Dorpswijzer 11 maart

1
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
2
Kopij inleveren VOOR
maandagavond 18.00 uur bij:
Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13,
tel. 371752, e-mail: [email protected]
Belangrijke telefoonnummers:
Bij overlijden of bedienen: 06 23887860
Centraal nummer Pastoraal team 471246
Bereikbaarheid Parochie:
Gerrit Wientjens
371506
Koster Niek v.d. Oever
371286
Joke Peters
371710
e-mail: [email protected]
Bezoektijden Maasziekenhuis:
Verpleegafdelingen open bezoektijden
tussen 9.00 en 20.00 uur
Vrijwillige bijdrage “Dorpswijzer”:
€ 10,- per jaar per gezin
€ 5,- per jaar voor 65+
Rabobankrek: NL32RABO0107114445
Huisartsenpraktijk Rijkevoort
Apotheek St.Anthonis
Centrale Huisartsenpost
Fysiotherapie IHG Schreurs
Maasziekenhuis
Algemeen alarmnummer
Centraal politienummer
381800
383374
0900 88 80
372146
845000
112
0900 88 44
Advertenties:
eenmalig/voor contract vraag info!
een pagina
1/2 pagina
Uitzonderingen:
1/3 pagina
Intensive Care, Kinderafdeling en
1/4 pagina
Moeder/Vrouwafdeling
(overleggen met familie en verpleegkundigen) wijzertje
(svp overleggen vooraf)
€ 15,€ 10,€ 7,50
€ 5,€ 1,50
Familieberichten worden gratis geplaatst
Vertrek/aankomsttijden van de buurtbus:
 Rijkevoort richting Boxmeer:
Rijkevoort
v 07.47 08.47 09.47 10.47 11.47 12.47
Boxmeer Station a 07.53 08.53 09.53 10.53 11.53 12.53
Rijkevoort
v 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47
Boxmeer Station a 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53
 Boxmeer richting Rijkevoort (richting Landhorst)
Boxmeer Station v 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30
Rijkevoort
a 07.36 08.36 09.36 10.36 11.36 12.36
Boxmeer Station v 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30
Rijkevoort
a 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36
 Met het ritkaartje Rijkevoort/Boxmeer kan men doorreizen naar het
Maasziekenhuis met een andere buurtbus, dus wel overstappen!
 Op zaterdagen, zon- en feestdagen worden geen ritten verzorgd.
Avond- nachtPrikpost de Poel
In de ontmoetings- /computerruimte
en weekenddiensten:
Maandag >
Huisartsenpost Boxmeer
Trombosedienst van 08.15 – 08.45
bel 0900 – 8880
(22 eurocent p.m.)
Dinsdag >
Maasziekenhuis van 09.30 – 09.50
Medicijnen ophalen bij de huisartsenpraktijk in Rijkevoort van 16.45 – 17.15 uur
Beheerder Dorpshuis ‘de Poel’:
Eddy en Gerda Blonk, [email protected], Tel: 0485-371907
3
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
Deelparochie Rijkevoort
Woensdag 12 maart 19.00 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 15 maart 19.00 uur:
Eucharistievieringen in Beugen en Landhorst
Zondag 16 maart 2e zondag van de Vasten 9.00 uur: Eucharistieviering met zang van C’est la Vie
Acolieten: Gerrit Verberk en Gerrit Wientjens
Intenties:
Stien Arts-van Baal
Overleden fam. Bardoel-Jenniskens
Jan v.d. Heuvel en Helena v.d. Heuvel-Janssen
Zondagmiddag 16 maart Vesperviering 16.00 uur:
Kerk St. Anthonis, gezongen Vespers
Woensdag 19 maart 19.00 uur: Eucharistieviering in Rijkevoort
Zaterdag 22 maart 19.00 uur:
Eucharistievieringen in Beugen en Landhorst
Zondag 23 maart 3e zondag van de Vasten
Geen Eucharistieviering in Rijkevoort
Zondag 23 maart 10.30 uur: Eucharistievieringen in Kerk Wanroij,
Kerk Oeffelt, Kerk St. Anthonis
Verslag van de gehouden parochievergadering 6 maart jl.
Elders in deze Dorpswijzer is het samenvattend verslag te lezen van
de parochievergadering.
Wilt u het volledige verslag van deze avond dan kunt u dit opvragen
bij Joke Peters. Het liefst per mail [email protected]
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
4
Hoe komen we weer tot een levensvatbare
kerk en parochiegemeenschap?
Samenvattend verslag van de parochievergadering 6 maart 2014
Op alle wegen kom je Willems tegen
Problemen met milieu-eisen?
