbroek. Maar na
intensief overleg tussen de gemeente en de provincie zijn de ambtenaren in Den Bosch toch bijgedraaid en adviseert men nu positief
voor verdere bouw in plan Achter de Molen. Dit betekent dat de gemeente verder kan met de uitwerking van de plannen. Naar verwachting zal begin volgend jaar meer duidelijkheid komen over de verdere
voortgang.
Inmiddels groeit de lijst woningzoekenden gestaag, er zijn op dit moment 13 geïnteresseerden, hoofdzakelijk starters. Inwoners welke
ook in aanmerking willen komen voor nieuwbouw op deze plaats
kunnen contact opnemen met de dorpsraad: Jan Verkuijlen Kruibok 1,
0485-371311, of per e-mail [email protected]
Ook U bent van harte welkom op zondag 5 Oktober 2014 in Dorpshuis
"De Poel”.
Aanvang 14.00 uur.
Tot dan!
Nieuwbouw Aan de Capelle
De bouwwerkzaamheden voor de negen starterswoningen in plan
Aan de Capelle is inmiddels begonnen. De laatste woning is inmiddels
ook verkocht. Hierdoor kan de aannemer verder met de bouw van alle woningen en als het weer in de winterperiode niet teveel tegenzit
zullen in het eerste kwartaal van 2015 de woningen opgeleverd worden.
13
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
14
Bijeenkomst LOF Rijkevoort
Op deze website vindt alles u over de begroting2015.
Dinsdag 7 oktober 20.00 uur Dorpshuis “de Poel”
Zaal het Juffertje
Agenda:
-Evaluatie: raadsvergadering 25 september
-Voorbespreking komende commissies 09 en 16 oktober en raadsvergadering 30 oktober
-Actuele onderwerpen
-Mededelingen en Rondvraag
De begrotingsbehandeling zal plaatsvinden woensdag 5 november
vanaf 13.00 uur
Met vriendelijke groeten,
Maria van Ammers
LOF/Belangengroep Rijkevoort
[email protected] tel: 371571
De onderwerpen die in de commissies van oktober aan de orde komen:
Vaststelling beleidsplan 2015-2018 jeugdhulp Land van Cuijk
Vaststelling verordening jeugdhulp gemeente Boxmeer 2015
Evaluatie Geurbeleid gemeente Boxmeer en andere mede naar aanleiding daarvan te nemen besluiten.
Bestemmingsplan Boxmeer Zuidwest.
Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen
voor de bouw van een appartementencomplex met parkeervoorzieningen aan de Jan Tooropstraat / Beugenseweg Boxmeer.
Raadvergadering 30 oktober aanvang 20:00 uur
Alle eerder genoemde punten die besluitrijp zijn komen in deze vergadering aan de orde
Meer gedetaillerde informatie kunt u vinden op
www.boxmeer.nl doorklikken naar Raadsinformatiesysteem.
Alle vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom !!!!
Attent Kuijpers
Rijkevoort
Kapelstraat 11, tel. 37.13.21
[email protected]
dat zijn onze appels. Deze week extra voordelig
en in de aanbieding bovendien: Hollandse nieuwe
oogst: Jonagold, Delcorf en Goudreinetten voor
slechts 0,99 per kilo.
Lekker toch!!!
Zondag zijn we gewoon open van 9.30 tot
12.30 uur. Met heerlijk verse broodjes. Tot dan!
