Dorpswijzer 3 september

1
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
2
Kopij inleveren VOOR
maandagavond 18.00 uur bij:
Gerry Grutters, Rijkevoortsedijk 13,
tel. 371752, e-mail: [email protected]
Belangrijke telefoonnummers:
Bij overlijden of bedienen: 06 23887860
Centraal nummer Pastoraal team 471246
Bereikbaarheid Parochie:
Gerrit Wientjens
371506
Koster Niek v.d. Oever
371286
Joke Peters
371710
e-mail: [email protected]
Bezoektijden Maasziekenhuis:
Verpleegafdelingen open bezoektijden
tussen 11.00 en 20.00 uur
Vrijwillige bijdrage “Dorpswijzer”:
€ 10,- per jaar per gezin
€ 5,- per jaar voor 65+
Rabobankrek: NL32RABO0107114445
Huisartsenpraktijk Rijkevoort
Apotheek St.Anthonis
Centrale Huisartsenpost
Fysiotherapie IHG Schreurs
Maasziekenhuis
Algemeen alarmnummer
Centraal politienummer
381800
383374
0900 88 80
372146
845000
112
0900 88 44
Advertenties:
eenmalig/voor contract vraag info!
een pagina
1/2 pagina
Uitzonderingen:
1/3 pagina
Intensive Care, Kinderafdeling en
1/4 pagina
Moeder/Vrouwafdeling
(overleggen met familie en verpleegkundigen) wijzertje
(svp overleggen vooraf)
€ 15,€ 10,€ 7,50
€ 5,€ 1,50
Familieberichten worden gratis geplaatst
Vertrek/aankomsttijden van de buurtbus:
 Rijkevoort richting Boxmeer:
Rijkevoort
v 07.47 08.47 09.47 10.47 11.47 12.47
Boxmeer Station a 07.53 08.53 09.53 10.53 11.53 12.53
Rijkevoort
v 13.47 14.47 15.47 16.47 17.47
Boxmeer Station a 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53
 Boxmeer richting Rijkevoort (richting Landhorst)
Boxmeer Station v 07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30
Rijkevoort
a 07.36 08.36 09.36 10.36 11.36 12.36
Boxmeer Station v 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30
Rijkevoort
a 13.36 14.36 15.36 16.36 17.36
 Met het ritkaartje Rijkevoort/Boxmeer kan men doorreizen naar het
Maasziekenhuis met een andere buurtbus, dus wel overstappen!
 Op zaterdagen, zon- en feestdagen worden geen ritten verzorgd.
Avond- nachtPrikpost de Poel
In de ontmoetings- /computerruimte
en weekenddiensten:
Maandag >
Huisartsenpost Boxmeer
Trombosedienst van 08.15 – 08.45
bel 0900 – 8880
(22 eurocent p.m.)
Dinsdag >
Maasziekenhuis van 09.30 – 09.50
Medicijnen ophalen bij de huisartsenpraktijk in Rijkevoort van 16.45 – 17.15 uur
Beheerder Dorpshuis ‘de Poel’:
Eddy en Gerda Blonk, [email protected], Tel: 0485-371907
3
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Deelparochie Rijkevoort
Woensdagavond 3 september 19.00 uur:
Eucharistieviering in Rijkevoort
Zaterdag 6 september 19.00 uur:
Eucharistieviering in de kerken van Landhorst en Westerbeek
Zondag 7 september kerk te St. Anthonis 10.30 uur:
Plechtige Eucharistie ter gelegenheid van het afscheid van pastoor
Kerssemakers.
Aansluitend aan de Eucharistieviering is er in “Genieterij Kommus”
Brink 5 te St. Anthonis gelegenheid pastoor Kerssemakers persoonlijk
de hand te drukken
In de overige kerken is er deze zondag geen Eucharistieviering
Woensdagavond 10 september 19.00 uur:
Eucharistieviering in Rijkevoort
Zaterdag 13 september 19.00 uur:
Eucharistieviering in de kerken van Ledeacker, Beugen en Maashees
Zondag 14 september 24e zondag door het jaar/ziekenzondag
9.00 uur Eucharistieviering met zang van het gemengd koor
Acolieten: Jo Gerrits en Niek v.d. Oever
Afscheid pastoor Roland Kerssemakers.
Zondag 7 september a.s. nemen de parochianen van de parochie Maria, Moeder van de Kerk afscheid van pastoor-deken Roland Kerssemakers. Het afscheid van de herder van de dertien deelparochies
vindt plaats in de parochiekerk te St. Anthonis. 
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
4
Met toestemming van de bisschop van ’s Hertogenbosch vertrekt hij
voor twee jaar naar Chili. Onder de hoede van de aartsbisschop van
Santiago zal hij daar in het pastoraat gaan werken.