Milieubedrijven Oost biedt milieudiensten aan op het gebied
van bodem, lucht, water, grond, asbest en legionella
Kijk voor meer informatie op: www.milieubedrijvenoost.nl
MilieubedrijvenOost
Öko-Care Eural Lab Boxmeer Grondbank Oost
Veldweg 11, 5447 BH Rijkevoort t 0485 – 371747
Zo’n 50 personen waren deze avond aanwezig. Hoewel de uitnodiging
in de Dorpswijzer met name ook jongeren opriep was de aanwezigheid van hen beperkt.
Namens het bestuur van parochie Maria Moeder van de Kerk waren
de heren Rens Hendriks (vicevoorzitter) en Toon de Jong (bestuurslid)
deze avond aanwezig.
Gedurende de avond is er regelmatig gezegd waarom er de afgelopen
periode zo weinig betrokkenheid bij onze parochiegemeenschap is en
actief meedoen zowel financieel als deelname aan werkgroepen zo
terugliep. Nu nog komen de emoties boven over het moeten betalen
voor o.a. uitvaart, de onverwachte brief over de kerksluiting, minder
Eucharistievieringen etc.
Het bestuur heeft begrip voor alle emoties en weet dat Rijkevoort het
moeilijk heeft gehad ook met zijn priesters. We moeten nu echter
vooruit kijken en weer een actieve deelparochie worden.
Het bestuur heeft bij het Bisdom weten te bereiken dat de kerksluiting in principe de eerste 3 jaar van de baan is. Wel zal regelmatig bekeken moeten worden of er voldoende financiële middelen binnen
komen, of de kerk het gebouw is waar men vanuit zijn geloof in Jezus
Christus regelmatig samenkomt en of men zich actief inzet voor de
deelparochie via deelname aan werkgroepen, commissies of als contactpersonen. Dus is het aan ons als parochiegemeenschap om weer
levensvatbaar te worden. De tijd dat de priester alles regelt en mensen stimuleert om wat voor de parochiegemeenschap te doen is
voorbij. Wij moeten het zelf doen, initiatieven nemen, elkaar stimuleren en motiveren, met nieuwe ideeën komen. Niet afwachten 
5
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
6
maar doen en in goed overleg met het pastorale team en bestuur kan
er veel geregeld worden.
Over de financiën is nu duidelijkheid. Bij het vorige bestuur zouden
inkomsten van de deelparochie samengevoegd worden voor de parochie Maria Moeder van de Kerk. In de beleving van velen uit Rijkevoort “ging al het geld naar St. Anthonis”. De gevolgen weten we. Een
flinke teruggang in de jaarlijkse kerkbijdrage.
Het nieuwe bestuur heeft bepaald dat alle inkomsten die wij als deelparochie ontvangen bestemd blijven voor Rijkevoort. Naast inkomsten via de gezinsbijdrage, collecten en intenties hebben wij o.a.
huuropbrengsten van de KPN zendmast, inkomsten van de grafrechten en ontvangen wij rente van beleggingsgelden.
Van onze inkomsten moeten wij naast de financiële lasten zoals verzekeringen, energie, onderhoud ook de pastorale kosten betalen. Dit
is een flink bedrag wat we met name via de opbrengsten van de gezinsbijdrage moeten zien te bekostigen. Begrijpelijk is dat we daarom
ook een dringend beroep doen op iedereen om weer de gezinsbijdrage te gaan betalen.
Als afronding van deze avond spreekt Rens Hendriks de hoop uit dat
we “wakker worden”.
“Zoals we hier vanavond bijeen zijn, zijn er genoeg gemotiveerde
mensen om de parochiegemeenschap weer te activeren en te stimuleren. Zie het als een belangrijke opdracht voor de komende tijd”
Hoe we de actie kerkbalans gaan uitvoeren wordt binnenkort in de
werkgroep besproken.
Joke Peters
Carnaval 2014
Wij, carnavalsvereniging “De Bellebloazers van
Blubberdam”, willen de Raad van Elf, de Hofdames, de Vorst, de Belle Blu’s, Joekskapel Sodejuu,
alle Blubberdammers, Dikkôpkes en Dikkôpkerinnekes, Jeugdprinsenpaar Siem en Femke, het
Schoolprinsenpaar Dirk en Sapir, het Boerenbruidspaar Mart Albers
en Patricia Verschuren, Piet van Kempen voor het beschikbaar stellen
van paard en wagen tijdens de Boerenbruiloft bedanken voor een gezellige carnaval.
Maar ook alle medewerkers die op welke wijze dan ook, voor de carnavalsvereniging hebben klaargestaan (commissie, medewerkers en
artiesten van de pronkzitting en jeugdpronkzitting; redactie carnavalskrant; medewerkers na de optocht in de Poel; commissie boerenbruiloft; organisatie liedjesavond; de technische commissie; onze hoffotografen en Café Groentjes).
Een speciaal woord van dank aan Robert en Sandra van Lieshout, die
ons zijn voorgegaan tijdens carnaval 2014.