Bezoek ook onze website: www.politiek-lof.nl 
15
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
16
Volleybalvereniging
Verslag van de eerste wedstrijd, 20 september:
Wij Luctor dames 1 willen Sjoerd Gerrits bedanken
dat hij bij onze eerste wedstrijd van het seizoen mini van de week
wilde zijn. Het was een goede start van het seizoen, maar zeker ruimte voor verbetering! Het waren lange spannende rally’s, maar de tegenstander had net iets meer ervaring, we hebben deze wedstrijd
verloren met 0-4. Het publiek beleefde de wedstrijd op een zeer
spannende wijze. Dit belooft wat voor de volgende wedstrijden en er
is nog genoeg plaats op de tribune! We spelen volgende week zaterdag in Sint Anthonis, we zien jullie daar graag terug. Tot dan! Groetjes
Dames 1
week, hebben we ons goed herpakt deze wedstrijd. De volle vijf punten gaan mee naar Rijkevoort. In de eerste set kwamen we wat moeilijk op gang, we misten beleving, maar wel wonnen de set wel met
25-20. Vanaf de tweede set hadden we het spelletje onder controle,
en zo konden wel de laatste drie sets afmaken en ze onder de 20 punten houden. Setstanden, tweede: 25-19, derde: 25-12 en de vierde:
25-14. Volgende week zaterdag 4 oktober spelen we om 16.30 uur in
Overloon tegen sportivo D1. Tot Dan!! Groetjes luctor D1, Zandsteen
Programma woensdag 1 oktober:
dames recreanten: 19.45 fluiten en tellen
20.40 Argos 5
21.35 Luctor 2
Luctor 2
Activia 3
Uitslagen zaterdag 27 september:
Argos MC1
Luctor MC1/Reser 1-3
Zaterdag hebben wij onze 2e wedstrijd gespeeld tegen Argos MC1.
Het was een spannende wedstrijd. De 1 e set moesten we er nog even
inkomen. Deze set hebben we verloren met 22 – 25. Maar de 2e set
gingen we er tegen aan, we gingen goed 3 keer spelen en zochten
goed de hoekjes op, we hebben deze set gewonnen met 25 – 19.
De 3e set ging ook super we zochten de hoekjes weer goed op en de
opslagen gingen ook super, deze set hebben we gewonnen met 25 –
11. En de laatste set waren we een beetje moe geworden en ging het
tegen elkaar op. Het was heel spannend of er nog een 5 e set kwam
maar dat was niet zo. We hebben deze set met 25 – 22 gewonnen.
Het ging super meiden!!!! Groetjes, Sanne, Maud, Marleen, Sanne,
Meike, Maud, Marit en Amber.
Programma zaterdag 4 oktober:
Luctor MC1/Reser Ovoco MC2
12.00
fluiten: Elle v.d. Hulst / tellen: Anouk Gerrits
Avance MB1
L MB1/Meulman/Aimfluid 15.00
VC Montagnards 1 Luctor 2/DekkersFransen
11.00
Sportivo 1
Luctor 1/Garage Hendriks 16.30
L MB1/Meulman/Aimfluid Shock’82 MB2
0-4
Luctor 2/DekkersFransen
Avance 3
0-4
Somas/Activia 4
Luctor 1/Garage Hendriks 0-4
Met een positieve instelling stapten we afgelopen zaterdag tegen
Somas Activia D4 de wedstrijd in. Na de nederlaag van vorige 
Programma maandag 6 oktober:
dames recreanten: 19.45 Sivevo’84 1
20.40 fluiten en tellen
21.35 Luctor 1
17
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
Rijkevoort
Sambeek
Bergen
Overloon
Bardienst zaterdag 4 oktober:
11.00 – einde
Ellen Kuijpers
Programma zondag 5 oktober in sporthal de Hekel in Zeeland:
Luctor N4.1 speelt om 13.30 en 14.30 uur
Luctor N6.1 speelt om 13.30 en 14.00 uur
Luctor N6.2 speelt om 13.00 en 13.30 uur
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
18
Luctor 1
Apollo 1 
Programma zaterdag 11 oktober:
Detac MC3
Luctor MC1/Reser 15.00
L MB1/Meulman/Aimfluid Energo/Flip MB2
14.00
fluiten: Loes Vernooij / tellen: Maud Brienen
Luctor 2/DekkersFransen
Livoc Liessel 3
16.00
fluiten: Joyce Ypma / tellen: Kiki Weren
Luctor 1/Garage Hendriks Shock’82 2
18.00
fluiten: ? / tellen: Annemieke Thijssen
Zeeland
Rijkevoort
Rijkevoort
Rijkevoort
Bardienst zaterdag 11 oktober:
13.00 – 15.00 uur: Annelies Willems
15.00 – 17.00 uur: Sjaak v.d. Linden
17.00 – einde:
Dorien Gerrits
Programma zondag 5 oktober in de Activiahal in St.Anthonis:
Luctor N4.1 speelt om 13.30, 14.30 en 15.00 uur
Luctor N6.1 speelt om 15.00 en 15.30 uur
Luctor N6.2 speelt om 15.00 en 15.30 uur
Elke zaterdag van 13.30 uur tot 15.30 uur is er de
"open boekenkast" in de molen.