Op zondagochtend is er om half 11 in de kerk van de H. Antonius Abt
te St. Anthonis, de moederkerk van de parochie, een plechtige Eucharistieviering waarin vanzelfsprekend pastoor Kerssemakers zal voorgaan. De celebranten zijn kapelaan Raaphorst en pastor Tullemans.
Speciaal voor deze viering is er een gelegenheidskoor gevormd onder
leiding van musicus Geert Verhallen. Dit koor is een vertegenwoordiging uit de deelparochies.
Het gilde van het Heilig Sacrament des Altaars en Sint Antonius Abt
uit St. Anthonis begeleidt de pastoor van de pastorie naar de kerk.
Na de Eucharistieviering wordt pastoor Kerssemakers in “Genieterij
Kommus” aan de Brink een receptie aangeboden en is iedereen tot
15.00 uur in de gelegenheid de pastoor persoonlijk de hand te drukken. Indien men niet met lege handen wil komen, wordt een bijdrage
voor de straatkinderen in Chili op prijs gesteld. Ook bestaat de mogelijkheid een vrijwillige bijdrage te storten op rekeningnummer IBAN:
NL65RABO0155948598, met vermelding: Chili-fonds.
In verband met dit afscheid vervallen op 7 september a.s. alle andere
vieringen in de parochie Maria, Moeder van de Kerk.
De installatie van de opvolger van pastoor Kerssemakers, pastoor
Norbert van der Sluis zal op zondag 26 oktober a.s. plaatsvinden.
Elke zaterdag van 13.30 uur tot 15.30 uur is er
de "open boekenkast" in de molen.
Veel leesplezier.
Dorpsraad Rijkevoort
5
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Activiteiten KBO
KBO 55+ Biljarttoernooi
Eind oktober in week 44 wil de KBO een biljarttoernooi
organiseren in zaal de Salamander in De Poel. Er zijn
veel mensen die wekelijks gezellig gaan biljarten. Daarom kwam het
idee dat het leuk zou zijn om een toernooi te organiseren.
Er zal gespeeld worden in poules van 4 personen, waarbij 3 mensen
over gaan naar de volgende ronde. Uitgangspunt is dat we 6 poules
kunnen formeren dus totaal 24 personen. Er zal gespeeld worden van
maandag tot vrijdag. De deelnemers worden verdeeld in twee groepen: groep 1 biljart ’s middags, groep 2 biljart ’s avonds. Bij de aanmelding kan men zijn voorkeur bekend maken. Bij geen voorkeur
deelt de organisatie in. Gedacht wordt om op zaterdag de halve finale
en de finale te spelen.
Het zou mooi zijn als alle mensen die wekelijks biljarten ook aan dit
toernooi deelnemen. Ook andere mensen kunnen zich inschrijven.
Inschrijven kan door je naam te noteren op het inschrijfformulier in
de Salamander in De Poel of door te bellen met;
Wiel van de Heuvel tel. 371626 of Jo Gerrits tel. 371301.
Ook is het mogelijk om per e-mail aan te melden [email protected]
Aanmelden kan tot 22 september.
Wacht niet met je aan te melden!!
Fietstocht
Zoals eerder in de Dorpswijzer vermeld zal de KBO-fietstocht van 10
september iets anders verlopen als anders.
Om 13.00 uur wordt vertrokken naar Vierlingsbeek voor een bezoek
aan Vivara, een bedrijf voor natuurbeschermingsproducten.
Nadat we daar rondgekeken hebben is het tijd voor koffie. En daarna
wordt de terugtocht naar Rijkevoort weer aangevangen.
De totale afstand van de route bedraagt 36 kilometer.
En let op: het vertrek is dus dit keer om 13.00 uur op het plein.
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
6
Zonnebloem afdeling Rijkevoort
Afgelopen zondag hebben wij mogen genieten
van een uitgebreide brunch van de Zonnebloem. Het was geweldig.
Organisatie…..BEDANKT.
Openingstijden:
Za. 09.00 tot 16.00 uur
Di.Wo.Vr. 09.00 tot 17.30 uur
Do. 09.00 tot 21.00 uur
Technisch Installatiebureau Theo
Arts
Veldweg 14
5447 BH Rijkevoort
Email: [email protected]
Tel. 0485-371998
Hobby’s?






Leden Zonnebloem
Op 8 september zijn wij 50 jaar getrouwd.
Dit vieren wij met kinderen,
kleinkinderen en familie.
Richard en Truus Egelmeers-Theunissen,
Korenbloemstraat 10, 5447 AE Rijkevoort
Biljarten
Sjoelen
Voetbalspel
Baraktafel
Darten
Tafeltennis
www.webshopbonbini.nl
Leuke cadeautjes voor alle
leeftijden
Kopen via internet
of rechtstreeks in het magazijn!