Iedereen bedankt.
Bestuur carnavalsvereniging “De Bellebloazers van Blubberdam”.
Spreuk van de week…
Als je computer de volgende keer weer hopeloos vastloopt,
Wilt u het volledige verslag van deze avond dan kunt u dit opvragen bij Joke
Peters.
Het liefst per mail [email protected]
7
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
bel dan de glazenwasser. Die heeft verstand van Windows.
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
8
KBO dagreis
Nu het voorjaarszonnetje al zo vroeg ons de (zachte)
winterperiode helemaal doet vergeten komen bij veel
KBO’ers de vakantiekriebels al weer naar boven. Tijd dus
om ons te gaan voorbereiden op de vakantiereizen. Deze week bericht over de dagreis en volgende week over de meerdaagse reis.
Openingstijden:
Za. 09.00 tot 16.00 uur
Di.Wo.Vr. 09.00 tot 17.30 uur
Do. 09.00 tot 21.00 uur
Technisch Installatiebureau Theo
Arts
Veldweg 14
5447 BH Rijkevoort
Email: [email protected]
Tel. 0485-371998
Hobby’s?






Biljarten
Sjoelen
Voetbalspel
Baraktafel
Darten
Tafeltennis
Alle toebehoren vindt U bij:
Biljarthandel
Roelofsen van Tienen
Rijkevoort-De Walsert
De dagreis, voert ons dit jaar over de landsgrenzen met als thema
DAGJE AKEN. We vertrekken ’s morgens al om 08.00 uur en gaan dan,
voordat we ons land verlaten, genieten van een kopje koffie met een
lekker stukje Limburgse vlaai. We rijden hierna naar Aken waar we,
begeleid door een Nederlandstalige gids, een rondrit maken langs de
voormalige stadsmuren met een mooi uitzicht over de hele stad. De
tocht gaat verder door het kuurgebied naar het postmoderne Klinikum en langs de campus van de hoge school.
Als we de inwendige mens versterkt hebben met een Duitse lunch
staat er ’s middags een rondleiding door de Dom van Aken en de
schatkamer op het programma. Hierna kan ieder voor zich nog een
korte tijd in Aken doorbrengen. Zoals gewoonlijk wordt ons uitstapje,
tijdens de terugreis, met een heerlijk diner afgesloten, waarna we ’s
avonds tegen de klok van achten weer in Rijkevoort terugkeren.
De reis wordt gehouden op woensdag 21 mei en de kosten hiervan
bedragen € 65 ,- per persoon.
LET OP: het aantal deelnemers is dit jaar beperkt tot 60. Dus wees er
snel bij want vol is vol! De aanmelding is definitief na overmaking van
het reisbedrag op de bankrekening van de KBO.
Nog vragen? Neem contact op met Jo Gerrits tel. 371301 of Jan Verkuijlen, tel. 371311.
Aanmelding
KBO-leden kunnen zich aanmelden bij Jan Verkuijlen, liefst per e-mail
[email protected] 
9
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
10
Men kan ook onderstaand strookje in de bus doen bij Kruibok 1 (dus
niet in de KBO-bus bij De Poel)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KBO dagreis
Naam:…………………………………………………………………………………………………
neemt met ….. personen
deel aan de KBO-dagreis op 21 mei 2014
Hij/zij heeft het bedrag van € 65,- per persoon overgemaakt op bankrekening NL53 RABO 0145 2102 35 met vermelding van dagreis 2014
en je na(a)m(en)
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken…
In het bijzonder het bestuur van de K.B.O., die de moeite hebben
genomen om waar te maken dat ik het lintje heb gekregen.
Ook de buurt die zorgde voor de versiering en een bloemetje.
In korte tijd was mijn huis een bloemenzee.
De vele kaarten en handdrukken.
En de kinderen en kleinkinderen die er waren maakten het feest
compleet.
Nogmaals allemaal BEDANKT.
Marga van Mil-Litjens
11
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
Dank je wel allemaal
De Sint is nog maar net vertrokken en dan ben je al weer volop bezig
met het verkopen van kerstbomen. Dus helemaal geen gedachten
van of over de carnaval. Niet mee bezig, toch?
Totdat John belt met de vraag: “Je vraagt jezelf zeker af waarom ik
bel”. Eigenlijk niet, want ik denk dat hij een kerstboom bezorgd wil
hebben. We zijn van alle markten thuis dus, waarom niet. Komt hij
met de vraag of wij het Boerenbruidspaar willen zijn.
Effe slikken en snel nadenken want ik kan niet zomaar spreken met
iedereen in mijn nabijheid. “Aan het einde van de week bel ik je terug”, was het laatste wat hij zei.
Lijkt ons wel leuk, zeker nu we net 10 jaar samenwonen. Maar wat
houdt het precies in en wat wordt er verwacht van ons en ga zo maar
door. En dan gaat het snel.