Veel leesplezier.
Dorpsraad Rijkevoort
19
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
Voetbalvereniging
Uitslagen jeugd:
Toxandria A1
Toxandria B1
Toxandria C1G
Toxandria D1
Toxandria E1
Toxandria F1G
- GVV'57 A1
- HBV B1
- Excellent C1
- Menos D1G
- Vitesse'08 E2
- SIOL F2
3-1
2-4
3-13
1-4
2-6
7-0
Programma zaterdag 04 oktober
aanvang
aanwezig
Venhorst A1
- Toxandria A1
14:30 uur
Vertrek:13:15/vervoer:S.Versteegen,L. Suykerbuyk,F. Swinkels,J. Vernooij
Constantia B1
- Toxandria B1
14:00 uur
Vertrek: 12:45 / vervoer: per fiets
VCA C1
- Toxandria C1G
12:00 uur
Vertrek: 11:00 / vervoer: A. Brandts, V. Nguyen, J. Thijssen
Olympia'18 D3
- Toxandria D1
12:15 uur
Vertrek: 11:15 / vervoer: per fiets
Volkel E3
- Toxandria E1
10:15 uur
Vertrek: 09:15 / vervoer: T. Gerrits, R. Spierings
Astrantia F1
- Toxandria F1G
10:00 uur
Vertrek: 09:15 / vervoer: S. Gemert, R. van den Heuvel
Hapse Boys MP3/4 - Toxandria MP1
11.00 uur
Vertrek: 10.30 / vervoer wordt door leiders geregeld
Programma zaterdag 11 oktober
aanvang
Toxandria A1 - ST SV Milsbeek/Astrantia A1 14:30 uur
Toxandria B1 - ST SC. St. Hubert/De Willy's B1 12:45 uur
Toxandria C1G
- Vianen Vooruit C1 13:30 uur
Toxandria D1 - VRIJ
Toxandria E1
- Gassel E1
10:00 uur
Toxandria F1G
- Vitesse'08 F3
09:30 uur
Toxandria MP1
- Juliana MP1/2
09.30 uur
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
20
aanwezig
13:30 uur
11:45 uur
12:30 uur
09:30 uur
09:00 uur
09.00 uur
Speler van de week:
Op zondag 12 oktober speelt Toxandria tegen de Zwaluw uit Oeffelt.
Luuk van de Kerkhof is speler van de week. De begeleiding is in handen van Lian Ingenbleek.
Tijdens deze wedstrijd worden de loten verkocht door Jan Thijssen en
Devon Bayar.
Willen de lotenverkopers graag om 14.15 uur aanwezig zijn in de kantine (bestuurskamer).
Uitslagen senioren:
Toxandria 1
-HBV 1
Toxandria 2
-JVC Cuijk 3
De Zwaluw 2
-Toxandria 3
De Zwaluw 4
-Toxandria 4
Toxandria 5
-Olympia`18 8
2-5
2-2
1-1
0-6
1-2
Programma komende week
05 okt.
05 okt.
05 okt.
05 okt.
05 okt.
05 okt.
Gassel 1
Estria 2
Toxandria 3
Toxandria 4
Sambeek 3
Toxandria VR1
-Toxandria 1
-Toxandria 2
-Siol 3
-JVC Cuijk 6
-Toxandria 5
-SVEB VR 1
21
14.30 uur
12.00 uur
10.30 uur
12.15 uur
10.30 uur
11.00 uur
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
Activiteiten
1
5
6
7
8
11
13
13
15
15
18
22
22
26
27
30
31
3
5
10
12
12
13
14
15
15
18
19
20
21
22
24
25
27
29
29
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
Dag van de ouderen K.B.O.