Alle toebehoren vindt U bij:
Zelf ophalen of laten bezorgen.
Het magazijn is open op:
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
en op afspraak: 0485-371653
Biljarthandel
Roelofsen van Tienen
Rijkevoort-De Walsert
LAAGEINDSEDIJK 51 5447PB RIJKEVOORT
7
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
8
Buurtactiviteit Hoogeindse Park Akker (HPA)
Bijeenkomst LOF Rijkevoort
Op zondag 21 september zullen we een fietstocht met lunch organiseren voor alle bewoners van de Hoogeindse Kampen, Parkweg en
Hoge Akker. De fietstocht start om 11.00 uur bij het speeltuintje. Er is
een mooie route uitgezet van ongeveer 25 km, met halverwege een
rustpauze. De fietstocht is geschikt voor jong en oud.
We verwachten rond 13.30 uur terug te zijn op een locatie in de omgeving van Rijkevoort. Hier wacht een welverdiende lunch. Aansluitend zullen we er onder het genot van een drankje een gezellige middag van maken. We zullen de middag rond 17.00 uur afsluiten.
Dinsdag 9 september 20.00 uur Dorpshuis “de Poel”
Zaal het Juffertje
Degene die niet mee kunnen of willen fietsen zijn vanaf 13.30 uur
welkom op de eindlocatie.
De kosten van deze buurtactiviteit zijn als volgt:
- t/m 4 jaar: gratis
- t/m 12 jaar: € 7,50
- vanaf 13 jaar: € 17,50
- 65-plussers: € 12,50.
Opgave voor 7 september middels het opgaveformulier dat afgelopen
weekend huis-aan-huis is rondgebracht. Lever dit formulier voor 7
september in bij Anton Arts, Hoogeindse Kampen 3.
Wij rekenen op een grote deelname, dus meld je direct aan!
Met vriendelijke buurtgroeten,
Anton, Marlies, Saskia en Frans
Agenda:
Evaluatie: raadsvergadering 3 juli
Wijzigingen in de vergaderstructuur 2014-2018.
Voorbespreking komende commissies 11 en 18 september en raadsvergadering 25 september.
Actuele onderwerpen
Mededelingen en Rondvraag
Helaas zijn de agendapunten nu nog niet bekend, wellicht kunt u in
de loop van deze week de agenda bekijken via het raadsinformatiesysteem (RIS).
www.boxmeer.nl doorklikken naar Raadsinformatiesysteem.
Alle vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom !!!!
Bezoek ook onze website: www.politiek-lof.nl
Met vriendelijke groeten,
Maria van Ammers
LOF/Belangengroep Rijkevoort
[email protected] tel: 371571
9
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
10
Jeugdclub de Zonnepitjes
Hallo jongens en meisjes,
De bouwweek is alweer achter de rug en ook de vakantie
zit er weer op. Dat betekent wel dat “De Zonnepitjes”
weer beginnen!
Vrijdagavond 5 september om 18:00 uur is de eerste clubdag.
En wat extra leuk is, iedereen mag een vriendje of vriendinnetje
meenemen.
Dan kunnen die vriendjes en vriendinnetjes ook kijken of ze “De Zonnepitjes” leuk vinden.
Wij hopen jullie weer allemaal vrijdag de 5 e weer te zien.
Wil je nog iets weten, ga dan naar de site www.zonnepitjes.nl
Thema ‘70 jaar leven in vrijheid’
Groetjes van de leiding.
Attent Kuijpers
Rijkevoort
Kapelstraat 11, tel. 37.13.21
[email protected]
Café Groentjes en De Poel:
Interviews van dorpsgenoten
GRATIS VOOR KIINDEREN
We willen alleen even nagaan of onze advertentie nog wel gelezen wordt…
Het antwoord is dus: JA!!!
11
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
12
Buurt ’t Laageind,
Programma
11.00 uur
Opening en voordracht gedicht door Burgemeester
Zoals ondertussen al bekend is houden we op 28 September onze
jaarlijkse buurtbrunch.
De brunch wordt gehouden bij Fam Verlienden , Laageindsbroek 19.
De buurtbrunch begint om 10.30 uur en eindigt om 13.30 uur.
We vragen een kleine bijdrage van € 3.00 per volwassene.
11.15 uur
Bevrijdingsstoet met Fanfare
Kom kijken ! Kinderen mogen verkleed
komen en vlaggetjes meebrengen
Graag opgeven voor 15 September via email :
[email protected]
12.00 – 15.00 uur Wandel/fietstocht naar diverse locaties (ca. 12
km)
Met op elke locatie een unieke expositie en kleine
activiteiten. Route af te halen bij De Poel.
Bezichtiging muurkranten basisschool in de Poel
Diverse optredens bij De Poel en op locaties!!
of onderstaand briefje in brievenbus bij :
Fam v Creij Laageindsedijk 10 A.