Na een avondje babbelen in het diepste geheim zijn we erachter gekomen dat het een goed geoliede machine is bij de carnavalsclub.
John, Henk, Moniek en Gerda daarvoor onze oprechte dank voor het
begeleiden van ons naar de bruiloft toe. Van informeren tot ringen laten maken, van kleren passen tot bruidsboeket laten maken. Overigens kei mooi geworden Ans. Dank je wel daarvoor.
Het informeren van de burgemeester en pastoor. Ook jullie beide erg
veel bedankt.
Dan de zaterdag, best wel spannend. Maar vanaf het moment dat
uitkwam dat wij het boerenbruidspaar mochten zijn, was er heel veel
enthousiasme. Dat heeft ons erg veel goed gedaan. Ook de bemoedigende woorden van ons prinsenpaar Robert en Sandra, erg fijn. Dank
je wel. De uren die volgen vliegen dan snel voorbij. Zondagochtend
bruidsreportage maken met Noud, erg mooie foto’s, dank je wel. De
optocht, samen met onze prachtige bruidsjonkers Luuk en Lotte, waar
ook veel enthousiaste mensen waren. De dinsdagochtend in de bejaardensoos en dan de Boerenbruiloft zelf. Allemaal even enthousiast. Het was voor ons een onvergetelijke dag. Voor ons was het een
echte trouwdag. De vele felicitaties, kaartjes en cadeaus. 
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
12
Daarom willen wij iedereen bedanken die daar aan heeft bijgedragen.
Het zijn er te veel om op te noemen maar echt uit de grond van ons
hart,
Dank je wel allemaal, het is en was kei en kei moi.
Beste mensen uit Rijkevoort,
Jeugdclub de Zonnepitjes
Hallo jongens en meisjes,
A.s. vrijdag 14 maart gaan we er een sportieve clubavond van
maken. Wat we precies gaan doen blijft nog een verrassing.
Kom om 18.00 uur in sportkleding naar de grote gymzaal, “ De
Schutsboom”. Neem ook je gymschoenen mee.
Je mag om 19:30 uur ook weer bij de gymzaal opgehaald worden.
Wij willen jullie allemaal bedanken voor de super
gezellige Carnavalstijd die wij mochten beleven in
blubberdam.
Groetjes de leiding
Groetjes Robert en [email protected]
Jarno, Thomas en Marit
Vrouw-actief-Rijkevoort
Beste leden,
Woensdagavond 19 maart, komt Sharon’s Schoonheidssalon naar de Poel. Ze komt een workshop geven over: make-up advies.
Uitleg en adviezen over huidverzorging en huidverbetering.
De avond begint om 19.30.
Je kunt je aanmelden t/m 16 maart via de mail:
[email protected]
of een briefje in de bus bij: Annie vd Ligt, Sportlaan 1.
Groetjes, het bestuur.
Lente in Rijkevoort….
Op het Laageindsbroek staan
de krokussen weer in volle bloei
13
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
14
Weet u het nog ?
Attent Kuijpers
Rijkevoort
Kapelstraat 11, tel. 37.13.21
[email protected]
In 2014 gaat in Rijkevoort voor het eerst de
gezamenlijke collecte voor goede doelen van
start.
De collecte vindt plaats op 31 maart en 1 april.
Dit is één collecte voor 11 landelijke goede doelen in plaats van 11 afzonderlijke collectes.
Volgende week verkiezingen.
Wie staat er op uw boodschappenlijst??
Juist! Voor een leefbaar Rijkevoort!!!
U krijgt op 25 of 26 maart a.s. een brief met een invulformulier thuisbezorgd door leden van Stichting Jeugdwerk Rijkevoort (SJW) en Muziekvereniging Sint Rochus. Op het invulformulier kunt u per goed
doel invullen wat u aan het betreffende doel wilt geven. U doet het
opgetelde contante bedrag en het ingevulde formulier in de blanco
envelop.
Het ophalen doen we op maandag 31 maart en dinsdag 1 april tussen 18:00 en 20:00 uur
en gebeurt door herkenbare collectanten (in tweetallen) met legitimatiebewijs en een verzegelde emmer.
We zouden het op prijs stellen als de envelop van Samen Sterk dan
klaarligt.
De werkgroep zorgt ervoor dat uw bijdrage bij het juiste goede doel
terecht komt en dat hier verantwoord mee wordt omgegaan.
We denken dat het een goed initiatief is en we hopen dat we op uw
steun mogen rekenen.
Enthousiastelingen die graag een steentje willen bijdragen, kunnen
zich ten alle tijden melden bij de werkgroep of het e-mailadres van
Samen Sterk. 
15
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
16
Voor alle duidelijkheid: acties van de plaatselijke verenigingen kunt u
wel gewoon aan uw deur verwachten.