Brunch vrijwilligers Dorpswijzer.
Inloopuurtje tablet en i-pad in de Poel.
Vergadering Achterban LOF/Belangengroep Rijkevoort.
Kienen K.B.O.
Buurtfeest ‘t Hoogeind.
Repetitie Vur Sles.
Vergadering Rieckevorts Heem.
Fietsen K.B.O.
Lezing Remedica Vrouw Actief.
Appelflappenactie schoolverlatersdagen b.s. Klimop.
Jaarvergadering CV de Bellebloazers.
Zwemmen voor de jeugd buurt ‘t Korenveld.
Najaarsconcert Muziekvereniging St. Rochus.
Repetitie Vur Sles.
Samen koken en samen eten K.B.O.
Griezeltocht S.J.W.
Inloopuurtje tablet en i-pad in de Poel.
Kienen K.B.O.
Repetitie Vur Sles.
Wandelen K.B.O.
Historische ecologische lezing Rieckevorts Heem.
Bloemstuk maken o.l.v. Marga Nooijen Vrouw Actief
Bowlen buurt ‘t Laageind.
Inleveren klein oud ijzer.
Prinsenbal CV de Bellebloazers.
Generale repetitie Liedjesavond.
Thema-middag K.B.O.
Gezellige middag Rode Kruis in ‘t Wapen van Wanroij.
Jeugd zwemmen buurt ‘t Laageind.
Liedjesavond.
Repetitie Vur Sles.
Vergadering Achterban LOF/Belangengroep Rijkevoort.
Samen koken en samen eten K.B.O.
Smartlappenfestival Vur Sles.
C’est la vie zingt bij kerstmarkt Kleve. 
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
22
1 dec
3 dec
8 dec
9 dec
10 dec
13 dec
14 dec
15 dec
17 dec
17 dec
19 dec
20 dec
21 dec
21 dec
24 dec
27 dec
2015
3 jan
10 jan
14 jan
17 jan
24 jan
13 febr
24 febr
11 maart
15 april
17 april
13 mei
21 mei
29 mei
12 juni
12 juni
... juni
19 juni
Inloopuurtje tablet en i-pad in de Poel.
Kienen K.B.O.
Repetitie Vur Sles.
Kerstviering Vrouw Actief.
Wandelen K.B.O.
Uitvoering Toverij.
Uitvoering Toverij.
Kerstviering Vur Sles.
Uitvoering Toverij.
Kerstviering K.B.O.
Kerstactiviteit buurt ‘t Korenveld.
Uitvoering Toverij.
Prinsenreceptie CV de Bellebloazers.
Uitvoering Toverij.
Uitvoering Toverij.
Kwizzut S.J.W.
Appelactie Toxandria.
Kwizzut feestavond S.J.W.
Jaarvergadering met Energetix Vrouw Actief.
18 en 24 januari: Pronkzittingen CV.
jeugdpronkzitting.
t/m 17 febr. Carnaval.
Zichtbaar beter door Tanja Verstappen Vrouw Actief.
Info-avond over elektrische fietsen Vrouw Actief.
KI museum Beers Vrouw Actief.
Flessenactie Jeugdclub de Zonnepitjes.
t/m 17 mei: Lentekermis.
Happen en Stappen Vrouw Actief.
t/m 31 mei: Kamp Jeugdclub de Zonnepitjes.
t/m 14 juni: Jeugdvoetbalkamp Toxandria.
t/m 14 juni: Jeugdkamp voor de mini’s van Luctor.
Avondfietstocht Vrouw Actief.
Uitstapje APK.
Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort
Tel.: 0485-371265 Fax: 0485-371723
[email protected]
www.kvansambeektrappen.nl
Schildersbedrijf Willems voor al uw
Binnen- en buitenschilderwerk
Beglazing
Spuitwerk
Kleur- en interieuradvies op maat
Wandbekleding
Veldweg 13, 5447 BH Rijkevoort, T 0485-372034, E [email protected], I www.SchilderWillems.nl
23
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
24
25
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
Dorpswijzer 37 > 1 oktober 2014
26