12.15 – 13.00 uur Wagenspeelgroep ‘Karrespel’ uit Oploo, De Poel
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14.30 – 15.15 uurOptreden Rinel, De Poel
16.00 -19.30 uur Bevrijdingsfeest De Poel met optreden van
naam…………………………………………………………komen op de buurtbrunch
met…………….kinderen.
5
1
Het bestuur.
u
13
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
14
Buurt De Gouden Driehoek
Nieuws van Toverij!!!
De meeste mensen hebben de vakantie er al weer op zitten of genieten nog van de nazomer. Bij Toverij zijn wij echter al enige tijd in winterse sferen. De leden van onze vereniging zijn namelijk al sinds begin
dit jaar druk aan het repeteren voor het stuk “A Christmas Carol”.
Het bekende kerstverhaal van Charles Dickens over de vrek Scrooge.
Met een prachtig decor, kleding uit de Victoriaanse tijd, muziek en
zang brengen wij u terug naar het midden van de 19 e eeuw. We hebben dit jaar maar liefst 6 voorstellingen in Dorpshuis De Poel. De
première is op zaterdag 13 december. De andere voorstellingen zijn
op zondag 14, woensdag 17, zaterdag 20, zondag 21 en woensdag 24
december. De zondag voorstellingen vinden in de middag plaats. Voor
meer info en tijden kijk op www.toverij.com.
Ben je ook van de partij geef je dan op bij Mart en Patries.
De kosten van deze avond bedragen 15 € all-in per persoon.
Dit mag je bij opgave direkt voldoen.
Doe dit op tijd ( voor 10 september) zodat er rekening kan worden
gehouden met het bereiden van het speenvarken en alles wat er bij
hoort.
Telefoon:
0485-371472
Mail:
[email protected]
15
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Er wordt flink geoefend elke woensdagavond in De Poel
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
16
Start Gitaar- en Keyboardlessen in Rijkevoort!
Dankzij voldoende aanmeldingen starten we dit jaar voor het eerst
met gitaar- en keyboard lessen in Rijkevoort! En, er is nog ruimte voor
meer leerlingen. Dus heb je interesse of wil je graag meer informatie
neem dan gerust contact met ons op!
Op alle wegen kom je Willems tegen
Problemen met milieu-eisen?
Weet je niet zeker of muziek wel iets voor jou is en wil je er niet direct een jaar aanvast zitten? Dan bieden we je nu de volgende lespakketten;
Milieubedrijven Oost biedt milieudiensten aan op het gebied
van bodem, lucht, water, grond, asbest en legionella
Kijk voor meer informatie op: www.milieubedrijvenoost.nl
Eenmalige proefles: Volg één gratis les en maak kennis met muziek.
Na deze les besluit je of je er mee doorgaat of niet.
MilieubedrijvenOost
10 proeflessen: Volg 10 proeflessen van 30 minuten en ontdek of
muziek iets voor jou is (10 weken lang, 1 les per week). Besluit je na
deze 10 lessen door te gaan dan worden de gemaakte kosten verrekend met de leskosten voor een heel jaar.
Öko-Care Eural Lab Boxmeer Grondbank Oost
Veldweg 11, 5447 BH Rijkevoort t 0485 – 371747
Ben je er zeker van dat muziek wel iets voor jou is, dan kun je ook direct starten met een heel jaar muzieklessen
Naast Gitaar- en Keyboardlessen geven we blaas- en slagwerklessen.
Ook lessen voor blaasinstrumenten die niet standaard voorkomen in
een fanfare, bijvoorbeeld dwarsfluit, kunnen bij ons gevolgd worden.
Voor meer informatie of om je direct op te geven kun je contact opnemen met Patricia Hendriks, Tel. 0485-372418
E-mail: [email protected]
17
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
18
Blokfluitles in Rijkevoort!
Vind jij het leuk om blokfluit te spelen en vooral lekker samen muziek
te maken? Kom dan met ons meedoen! Aan de hand van een lesboek
leer je noten lezen en verschillende ritmes kennen. Het boek bestaat
uit liedjes die op de blokfluit geoefend gaan worden.
Beste lezers van de Dorpswijzer,
RSC Music & Design is afgelopen voorjaar verhuisd van Cuijk naar Veldweg
8, Rijkevoort. We nodigen jullie van harte uit om 6 september aanstaande
een kijkje te komen nemen en kennis te komen maken tijdens de open dag.
De deuren zijn de hele dag geopend en we hebben een interessant
programma samengesteld met demo’s van producten die wij leveren en
gebruiken.
RSC Music & Design adviseert, verhuurt en verkoopt professionele geluid-,
licht- en beeldapparatuur aan bedrijven, dj’s, verhuurbedrijven,
verenigingen en particulieren.