Namens de werkgroep:
Corry Claassen, Truus van Vught, Ans Cuppen, Femke van der Ven en
Stein Coenen
e-mail: [email protected]
www.webshopbonbini.nl
Leuke cadeautjes voor alle
leeftijden
Bestellen via internet
of rechtstreeks in het magazijn!
Zelf ophalen of laten bezorgen via PostNL
Het magazijn is open op:
Donderdag van 13.30 tot 17.30 uur
Vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
en op afspraak: 0485-371653
LAAGEINDSEDIJK 51 5447PB RIJKEVOORT
Niet alleen in Sotsji werd Zilver en Brons gehaald maar ook in Wanroij
Op Woensdag 5 maart jl.
hield de EHBO vereniging
Wanroij-Rijkevoort-Landhorst
haar jaarlijkse
ledenvergadering. Na afloop van deze vergadering werd er afscheid
genomen van voorzitter Jan Suijkerbuijk. Na ruim 16 jaar bestuurservaring waarvan 12 jaar als voorzitter. Tevens was hij ook nog eens 25
jaar lid bij deze vereniging. Reden om voor hem een verzoek in te
dienen voor een onderscheiding.
Een afgevaardigde van de Nationale Bond afd. Nr. Brabant Mevr.
Averdieck spelde bij hem dan ook de Bondsinsigne Zilver op.
Brons was er voor kaderinstructrice, Marion van Driel, zij werd gedecoreerd met Bondsinsigne en dit in de vorm van een mooie ketting.
Zij is inmiddels 10 jaar kaderinstructrice bij de vereniging.
De andere jubilarissen waren: Nel Nap (10 jaar lid), Gunter Vos, Anita
Spierings, Nellie Nabuurs (15 jaar lid), Theo Toonen (35 jaar lid). Zij
ontvingen van het bestuur een jubileum speldje.
Donderdag 13 maart Jaarvergadering OBK
Aanvang 20:30 uur bij Cafe Groentjes
Bestuur OBK
17
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
18
Volleybalvereniging
VOLLEYBALVERENIGIN
G
LUCTOR Rijkevoort
organiseert in samenwerking met
Uitslagen zaterdag 8 maart:
Luctor MC1 /Meulman
VC Polaris MC3
4-0
Zaterdag hadden wij, meisjes C, weer een wedstrijd gespeeld. We
mochten dit keer volleyballen tegen VC Polaris. VC Polaris was voor
ons een beetje een makkelijke tegenstander, hierdoor konden we onze bovenhandse opslag goed oefenen en durfden we al meer te gaan
smashen. Deze wedstrijd hebben we met 4-0 gewonnen.
Groetjes Meiden C
MVC’64 4
Een gratis clinic voor Luctor leden.
Zaterdag 22 maart 2014
Nivo 4-5-6 van 9:30 – 11:00uur
Meisjes A-B-C van 11:00 – 13:00uur
in sporthal de “Schutsboom”.
Verzorgd door Michael Beugelsdijk.
Hoofdtrainer RTC bij de Nederlandse Volleybal Bond.
Luctor 2/Dekkers-Fransen
Luctor 1/Garage Hendriks VC Polaris 2
0-4
Wij, Luctor DS1, speelden zaterdag 8 maart tegen de koploper VC Polaris DS2. De eerste set waren we niet sterk genoeg en door veel persoonlijke fouten verloren we de set met 12-25. De tweede set begonnen we gelijk op tot 16-16. Door een sterke serve druk van Polaris en
onze pass liep daardoor niet goed verloren we ook deze set met 1725. Ook de derde set begonnen we sterker en stonden zelfs voor met
9-8. Helaas was hun aanval erg sterk en verloren we deze set met 1225. De laatste set hebben we ons best gedaan maar ook deze set verloren we met 13-25.
Volgende week spelen we om 18:00u thuis tegen Energo uit Beers.
Kom ons allen aanmoedigen. Luctor DS1 Daaaaaadulu.
Verslagen minivolleybal zondag 9 maart:
Luctor 2 Nivo 1: Op zondag 9 maart hadden we, Troy, Davey, Jelle
Rick en Hein, een toernooi in Cuijk. We moesten 4 wedstrijdjes spelen. We hadden er erg veel zin in. We merken dat we steeds beter
aan het worden zijn. Het gooien, vangen en draaien ging super vandaag. Zo goed zelfs dat we alle 4 de wedstrijdjes hebben gewonnen.
We zijn dus supertrots op onszelf! 
Natuurlijk is iedereen welkom om te komen kijken!!
19
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
0-4
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
20
Luctor 3 Nivo 2: Wij, Roos, Sarah, Aniek, Bram en Daan, hadden op
zondag 9 maart ook een toernooi in Cuijk. Ook wij hadden er zin in.