Tijdens de open dag presenteren we onze vaste merken. We hebben tussen
10.00u en 16.00u diverse demo’s.
Kom vrijblijvend een kijkje nemen.
Diverse leveranciers van o.a. RCF en dB Technologies zullen aanwezig zijn
om al je vragen te beantwoorden. Verder zijn er producten te zien van o.a.
Allen & Heath (TM Audio), Sennheiser (Sennheiser Nederland) en Lewitt
(Audiobizz Benelux).
Demo’s:
RCF/DB Technologies
ILive
Lichtshow Roadhog
10.30u
11.00u
11.30u
12.30u
13.00u
13.30u
14.30u
15.00u
15.30u
Op de hoogte blijven van onze activiteiten en periodieke kortingsacties?
Volg ons op Facebook en meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Onder de aanmeldingen verloten we een verrassing.
Roger & Katinka Erkens
Maar behalve dat zullen we veel breder met muziek aan de slag gaan.
Dansen, zingen, rappen, bodypercussie, percussie met verschillende
instrument (o.a. sambaballen, trommels, ritmestokjes), boomwhackers etc. Ook zullen we naast de muziek uit het lesboek ook modernere muziek gebruiken.
In de les werken we een aantal keren naar een optreden toe.
De lessen worden iedere dinsdagmiddag van 15.40 tot 16.30 gegeven
in de Poel.
Voor meer informatie of om je direct op te geven kun je contact opnemen met Patricia Hendriks, Tel. 0485-372418 E-mail: [email protected]
Inzameling klein oud ijzer
zaterdag 6 september
bij oud-papier container
Contact: Roger Erkens, 0485-351770 / 06-20613743
[email protected] / www.rscmusic.nl
19
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
20
Riekevortse dag en
vakantiesluiting webshop Bon Bini
6 september Buurt-BBQ Nieuwstraat!!!
In verband met vakantie is het magazijn van webshop Bon Bini van 30
augustus t/m 6 september ALLEEN geopend op afspraak!
Vanaf 13 september is het magazijn weer iedere zaterdag geopend
van 10.00 tot 16.00 uur.
Ook dit jaar zal de BBQ plaats vinden op Nieuwstraat 1a.
Om 14:00 gaan we opbouwen en om 18:00 start de BBQ.
Tijdens de Riekevoortse Dag op zondag 14 september is het magazijn
ook open!
De fietsroute komt over ’t Laageind, dus stap even af en bekijk het
ruime assortiment.
Er zijn veel afgeprijsde artikelen, waaronder woonaccessoires, speelgoed, wenskaarten en thee.
Nieuw is het ruime aanbod van super leuke babykleertjes.
Zowel buiten als boven in het magazijn kunt u cadeautjes kopen.
Tot ziens op de 14e!
Mirjam Hendriks
www.webshopbonbini.nl
Het is bijna zover en de locatie is bekend!!!
Deze keer een ander spel waarvoor ik jullie medewerking nodig
heb!!!!
Ik wil graag voor donderdag 6 september van iedereen een foto
waarop hij/zij nog klein is (tussen 4-10 jaar), schrijf op de achterkant
even je naam zodat de foto ook bij de goede persoon terug komt.
Voor diegene die zich nog niet hebben opgegeven,
spoed spoed spoed vanwege bestellingen.
Groetjes Marco en Karin Franke. 1a.
Buurt “Hoogeind”
Buurten
Vrouw (1962) uit Rijkevoort met spierziekte zoekt een vrijwilligster
om gezellig te ‘buurten’. Samen een boodschap doen of even langs de
huisarts. Mevrouw kan niet zelfstandig naar buiten. Voel jij je aangesproken om met haar een keer per een of twee weken op stap te
gaan? Meer informatie via [email protected], 088 7540400
Voor meer vacatures bij u in de omgeving zie ook
www.blinkuit.nl/vrijwilligers/vacatures
21
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Het bord van “Welkom in de buurt” en de “Ooievaar” zijn voortaan
op te halen bij Marco Cornelissen.
Geef van te voren even een telefoontje als je één van deze borden
nodig hebt.
Spreuk van de week…
Doe maar gewoon!
Maar wat is gewoon?
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
22
O.B.K.
Fons Nabuurs alsnog naar
Nederlands kampioenschap in Ermelo
Fons Nabuurs komt alsnog in actie op het Nederlands Kampioenschap
springen in Ermelo.
Na zijn prestatie op de Brabantse Kampioenschappen stond Fons op
de reserve lijst.
Vanwege een afmelding mag Fons met zijn paard Chico a.s vrijdag
toch nog in actie komen voor het kampioenschap in de klasse M.
De rubriek begint om 15.00 uur met 50 deelnemers. De beste helft
mag zaterdag terugkomen voor de finale van het kampioenschap.
A.s. zondag wordt op het clubterrein voor de 31e keer het clubkampioenschap en voor de 3e keer het Rijkevoorts Kampioenschap.
Vorig jaar ging de OBK club titel naar Myrthe Aben. Ze zal deze niet
verdedigen met haar pony Beauty maar zal voor het eerst in actie
komen met Ferdinand.
Het Rijkevoorts kampioenschap kwam in 2013 op naam van Bo Thijssen . Ook zij is weer van de partij dit jaar.
Vanaf 11.00 uur zullen 15 deelnemers strijden om de titels waarbij
sportiviteit en gezelligheid voor op staan.
Iedereen is welkom om eens een kijkje te komen nemen op ons club
terrein. We zijn te volgen op www.obkrijkevoort.nl
23
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
24
Volleybalvereniging
Hallo jongens en meisjes,
Vind je het leuk om eens mee te doen met een volleybal training om
te kijken of deze sport misschien iets voor jou is?
Doe dan mee met de inlooptrainingen.
Deze zijn op maandag 8, 15 en 22 september.
Voor Groep 3 en 4 van 15:30-16:45.
Voor Groep 5 en 6 van 16:45-18:00.
Je kunt dan 3 maandagen gratis meetrainen, wellicht is dit iets voor
jou!!! Op de derde inlooptraining krijg je een inschrijfformulier mee
naar huis om in te vullen als je het leuk hebt gevonden en wilt blijven
volleyballen.
Graag zien we jullie op 8 september!!!
Ondanks de tegenwerking van de regen was het toch een geslaagde
middag, vooral door het enthousiasme van de kinderen en de inzet
van veel ouders. De organisatie bedankt alle kinderen,vrijwilligers en
sponsoren voor deze geslaagde presentatiedag.
We hopen iedereen komend speelseizoen weer te ontmoeten bij de
wedstrijden van Toxandria en Luctor.
Voetbalvereniging
Eerste gezamenlijke presentatiedag Luctor en Toxandria
Tijdens de eerste gezamenlijke presentatiedag van Luctor en Toxandria stonden, ondanks de regen, om 13.15 uur 90 kinderen klaar om
te beginnen aan de zeskamp. Nadat de teams ingedeeld waren, werd
begonnen aan de spellen. Enthousiast werden onder andere buikschuiven, apenkooi, blind volleybal, "opblaasvoetbal", touwtrekken en een hindernis balspel gespeeld.
Vooral het buikschuiven viel bijzonder in de smaak, omdat er veel regen viel. De apenkooi werd in de sporthal gehouden en daar was ook
het pauzemoment, zodat iedereen even kon opdrogen. Met 90 kinderen was het een dolle boel!
Vanwege de slechte weersomstandigheden had de organisatie het
programma aangepast. De speeltijd van de zeskamp was ingekort,
zodat iedereen tijd genoeg had om zich op te knappen en om te 
25
kleden voor de teampresentatie. Alle teams werden in de kantine van
Toxandria onder begeleiding van een introductieliedje gepresenteerd
aan de aanwezigen. En tussen de buien door werd buiten een teamfoto gemaakt. Daarna werd er gezellig nageborreld en speelde het selectieteam van Toxandria een wedstrijd tegen Grave, inmiddels onder
een stralend zonnetje.
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Uitslagen jeugd:
Toxandria A1
Toxandria B1
Toxandria C1
Toxandria D1
Toxandria E1G
Toxandria F1
- Gassel A1
- SES B1
- SVS C1G
- SVS D1G
- SVS E1G
- SVS F1
7-0
4-4
7-13
4-0
19-0
2-5
Programma zaterdag 06 september
aanvang
aanwezig
Excellent A1
- Toxandria A1
15.00 uur
Vertrek: 14.00/verv: E. Cornelissen,M. v Duuren,T. ten Haaf,F. v Kraaij
JVC Cuijk B2
- Toxandria B1
13.15 uur
Vertrek: 12.15 / vervoer: T. Brandts, T. Cornelissen, T. v Hulst, S. Jans
SES C2
- Toxandria C1
13.00 uur
Vertrek: 11.45 / vervoer: D. Bayer, G. Brienen, I. van Dam 
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
26
ST Excellent/Westerbeek Boys D1 - Tox D1 12.30 uur
Vertrek: 11.30 / vervoer: K. Beljaards, L. Bitter, T. Coenen
VIOS'38 E1
- Toxandria E1G
10.30 uur
Vertrek: 09.30 uur per fiets
Vianen Vooruit F1G - Toxandria F1
09.15 uur
Vertrek: 08.30 / vervoer: F. Bennehey, M. Boersma
Speler van de week:
Op zondag 08 september speelt Toxandria tegen Estria.