Het was een hele grote sporthal waar we moesten spelen. Wij moesten 3 wedstrijdjes spelen. Waarvan we er eentje hebben gewonnen.
P.s. kennen jullie onze super yell?
Luctor, luctor in het groen wij worden kampioen!
Luctor N5.1: Zondag hebben wij 3 wedstrijden volleybal gespeeld in
Cuijk. De eerste wedstrijd tegen de Flamingo’s , daarna tegen Activia
en Detac. Ons team was niet compleet maar gelukkig konden Rian en
Loek invallen. De eerste 2 wedstrijden gingen niet hellemaal lekker
maar de 3e wedstrijd liep goed. We hebben alle drie de wedstrijden
verloren maar we hebben toch fijn gespeeld.
Groetjes Anouk Rian Pien Loek en Annabel N5.1
Programma donderdag 13 maart:
dames recreanten: 19.45 fluiten en tellen
20.40 Luctor 2
21.35 Luctor 2
Shock’82 2
Laatbloeiers 1
Programma zaterdag 15 maart:
Luctor MC1 /Meulman
Ovoco MC1
14.00 Rijkevoort
fluiten: Anouk / tellen: Evi
ODI MB2
Luctor MB1/AIM fluid control 15.00
Oost West en Middelbeers
Luctor 2/Dekkers-Fransen Avance 3
16.00 Rijkevoort
fluiten: Nadine / tellen: Marit
Luctor 1/Garage Hendriks Energo/Flip 3
18.00 Rijkevoort
fluiten: Karli Wagelmans / tellen: Anne
Bardienst zaterdag 15 maart :
13.00 – 14.00 uur:
14.00 – 17.00 uur:
17.00 – einde:
Annemarie
Marian
Monique
Mini van de week zaterdag 15 maart: Manon Grüntjes 
21
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
Wij verwachten je om 17.15 uur in de sportzaal. Zorg dat je je sportschoenen en een sportbroekje meeneemt. Wij zorgen voor een ‘minivan-de-week’ shirtje.
Programma zondag 16 maart:
Luctor N4.1
Shock’82 N4.2
Flamingo’s’56 N4.1
Luctor N4.1
11.00 Rijkevoort
11.30 Rijkevoort
Achilles N4.1
Luctor N4.2
Luctor N4.2
Argos N4.1
10.00 Rijkevoort
10.30 Rijkevoort
Luctor N6.1
Unicum N6.1
Luctor N6.1
Energo/Flip N6.1
Luctor N6.1
Flamingo’s’56 N6.5
12.00 Rijkevoort
13.00 Rijkevoort
13.30 Rijkevoort
Programma maandag 17 maart:
dames recreanten: 19.45 Montagnards 1
20.40 fluiten en tellen
21.35 Argos 1
Luctor 1
Luctor 1
Programma dinsdag 18 maart:
heren recreanten: 19.45 fluiten en tellen
20.40 Servo 1
* in Oeffelt
21.35 VCP 2
A.L.C. 1
A.L.C. 1
Programma donderdag 20 maart:
Luctor MB1/AIM fluid control Detac MB1
18.00 Rijkevoort
Programma zaterdag 22 maart:
Apollo 1
Luctor 1/Garage Hendriks
16.30 Mill
Programma zondag 23 maart:
Luctor N4.1
Energo/Flip N4.1
Vollan’65 N4.2
Luctor N4.1
15.00 Odiliapeel
15.30 Odiliapeel
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
22
Voetbalvereniging
Toxandia F1G
Tox MP1/Con MP3
Uitslagen jeugd:
Toxandria A1 - Vorstenbossche Boys A1
Toxandria B1
- HVCH B2
Toxandria C1
- SES C1
Toxandria D1G
- Heijen D1
Toxandria E2
- GVV'57 E2
Uitslagen senioren afgelopen week
Toxandria 1
-VCO 1
Juliana Mill 3
-Toxandria 2
Toxandria VR 1
-Resia VR 1
5-7
2-4
2-0
4-2
2-3
Programma zaterdag 15 maart
Odiliapeel/Braks Gro A1 - Toxandria A1
aanvang
aanwezig
Programma zaterdag 22 maart
Toxandria A1
- RKOSV Achates A1
aanvang
aanwezig
14:30 uur
Vertrek: 13:15/vervoer:F.Stojanovic,J.Versteegen, J.deWit, B. Bulkens
ST SV Milsbeek/Astrantia B1 - Toxandria B1 15:00 uur
Vertrek: 14:00 / vervoer: F.Swinkels, T.Brandts, M.van Duuren, S.Jans.
SCV'58 C1
- Toxandria C1
13:00 uur
Vertrek: 11:45 / vervoer: F.Kuijpers, G.van Lankveld, A.Nabuurs.