Giel Willems is speler van de week. De begeleiding is in handen van
Patrick Litjens.
Tijdens deze wedstrijd worden de loten verkocht door Luuk Venbrux
en Martijn Brandts.
Willen de lotenverkopers graag om 14.15 uur aanwezig zijn in de kantine (bestuurskamer).
Programma zaterdag 13 september
Toxandria A1
- Constantia A1
Toxandria B1 - ST Astrantia/SV Milsbeek B1
Toxandria C1G
- Olympia'18 C2
Toxandria D1
- Sambeek D1
Toxandria E1
- Gassel E1
Toxandria F1G
- De Zwaluw F1
aanvang
14:30 uur
12:45 uur
13:30 uur
12:00 uur
10:00 uur
09:30 uur
aanwezig
13:30 uur
11:45 uur
12:30 uur
11:00 uur
09:30 uur
09:00 uur
Kleding pas avonden
De eerste pasavond is woensdag 10 september, aanvang rond 19:15
na de training van de MP, F1, E1, D1 en C1. Iedereen is verder natuurlijk van harte welkom. Ook supporters, senioren en overige belangstellenden. Verwacht wordt dat allebei, of een van de ouders van de
kinderen aanwezig is voor het helpen van de kinderen.
De tweede pasavond vindt een kleine week later plaats op dinsdag 16
september, aanvang 19:00 voor de training van de selectie en de dames en na de training van de B1 en de A1. 
27
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Op zaterdag 13 september zal nog een vrije inloopdag zijn, voor alle
belangstellenden en alle leeftijden, voor degenen die nog niet beslist
hadden en alsnog willen bestellen.
Sportzaak en leverancier van de kleding Van Tits komt deze twee dagen adviseren met het passen van de kleren. Als na het passen wordt
besloten om de kleding te kopen, dient er direct contant afgerekend
te worden. Hier zijn enkele personen van Toxandria voor aanwezig.
Uitslagen senioren afgelopen week
Stormvogels 2
-Toxandria 2 (B)
Toxandria 1
-GVV`57 1 (B)
Toxandria 2
-Montagnards 2 (B)
Vianen Vooruit VR 1 -Toxandria VR 1 (B)
3-0
1-3
1-3
5-2
Programma komende week
02 sept. Siol 1
06 sept. Toxandria Vet.
07 sept. Toxandria 1
07 sept. Excellent 2
07 sept. Constantia 4
07 sept. De Willy`s 3
07 sept. Toxandria 5
07 sept. Toxandria VR 1
18.30 uur
17.00 uur
14.30 uur
11.00 uur
11.30 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
-Toxandria 1 (B)
-HBV Vet.
-Estria 1
-Toxandria 2
-Toxandria 3 (VR)
-Toxandria 4 (VR)
-De Zwaluw 5 (VR)
-Hapse boys VR 1 (B)
( B ) = Beker wedstrijd / ( VR ) = Vriendschappelijke wedstrijd
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
28
Vraag van de week
Activiteiten
Het Advies- en Informatiepunt in Boxmeer is een voorpost voor de vele instellingen die in Boxmeer en omgeving werkzaam zijn op het gebied van uitkeringen, wonen, zorg en welzijn. Iedereen die informatie of advies wil en
niet weet waar hij hiervoor naartoe kan, kan bij ons aankloppen. In deze rubriek wordt elke maand een vraag gepubliceerd die aan het Advies- en Informatiepunt is gesteld. De informatie is algemeen. Er kunnen geen rechten
aan worden ontleend.
3
3
6
7
9
10
10
12
14
15
19
21
21
24
25
28
29
1
5
6
7
8
11
13
15
15
18
22
26
27
30
3
5
10
12
13
14
15
15
18
Vraag: Zit ik met mijn inkomen onder het sociaal minimum?
Antwoord:
Het sociaal minimum is geen wettelijk begrip. Het wordt vaak gebruikt in
plannen en onderzoeken m.b.t. de sociale zekerheid. Het bedrag van het sociaal minimum wordt meestal gelijkgesteld aan de bijstandsnorm. Er geleden aparte bedragen voor alleenstaanden, ouderen, jongeren, eenoudergezinnen en gehuwden/ongehuwd samenwonenden.
Komt iemand met een uitkering of loondoorbetaling bij ziekte onder het sociaal minimum, dan kan men een beroep doen op de Toeslagenwet. De Toeslagenwet (aan te vragen bij het UWV), vult onder voorwaarden aan tot het
sociaal minimum.
Indien u meent dat u een inkomen heeft onder het sociaal minimum, dan
kan het Advies- en informatiepunt u een voorzieningencheck aanbieden. Bij
een voorzieningencheck wordt uw financiële situatie in kaart gebracht en
krijgt u adviezen om uw inkomen te verhogen, uw uitgaven te verlagen en
uw schulden te verminderen. Bovendien wordt gecheckt of u gebruik maakt
van alle voor u van toepassing zijnde voorzieningen.