Sambeek D1G
- Toxandria D1G
11:30 uur
Vertrek: 10:30 / vervoer: M.Goossens, D.Grüntjes, S.Jansen.
Estria E1
- Toxandria E1
09:30 uur
Vertrek: 08:30 / vervoer: T.Brienen.
Odiliapeel/Braks Gro E1 - Toxandria E2
10:00 uur
Vertrek: 09:00 / vervoer: G.Willems.
UDI'19/Beter Bed F8 - Toxandia F1G
09:00 uur
Vertrek: 08:00 / vervoer: M. Boersma.
Olympia'18 MP5/6 - Con MP3/Tox MP1 08.30 uur
Vertrek: 08.00 / vervoer: Tijl Bitter
Toxandria B1
Toxandria C1
Toxandria D1G
Toxandria E1
Toxandria E2
- FC Uden B1
- Gassel C1
- Gassel D1
- Juliana Mill E2
- Olympia'18 E4
23
15:00 uur
13:00 uur
14:00 uur
12:15 uur
11:15 uur
10:00 uur
- FC de Rakt F2
09:15 uur
- De Zwaluw MP1/2 09.30 uur
14:00 uur
12:00 uur
13:00 uur
11:15 uur
10:45 uur
09:30 uur

Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
08:45 uur
09.00 uur
4–1
4–1
0–5
Toxandria heeft tegen VCO een verdiende overwinning behaald
De gasten uit het Oventje kwamen er in de eerste helft niet aan te
pas en toch stond er met de rust een 1-1 stand op het scorebord.
Toxandria begon goed aan de wedstrijd en in het eerste kwartier had
Toxandria het verschil al kunnen maken maar helaas werden goede
kansen gemist totdat Twan Dekkers in de 17e min wel het doel wist te
vinden en Toxandria de verdiende 1-0 scoorde.
Toxandria ging goed door en creeerde volop kansen om de score te
verhogen maar tot ieders verbazing was her Sander Couwenberg die
geheel tegen de verhouding in met een afstandsschot de 1-1 scoorde
wat tevens de ruststand was. De tweede helft begon rommelig, de
ene na de andere overtreding en blessure van een VCO speler die
hiermee probeerden het spel van Toxandria te ontregelen, maar toen
Luuk van Sambeek na 70 min. een vrije trap van Frank Havens binnen
kopte was het gedaan met VCO en bouwde Toxandria de score uit
naar een 4-1 overwinning door doelpunten van Twan Dekkers en
Luuk van Sambeek. Al met al een verdiende overwinning tegen een
lastige tegenstander, volgende week op bezoek bij SC St-Hubert.
Programma komende week
16 mrt.
Sc. St. Hubert 1
16 mrt.
Toxandria 2
16 mrt.
Montagnards 3
16 mrt.
Sambeek 2
16 mrt.
Siol 2
16 mrt.
Toxandria VR 1
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
-Toxandria 1
-Vitesse `08 3
-Toxandria 3
-Toxandria 4
-Toxandria 5
-SEVB VR 1
24
14.30 uur
12.00 uur
10.30 uur
11.30 uur
13.00 uur
11.00 uur
Zaterdag 22 maart is weer de jaarlijkse medewerkersfeestavond
Thema: De 32 landen van het WK Voetbal. Wat weet jij er van?
Meld je nu aan en geef even door of je alleen komt, of met partner:
[email protected]
de activiteitencommissie
Activiteiten
12
13
14
14
17
19
22
22
25
27
31
31
2
9
9
9
14
16
16
23
24
26
28
7
12
15
15
16
21
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
april
mei
mei
mei
mei
mei
mei
Wandelen K.B.O.
Jaarvergadering O.B.K.
Gemeentelijke koersbalmiddag in de Poel K.B.O.
Kaarten buurt ‘t Korenveld.
Repetitie Vur Sles.
Sharon’s schoonheidssalon Vrouw Actief Rijkevoort.
Inleveren klein oud ijzer.
Medewerkersfeestavond Toxandria.
en 26 mrt: Invulform. thuisbezorgd collecte Samen Sterk.
Samen koken en samen eten K.B.O.
Repetitie Vur Sles.
en 1 april: Gezamenlijke collecte Samen Sterk Rijkevoort.
Kienen K.B.O.
Fietsen K.B.O.
Musical Soldaat van Oranje K.B.O.
Lezing door de politie Vrouw Actief Rijkevoort.
Repetitie Vur Sles.
Vrijwilligersmiddag K.B.O.
Gebruikersvergadering Dorpshuis de Poel.
Info-middag meerdaagse reis K.B.O.
Samen koken en samen eten K.B.O.
Koningsdag S.J.W.
Repetitie Vur Sles.
Kienen K.B.O.
Optreden Op ‘t Hoogveld Vur Sles.
Fietscarrousel Cluster K.B.O.