Meer weten:
Kom dan naar het inloopspreekuur op maandag t/m donderdag van 9.30 tot
12.30 uur in Cultureel Centrum de Weijer te Boxmeer. Of bel voor een afspraak (tel. 0485-576763).
29
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
sept
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
okt
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
Kienen K.B.O.
Vergadering Rieckevorts heem.
Inleveren klein oud ijzer.
Rijkevoortse kampioenschappen O.B.K.
Vergadering Achterban LOF/Belangengroep Rijkevoort.
Fietsen + bezoek Vivare K.B.O.
Openingsavond bij de Witte Brug Vrouw Actief.
Jeu de boules buurt ‘t Korenveld.
Riekevortsedag.
Repetitie Vur Sles.
Mini levend tafel voetbaltoernooi S.J.W.
Festival in Mill Vur Sles.
Buurtactiviteit Hoogeindse Park Akker.
Culturele dag Wanroij K.B.O.
Samen koken en samen eten K.B.O.
Buurtbrunch buurt ‘t Laageind.
Repetitie Vur Sles.
Dag van de ouderen K.B.O.
Brunch vrijwilligers Dorpswijzer.
Inloopuurtje tablet en i-pad in de Poel.
Vergadering Achterban LOF/Belangengroep Rijkevoort.
Kienen K.B.O.
Buurtfeest ‘t Hoogeind.
Repetitie Vur Sles.
Fietsen K.B.O.
Lezing Remedica Vrouw Actief.
Appelflappenactie schoolverlatersdagen b.s. Klimop.
Jaarvergadering CV de Bellebloazers.
Donateurs-concert Muziekvereniging St. Rochus.
Repetitie Vur Sles.
Samen koken en samen eten K.B.O.
Inloopuurtje tablet en i-pad in de Poel.
Kienen K.B.O.
Repetitie Vur Sles.
Wandelen K.B.O.
Bloemstuk maken o.l.v. Marga Nooijen Vrouw Actief
Bowlen buurt ‘t Laageind.
Inleveren klein oud ijzer.
Prinsenbal CV de Bellebloazers.
Generale repetitie Liedjesavond. 
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
30
19 nov
20 nov
21 nov
22 nov
24 nov
25 nov
27 nov
29 nov
29 nov
1 dec
3 dec
8 dec
9 dec
10 dec
13 dec
14 dec
15 dec
17 dec
17 dec
20 dec
21 dec
21 dec
24 dec
2015
14 jan
17 jan
24 jan
13 febr
24 febr
11 maart
15 april
21 mei
12 juni
12 juni
... juni
Thema-middag K.B.O.
Gezellige middag Rode Kruis in ‘t Wapen van Wanroij.
Jeugd zwemmen buurt ‘t Laageind.
Liedjesavond.
Repetitie Vur Sles.
Vergadering Achterban LOF/Belangengroep Rijkevoort.
Samen koken en samen eten K.B.O.
Smartlappenfestival Vur Sles.
C’est la vie zingt bij kerstmarkt Kleve.
Inloopuurtje tablet en i-pad in de Poel.
Kienen K.B.O.
Repetitie Vur Sles.
Kerstviering Vrouw Actief.
Wandelen K.B.O.
Uitvoering Toverij.
Uitvoering Toverij.
Kerstviering Vur Sles.
Uitvoering Toverij.
Kerstviering K.B.O.
Uitvoering Toverij.
Prinsenreceptie CV de Bellebloazers.
Uitvoering Toverij.
Uitvoering Toverij.
Jaarvergadering met Energetix Vrouw Actief.
18 en 24 januari: Pronkzittingen CV.
jeugdpronkzitting.
t/m 17 febr. Carnaval.
Zichtbaar beter door Tanja Verstappen Vrouw Actief.
Info-avond over elektrische fietsen Vrouw Actief.
KI museum Beers Vrouw Actief.
Happen en Stappen Vrouw Actief.
t/m 14 juni: Jeugdvoetbalkamp Toxandria.
t/m 14 juni: Jeugdkamp voor de mini’s van Luctor.
Avondfietstocht Vrouw Actief.
Veldweg 7
5447 BH Rijkevoort
Tel.: 0485-371265 Fax: 0485-371723
[email protected]
www.kvansambeektrappen.nl
Schildersbedrijf Willems voor al uw
Binnen- en buitenschilderwerk
Beglazing
Spuitwerk
Kleur- en interieuradvies op maat
Wandbekleding
Veldweg 13, 5447 BH Rijkevoort, T 0485-372034, E [email protected], I www.SchilderWillems.nl
31
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
32
33
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
Dorpswijzer 33 > 3 september 2014
34