Rondleiding Julie Postel Boxmeer (middag) Vrouw Actief.
t/m 18 mei: Kamp Jeugdclub de Zonnepitjes.
Eendaagse reis naar Aken K.B.O. 
25
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
25
27
28
31
1
2
4
11
12
13
18
23
26
27
28
1
2
6
6
7
9
11
31
11
13
18
25
28
1
2
3
6
10
14
15
17
21
24
25
28
29
1
7
mei
mei
mei
mei
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
aug
aug
aug
aug
aug
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
okt
okt
100 jr Erven Verbruggen An de Capelle Rieckevorts Heem.
Vergadering Achterban LOF/Belangengroep Rijkevoort.
t/m 1 juni: Lentekermis.
Inleveren klein oud ijzer.
Festival Vierlingsbeek Vur Sles.
Repetitie Vur Sles.
Kienen K.B.O.
Fietsen K.B.O.
Dagfietstocht Vrouw Actief Rijkevoort
t/m 15 juni: Jeugdkamp mini’s Luctor.
Bezoek Kasteeltuinen Arcen K.B.O.
Repetitie Vur Sles.
Samen koken en samen eten K.B.O.
t/m 29 juni: Jeugdkamp Toxandria.
Gezellige buurtbarbecue van de Pleinstraat.
Vergadering Achterban LOF/Belangengroep Rijkevoort.
Kienen K.B.O.
Festival Grave Vur Sles.
Rommelmarkt Oudervereniging b.s. Klimop.
Zomerconcert / laatste repetitie Muziekvereniging.
Fietsen K.B.O.
Buurtfeest buurt ‘t Laageind.
Samen koken en samen eten K.B.O.
t/m 14 aug.: Bouwweek S.J.W.
Fietstocht/Huifkartocht K.B.O.
t/m 22 aug. Meerdaagse reis K.B.O.
Eerste repetitie na zomervakantie Muziekvereniging.
Samen koken en samen eten K.B.O.
Repetitie Vur Sles.
Vergadering Achterban LOF/Belangengroep Rijkevoort.
Kienen K.B.O.
Inleveren klein oud ijzer.
Fietsen K.B.O.
Riekevortsedag.
Repetitie Vur Sles.
Excursie Vivare K.B.O.
Festival in Mill Vur Sles.
Culturele dag Wanroij K.B.O.
Samen koken en samen eten K.B.O.
Buurtbrunch buurt ‘t Laageind.
Repetitie Vur Sles.
Dag van de ouderen K.B.O.
Vergadering Achterban LOF/Belangengroep Rijkevoort.
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
26
8
13
15
22
27
30
5
10
12
14
15
15
18
18
21
22
24
27
29
3
8
10
13
14
15
17
17
20
okt
okt
okt
okt
okt
okt
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
Kienen K.B.O.
Repetitie Vur Sles.
Fietsen K.B.O.
Jaarvergadering CV de Bellebloazers.
Repetitie Vur Sles.
Samen koken en samen eten K.B.O.
Kienen K.B.O.
Repetitie Vur Sles.
Wandelen K.B.O.
Bowlen buurt ‘t Laageind.
Inleveren klein oud ijzer.
Prinsenbal CV de Bellebloazers.
Vergadering Achterban LOF/Belangengroep Rijkevoort.
Generale repetitie Liedjesavond.
Jeugd zwemmen buurt ‘t Laageind.
Liedjesavond.
Repetitie Vur Sles.
Samen koken en samen eten K.B.O.
Smartlappenfestival Vur Sles.
Kienen K.B.O.
Repetitie Vur Sles.
Wandelen K.B.O.
Uitvoering Toverij.
Uitvoering Toverij.
Kerstviering Vur Sles.
Uitvoering Toverij.
Kerstviering K.B.O.
Uitvoering Toverij.
Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort
Tel.: 0485-371265 Fax: 0485-371723
[email protected]
www.kvansambeektrappen.nl
Lente!!!!!!! De verkoop van groenteplanten gaat
weer van start.
Verkrijgbaar: Kas-sla, koolrabi en spitskool.
Doe-boerderij An ’t Hoag. Walsert 6 5449 AD Rijkevoort de Walsert.
Tel: 06-51364464 / 0485-371472.
Ruimte te huur in Rijkevoort
Afmetingen: 6.5 x 19 x 3.5 mtr (br x l x h) met grote deur (5 x 3 mtr)
achterzijde.
Voor meer info tel.: 06-10724894
27
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
Binnenschilderwerk en/of behangwerk in de
winterperiode uitgevoerd…
Vraag vrijblijvend een offerte aan met onze
extra scherpe winter prijzen!
Veldweg 13, 5447 BH Rijkevoort, T 0485-372034, E [email protected], I www.SchilderWillems.nl
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
28
29
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
Dorpswijzer 08 > 26 februari 2014
30